You are on page 1of 31

GRUP COLAR DE INDUSTRIE ALIMENTAR GEORGE EMIL PALADE

SATU MARE

CONTROLUL DE CALITATE PE FLUX TEHNOLOGIC LA OBINEREA HALVALEI

Elev: Muste Florin Ale !n"ru Io!n

Cuprins: I. Prezentarea general a halvalei........................................................................................3 I.1. Definirea halvalei.................................................................................................3 I.2. Clasificarea halvalei.............................................................................................3 I.3. Valoarea energetic i valoarea nutritiv a halvalei.............................................3 II. II.1. II.2. II.3. III.1. senzoriale........................................................................................................1! III.2. Pro#riet i chi$ice.................................................................................................1! IV. Controlul de calitate #e flu& tehnologic cu indicarea #unctelor de control. Diagra$a de flu& tehnologic..................................................................................................................1+ V. 'che$a controlului analitic la ob inerea halvalei..........................................................1, VI. "etode de analiz.............................................................................................................1) VII. -egisla ia referitoare la ob inerea halvalei.........................................................23 .ibliografie....................................................................................................................................3/
2

Tehnologia

de

ob inere

halvalei....................................................................................! "aterii #ri$e% $aterii au&iliare i $ateriale folosite la fabricarea halvalei............! 'che$a tehnologic de ob inere a halvalei.........................................................( Descrierea o#era iilor din sche$a tehnologic de ob inere a halvalei...................) Pro#riet i fizico*

III. Caracteristicile senzoriale% fizico* chi$ice i $icrobiologice ale halvalei.....................1!

I.

Prezentarea general a halvalei


1.1. Definirea halvalei

0alvaua este un #rodus cu structur fibroas stratificat% ob inut din $iezul de oleaginoase #r1ite% 2ndulcitori i liant% cu sau fr alte adaosuri.

1.2.
Du#$ %o&#o'i(i! %)i&i%$3 a4 0alva si$#l5 b4 0alva desert5

Clasificarea halvalei

c4 0alva cu adaosuri3 cacao% cu nuci% cu fructe% cu alune% cu ciocolat 2n $as% cu 2nveli de ciocolat5

1.3.

Valoarea energetic i nutritiv a halvalei

Produsul con ine o #rotein vegetal din $iez de se$in e de floarea*soarelui% cu valoarea biologic bun. -i#idele sunt re#rezentate de uleiurile de floarea*soarelui con inute 2n s$6n a su#us #rocesrii% li#site de colesterol ca i celelalte grsi$i vegetale naturale. 7lucidele sunt re#rezentate de zahr i de glucoz cu absorb ie ra#id i indice glice$ic ridicat. 8n ansa$blu% #rodusul este echilibrat nutri ional% av6nd totui un e&ces caloric. 0alvaua din $iez de floarea*soarelui este un ali$ent reco$andat #ersoanelor care fac efort fizic sus inut. 8n cantit i $oderate% halvaua este indicat celorlalte categorii de consu$atori% nu$ai 2n cadrul unei diete echilibrate. 9 $en iune s#ecial se face la adresa #ersoanelor suferinde de diabet. :cestea vor consu$a halvaua doar confor$ sfaturilor $edicului. Tabelul nr. 1. Valoarea energetic i nuritiv a halvalei C!r!%teristi%! U*M*
3

C!ntit!te r!#ort!t$ l! +,, -

Proteine Li#i"e Glu%i"e V!lo!re ener-eti%$

g g g 2%!l

+./ 0, 1,/ 1. 1,/ 1. .+,/ ..,

II.
2.1.

ehnologia !e o"#inere a halvalei

$aterii pri%e& %aterii au'iliare i %ateriale folosite la o"#inerea halvalei


Procesul tehnologic de fabrica ie al #rodusului halva se desfoar du# ur$toarele

faze3 * * * #re#ararea tah2nului5 #re#ararea halvi ei5 #re#ararea halvalei. $aterii ali%entare (e%in#e oleaginoase ;loarea*soarelui <0elianthus annuus4 originar din "e&ic% este o #lant oleaginoas i$#ortant% ale crei se$in e se folosesc la fabricarea uleiului co$estibil i a halvalei. '$6n a de floarea*soarelui cu for$ ovoidal% cu di$ensiuni de (*13 $$ lungi$e i !*( $$ l i$e se co$#une dintr*un 2nveli e&terior <coa1a4% o #ieli sub ire <tegu$ent4 i $iezul #ro#riu*zis for$at din e$brion i dou cotiledoane. Coa1a av6nd o consisten le$noas i un con inut redus de li#ide </%+*1=4 este necesar 2nde#rtarea acesteia #rin decorticare. "iezul se$in elor de floarea*soarelui #rezint ur$toarea co$#ozi ie chi$ic3 u$iditate <(*>=4% li#ide <++*,/=4% #roteine <2,*2>=4% substan e neazotoase <+*1!4% celuloz <2*!=4% cenu <3*!=4. (usanul <'esa$u$ indicu$4 originar din India i :frica% se re$arc #rin con inutul de antio&idan i <sesa$ina4 care scade absorb ia colesterolului i #rin con inutul de arginin care $rete rezisten a organis$ului. '$6n a de susan are for$ ovoidal% ascu it la un ca#t% cu di$ensiuni $ici de 2%(*! & 1%> $$ #rezint ur$toarea co$#ozi ie chi$ic3 u$iditate <+*(=4% li#ide <3+*+)%+=4% #roteine <12*23%+=4% substan e neazotate <1/*2>=4% celuloz cenu <3%+*)%+=4.
4

<2*11%+=4%

)ahrul constituie $aterialul de baz% cel $ai i$#ortant din industria #roduselor zaharoase. Confor$ 9rdinului 2,>?2//3 #rivind natura% con inutul i originea unor zaharuri destinate consu$ului u$an aceste #roduse trebuie s cores#und ur$toarelor defini ii i caracteristici3 @ahr se$ialb A zaharoz #urificat i cristalizat% #olariza ie <$in.>>%+ invertit <$a&. /%1=4% u$iditate <$a&. /%1=45 @ahr sau zahr alb Azaharoz #urificat i cristalizat% #olariza ie<$in.>>%( / @4% zahr invertit <$a&./%/,=4% u$iditate <$a&. /%/,=4% culoare <$a&.> #uncte45 @ahr e&tra alb are caracteristicile zahrului alb la care se adaug culoare<$a&. ! #uncte4% cenu conducto$etric <$a&. , #uncte4% culoare 2n solu ie <$a&. 3 #uncte45 'olu ie de zahr A solu ie a#oas de zaharoz cu3 substan uscat <$in.,2=4% zahr invertit <$a&.3= s.u.4% cenu conducto$etric </%1=s.u.4% culoare 2n solu ie <$a&. !+ unit i ICB"':45 'olu ie de zahr invertit A solu ie a#oas de zaharoz #ar ial invertit #rin hidroliz cu3 substan uscat <$in. ,2=4% zahr invertit <3*+/=s.u.4% cenu conducto$etric <$a&. /%!= s.u.45 'iro# de zahr invertit A solu ie a#oas de zaharoz% #osibil cristalizat% #ar ial invertit #rin hidroliz cu3 substan uscat <$in.,2=4% zahr invertit <C +/= s.u.4% cenu conducto$etric <$a&. /%!= s.u.45 'iro# de glucoz A solu ie a#oas #urificat i concentrat de zaharuri nutritive ob inut din a$idon i?sau inulin cu un con inut de substan uscat <$in. (/=45 'iro# de glucoz concentrat A siro# de glucoz #ar ial concentrat cu un con inut de substan uscat <C >3=45 De&troz sau de&troz $onohidratat A D*glucoz #urificat i cristalizat cu o $olecul de a# de cristalizare cu3 de&troz <D*glucoz4 <$in. >>%+= s.u.4% substan uscat <$in. >/=4% cenu sulfatat <$a&. /%2+= s.u.45 De&troz sau de&troz anhidr A D*glucoz #urificat i cristalizat fr a# de cristalizare cu 3 substan uscat <>)=4% de&troz <D*glucoz4 <$in >>%+= s.u.4% cenu sulfatat <$a&.. /%2+= s.u.45
;ructoz A D*glucoz #urificat i cristalizat cu3 fructoz <$in.>)=4% glucoz <$a&.
/

@4% zahr

/%+=4% u$iditate <$a&. /%+=4% cenu conducto$etric <$a&./%1=4.


5

$aterialele !e a!aos sunt3 fructe zaharate% #udra de cacao% nuci% $igdale% arahide% cafea% etc. con inutul acestora #oate oscila 2ntre 3 i += fa de $asa #rodusului. Pudra de cacao confer #rin #relucrare un a$estec D$ar$oratE 2n sec iune% halvaua #ut6nd fi glazurat i cu $as din cuvertur de ciocolat. *u i !erivate !in ou se utilizeaz #entru $rirea valorii ali$entare sub for$ de3 ou #roas#ete% $elan1 de ou <albu i?sau glbenu #asteurizat i congelat4% #raf de ou. 8n industria #roduselor zaharoase se utilizeaz ou #roas#ete de gin. Con inutul $ediu al unui ou de gin este de !+*+/g iar u$iditatea de (3*(!=. Fu$rul $a&i$ de ou care #ot fi introduse la 1Gg fin care s asigure o u$iditate a aluatului nor$al de $a&. 33*3!= este de 1/. Pros#e i$ea oului se a#reciaz o#tic sau #ractic #rin introducerea lui 2n solu ie de sare de buctrie <FaCl4 cu diferite concentra ii <3=% ,=% 1/=4. -a introducere 2n solu ie de 1/= FaCl oul #roas#t cade la #artea inferioar a vasului% #entru solu ie de ,= FaCl oul vechi cade la #artea inferioar a vasului i #entru solu ia de 3= FaCl oul foarte vechi #lutete. -a utilizarea unei solu ii de 1/= FaCl #ros#e i$ea se a#reciaz du# unghiul de 2nclinare fa de #lanul vasului <H4 astfel3 du# A ! zile du# A ) zile du# A 3 s#t$6ni du# A ! s#t$6ni du# A ! s#t$6ni H I 3// H I !+/ H I (+/ H I >// oul #lutete

9ule se #streaz 2n ca$ere frigorifice la *1 J*2 /C +pa pota"il% confor$ -egii !+)?2//2 trebuie s 2nde#lineasc ur$toarele cerin e3 gust% $iros culoare 'K LF 1,22?>( <acce#tabile i fr nici o $odificare anor$al4% duritate total <$in. +/ ger$ane4% colifor$i 'T:' 3//1?>1 </?1// $l4% enterococi 'T:' 3//1?>1 <stre#tococi fecali4 </?2+/ $l4% alu$iniu% fier% sodiu <2// Mg4% $angan <+/ Mg4% sulfuri i hidrogen sulfurat <1// Mg4% activitatea al#ha*global 'K I'9 >,>,?>, </%1 .N ?l4% activitatea beta*global 'K I'9 >,>(?>, <1 .N ?l4. +ro%atizan#ii% confor$ Directivei ))?3))?LC nu con in orice ele$ent sau substan 2ntr* o cantitate #ericuloas to&icologic% nu con in3 arsen C 3$g?Gg% #lu$b C1/$g?Gg% cad$iu i $ercur c6teC 1$g?Gg.
6

2.2.

(che%a tehnologic !e o"#inere a halvalei

2.3.

Descrierea opera#iilor !in sche%a tehnologic !e fa"ricare a halvalei

(epararea !up %ri%e se realizeaz #rin cernere cu a1utorul sitelor duble cu ochiuri de dou di$ensiuni% una cu ochiuri $ai $ari <1+*2/ $$4 dec6t $ri$ea se$in elor i una cu ochiuri $ai $ici <3*! $$4 dec6t se$in ele. 'e#ararea du# diferen a de $as s#ecific se realizeaz cu a1utorul unui curent de aer tri$is de un ventilator asu#ra se$in elor 2n cdere. 8n acest $od% se #roduce devierea $ai $are de la direc ia de cdere a se$in elor cu $as s#ecific $ai $ic dec6t unele i$#urit i <#ietre% #$6nt% $etale4% 2n ti$# ce i$#urit ile cu $as s#ecific $ai $ic dec6t a se$in elor <#aie% #leav% co1i de se$in e% se$in e seci4 sunt luate de curentul de aer. Cele $ai bune rezultate se ob in #rin utilizarea se#arrii co$binate du# $ri$e i $as s#ecific cu a1utorul ur$toarelor instala ii3 se#aratorul as#irator <tarar cu as#ira ie4 i vibroas#ratorul. Desco,irea se%in#elor !e floarea-soarelui. (epararea co,ilor !e %iez 'e realizeaz #rin lovirea sau a#sarea se$in ei c6nd coa1a se s#arge i se des#rinde de $iez ur$at de o se#arare a lor. Instala iile de desco1ire i de sortare sunt $ontate #e acelai cadru de sus inere. Desco,irea i splarea se%in#elor !e susan 'e$in ele de susan% su#use 2n #realabil o#era iilor de cur ire i se#arare de i$#urit i% au 2nveliul aderent de $iez #rintr*un strat de 2ncleiere% $otiv #entru care% ele sunt tri$ise la 2n$uiere 2n bazine cu a# la te$#eratura de 2/*2+/C% ti$# de ,*) ore #entru ca desco1irea s se desfoare 2n condi ii o#ti$e. 8n acest ti$#% $asa se$in elor crete de 1%3*1%+ ori% iar u$iditatea de la ,*1/= #6n la 3/*3+=% 2nveliul av6nd o u$iditate cu ,*1/= $ai $are dec6t a $iezului. Procesul de 2n$uiere este considerat 2ncheiat 2n $o$entul 2n care #rin frecarea se$in elor 2ntre degete% 2nveliul se ru#e i alunec de #e $iez. 8n continuare se$in ele se se#ar de a# cu a1utorul sitelor i se trec la instala iile de desco1ire care func ioneaz #e #rinci#iul realizrii unei frecri #uternice 2ntre se$in e i 2ntre acestea i #ere ii $ainilor. 8n unele cazuri% #entru reducerea ti$#ului de desco1ire se utilizeaz nisi# de $are% s#lat i li#sit de i$#urit i. 'e#ararea $iezului de 2nveli se realizeaz #rin decantare 2n bazine cu solu ie de sare cu o concentra ie de 1(*1>=. Datorit $aselor s#ecifice diferite% 2nveliurile se$in elor i eventual nisi#ul utilizat se decanteaz la #artea inferioar a bazinului iar $iezul de susan se ridic la su#rafa . Br$eaz colectarea #rin diferite #rocedee i s#larea $iezului cu a# curat i rece #entru 2nde#rtarea srii. 8n ur$a acestor o#era ii% $iezul con ine circa !/*+/= a#% care se se#ar #rin centrifugare% astfel 2nc6t u$iditatea acestuia scade cu +*1/=.
9

(plarea %iezului !e floarea-soarelui 8n $iezul colectat de la desco1ire se $ai gsesc se$in e nedecorticate% s#rturi de se$in e% co1i i $e$brane. Pentru se#ararea acestor i$#urit i din $iez% se face o s#lare cu a#% decantarea i centrifugarea $iezului. '#ltoarele de $iez #ot fi cu func ionare discontinu i continu. Cele cu func ionare continu sunt for$ate din bazine $etalice% cu #artea inferioar 2nclinat #entru a diri1a $iezul decantat s#re cu#ele elevatorului sau s#irele necului% cu a1utorul crora $iezul este evacuat s#re site vibratoare sau centrifuge folosite #entru eli$inarea a#ei din $iez. 8n aceste bazine% a#a curge continuu% sur#lusul eli$in6ndu*se #rin #rea#lin. "iezul se introduce 2n s#ltor i se decanteaz% 2n ti$# ce i$#urit ile $ai uoare sunt antrenate de curentul de a# #rin #rea#lin i deversate #e o sit vibratoare% #entru se#ararea a#ei. :vanta1ul s#lrii% 2n afar de ob inerea unui $iez curat% $ai const i 2n fa#tul c% 2n ti$#ul #r1irii% u$iditatea din $iez contribuie la se#ararea $ai uoar a uleiului necesar #entru ob inerea unui tah6n de calitate. Du# s#lare% $iezul con ine circa !/= a#. Pentru a uura o#era ia de #r1ire% o #arte din a#<1/*12=4 se eli$in #rin trecerea $iezului #e site vibratoare sau 2n centrifugi. Pr,irea %iezului !e floarea soarelui i !e susan 'e realizeaz #rin trata$ent ter$ic #entru a conferi $iezului un gust i aro$ s#ecific i o u$iditate redus <1*2=4. Prin #r1ire% #roteinele coaguleaz% hidra ii de carbon cara$elizeaz i se #roduc substan e aro$atizante. 8naintea fazei de #r1ire #ro#riu*zis% are loc o #ri$ faz de uscare <zv6ntare4 care se realizeaz 2n acelai a#arat. 9#era ia de #r1ire trebuie s se desfoare 2ntr*un ti$# scurt% iar te$#eratura trebuie s creasc tre#tat #6n la 11+*12//C% c6nd $iezul devine $ai fragil% cu structur #oroas iar v6scozitatea uleiului scade. Prin $cinarea $iezului #r1it% uleiul iese $ai uor la su#rafa i u$ezete #r ile solide for$6nd o $as se$ifluid% cu consisten de #ast <tah6n4. Pentru #r1irea $iezului se utilizeaz diverse ti#uri de instala ii cu$ ar fi3 #r1itoare discontinui de ti# 'irocco de la #r1irea boabelor de cacao% #r1itoare discontinui ti# albie% #r1itoare continui de ti# ta$bur rotativ% #r1itoare verticale cu #lanuri 2nclinate i #r1itoare cu radia ii. .cirea i %cinarea %iezului
10

"iezul #r1it cu te$#eratura de 11+*12//C trebuie rcit #6n la !/*,//C #entru a fi $cinat 2n condi ii o#ti$e i #entru a 2ntreru#e desfurarea unor #rocese care ar conduce la ob inerea unui $iez sfr6$icios% de culoare 2nchis i cu gust a$ar. Kcirea se realizeaz 2n instala ii cu aer rece sau la te$#eratura $ediului a$biant 2n ti$#ul trans#ortului de la #r1ire la $cinare. $cinarea $iezului i transfor$area lui 2n tah6n se realizeaz cu a1utorul $orilor cu val uri i a $ainilor de btut. "orile sunt #revzute cu 3*+ val uri $etalice cu a1utorul crora $iezul este s#art i antrenat sub for$ de #elicul de la val ul inferior s#re cel su#erior de #e care se cur cu a1utorul unui cu it rzuitor i este tri$is la $aina de btut. "aina de btut tah2n este ase$ntoare cu fondantiera% cu deosebirea c 2n interiorul $ainii sunt $ontate trei a&e #e care sunt fi&ate sub for$ de s#iral #inteni $etalici #entru realizarea unei bateri intense. "aina are trei co$#arti$ente de batere i este #revzut cu $anta de rcire i tub interior de rcire cu a# #entru a asigura o te$#eratur de !+*,//C. ah/nul !in %iezul !e floarea-soarelui trebuie s aib ur$toarele caracteristici3 culoare glbuie*cenuie% granulozitate $a&.1// M$% u$iditate <1*2=4 i un con inut de ulei de ,/*,+=. Kanda$entul 2n tah6n este de circa !/= fa de $asa se$in elor de floarea soarelui. ah/nul !in se%in#ele !e susan are o culoare $ai deschis co$#arativ cu cel de floarea* soarelui% granulozitate $a&.3// M$% u$iditate 1%+= i un con inut de ulei de ,/*,,=. Kanda$entul 2n tah6n este de circa (/= fa de $asa se$in elor de susan. Prepararea halvi#ei 'e realizeaz #rin baterea $asei de cara$el cu substan e s#u$ante cu$ ar fi3 decoctul de ciuin sau albuul de ou. Prepararea !ecoctului !e ciuin Decoctul <e&tractul4 de ciuin se #re#ar din rdcinile #lantei nu$it s#unel ?ciuin <Saponaria officinalis4. Ciuinul con ine sa#onine 2n #ro#or ie de !*1+%+= care au o ac iune he$olitic% de distrugere a globulelor roii din s6nge% fa#t #entru care decoctul de ciuin este ad$is la fabricarea halvalei 2n #ro#or ie de $a&. /%/3=. Kdcinile de ciuin se in 2n a# cald la ,/*(//C% ti$# de 1/*1+ $in% du# care se sfr6$ cu a1utorul unor $ori cu val uri cu #inteni i se fierb circa , ore. L&tractul% decantat i filtrat este su#us unor fierberi re#etate #6n se ob ine un decoct cu un con inut de substan uscat de circa 1/=. Kanda$entul 2n decoct este de circa 2+= din $asa de ciuin.
11

Ca s#u$ant se $ai #oate folosi albuul de ou sau le$nul dulce < Glycerrhiza glabra4. -e$nul dulce cu toate c are o ca#acitate $are de s#u$are #rezint dezavanta1ul 2nchiderii la culoare a halvalei. Prepararea i "aterea %asei !e cara%el 'e realizeaz #rin fierberea i concentrarea unui siro# ob inut din zaharoz% a# i siro# de glucoz? siro# de zahr invertit. Ka#ortul zaharoz? a# este de !?1 iar ra#ortul zaharoz? glucoz de 1?1%+ sau de 1?2. 'iro#ul de zahr invertit adugat substituie #ar ial sau total siro#ul de glucoz% 2ns nu$ai 2n #ro#or ia care s asigure $asei de cara$el un con inut de substan e reductoare de $a&.3+*3)=. "asa de cara$el #re#arat nu$ai cu siro# de zahr invertit% are o v6scozitate i o #lasticitate $ai sczut% conduc6nd la ob inerea de halva cu o culoare $ai 2nchis% $ai higrosco#ic% cu o structur fibroas $ai #u in #ronun at. 'iro#ul de cara$el se #re#ar confor$ re etei% #rin fierberea unui siro# de zahr i a# la te$#eratur de 1/)*11//C% un ti$# de 1/*12 $in. la o #resiune a aburului de +*, at$% la care se adaug siro#ul de glucoz? zahr invertit i se continu fierberea #6n la o u$iditate de 1+= i un con inut de substan e reductoare de 2+=. Pentru ob inerea unei halvi e de calitate% cu fibre rezistente% elastice% care se $en in 2n structura halvalei% este necesar ca siro#ul de cara$el s fie concentrat% 2n a#arate de fierbere i concentrare sub vid% #6n la un con inut de substan uscat de >+*>,=. 8n aceste a#arate% fierberea se #roduce a#roa#e instantaneu la te$#eraturi de 1//*1/+ /C% la o #resiune a va#orilor de , at. .aterea $asei de cara$el cu transfor$area ei 2n halvi se realizeaz 2n a#arate s#eciale nu$ite halvi iere. 0alvi ierul are 2n co$#onen un cazan de fierbere #revzut cu $anta #entru abur i un bttor cu #alete ac ionat de la un reductor i electro$otor cu o tura ie de 1//*11/ rot?$in. "asa de cara$el se introduce 2n a#arat% se #ornete agitatorul% se deschide ad$isia aburului i se introduce s#u$antul. .aterea dureaz 1+*2/ $in% la o te$#eratur de 1/+*11/ /C% ti$# 2n care $asa de cara$el 2nglobeaz aer% devenind halvi cu o structur s#ongioas% $ai uoar i $ai volu$inoas. 'f6ritul o#era iei se deter$in organole#tic% c6nd $asa de halvi trebuie s fie de culoare alb i s se trag 2ntr*un fir lung i unifor$. 8n cazul unei bateri insuficiente% culoarea halvi ei este alb s#re galben% firul este scurt cu o grosi$e neunifor$% iar $asa este #u in af6nat. :ceast halvi va conduce la o halva de culoare 2nchis i fr structur fibroas caracteristic.
12

Procesarea tah/nului i a halvi#ei cu o"#inerea halvalei 0r%/ntarea i o%ogenizarea 'co#ul acestei o#era ii 2l constituie realizarea unei distribuiri unifor$e a tah6nului i halvi ei 2n #rodus #entru ob inerea unei structuri fibroase stratificate i unifor$e. Pro#or ia dintre tah6n i halvi este stabilit #rin re et% 2n func ie de con inutul de grsi$e din tah6nul folosit. 8n cazul unei cantit i $ari de tah6n <,/= tah6n i !/= halvi 4% halvaua este $oale i foarte gras% iar 2n cazul <!/= tah6n i ,/= halvi 4% halvaua este uscat i foarte tare% iar la tiere se fr6$i eaz. Consisten a nor$al se ob ine c6nd se folosete +3*++= tah6n i !(*!+= halvi . ;r$6ntarea se e&ecut $anual 2n cazane de for$a unei calote sferice i $ecanic 2n $aini s#eciale care s realizeze #e c6t #osibil succesiunea o#era iilor $anuale <2ncrcarea cu tah6n i halvi % a$estecarea i o$ogenizarea% fer$entarea final4 1ncrcarea cu tah/n i halvi#. 'e dozeaz tah6nul cu te$#eratura de !/*!+ /C du# care se aduce halvi a cu te$#eratura de 1///C. Br$eaz o a$estecare #rin care tah6nul este adus de la $arginea cazanului #este halvi . +%estecarea i o%ogenizarea. C6nd $asa a atins te$#eratura de (+*)/ /C ur$eaz o fr$6ntare #rin care firele de halvi sunt 2ntinse i se intercaleaz cu tah6nul.se atinge te$#eratura de ,/*(//C. 0r%/ntarea final. 'e realizeaz lungirea c6t $ai $are a firelor de halvi #6n c6nd se ob ine o structur fibroas* fin s#ecific halvalei% c6nd se atinge te$#eratura de ++*,//C. Durata total a fr$6ntrii $anuale este de )*12 $in. 8n cazul fabricrii halvalei cu adaosuri <alune% stafide% nuci% vanilin4% acestea se adaug2n tah6n 2nainte de fr$6ntare. Pudra de cacao si ciocolata se a$estec se#arat cu o #arte de tah6n for$6ndu*se o #ast v6scoas i se adaug 2n faza a doua de fr$6ntare% #entru realizarea structurii $ar$orate. 0alvaua cu 2nveli de ciocolat se realizeaz #rin inundarea sau i$ersarea calu#ului de halva 2n ciocolat te$#erat 2n #realabil. ;r$6ntarea $ecanic se #oate realiza 2n $aini de fr$6ntat de ti#ul betonierelor% cu o for$ uor alungit <#ar4% cu siste$ de a$estecare sub for$ de s#iral discontinu% cu siste$ de 2nclinare a cuvei 2n 1urul a&ei orizontale. urnarea 2n for%e& rcirea& a%"alarea i !epozitarea halvalei
13

0alvaua cu te$#eratura de ++*+)/C se toarn 2n for$e din tabl cositorit sau din o el ino&% cu #artea inferioar #erforat i c#tuite cu h6rtie #erga$inat. Br$eaz rcirea natural la te$#eratura ca$erei ti$# de 2! ore sau 2n instala ii cu aer rece. Calu#urile de halva de /%2+/5 /%+//5 1 i + Gg se a$baleaz 2n folii de $aterial #lastic% #oli#ro#ilen% caserole din #oliclorur de vinil% a$bala1e de carton% folie de alu$iniu%cutii din tabl cositorit. De#ozitarea se realizeaz la te$#eraturi de )*12/C cu u$iditatea relativ a aerului de !+* ,+=.

III. Caracteristicile senzoriale i fizico- chi%ice ale halvalei 3( +( 2245- 416


3.1. Propriet#i senzoriale Tabelul nr.2. Pro#riet ile senzoriale ale halvalei C!r!%teristi%! :s#ect *e&terior *interior Con"i(ii "e !"&isi3ilit!te Potrivit de unsuros Cu structur fibroas% fin i unifor$
14

Consisten a Culoare 7ust

Bor zaharisit% $asa slab unsuroas% #rin tiere nu se fr6$i eaz 7lbuie #6n la glbui* cenuiu deschis% $ar$orat sau unifor$ brun 2n cazul halvalei cu ciocolat Dulce% #lcut caracteristic halvalei #roas#ete de floarea* soarelui i adaosului% fr gust r6nced5 nu se ad$ite sc6r 6itul 2n din i din cauza nisi#ului Plcut% s#ecific aro$elor adugate -i#s

:ro$ Cor#uri strine

III.2.

Propriet#i fizico-chi%ice
Con"i(ii "e !"&isi3ilit!te ! 2+ 2+ 2) 2.( /.1 li#s 12 /.1

Tabelul nr. 3. Pro#riet ile fizico*chi$ice ale halvalei C!r!%teristi%i B$iditate% = $a& @ahr direct reductor% =$a& @ahr total% e&#ri$at 2n zahr invertit% =$in. 7rsi$e% = $in. Cenu total% =$a& Cenu insolubil 2n acid clorhidric 1/=% =$a& Plu$b i arsen Cu#ru% $g?Gg $a& K$i e de co1i de se$in e% =$a&

IV. Controlul !e calitate pe flu' tehnologic cu in!icarea punctelor !e control. Diagra%a !e flu' tehnologic

15

16

V.
7r. Crt. 1. $aterialul8 *pera#ia supus controlului !* M!terii #ri&e 4i !u ili!re

(che%a controlului analitic la o"#inerea halvalei


In!ici controla#i $eto!e !e control 9ocul !e un!e se iau i %o!ul !e luare a 0recven#a controlului rece# ia

*Pro#riet i senzoriale *B$iditate *'e$in e cu defecte

*Confor$ 'T:' ,2+3*,/ (3 * Confor$ 'T:' (+22*(/ * Confor$ 'T:' ,2)/*(3 *Confor$ 'T:' 1/,>*,( *Confor$ 'T:' 11/*()

pro"elor *-a rece# ionare3 din saci% *-a loturilor *Cu sonda5 #roba $edie

*Confor$ 'T:' ,12!?1* din silozuri

5e&in(e 2. ole!-ino!se 6!)$r

*Infestare cu duntori *Cor#uri strine *Pro#riet i senzoriale substan a uscat *B$iditate *Cenu *Culoare *Pro#riet i senzoriale substan a uscat * Pro#riet i senzoriale *Pros#e i$e *B$iditate *K$i e de co1i

*-a rece# ionare3 din saci

*-a

rece# ia i

*@aharoz ra#ortat la *Confor$ 'T:' 11/*() *Bscare la etuv *Confor$ 'T:' 11/*() *Confor$ 'T:' 11/*() *Confor$ 'T:' s#ecific

*Cu sonda $etalic #entru loturilor zahrul tos i cu o scaf 2n verificri cazul zahrului buc i sau #eriodice #udr5 #roba $edie *-a butoaie rece# ionare din *-a loturilor

1*

5iro# "e -lu%o'$

rece# ia

*@aharoz ra#ortat la *Confor$ 'T:' 11/*() 7* .* Al3u4 "e ou 3* O3(inere! )!l8!lei *Confor$ 'T:' s#ecific *Confor$ 'T:' s#ecific *"etoda uscrii la etuv *Confor$ 'T:' 22+(*,(

*Cu o sond5 #roba $edie *la rece# ionare% 2nainte de *la rece# ie i utilizare utilizare *Din cantitatea de $iez *-a fiecare ar1 ob inut

9*

Mie' "e se&in(e M!s$ %!r!&el

*7rsi$e * "etoda 'o&hlet *@aharoz ra#ortat la *Confor$ 'T:' 11/*() substan a uscat

*Cu o sond5 #roba $edie *Din cantitatea de $as *-a fiecare ar1 ob inut *Cu o sond5 #roba $edie *Din cantitatea de halvi *-a fiecare ar1 ob inut *Cu o sond5 #roba $edie *Din cantitatea de tah6n *-a fiecare ar1 ob inut *Cu o sond5 #roba $edie *Din cantitatea de halva *-a fiecare ar1 ob inut *-a fiecare lot

:*

H!l8i($

*Pro#riet i senzoriale substan a uscat *7rsi$e *B$iditate

*Confor$ 'T:' s#ecific

*@aharoz ra#ortat la *Confor$ 'T:' 11/*() ;* T!)<n *"etoda 'o&hlet *"etoda uscrii la etuv *"etoda uscrii la etuv *Confor$ 'T:' 22+(*,( *Confor$ 12*(/ *7rsi$e *K$i e co1i *"etoda L. -indner *Confor$ 'T:' 22+(*,( 'T:'

=*

H!l8!

*B$iditate *Cenu *@ahr total

2213? *Cu o scaf5 #roba $edie

18

VI. $eto!e !e analiz


Deter%inarea u%i!it#ii prin %eto!a uscrii la etuv- ( +( 22138 :-;< Mo" "e lu%ru 8ntr* o fiol de c6ntrire cu ca#ac se introduc 3* + g din #roba #regtit #entru analiz% se 2nchide re#ede i se c6ntrete. Produsul de analizat 2$#reun cu nisi#ul se a$estec cu a1utorul baghetei i se introduce fiola cu bagheta 2n etuv% unde se usuc la 1/+O1PC ti$# de ! ore. ;iola se aco#er re#ede cu ca#acul% se rcete ti$# de 3/* !+ $inute% 2n e&sicator i se c6ntrete. 'e usuc din nou ti$# de 3/ $inute i se rcete 2n e&sicator% re#et6ndu* se aceast o#era ie #6n la $as constant <$asa se consider constant c6nd diferen a dintre dou c6ntriri succesive nu de#ete /.1=4. Mo" "e %!l%ul =B$iditateI Q<$* $14? $RS1// 8n care3 $* $asa #rodusului luat #entru analiz% 2n g $1 * $asa #rodusului du# uscare% 2n g5 Deter%inarea zahrului !irect re!uctor- ( +( 22138 12-5= Prin%i#iul &eto"ei 'e reduce la cald o solu ie alcalin de sare cu#ric cu a1utorul zaharurilor reductoare. 'e titreaz indirect cu solu ie de tiosulfat de sodiu o&idul cu#ros rezultat din reac ie. Mo" "e lu%ru 8ntr* un vas Lrlen$aTer de 2//* 3// c$ 3 se introduc 2+ c$3 solu ie cu#ric% 1/ c$3 din solu ia #regtit% 1+ c$3 a# distilat i c6teva buc ele de #iatr #once sau 2* 3 bile de sticl. Vasul se ataeaz la un refrigerent cu reflu&% se aaz #e o sit de azsbest av6nd o gaur cu dia$etrul de ,.+ c$ i se aduce la fierbere 2n ti$# de 2* 3 $inute du# care se $en ine la fierbere $oderat ti$# de e&act 1/ $inute. 'e rcete a#oi i$ediat la te$#eratura ca$erei. 'e adaug o solu ie de iodur de #otasiu <3g iodur de #otasiu la 1/ c$ 3 a# distilat4 a#oi se adaug* 2n $ici #or iuni% #entru a se evita s#u$area% dar c6t $ai re#ede #osibil i agit6nd continuu* 2+ c$3 acid sulfuric. 'e titreaz cu solu ie de tiosulfat de sodiu% adug6nd s#re sf6rit 2* 3 c$3 solu ie de a$idon. Titrarea se consider ter$inat la dis#ari ia culorii violacee.

'e e&ecut o #rob $artor% cu aceeai reactivi% 2nlocuind cei 1/ c$3 solu ie de analizat cu a# distilat. Mo" "e %!l%ul = @ahr direct reductor <@d4I Q<cSVS1//4? <V1S1///S$4R 8n care3 c* cantitatea de zahr reductor% 2n $g% din tabel% cores#unztoare diferen ei dintre volu$ul folosit la deter$inarea $artor i #rob% 2n$ul it cu factorul de corec ie5 V* volu$ul balonului cotat 2n care s*a dizolvat #roba% 2n c$35 V1* volu$ul solu iei luate #entru titrare% 2n c$35 $* $asa #robei luat #entru analiz% 2n g. Deter%inarea zahrului total - ( +( 22138 12- 5= Mo" "e lu%ru 'e face invertirea i $ai de#arte se #rocedeaz confor$ $etodei $ai sus. Mo" "e %!l%ul = @ahr total <@t4I Q<cSVSViS1//4? <V1S1//S1///S$4R 8n care3 c* cantitatea de zahr reductor% 2n $g% din tabel% cores#unztoare diferen ei dintre volu$ul folosit la deter$inarea $artor i #rob% 2n$ul it cu factorul de corec ie5 V* volu$ul balonului cotat 2n care s*a dizolvat #roba% 2n c$35 Vi* volu$ul balonului 2n care s* a fcut invertirea% 2n c$35 V1* volu$ul solu iei luate #entru titrare% 2n c$35 $* $asa #robei luat #entru analiz% 2n g. Deter%inarea grsi%ii prin %eto!a E. 9in!ner - ( +( 2245-;5 Prin%i#iul &eto"ei Proba de analizat se trateaz 2n #realabil cu acid sulfuric% a#oi se e&trage cu solvent i se c6ntrete grsi$ea e&tras dintr* un volu$ deter$inat de eter* grsi$e. Mo" "e lu%ru Din #roba de analizat% bine $run it i o$ogenizat #rin $o1arare% se c6ntresc direct% 2ntr* un vas Lrlen$aTer de 2//* 3// c$ 3% cu do# rodat% 1*2 g substan cu #recizie de /./1g. 'e
20

adaug un volu$ de solu ie alcoolic de acid sulfuric cores#unztor ra#ortului de 3 c$ 3 solu ie la 1 g substan de analizat. Vasul desco#erit se introduce la etuv la 1/+PC. Du# 1/ $inute se scoate% se a$estec bine #rin agitare i se ine din nou 2n etuv ti$# de 1/ $inute. Dac nu se observ o 2nchidere la culoare% se $ai las circa + $inute. 'e scoate vasul Lrlen$aTer din etuv i 2nc 2n stare cald se adaug 1/ c$ 3 alcool etilic i% dac este necesar% se a$estec bine cu o baghet de sticl% care se terge ulterior cu o h6rtie de filtru i se introduce 2n vasul Lrlen$aTer. Du# rcirea co$#let 2n curent de a# rece% se adaug e&act +/ c$ 3 eter de #etrol% se astu# i in6nd do#ul% se agit bine a$estecul. Din c6nd 2n c6nd #entru egalizarea #resiunii% se scoate #u in do#ul i ti$# de 3/ de $inute se agit de $ai $ulte ori c6te 2* 3 $inute. 8n cazul c6nd #rodusul s* a li#it de #ere i% se adaug #entru s#larea #ere ilor circa 2* 3 c$3 a# distilat. Du# ce se las c6teva $inute #entru a se se#ara co$#let stratul de eter* grsi$e de cel de alcool etilic% se adaug a# #otabil #6n la u$#lerea vasului% du# care se $ai las s stea #6n ce stratul de eter* grsi$e devine li$#ede. Trebuie s se observe ca la e$ulsie s nu adere bule de aer. Din stratul de eter* grsi$e% se #i#eteaz un volu$ e&act <$ini$u$ 2+ c$ 34% 2ntr*un balon tarat 2n #realabil% se eva#or #e baia de a# i se usuc la etuv la 1/+PC% ti$# de 1/ $inute. Du# rcire 2n e&sicator se c6ntrete la balan a analitic. 'e re#et uscarea la etuv ti$# de 1/ $inute i rcirea% #6n la $as constant. Mo" "e %!l%ul = 7rsi$eI Q<V1*14$1? <V* 1.1$14$RS1// 8n care3 $1 *$asa grsi$ii din volu$ul de eter* grsi$e #i#etat% 2n g5 $ * $asa #rodusului luat #entru analiz% 2n g5 V* volu$ul eterului de #etrol adugat% 2n c$35 V1* volu$ul de eter* grsi$e #i#etat% 2n c$35 1*#ierderea de eter luat 2n considera ie% 2n c$35 1.1S1?d* 2n care d este densitatea grsi$ii considerat 2n general egal cu /.> g? c$3.

Deter%inarea cenuii totale- ( +( 2245- ;5


21

Mo" "e lu%ru 8ntr* o ca#sul sau creuzet de #or elan% calcinat 2n #realabil #6n la $as constant% se c6ntrete% cu #recizie de /.///2 g% o cantitate de circa + g din #roba fin $run it. -a 2nce#ut% se arde #e o flacr $ic% cu aten ie #6n ce 2nceteaz u$flarea i substan a este carbonizat% a#oi creuzetul sau ca#sula se trece 2ntr* un cu#tor de calcinare reglat la ++/* ,//PC. Calcinarea se continu #6n ce cenua nu* i $ai schi$b culoarea% r$6n6nd ca o #ulbere alb sau cu o foarte slab nuan cenuie. :ceasta dureaz circa 3 ore. 8n cazul c6nd cenua nu are aceast culoare% se rcete creuzetul i se u$ecteaz cu c6teva #icturi de eter de #etrol. 'e las s se eva#ore i se calcineaz din nou ti$# de 3/ $inute la ++/* ,//PC. 'e re#et u$ectarea i calcinarea #6n ce reziduul r$as #rezint culoarea indicat. Creuzetul se rcete 2n e&sicator ti$# de 3/ $inute i rcirea #6n la $as constant. Mo" "e %!l%ul =CenuI Q<$2* $4? <$1* $4RS 1// In care3 $1* $asa creuzetului cu #rodusul luat #entru analiz% 2n g5 $2* $asa creuzetului cu cenua ob inut% 2n g5 $* $asa creuzetului gol% 2n g. Deter%inarea cenuii insolu"ile 2n aci! clorhi!ric -( +( 22138 ;-;< Mo" "e lu%ru Cenua total ob inut confor$ $etodei de $ai sus se a$estec cu 2+ c$ 3% acid clorhidric i se 2nclzete #e o baie de a# 2n fierbere ti$# de 1+ $inute. 'us#ensia se filtreaz cantitativ #rintr* o hrtie de filtru fr cenu cu dia$etrul de >c$. 'e s#al cu a# cald at6t ca#sula sau creuzetul c6t i filtrul #6n nu $ai d reac ia clorului cu azotat de argint. ;iltrul cu reziduul insolubil 2n acid clorhidric se usuc la 1//* 1/2PC 2ntr* un creuzet% tarat 2n #realabil% i se calcineaz la ++/* ,//PC ti$# de 3/ $inute. Du# rcire ti$# de 3/ de $inute 2n e&sicator se c6ntrete. Mo" "e %!l%ul = Cenu insolubilI <$1? $4S 1// 8n care3 $1 re#rezint $asa cenuii insolubile ob inute du# calcinare% 2n g5
22

$ A $asa #rodusului luat 2n analiz% 2n g. Deter%inarea plu%"ului& cuprului i arsenului prin %eto!a spectofoto%etric confor% stan!ar!ului specific Deter$inarea #lu$bului* 'T:' 2213? 13*,> Deter$inarea cu#rului* 'T:' 2213? 1!*)) Deter$inarea arsenului* 'T:' 2213? 1+*)( Deter%inarea ra%asitelor !e co,i !e se%inte- ( +( 2245- ;5 Mo" "e lu%ru 8ntr* o ca#sul de #or elan cu fund #lat% se c6ntresc 2/g halva% cu #recizie de /./1g% se adaug +/c$3 eter etilic i se a$estec bine cu o baghet #6n c6nd toat halvaua s* a desfcut. 'e las s se eva#ore eterul i cu o #enset se culeg co1ile. Co1ile culese se introduc 2ntr* un filtru tarat aezat 2ntr* o #6lnie i se s#al de dou sau trei ori cu c6te 2/c$3 eter etilic. :#oi filtrul cu co1i se usuc la etuv% o or% la 1//* 1/+PC% se las s se rceasc 2n e&sicator i se c6ntrete #e o sticl de ceas tarat. Mo" "e %!l%ul K$i e de co1i de se$in eI <$1?$4S1// 8n care3 $1* $asa co1ilor% 2n g5 $* $asa de halva luat #entru deter$inare% 2n g.

23

VII. 9egisla#ia referitoare la o"#inerea halvalei

HALVA DE FLOAREA 5OARELUI

DI;B@:T 8F KL7I"3

C9FTK9-:T IF;9K":TIV U

PKL:".B-

Prezentul docu$ent re#rezint edi ia 2n vigoare a s#ecifica iei. Ll a fost a#robat #entru utilizare 2n #rocesul de achizi ie de ctre Co$andantul Co$anda$entului -ogistic 8ntrunit.

25

1. (cop i !o%eniu !e utilizare Prezenta s#ecifica ie tehnic stabilete condi iile tehnice #e care trebuie s le 2nde#lineasc #rodusul V halva de floarea soarelui V utilizat #entru hrnirea efectivelor "inisterului :#rrii Fa ionale.

2. Docu%ente !e referin# 8n cu#rinsul ei% #rezenta s#ecifica ie face referire la docu$ente e$ise i a#robate de autorit ile civile i $ilitare. Pentru docu$entele datate se utilizeaz edi ia la care se face referire% fr $odificrile ulterioare dac 2n te&t nu se #revede altfel. Pentru docu$entele nedatate se utilizeaz ulti$a edi ie 2n vigoare. a. Docu$ente de natur legal3 0otr6rea de 7uvern nr. 1/, din /( februarie 2//2 #rivind etichetarea ali$entelor #ublicat 2n "onitorul 9ficial #artea 1 nr. 1!( din 2( februarie 2//2% cu $odificrile ulterioare. Kegula$entul <CL4 nr. )+2?2//! al Parla$entului Luro#ean i al Consiliului% #rivind igiena #roduselor ali$entare. Kegula$entul <CL4 nr.1()?2//2 al Parla$entului Luro#ean i al Consiliului Luro#ean% de stabilire a #rinci#iilor i a cerin elor generale ale legisla iei ali$entare% de instituire a :utorit ii Luro#ene #entru 'iguran a :li$entar i de stabilire a #rocedurilor 2n do$eniul siguran ei #roduselor ali$entare. Kegula$entul <CL4 nr. 1!!1?2//( din + dece$brie 2//( de $odificare a Kegula$entului <CL4 nr. 2/(3?2//+ #rivind criteriile $icrobiologice #entru #rodusele ali$entare. b.'tandarde i alte #ublica ii de natur tehnic3 'K 22+(31>>! Produse dulci. 0alva de floarea soarelui. 'K 22+(31>>!?:131>>) Produse dulci. 0alva de floarea soarelui. Tehnologia #roduselor zaharoase <diferite edi ii4.

3. Con!i#ii tehnice !e calitate 0alvaua este ob inut #rin a$estecarea $iezului de floarea soarelui #r1it i $cinat cu halvi ob inut din zahr% siro# de glucoz i e&tract de ciuin. Du# co$#ozi ie se clasific 2n3
26

halva si$#l 5 halva cu adaosuri <#udr de cacao% ciocolat% fructe confiate% orez e&#andat % $iez de floarea soarelui % cafea% nuci% alune% $igdale% arahide. "ateriile #ri$e i au&iliare utilizate la fabrica ie vor cores#unde standardelor i legisla iei 2n vigoare.

* *

3.1 Propriet#i organoleptice C!r!%teristi%i :s#ectul a$bala1ului Con"i(ii "e !"&isi3ilit!te Curat% bine 2nchis% i$#ri$at cu toate ele$entele de identificare. :$bala1ul nu trebuie s #er$it #tarea obiectelor cu care vine 2n contact. "as cu structur fin i unifor$ de halvi . 'orti$entele cu adaosuri%acestea sunt re#artizate unifor$% iar cale cu adaos de cacao sau cafea% as#ectul este $ar$orat. "as co$#act% uor sfr6$icioas la tiere. 7lbuie #6n la glbuie* cenuie deschis% unifor$% $ar$orat 2n cazul sorti$entelor cu adaosuri. Plcut% dulce% caracteristic $iezului de floarea soarelui #r1it i adaosului folosit5 fr gust strin <de r6nced% de $ucegai etc.4. Plcut% bine e&#ri$at% caracteristic $iezului de floarea soarelui #r1it i adaosului folosit5 fr $iros strin.

:s#ectul #rodusului

Consisten Culoare 7ust "iros

3.2 Propriet#i fizico-chi%ice C!r!%teristi%i B$iditate % =% $a&. 7rsi$e% =% $a&. @ahr direct reductor% =% $a&. @ahr total e&#ri$at 2n zahr invertit% =% $in. Con inutul de cenu total % =% $a&. Con inutul de cenu insolubil 2n acid clorhidric 1/=% $a&.% =.
27

Con"i(ii "e !"&isi3ilit!te !%/ !/ 1) 2) 2%/ /%1

Kesturi de co1i de se$in e% =% $a&.

/%3

3.3 +!aosuri Cantit ile de adaosuri folosite la fabricarea halvalei cu adaosuri sunt indicate 2n tabelul ur$tor3 Denu&ire! )!l8!lei 0alva cu soarelui $iez de Denu&ire! !"!osului floarea "iez de floarea soarelui Pudr de cacao Ciocolat Pudr de cafea ;ructe confiate "iez de nuc "iez de alune "iez de $igdale "iez de arahide 9rez e&#andat Con(inutul "e !"!os> ?>&in* + 3 3 1 + + + + + 2

0alva cu cacao 0alva cu ciocolat 0alva cu cafea 0alva cu fructe confiate 0alva cu nuci 0alva cu alune 0alva cu $igdale 0alva cu arahide 0alva cu orez e&#andat

Prin acordul stabilit 2ntre #r ile contractuale cantit ile i ti#urile de adaosuri #ot fi $odificate.

:. .eguli pentru verificarea calit#ii Verificarea calit ii se face #e loturi. -a fiecare lot se verific3 * * a$balarea% $arcarea%
28

* * 4.$arcarea

#ro#riet ile organole#tice% #ro#riet ile fizico*chi$ice.

0alvaua trebuie s fie a$balat astfel 2nc6t s se asigure #strarea calit ilor igienice% nutri ionale% tehnologice i organole#tice ale #rodusului. :$bala1ele trebuie s fie fabricate din $ateriale sigure% care s nu #er$it trans$iterea de substan e to&ice% $irosuri sau gusturi strine #rodusului. 0alvaua se $archeaz #rin i$#ri$are sau etichetare cu $ini$ ur$toarele $en iuni3 * * * * * * * denu$irea sau denu$irea co$ercial i sediul #roductorului <i $arca unde este cazul4% al a$balatorului sau al distribuitorului5 denu$irea sub care se vinde #rodusul5 lista cu#rinz6nd ingredientele5 ter$enul de valabilitate5 cantitatea net5 condi ii de #strare5 o $en iune care s #er$it identificarea lotului.

;.Depozitare i transport De#ozitarea se face 2n 2nc#eri curate% aerisite% ferite de razele solare sau 2nghe % cu res#ectarea condi iilor i$#use de #roductor. Trans#ortul se face cu vehicule curate% aco#erite% 2n condi ii care s asigure integritatea a$bala1elor i $en inerea calit ii #roduselor% #recu$ i #rotec ia 2$#otriva #rafului% insectelor% roztoarelor% razelor solare sau 2nghe ului. ;iecare trans#ort va fi 2nso it de certificat de calitate% certificat sanitar*veterinar de trans#ort i alte docu$ente #revzute de legisla ia 2n vigoare.

5. .ecep#ia Const 2n rece# ia cantitativ i calitativ . Kece# ia cantitativ se face la sediul beneficiarului% de co$isia de rece# ie% cu res#ectarea #revederilor ordinelor i dis#ozi iilor "inisterului :#rrii Fa ionale. Kece# ia calitativ va cu#rinde verificarea docu$entelor care 2nso esc #rodusul i analiza #ara$etrilor calitativi <senzoriali% fizico*chi$ici i $icrobiologici4.
29

Contractantul are dre#tul de a efectua <#rin #ersonal s#ecializat4 controale #e flu&ul tehnologic la #roductor.

Prezentul document este supus periodic reviziilor ceea ce presupune efectuarea de modificri fr notificare. tilizatorii trebuie s se asigure c sunt !n posesia ultimei edi"ii aprobate. Bi3lio-r!@ie 1. SSS Colec ie de standarde #entru industria ali$entar% .ucureti% 1>)(5 2. .anu% C.% .a. Tratat de industrie ali$entar% Tehnologii ali$entare% Ld. :sab% .ucureti% 2//>% #ag. +!)J++35 3. htt#3??WWW.1urnalul.ro?viata*sanatoasa?sanatatea*fa$iliei?halva*de*floarea*soarelui* unirea*++)).ht$l 5
30

!. Kenescu% I.% 9 el% I. 8ndru$ar #entru industria ali$entar% -e&icon% vol. I% Ld. Tehnic% .ucureti% 1>)(% #ag. !3/J !315 +. Kenescu% I.% 9 el% I. 8ndru$ar #entru industria ali$entar% -e&icon% vol. II% Ld. Tehnic% .ucureti% 1>))% #ag. 33).
6. www.e-achizitii.com;

31