You are on page 1of 2

INTERNACIONALNI UNIVERZITET U TRAVNIKU

REZULTATI PISMENOG DIJELA ISPITA IZ MATEMATIKE 1


Poloili su:
R. br.
1.

Ime i prezime
edovi Aida

pismeni
60

2.

Skro Kenan

55

3.

Sarajli Nermina

50

4.

Deli Mehmed

50

5.

ejvan Meldin

50

6.

ibi Nirmela

Uslovno

7.

Suhi Dana

Uslovno

8.

Savanovi Milomir

Uslovno

9.

Duvnjak Almir

Uslovno

10. Ibranovi Jusuf

Uslovno

11. Ilija Pea

Uslovno

12. Zatagi Lejla


Z

Uslovno

13.

Panda Aldin

40

14.

Mujin Ajla

40

15.

Srebrenica Armin

40

16.

Jusufovi Ahmed

40

17.

Hardu Melisa

40

18.

Memievi Mahmut

40

19.

Alispahi Maid

40

20.

Iljazagi Dino

40

21.

Avdi Arnes

40

22.

Lugonja Osman

40

23.

Karamovi Armina

35

24.

Puelja Josip

30

25.

Nuinovi Ermin

30

26.

Jusufovi Tajra

30

27.

Delamovi Admir

25

28.

Jaarevi Ahmed

25

29.

Osmanovi Sanio

25

30.

Trako Elmir

25

31.

Smajlovi Adnan

25

32.

Pani Hamza

10

33.

Hadikaduni Fadil

10

34.

Trako Armin

10

35.

Latro Igor

10

36.

arac Kenan

10

37.

Harai Arvin

10

38.

Hamamdi Elmedin

10

39.

Saphi Harun

10

40.

Kmeta Armin

10

41.

Malko Adnan

10

Usmeni dio ispita e se odrati u subotu 15.02.2014. god u 11 h.


Uvid u radove isti dan.
Predmetni nastavnik
Dr.sc. Sead Rei, vanr. prof.
Travnik,10.02.2014. god