Profesor: Luminiţa Trandafir TEST DE EVALUARE – VERBUL-CLASA A VII-A 1. Se d !e"!

u#: Privesc grăbiţii nouri ce-alunecă pe zări, Topindu-se departe şi revenind întruna. Parcă-mi trimit tăcute, nostalgice chemări, Ei, fraţii cu dreptatea, cu ziua şi cu luna. ceane mari de apă pe-a cerului genuni !"teodată-s limpezi ca lacrima pe-o pleoapă, #evarsă altădată şi trăsnet şi furtuni #ăm"n aceleaşi totuşi oceane mari de apă. !e chipuri prinde-n slavă al norilor convoi$ !entauri, turme, nave, creneluri de redută... %oi îi ur"m c"nd grindini revarsă peste noi, %oi îi iubim, cu stropii lor calzi, c"nd ne sărută. $%i&o#ae La'i( – %ourii) a) Su'#inia* +er'e#e ,redi&a!i+e din ,rima s!rof (i ,re&i*ea* modu#- !im,u# (i dia!e*a #or. $.,.) ') Pre&i*ea* +a#oarea morfo#o/i& a +er'u#ui a răm"ne din !e"!u# de mai sus (i a#& !uie(!e a,oi un enunţ 0n &are s ai' a#! +a#oare morfo#o/i& . $.,.) &) Trans&rie- din !e"!- !rei +er'e de &on1u/ ri diferi!e- ,re&i*2ndu-#e. $.,.) d) Trans&rie- din !e"!- un +er' #a un mod ne,ersona# (i ,re&i*ea* fun&ţia sin!a&!i& a a&es!uia.$.,.) e) Trans&rie- din !e"!- un +er' #a dia!e*a ref#e"i+ - a#& !uind a,oi un enunţ 0n &are a&es!a s fie #a dia!e*a ,asi+ . $.,.) 3. Iden!ifi&aţi #o&uţiuni#e +er'a#e din urm !oare#e enunţuri- a,oi ana#i*aţi-#e: Andrei (i-a adus amin!e & ar fi !re'ui! s a1un/ #a !ine mai de+reme. I-a , ru! r u a!un&i & nu a ,#e&a! de a&as din !im,. $14,.) 5. Con1u/ +er'u# a prinde- #a modu# indi&a!i+- !im,u# mai mu#! &a ,erfe&!. 6. $13,) Pre&i*ea* +a#oarea morfo#o/i& a +er'e#or su'#inia!e 0n urm !oare#e enunţuri: a) Era s ui!e7 ') Ade+ ru# fusese dureros ,en!ru !ine. &) 8i-a( fi dori! o & # !orie &2! mai re#a"an! . d) De-ai fi 0n+ ţa! mai mu#!- ai fi o'ţinu! re*u#!a!e 'une. e) Am 0nsemna! ,e 9ar! !raseu#. f) Iu'irea 0nseamn d ruire.

$1:,.)

;. Su'#inia* +er'e#e #a moduri ne,ersona#e din urm !oare#e enunţuri- ,re&i*2nd modu# (i fun&ţia sin!a&!i& a a&es!ora: %u era ne&esar de res&ris e"er&iţiu#. Cu +oinţa sa de neima/ina!- ,u!ea de, (i ori&e o's!a&o#. Venind s,re &as - ui!ase de fri/u# 0ndura!. 8er/ea (&9io, !2nd s,re /r din . Notă: Se acordă 10 p. Din oficiu.

$34,.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful