P. 1
tanuk_padjan

tanuk_padjan

|Views: 173|Likes:
Published by AndOrs

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: AndOrs on Oct 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2015

pdf

text

original

A tanúk padján

Avagy a pszichológia jelentősége a büntetőeljárásban

Tárgyilagos tanú persze nincs. Minden tanú hajlamos rá, hogy ahhoz, amit átélt, kitalált elemeket keverjen akaratlanul is. Az eset, amelynek tanúja, a tanún kívül és benne is lejátszódik. A maga módján észleli az esetet, jegyzi meg emlékezetében, és az emlékezet is rajtahagyja jegyeit: minden emlékezet más esetet tükröz… Minél több a tanú, annál ellentmondóbbak a vallomások…

Friedrich Dürrenmatt: Igazság-ügy

Jog és pszichológia
• • XX. század eleje Jogelméleti változások: jogi realizmus
„Az irányzat fő jellemzőjeként a jog illúziómentes szemléletét (Karl Llewellyn), illetve a hagyományos jogfelfogással szembeni szkeptikus jellegét emelik ki. Edward S. Robinson szerint a jogtudománynak le kell számolni a konzervatív kérdésfeltevésekkel, s föl kell építeni a jog új, „naturalisztikus filozófiáját” az empirikus szociológiára és főleg a pszichológiára alapozva.” (Szabadfalvi; kiemelés tőlem)

• • • • • •

A pszichológusok a XX. század első felében hidat vertek a jog és a pszichológia közé A jogászok az 1960-as évekig nem értékelték a pszichológia eredményeit A 60-as évek közepétől nagy ívben emelkedtek a kutatások száma a jogpszichológia területén Észak-Amerikában 70-es években az Egyesült Királyságban 80-as években Ausztráliában 90-es években Európában (főleg Németországban, Hollandiában és Spanyolországban)

Jog és pszichológia
• Hugo Münsterberg, 1908: On Witness Stand c. műve  a pszichológia és a jog összeboronálódása első ízben • Carl Gustav Jung • Sigmund Freud pszichoanalitikusok • Ferenczi Sándor • James McKeen Cattel • manapság David P. Farrington

Jog és pszichológia
Angolszász megközelítés
Craig Haney (1980) nyomán
• • • Psychology in Law Psychology of Law Psychology and Law

Magyar megközelítés
Popper Péter (1970) nyomán
• • • Kriminológiai pszichológia Kriminalisztikai pszichológia Börtönpszichológia

Legal psychology

Kriminálpszichológia

Lényeges különbség! Az angolszász taxonómia nem csupán a büntető igazságszolgáltatást érinti.

Jog és pszichológia
Angolszász megközelítés
Psychology in Law
• • • • a szemtanúk megbízhatósága, az elkövető beszámíthatósága, a szülői felügyeleti alkalmasság, esküdtszéki tagok kiválasztása, stb.

Magyar megközelítés
Kriminalisztikai pszichológia
• • • • a nyomozás, a bűnüldözés, a kihallgatás és a bírósági eljárás

Végső soron akármelyik taxonómia felől is közelítjük meg a témánkat, észre kell vennünk, hogy mind a hazai tudományos kutatások (bár nagyon csekély mértékben), mind a külföldiek érintik a tanúk minél hatékonyabb közreműködését gátló, illetve segítő (serkentő) pszichológiai jelenségvilág feltárását.

Az emlékezés
• A kognitív pszichológiában* használt felidézésazonosítás fogalmak mintájára a bűnügyi tudományokban érdemes megkülönböztetni a szemtanúk
– emlékek felidézése – személyek azonosítása képességét.

* A kognitív pszichológia az emberi megismerés tanulmányozását állítja

előterébe, azt kutatja hogy az ember mint élőlény hogyan képezi le a világot, mi módon látja, miként éli meg azt.

Az emlékezés
Amiért egy tanú meghallgatásába belebukhatunk:
1. A tanú figyelmetlensége 2. A gondolattársításban használható kellő tapasztalat hiánya 3. Csekély vagy rövid emlékezőképesség 4. A tárgy leírásához szükséges fogalmak ismeretének szegényes volta 5. Tudatosság hiánya a megfigyelések és a következtetések különtartásában 6. Olyan befolyás hatása, amelynek révén egyéb fogalmak illeszkedhettek a történetbe

Az emlékezés
Az emlékek felidézésének hatékony technikája: kognitív interjú
– 1986, USA: egy vizsgálat tanulsága, hogy 3000-re tehető azon ítéletek száma, amelyet a bírák tévesen hoztak téves tanúvallomások alapján   pszichológusok bevonása a tanúk meghallgatásába – 1992: Ron Fisher – Ed Gieselman: Emlékezést elősegítő technikák alkalmazása a kihallgatásban: A kognitív interjú • célja az volt, hogy mennyiségileg és minőségileg megnövelje a tanúktól, sértettektől és gyanúsítottaktól származó információkat az elkövetett bűncselekményről • Az eredeti kognitív interjú 11 szakaszból állt, mára ezeket 7 szorosan kapcsolódó szakaszba tömörítették össze

Az emlékezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bemutatkozás Kihallgatás céljainak kifejtése Kihallgatás (szabad elbeszélés) Kihallgatás (nyitott és zárt kérdések) Kihallgatás (emlékezés visszafelé, perspektívaváltás) Összegzés (kihallgató által) Interjú lezárása

Köszönöm a figyelmet!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->