You are on page 1of 6

Gangguan emosi

Tekanan
perasaan /Gangguan

psikologi /Pengurusan EQ

Gangguan faktor semula jadi


Faktor cuaca /Fizikal pihak lawan /Bunyi, cahaya,warna /Keadaan padang dan tapak permainan

Gangguan sesama manusia


Pihak lawan, pengadil,/Gangguan seksual /Sorakan peminat

Tindakan yang boleh diambil:


Dapatkan maklumat atau bantuan untuk selesaikan kes secara tidak rasmi. Aduan rasmi kepada kaunselor.

Aduan rasmi laporan untuk tujuan tindakan tatatertib. Laporan polis.

Tiada sebarang tindakan susulan.