You are on page 1of 11

ng dng trong nh thng minh

Vy Zigbee l g?
Zigbee l mt tiu chun c nh ngha : l tp hp cc

giao thc giao tip mng khng dy khong cch ngn c tc truyn d liu thp. Di 868,3 Mhz: Ch mt knh tn hiu .Trong di ny tc truyn l 20kb/s. Di 902 Mhz - 928 Mhz: C 10 knh tn hiu t 1 - 10 vi tc truyn thng l 40kb/s. Di 2,4 Ghz - 2,835 Ghz: c 16 knh tn hiu t 11 - 26 vi tc truyn 250 kb/s.

Cu trc

giao thc :Zigbee thng h tr 3 m hnh mng chnh


Mng hnh sao Mng hnh cy

Mng s li.

Trong lp mng Zigbee cho php 3 kiu thit b


Zigbee Coordinator (ZC):Ch c duy nht 1 ZC trong bt k

mng Zigbee no v n c chc nng chnh l kch hot thng tin v mng thng qua cu hnh cc knh, PAN ID v hin trng ngn xp. Zigbee Router (ZR): L mt thnh phn ca h thng mng m chc nng ca n l thc hin vic vn chuyn cc gi tin trong mng. N thc hin cc bng kt ni cng nh nh v a ch cho cc ZED ca n. Zigbee End Device (ZED): L mt thnh phn ca h thng mng nhng khng tham gia vo qu trnh vn chuyn tin. N c c ti u sao cho cng sut tiu th l nh nht nh cc ch bt tn hiu v k thut "sleep".

Qu trnh thit lp trong mt mng Zigbee


Qut mng (Network Scan): Cc thit b trong mng s qut

cc knh tn hiu, v d nu dng di tn 2,4GHz th s c 16 knh qut, sau thit b s chn knh ph hp nht giao tip trong mng. Ta gi l s chim ch : ocupacy. Thit lp/Gia nhp mng: Thit b c th to ra mt mng trn mt knh hoc gia nhp vo mt mng tn ti sn. Pht hin thit b: Thit b s yu cu mng pht hin ra a ch ca mnh trn cc knh c kch hot. Pht hin dch v: Thit b qut cc dch v c h tr trn thit b trong phm vi mng. Lin kt: Thit b giao tip vi nhau thng qua cc lnh v cc tin nhn iu khin.

Cc ng dng ca chun Zigbee

CC2400 ca Texas Instrume

New ZigBee Network Processor