You are on page 1of 2

Copetentele necesare asistentului medical pentru ngrijiri la domiciliu

1. Descrierea serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist. - Norme legislative privind ingrijirile medicale la domiciliu; - H.G. privind asigurarea activitatilor de voluntariat in domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice; - Lista serviciilor de asistenta primara acordate de medicul de familie si personalul medical de care dispune, la domiciliul persoanelor asigurate. 2. Descrierea responsabilitatilor asistentului medical generalist in cadrul echipei. Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijiri la domiciliu: - evaluea a nevoile medicale ale clientului; - elaborea a planul de ingrijire stabilind obiective specifice pentru domeniul sau de competenta; - colaborea a cu ceilalti profesionisti din echipa; - tine la i dosarele clientilor impreuna cu alti membri ai echipei; obtine consimtamantul informat al clientului!sustinatorului legal; - aplica, la indicatia medicului, ingrijiri terapeutice si supraveghea a tratamentul; - informea a periodic medicul curant despre evolutia starii clientului - propune si aplica masuri de educatie pentru sanatatea clientului si anturajului sau. 3. Identificarea nevoilor de ingrijire a clientilor prin evaluare initiala; "ocumente pentru evaluarea initiala: - foaia de recomandare a serviciilor de ingrijire la domiciliu; - lista cu serviciile de ingrijire la domiciliu; - foaia de luare in evidenta; - acord intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea; - fisa de evaluare a nevoilor Nevoile pacientului: - nevoi simple, comple#e in conformitate cu grila de identificare a nevoilor clientului; obtiunile clientului. Resursele pacientului: - starea psihica, emotionala, mobilitatea, suportul informal; - plan de ingrijire individual . !ormularea obiectivelor de ingrijire; $riterii de formulare a obiectivelor: - specialitate, performanta, implicare, realism, %bservabilitate &'()R%*. ". #regatirea materialelor si instrumentelor adecvate ingrijirilor; +ateriale si instrumente: - echipamente adecvate tipului de ingrijire; - echipamente de protectie personala; - echipamente improvi ate utili abile in ingrijirea la domiciliu; - lista cu materiale folosite in ingrijirea la domiciliu. $. #regatirea psihica si fi%ica a clientului in functie de ingrijire; - comunicarea cu clientul!sustinatorul legal; - obtinerea consimtamantului informat. - po itionare, asigurarea intimitatii, asepti area pielii, sistarea
1

alimentatiei etc. &. 'fectuarea ingrijirilor respectand protocolul de ingrijire si drepturile beneficiarului. (rotocoale de ingrijire: - masurarea functiilor vitale si vegetative, alimentatia pe sonda, ingrijirea canulei traheale, schimbarea sondei ve icale urinare, administrarea solutiilor perfu abile si a medicamentelor injectabile, ingrijirea plagilor,terapia durerii, ingrijiri paliative ingrijirea stomelor, ingrijirea escarelor, recoltarea si transportul probelor de laborator, educarea!instruirea pacientului, familiei, ingrijitorului la domiciliu; - lista cu medicamentele administrate - ,oaia de vi ita &ingrijire medicala*. "repturile beneficiarului: - dreptul de a fi bine informat, dreptul de a fi parte activa in procesul de ingrijire, dreptul de a primi ingrijiri adecvate propriilor nevoi, dreptul la intimitate si confidentialitate, dreptul de a controla serviciile pe care le primeste si de a refu a serviciile oferite. - $ontractul de ingrijire la domiciliuin care sunt preci ate drepturile si obligatiile partilor. - Norme de etica si deontologie. (. 'fectuea%a bilantul ingrijirilor aplicate. Re ultatele ingrijirilor: ) obiective reali%ate: e#amene de bilant redobandirea autonomiei anali area periodoca, satisfactia clientului &chestionar de evaluare* a nevoilor ) obiective nereali%ate: mentinerea dependentei insatisfactia clientului!familiei - transmiterea informatiilor catre medicul curant Re%ultate nefavorabile: - reformularea obiectivelor - adecvarea ingrijirilor la problemele de dependenta si la nevoile clientului precum si in conformitate cu recomandarea medicului.