You are on page 1of 2

Am G Theo thi gian nhng ht ma nh nng thm Em Am Xa ht thng yu mn nng ngy no gia chng ta Am G a bn tay c km nn nhng cm xc Em Am Vi mnh vo m en em chng

tm thy li ra.

Am Sau lng l ting ni yu em, chng ri xa em Trc mt em iu y, n di tr, ri ngi vi qun mau Bi ca em vit s khng trn vn u anh Anh yu mt ai tht ri mi chng l em u

nh bnh minh s khng cn ni y Nhng li yu s khng cn ni y Phi t ng ln m thi, che nh i nhng nim au v ni bun Xung quanh em gi y c n mnh em m gic m

Nhn anh bc ra i xa dn. Ehhhhhh Nhn anh bc ra i xa dn. Ehhhhh Nhn anh bc ra i xa dn. Ehhhhh. Nhn anh bc ra i xa dn. Cn ma ngang qua mang anh i xa Cn ma ngang qua khin em nht nha Chng mt li cho ngi vi b i khng cu chia ly Cn li y bao cu ca anh tng em

V cn li y i mi au thng trong mn m. Nng m xa dn ri Nng m xa dn ri Nng m xa dn b ri, li nhng gic m (gi li i) Nng m xa dn ri Nng m xa dn ri Nng m xa dn, xa dn theo nhng ting ci.