You are on page 1of 1

Persatuan Sukan & Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran Johor

(PSKPPJ 2011)
No. Pendaftaran 2747 11 JHR 02 Jun 2011

D/A Urusetia PSKPPJ, Unit Sukan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor


No. Tel : 607 2310000 / 607 2311481. No. Fax : 607 2380742
BORANG BAYARAN YURAN TAHUNAN
Bahagian 1 (Untuk Kegunaan Jabatan / Pejabat / Sekolah)
Nama Jabatan / Pejabat / Sekolah : SK TAMAN JOHOR JAYA 5_______________________________
Bil

Nama Pegawai

No. Kad Pengenalan

No. Keahlian PSKPPJ

MOHD ZULHAIRI BIN MOHAMMAD@MOHD ZAIN

830805-03-5191

PSKPPJ/PGU/001622

Dengan ini saya mengesahkan bayaran sebanyak RM 5.00______ sahaja bagi Yuran Tahun_2013____

T.Tangan

: _________________________

Nama

: _________________________

Jawatan

: _________________________

Tarikh

: _________________________

* Pengarah / Ketua Sektor / PPD / Pengetua / Guru Besar disarankan sebagai pegawai pengesah.
** Sila tambahkan lampiran bagi ruangan keahlian yang tidak mencukupi.
_____________________________________________________________________________________________
Bahagian 2 (Untuk Kegunaan Urusetia PSKPPJ)
.
T.Tangan

: _________________________

Nama

: _________________________

Tarikh

: _________________________

* Perhatian :
1.
Yuran Tahunan RM 5.00 seorang
2.
Bayaran hendaklah dibuat atas nama PSKPP JOHOR dengan menggunakan Cek / Wang Kiriman / Wang Pos Sahaja.
3.
Borang Pembaharuan YuranTahunan Ahli hendaklah dihantar kepada Urusetia PSKPPJ Negeri / Daerah