Sr No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

T No 60033 60209 60210 60236 60244 60258 60360 60362 60379 60383 60457 60484 60495 60496 60500 60506 60522 60542 60549 60568 60589 60611 60612 60613 60614 60668 60701 60702 60711 60718 60724 60732 60755 60756 60757 60768 60779 60785 60787 60794 60795 60802 60803 60809 60811 60813 60814 60817 60820 60821 60871

Name GULAB B AHER SANDIP MOHAN MULE BHUSHAN R PATWARDHAN GIRIDHAR N PHULSAGAR RAHUL KESHAV DESHPANDE SATISH V JADHAV ASHOK P NIKAM GANESH V JADHAV SHIVAJI L CHANDEKAR MAHESH P RAUT PRABHULING S ZUNJA SANDIP B CHOUGALE SHAILESHKUMAR P UPADHYE NITEEN K SHIVGAN SUDHIRKUMAR B VARANDE MAHESH R KADAM BHARATESH B PATIL RAMESH S BABU C B NAGARAJAN ANAND S ASHISH D AMBLE RAHUL D CHILE CHANDRAKANT B JAGTAP NILESH A DIMBALE PRASAD S BARDIYA CHANDRAKANT K RASAL SAHADEO M BHOSALE ABDULSALIM C MULLA GANESH P VHAVAL BALAJI R HAMBARDE RAMESHWAR S BUTE NARAYANPRASAD L MAYEKAR RAHUL R BHOITE RAMAKANT S KARANDE KISHOR P NAGARKAR KULDIP B KHADE SANTAJI S MANE SHIVAJI G SUTAR BHAGWAN V KURADE RAHUL J NIKAM MOHAN K SAWANT HANUMANT D PATIL ANANDRAO H KUDALE PUNDALIK T PATIL PANKAJ S BHANDARE AMOL D SARAWADE TANAJI B PATIL YOGESH D KHAIRNAR SHYAM B DHADGE SACHIN R KIRVE

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 60880 60884 60893 60977 61032 61035 61036 61037 61048 61050 61052 61070 61085 61092 61093 61094 61095 61096 61098 61099 61124 61197 61199 61200 61201 61244 61246 61248 61279 61281 61289 61307 61329 61346 61347 61362 61367 61372 61482 61488 61490 61491 61492 61494 61497 61498 61499 61501 61503 61504 61505 61507 SEETHAPATHY G M SEENI KASINIVENDAN SP NIKHIL R KOKANE AMOL A BHOSALE SANTOSH ANANDRAO` JAGDALE JAYKAR KISAN KHOT YOGIRAJ SATLING CHOUDHARI MAYUR MADHUKARRAO SARJERAO SHRIRAM VITTHAL JADHAV IMRAN FARRODDIN TAMBOLI VINAYAK DHONDIRAM PATIL SANDIP MADHUKAR PATIL PRATAP TUKARAM GAVHANE VIKAS RAMCHANDRA GURAV AVINASH DEVABA BHOSALE SANJIVAN BHAGWAT WARPE ANNASAHEB ARJUN SURVASE ATUL MARUTI BHOSALE IMRAN LIYAKATALI SHAIKH AMOL HARIDAS WABALE MURUGANANTHAM M M PRAKASH VIJAYAKUMAR A ARUN KUMAR C RANJAN N C RAHUL NANASO JAGTAP SACHIN ATMARAM GURAV MOHSINKHAN KHALIL MUJAWAR SIKANDAR MOHADDIN BABALESHWAR RAJENDRA APPASO GUJALE KRUSHNA LAXMAN KUSALE ATISH R GOSAVI SUBRAMANIAM M SWAMINATHAN D MEENACHI P SUNDARAM PRAVIN BALKRISHNA CHAVAN SHAHU NAOU JANKAR TEJAS RAHUL SAWANT AMOL SURESH HONARAO RANJEET CHANDRAKANT GHABARE NITIN ANANDA BHOSALE ASHOK PANDURANG TOPE JAYAPRAKASH SHAMARAV VHARADE SANDIP GANPAT SHEDGE AYYAPPAN U VAISAKH S V VASUDEVAN V SARAVANAN K BOOPATHI K MAGESH P MURALI THARAN S SELVENTHIRAN G .

SR NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 T NO 60033 60209 60236 60362 60379 60383 60500 60506 60522 60542 60549 60568 60612 60614 60668 60701 60718 60724 60755 60756 60757 60785 60795 60803 60817 60820 60977 61032 61035 61036 61070 61092 61093 61094 61096 61099 61124 61199 61200 61248 60821 61307 61362 61367 61482 61494 61497 61499 61501 NAME GULAB B AHER SANDIP MOHAN MULE GIRIDHAR N PHULSAGAR GANESH V JADHAV SHIVAJI L CHANDEKAR MAHESH P RAUT SUDHIRKUMAR B VARANDE MAHESH R KADAM BHARATESH B PATIL RAMESH S BABU C B NAGARAJAN RAHUL D CHILE NILESH A DIMBALE PRASAD S BARDIYA CHANDRAKANT K RASAL GANESH P VHAVAL BALAJI R HAMBARDE NARAYANPRASAD L MAYEKAR RAHUL R BHOITE RAMAKANT S KARANDE SANTAJI S MANE RAHUL J NIKAM HANUMANT D PATIL TANAJI B PATIL YOGESH D KHAIRNAR AMOL A BHOSALE SANTOSH ANANDRAO` JAGDALE JAYKAR KISAN KHOT YOGIRAJ SATLING CHOUDHARI SANDIP MADHUKAR PATIL VIKAS RAMCHANDRA GURAV AVINASH DEVABA BHOSALE SANJIVAN BHAGWAT WARPE ATUL MARUTI BHOSALE AMOL HARIDAS WABALE MURUGANANTHAM M VIJAYAKUMAR A ARUN KUMAR C MOHSINKHAN KHALIL MUJAWAR SHYAM B DHADGE ATISH R GOSAVI PRAVIN BALKRISHNA CHAVAN SHAHU NAOU JANKAR AMOL SURESH HONARAO SANDIP GANPAT SHEDGE AYYAPPAN U VASUDEVAN V SARAVANAN K MON TUE WED THU FRI SAT .

SR NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 T NO 60210 60244 60258 60360 60457 60484 60496 60589 60611 60613 60702 60711 60732 60768 60779 60787 60794 61017 60809 60813 60814 61289 60871 60880 60893 61037 61048 61050 61052 61085 61095 61098 61197 61201 61244 61246 61279 61281 61346 61347 61372 61492 61488 61490 61491 61498 61503 61505 61507 NAME BHUSHAN R PATWARDHAN RAHUL KESHAV DESHPANDE SATISH V JADHAV ASHOK P NIKAM PRABHULING S ZUNJA SANDIP B CHOUGALE NITEEN K SHIVGAN ANAND S ASHISH D AMBLE CHANDRAKANT B JAGTAP SAHADEO M BHOSALE ABDULSALIM C MULLA RAMESHWAR S BUTE KISHOR P NAGARKAR KULDIP B KHADE SHIVAJI G SUTAR BHAGWAN V KURADE JAGDISH GHARAL ANANDRAO H KUDALE PANKAJ S BHANDARE AMOL D SARAWADE KRUSHNA LAXMAN KUSALE SACHIN R KIRVE SEETHAPATHY G M NIKHIL R KOKANE MAYUR MADHUKARRAO SARJERAO SHRIRAM VITTHAL JADHAV IMRAN FARRODDIN TAMBOLI VINAYAK DHONDIRAM PATIL PRATAP TUKARAM GAVHANE ANNASAHEB ARJUN SURVASE IMRAN LIYAKATALI SHAIKH M PRAKASH RANJAN N C RAHUL NANASO JAGTAP SACHIN ATMARAM GURAV SIKANDAR MOHADDIN BABALESHWAR RAJENDRA APPASO GUJALE SWAMINATHAN D MEENACHI P SUNDARAM TEJAS RAHUL SAWANT JAYAPRAKASH SHAMARAV VHARADE RANJEET CHANDRAKANT GHABARE NITIN ANANDA BHOSALE ASHOK PANDURANG TOPE VAISAKH S V BOOPATHI K MURALI THARAN S SELVENTHIRAN G MON TUE WED THU FRI SAT SAT .

FOLLOWING SR NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 PERSONS T NO 60383 60506 60542 60549 60568 60757 60803 60820 61307 61094 60668 61248 60821 61499 54481 61482 61497 60244 60724 60484 60756 61017 60809 60814 60871 61048 61052 61197 60893 61346 61498 61507 61504 61305 61329 60811 60438 ARE IN FIRST SHIFT FROM 03/03/08 NAME MAHESH P RAUT MAHESH R KADAM RAMESH S BABU C B NAGARAJAN RAMAKANT S KARANDE HANUMANT D PATIL YOGESH D KHAIRNAR ATISH R GOSAVI SANJIVAN BHAGWAT WARPE PRASAD BARDIYA MOHSINKHAN KHALIL MUJAWAR SHYAM B DHADGE VASUDEVAN V MAHENDRA PATIL AMOL SURESH HONARAO AYYAPAN RAHUL KESHAV DESHPANDE BALAJI R HAMBARDE SANDIP B CHOUGALE RAHUL R BHOITE JAGDISH GHARAL ANANDRAO H KUDALE AMOL D SARAWADE SACHIN R KIRVE SHRIRAM VITTHAL JADHAV VINAYAK DHONDIRAM PATIL M PRAKASH NIKHIL R KOKANE SWAMINATHAN D VAISAKH S V SELVENTHIRAN G MAGESH P THIRU SUBRAMANIAM M PUNDALIK T PATIL SACHIN SALUNKHE "NO SHIFT ADJUSTMENT IS ALLOWED" .

1 2 3 4 5 60495 60811 60884 61329 61504 SHAILESHKUMAR P UPADHYE PUNDALIK T PATIL SEENI KASINIVENDAN SP SUBRAMANIAM M MAGESH P .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful