You are on page 1of 12

KATA NAMA

Kata Nama Am Kata Nama Khas Kata Ganti Diri

Kata Nama Am
Kata Nama Am ialah perkataan yang merujuk kepada benda-benda atau perkara-perkara yang umum sifatnya Kata nama am dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kata nama am abstrak dan kata nama am konkrit. Contohnya:
Kata Nama Am Abstrak: -- kedamaian, kemerdekaan. Kata Nama Am Konkrit: -- tangan, sungai, lantai.

manusia murid pekebun binatang burung kucing tempat pasar padang

Kata Nama Khas


Kata Nama Khas merujuk kepada nama ruang, binatang, tempat dan benda secara khusus. Kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu Kata nama khas hidup Kata nama khas hidup pula terbahagi kepada dua lagi, kata nama khas hidup manusia kata nama khas hidup bukan manusia. Kata nama khas tak hidup

Kata nama khas hidup manusia Ahmad Edelina Chandran Kata nama khas hidup bukan manusia Lassie Si Belang Sang Kancil

Kata nama khas tak hidup


Pahang Pulau Pinang Gunung Tahan

Kata Ganti Nama


Kata ganti nama dibahagikan kepada dua: kata ganti nama tunjuk kata ganti nama diri. ganti nama diri orang ganti nama diri orang pertama ganti nama diri orang kedua ganti nama diri orang ketiga. ganti nama diri tanya.

Kata Ganti Nama Tunjuk


Kata ganti nama tunjuk ialah perkataan yang menjadi pengganti pada kata nama dan mendukung maksud menunjukkan benda atau perkara yang dirujukkan itu. Ada dua kata ganti nama tunjuk iaitu ini untuk menunjukkan pada yang dekat itu untuk menunjukkan ada yang jauh.

Kata Ganti Nama Diri


Kata ganti nama diri dibahagikan kepada kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga.

KGND Pertama Aku Beta Hamba

Penggunaan Merujuk kepada diri sendiri

Contoh Ayat Aku hendak pergi ke perpustakaan

Digunakan oleh kerabat Beta berharap negara diraja bertambah maju dan makmur. Merujuk kepada diri sendiri Merujuk diri sendiri dan diri orang kedua "Hamba mohon ampun daripada baginda," kata Hang Tuah

Kita

"Kita akan berkelah di Port Dickson," kata Ahmad kepada Azri.

Kami

Merujuk diri dan "Kami diminta membersihkan rakannya apabila bilik darjah,"kata Amin dan Ali bercakap dengan orang kepada Zulkifli. kedua

Saya

Merujuk diri sendiri

Saya dilantik menjadi ketua darjah dalam kelas 2 Arif.

KGND Penggunaan Contoh Ayat Kedua Merujuk diri Anda dikehendaki beratur Anda orang kedua ketika menaiki LRT. Awak disuruh Merujuk diri Awak membersihkan bilik orang kedua darjah. Merujuk diri Engkau hendak pergi ke Engkau orang kedua kedai buku? Merujuk diri Kamu mesti belajar Kamu orang kedua dengan lebih tekun.

KGND Ketiga

Penggunaan

Contoh Ayat Beliau dilantik menjadi pegawai penerangan. Baginda telah berangkat ke luar negeri. Dia datang awal ke pejabat sekolah Pentas dihiasi oleh mereka dengan cantik.

Digunakan untuk Beliau merujuk orang yang dihormati Bagind Digunaan untuk a kerabat diraja Digunakan untuk Dia diri orang ketiga Bilangan orang Mereka lebih daripada seorang