You are on page 1of 1

25 02 2013

Osmanl Aratrmalar Vakf Alveri-Kitap-Tarihi Setler Kaset VCD Online sat

Vakanvis Esad Efendi Tarihi

ESAD EFEND TARH Do. Dr. Ziya YILMAZER Esad Efendi Tarihi, Eyll 1821-Temmuz 1826 (Muharrem 1237 - Zilhicce 1241) seneleri arasndaki vakalar ihtiv etmektedir 1821-1826 yllar arasnda Osmanl lkesinde cereyan eden olaylardan; yenieriliin kaldrl ncesindeki olaylar ve kaldrl, Mora'daki Rum isynnn balamas ve gelimesi, II. Mahmd'un slhat hareketlerine girimesi ncesindeki durum, ran'la ilikiler ve devletin o srada ieride ve darda karlat problemler, ilm, mlk, asker tevchler, aziller, nefyler, baz zevtn doumlar, lmleri, eli kablleri, yangnlar, tabi fetler ve benzeri olaylar dnemin en nemli birka kaynandan biri olan bu eserde takip edilebilir. Eserde Ahmed C evdet Paa Tarihinin XII. cildinin de en nemli kaynaklarndan biri olan Esad Efendi Tarihi'nin tam metni ile beraber Mora htilli'nde Sakz Adas'nn vurulmas ve Donanma'nn yaklmas srasnda Mora Seraskeri Seyyid Ali Paa'nn ktibi olarak zdin'de bulunan Abdrrezzk Bhir Efendi'nin grdkleri ve duyduklar ile Ahmed C evdet Paa'nn Esad Efendi Tarihi'ne yapm olduu zeyle de yer verilmitir. Eserin sz konusu dnemi daha iyi anlamamza imkan salad grlecektir. Mehmed Esad Efendi, ilmiye mesleinde Rumeli Kadaskerlii'ne kadar ykselmi, Nakb'l-erflk, Takvm-i Vekyi ve Mektib-i Ummiyye Nzrl gibi nemli ilm ve idr grevlerde bulunmu, zamannn lim ve irleri arasnda yer almtr. Eser, Sahhflar eyh-zde Seyyid Mehmed Esad Efendi'nin (1789-1848) vakanvs hviyetiyle yazd bir Osmanl tarihidir. Bu alma ile ktphnelerde yazma halinde bulunan Osmanl tarihi sahasndaki kaynak eserlerden birinin ilm bir neri yaplm, kapsaml bir dizin ile aratrclarn istifdesine arzedilmi olmaktadr.

www.osmanli.org.tr/yazdirilabilirosmanli.php?id=69

1/1