You are on page 1of 57

I de les llenges, qu en saps?

Dia Internacional de la Llengua Materna INS SERS

1)Si ests en un pub a Londres i alg et pregunta: Where is the loo? Qu busca?
a) La sortida del darrera b) La barra del pub c) Els serveis d) La manera de tornar a casa perqu no se'n recorda.

1) Resposta
c) Els serveis

2) Com es diu escola en rab?


a) ( kalam rassas) b) ( madrassa) c) ( dartar)

2) Resposta
b)

(madrassa)

3) Quina daquestes expressions s la correcta en catal?


a) No em vaig donar compte del risc. b) No em vaig adonar del risc. c) No em vaig adonar compte del risc.

3) Resposta
b) No em vaig adonar del risc.

4) La gran majoria de mots plurals catalans provenen del cas


a) Nominatiu plural b) Acusatiu plural c) Genitiu plural

4) Resposta
b) Acusatiu plural

5) Atenci amb els falsos amics en llenges... Quina s la traducci del verb francs MARCHER en catal?
a) Caminar. b) Marxar. c) Crrer.

5) Resposta
a) Caminar.

6) Cul es la opcin correcta?


a) La carretera porqu hemos pasado era secundaria. b) La carretera por que hemos pasado era secundaria. c) La carretera porque hemos pasado era secundaria. d) La carretera por qu hemos pasado era secundaria.

6) Resposta
b) La carretera por que hemos pasado era secundaria.

7) What sort of animal do Brits have in their stomach when nervous?


a) Ants b) Butterflies c) Mice d) Elephants

7) Resposta
b) Butterflies

8) Qu vol dir luga ( ) en rab?


a) Paraula b) Verb c) Llengua

8) Resposta
c) Llengua

9) Quan alg diu: Aix s oli en un llum, qu vol dir?


a) Que necessita oli per a un llum. b) Que all que es proposa li ser fcil de fer. c) Que all que diu s una mica antiquat.

9) Resposta
b) Que all que es proposa li ser fcil de fer.

10) Un mot patrimonial s


a) Un mot llat dintroducci tardana a la llengua catalana. b) Un mot manllevat de qualsevol llengua i introdut a la llengua catalana. c) Un mot llat que ha arribat al catal i que ha patit un desgast fontic pel seu s permanent.

10) Resposta
c) Un mot llat que ha arribat al catal i que ha patit un desgast fontic pel seu s permanent.

11) Quin significat t lexpressi francesa Coter les yeux de la tte?


a) Em fa mal la gola. b) s molt car. c) Em fa mal el peu.

11) Resposta
b) s molt car.

12) Si te digo que tu sintura me quita er sento, cmo hablo y de dnde soy?
a) Soy de Sevilla y ceceo.

b) Soy de Alicante y confundo /r/ y /l/.


c) Soy de Crdoba y seseo. d) Soy Talavera de la Reina y me olvido de la /d/ intervoclica.

12) Resposta
c) Soy de Crdoba y seseo.

13) If someone tells you that has just bought a tube map, is because he/she needs to...
a) Move around the city. b) Brush his / her teeth. c) Repair some water pipes. d) Watch a video on You Tube.

13) Resposta
a) Move around the city

14) Saps com es diu catal en rab?


a) Shelha b) Berbar c) Mograbi

() () ()

14) Resposta
a) Shelha

()

15) Tria la resposta correcta: Ja has deixat les eines a les teves amigues?
a) S, ja els hi he deixat. b) S, ja els les he deixat. c) S, ja les hi he deixat.

15) Resposta
b) S, ja els les he deixat.

16) Hi ha mots llatins amb derivats cultes i patrimonials al mateix temps. Sabries quin s el mot culte i el patrimonial respectivament derivat de la paraula llatina spatula?
a) Espatlla i esptula b) Espelta i espina c) Esptula i espatlla

16) Resposta
c) Esptula i espatlla

17) Com es diu en francs Sn les 3:15?


a) Il est trois heures et quart. b) Il est trois quart. c) Il sn trois heures et quart.

17) Resposta
a) Il est trois heures et quart.

18) El Quijote
a) Es de autor annimo y fue escrito en forma de autobiografa. b) Fue escrito en dos partes, una en 1605 y la otra en 1613. c) Cmo?... Quijote solo hay uno, todo el mundo lo sabe, y se public en 1605. Fue otro autor, un tal Avellaneda, quien public una segunda parte apcrifa aos ms tarde. d) Dulcinea del Toboso es la dama que recibe el amor de don Quijote. La idealiza tanto que, de hecho, ni siquiera aparece en la novela. Solo sabemos de ella por las descripciones de don Quijote y Sancho Panza.

18) Resposta
d) Dulcinea del Toboso es la dama que recibe el amor de don Quijote. La idealiza tanto que, de hecho, ni siquiera aparece en la novela. Solo sabemos de ella por las descripciones de don Quijote y Sancho Panza.

19) Whenever we have a problem with our kitchen sink, we call


a) A nurse b) The neighbour c) A lawyer d) A plumber

19) Resposta
d) A plumber

20) Saps quins 2 equips de futbol del Marroc juguen un derbi com el Bara Espanyol?
a) Raja riadi Widad bidaoui b) Kaucab murrscuchi Ittihad hribga c) Hassaniat agadir Moloudiat oujda

20) Resposta
a) Raja riadi Widad bidaoui

21) Quin daquests autors catalans va escriure sobretot poesia?


a) Ramon Llull b) Joanot Martorell c) Ausis March

21) Resposta
c) Ausis March.

22) Lexpressi in albis vol dir...


a) En un lbum b) En blanc c) Cap de les respostes anteriors s correcta.

22) Resposta
b) En blanc

23) Com es diu en francs el nmero 6489?


a) Six mille quatre cent huitante-neuf b) Soixante-quatre cent quatre-vingtneuf. c) Sixt mille quatre cent quatrevingt-neuf.

23) Resposta
c) Sixt mille quatre cent quatrevingt-neuf.

24) En la oracin Las tartas que has decorado con tanto esmero parecen buensimas
a) La oracin subordinada (que has decorado con tanto esmero) es adjetiva y su funcin sintctica es de Complemento del Nombre (CN).

b) La oracin subordinada (que has decorado con tanto esmero) es adjetiva y su funcin sintctica es de Sujeto.
c) La conjuncin que tiene tambin la funcin de pronombre relativo, y su funcin dentro de la oracin subordinada es de Sujeto. d) La conjuncin que no es al mismo tiempo un pronombre relativo, porque no tiene un antecedente directo.

24) Resposta
a) La oracin subordinada (que has decorado con tanto esmero) es adjetiva y su funcin sintctica es de Complemento del Nombre (CN).

25) When do people use a brolly ?


a) When it rains. b) When it's cold. c) When it's late. d) Always in England.

25) Resposta
a) When it rains.

26) Per qu saccentua la paraula sortssiu ?


a) Perqu s esdrixola. b) Perqu s plana i acaba en diftong creixent. c) Perqu s plana i acaba en diftong decreixent.

26) Resposta
c) Perqu s plana i acaba en diftong decreixent.

27) La paraula agenda s un llatinisme. Per saps qu vol dir?


a) All que cal fer. b) All que sha fet. c) All que es vol fer.

27) Resposta
a) All que cal fer.

28) La oracin No s dnde dej las llaves es


a) Interrogativa directa parcial. b) Interrogativa directa total. c) Interrogativa indirecta parcial. d) Interrogativa indirecta total.

28) Resposta
c) Interrogativa indirecta parcial.