Intro: C5 G#/Ab F F Am G#/Ab C... F C Nå har tåka lagt seg / over vei og eng G#/Ab F G#/Ab ute i vest / synker sola i seng. C F C Men ra !

vartbergets to"" / er #et langt å se Am G#/Ab F Am G#/Ab C... i kvel# er en in kvel# å leve. F C $eg har gått menge mil / over myr å "å sti A5 G#/Ab F G#/Ab h%rt lom&en i natta / å %lt meg ri C F C ' solne#gangen / er #et allti# no& ve# Am G#/Ab F Am G#/Ab C... i kvel# er en in kvel# å leve. (e : F )m Am !å la tona bli / "å #en blåeste streng F Cm G#/Ab *eg vil synge sårt / i skogens re reng C F Am C G#/Ab F Am G#/Ab C... Mi#t i #et ensomme lan#et / i kvel# er en in kvel# å leve. +å vei h*em ra by&n / står skogen i vakt stran#s*%en skinner / i sin sk*%nneste "rakt. ' *eg h%rer ei vise / ve# veien ett ste# i kvel# er en in kvel# å leve. (e : ,-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful