PRIJEDLOG Na temelju članka 2. stavka 2.

Zakona o računanju vremena ("Narodne novine", broj 27/93 i 33/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj__________ godine donijela

UREDBU
o računanju vremena u 2014. godini Članak 1. Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. siječnja 2001. o ljetnom računanju vremena (SL L 31, 2.2.2001.). Članak 2 Ljetno računanje vremena u 2014. godini počinje 30. ožujka 2014. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s. Članak 3. Ljetno računanje vremena u 2014. godini završava 26. listopada 2014. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s. Članak 4. Sat koji se 26. listopada 2014. godine zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B. Članak 5. Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: Urbroj: Zagreb,_______ 2014. Predsjednik Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful