You are on page 1of 5

I/Khi Nim 1)Nhm: Hu ht mi ngi u l thnh vin ca nhng nhm no , chng hn nh cc nhm ti ni lm vic, ti ni c tr, hay cc nhm chnh

thc hoc khng chnh thc -Vy nhm l g? Ni ngn gn nhm l s lin kt gia hai hay nhiu c nhn nhm tha mn nhng nhu cu no ca cc thnh vin.S lin kt ny hnh thnh t s tip xc c nhn mang tnh lin tc nhm t nhng mc tiu no . 2)i: -i l nhm bao gm mt s ngi cng tc vi nhau mt mc no nhm thc hin nhng mc tiu chung v nhng mc tiu ny gn lin vi cc mc tiu ca b phn hay t chc.Hay ni cch khc, i l mt nhm c y quyn tham d vo tin trnh ra quyt nh v gp phn vo qu trnh thit lp, thc hin cc mc tiu chung ca t chc. Nh vy, tt c cc i u l nhm, tuy nhin khng phi cc i u l nhm.

2. Phn loi 2.1 Cc nhm chnh thc Khi nim: Nhm chnh thc l nhm c t chc, c mc ch v c nhim v trc tip tham gia hon thnh nhng mc tiu no ca t chc Cc nhm chnh thc l nhng nhm c t chc. Chng thng c nh, thc hin cng vic c tnh thi ua , v c phn cng r rng. H c cng chung tay ngh chuyn mn gii quyt cc vn v iu hnh cc n. Cc nhm mi cp c t chc theo chuyn mn v mang tnh cht lu di m ng cc mc tiu chuyn bit. Cc nhm chc nng chnh thc thng a ra nhng kin chuym mn theo cc lnh vc ring ca h. Cc nhm chnh thc thng c s dng truyn t v chia s th ng tin, hun luyn nhn vin, thc y tinh thn hp tc, long trung thnh v tham gia vo qu trnh ra quyt nh. Nhm chnh thc l mt b phn thuc c cu t chc hnh thnh ca doanh nghip. C 3 loi nhm chnh thc: i gii quyt vn . i hot ng v nhng mc tiu c bit i t qun.

i gii quyt vn : Gm t 5 n 20 ngi l nhng ngi tnh nguyn, l thnh vin ca doanh nghip thuc nhiu lnh vc. Nhim v ca h l tho lun v phng php ci tin cht lng, nng sut hay mi trng lm vic.Quyn hn ca i thc hin nhng tng rt hn ch. i hot ng v nhng mc tiu c bit: Gm t 5 n 30 ngi thuc nhiu b phn khc nhau.. nhim v l thit k cng ngh mi v nhng sng kin ci tin cng vic, gp g khch hng v cc nh cung cp, lin kt hot ng ca cc b phn chc nng.Cc i ny thng c s y quyn nhiu hn so vi i gii quyt vn . Nhm t qun: gm t 5 n 15 ngi cng lm vic vi nhau hng ngy sn xut ra sn phm hay dch v no .Nhng nhm ny t m nhim cng vic qun l, lun phin lm vic v phn cng dch v gia cc thnh vin. Nhm thng c y quyn kim sot ton b qu trnh thc hin nhim v ca b phn. Nhm t qun c thnh lp nhm lm thay i cung cch lm vic trong doanh nghip qua gp phn nng cao cht lng sn phm v dch v. iu kin tin quyt cc nhm t qun pht huy tc dng l c c thnh vin ca nhm phi c tri qua nhng chng trnh hun luyn cn thit. 2.2 Cc nhm khng chnh thc: Nhm khng chnh thc hnh thnh da trn c s t nguyn, nhm lin kt mi ngi trong cng vic hng ngy, gip ln nhau hon thnh cng vic mt cch tt nht. Trn c s h tr thc y hng ti mc tiu ca t chc. Cc nhm x hi trong v ngoi doanh nghip l 1 trong nhng nhm khng chnh thc ph bin nht Nhng nhm ngi nhm li vi nhau tht thng lm vic theo v vic c tnh cht c bit nhm gii quyt nhiu nhu cu, nh:

Cc nhm thc hin theo d n theo thi v, Cc nhm linh ng bn tho chin lc hay cn dn xp tng v vic, Cc nhm nng cn vn dng tr tu cho nhng n cn nhiu sng to, Lc lng c nhim tm thi gii quyt gp rt nhng vn c bit trong thi gian ngn. 2.3 So snh cc nhm chnh thc v khng chnh thc

Nhm cng chnh thc cng cn c hun luyn v kh nng lnh o ca n v cc mt nh: cc quy tc ca cng ty v cc quy trnh phi tun theo, thc hin cc bo co, ghi chp tin , v cc kt qu t c trn c s thng l. Cng th, cc nhm khng chnh thc tun theo nhng quy trnh tht thng. Nhng kin v nhng gii php c th c pht sinh trn c s ty thi v cc quy trnh qun l nghim ngt hn. Tuy nhin, cn nh l, d chnh thc hay khng chnh thc, vic lnh o nhm lun phi hng v cc thnh qu v c s phi hp gia cc nhm vi nhau. 3. Cc giai on hnh thnh v pht trin: 3.1 Hnh thnh: Trong qu trnh thnh lp , cc hot ng ch yu ca nhm l c gng tp trung vo vic xc nh mc tiu chung v chng trnh hnh ng, xc lp mi quan h tng tc qua li gia cc thnh vin ca nhm Nu cc thnh vin c nhng hiu bit v vai tr ca ngi lnh o nhm v c s quen bit nhau th s pht trin ca nhm s d dng hn. Hnh thnh l giai on nhm c tp hp li. Mi ngi u rt gi gn v rt r. S xung t him khi c pht ngn mt cch trc tip, ch yu l mang tnh cht c nhn v hon ton l tiu cc. Do nhm cn mi nn cc c nhn s b hn ch bi nhng kin ring ca mnh v nhn chung l khp kn. iu ny c bit ng i vi mt thnh vin km quan trng v lo u qu. Nhm phn ln c xu hng cn tr nhng ngi ni tri ln nh mt ngi lnh o. 3.2 Giai on sng gi: Xung t l giai on tip theo. Khi , cc b phi c hnh thnh, cc tnh cch va chm nhau, khng ai chu li mt bc trc khi gi nanh ma vut. Cc thnh vin trong nhm c th thc hin nhng hnh ng thch thc ngi lnh o hoc h c th tc ng qua li tch mnh ra khi s hot ng ca nhm.Nu s xung t leo thang mt kim sot th s gy ra s cng thng bao trm trong nhm.Tnh trng ny c th dn n s th ca cc thnh vin trong nhm.

iu quan trng nht l rt t s giao tip v khng c ai lng nghe v mt s ngi vn khng sn sng ni chuyn ci m. S tht l, s xung t ny dng nh l mt thi cc i vi nhm lm vic ca bn nhng nu bn nhn xuyn qua ci b ngoi t t v thy c nhng li ma mai, cng kch, m ch, c th bc tranh s r hn. Gii quyt xung t l mc tiu ca nhm trong giai on ny v khi xung t c gii quyt th cng c ngha nhm t c kt qu. 3.3 Giai on trng thnh: Sau l giai on bnh thng ha. giai on ny, nhm bt u nhn thy nhng li ch ca vic cng tc cng vi nhau v s gim bt xung t ni b. c trng ca giai on ny l s hp tc gia cc thnh vin.Cc ch lin quan n cng vic c truyn thng rng ri trong nhm nhm din t cc kin, chia s thng tin, thc y hp tc v to s cng hng. Do mt tinh thn hp tc mi hin hu, mi thnh vin bt u cm thy an ton trong vic by t quan im ca mnh v nhng vn ny c tho lun ci m bn vi ton b nhm. S tin b ln nht l mi ngi c th bt u lng nghe nhau. Nhng phng php lm vic c hnh thnh v ton b nhm u nhn bit c iu . 3.4 Giai on hot ng: Nhng nhm hot ng hiu qu l nhng nhm tn ti lu di. Trong giai on ny, cc thnh vin ca nhm tin tng v chp nhn nhng ngi khc . hon thnh nhim v 1 cch tt nht, nhm thng nhm thng ng h s a dng v quan im hn l hng ti s thng nht.Cc thnh vin sn sng chp nhn ri ro m khng s cc thnh vien nh gi xu nhng tng ca h. Ngi lnh o l ngi c kh nng gii quyt 1 vn trong 1 giai on c th no . Do , nhm thng xuyn thay i ngi lnh o thun tin cho vic gii quyt cc rc ri pht sinh trong qu trnh lm vic. Nhm hot ng hiu qu thng c nhng c trng sau: Cc thnh vin hiu r mc tiu ca nhm. Cc thnh vin lun tun theo quy trnh ra quyt nh. Cc thnh vin c thi tin cy v ci m. Cc thnh vin lun gip v nhn c s gip t cc thnh vin khc. Cc thnh vin c th chp nhn xung t v gii quyt xung t trong ni b nhm. Cc thnh vin c thc v s ci tin hot ng ca h.

3.5 Giai on chm dt hot ng: Giai on ny bao gm s kt thc nhim v ca n v s khng rng buc mi quan h.S chm dt hot ng ca nhm khng phi lun c d liu trc, m trong nhiu trng hp n xy ra kh t ngt.