You are on page 1of 2

SEK. MEN. KEB.

TAPAH TAKWIM UJIAN DAN PEPERIKSAAN DALAMAN 2014


PERKARA TARIKH AKHIR PELAKSANAAN 13/14 MAC 2014 22/23 MEI 2014 TARIKH AKHIR KEY-IN MARKAH 4 APRIL 2014 20 JUN 2014 3 OKT 2014 2 NOV 2014

UJIAN TOPIKAL 1 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN 11/12 SEPT 2014 PERCUBAAN SPM UJIAN TOPIKAL 2 14/15 OGOS 2014 PEPERIKSAAN AKHIR 6/7 NOV 2014 TAHUN

!! TERTAKLUK KEPA"A PIN"AAN