You are on page 1of 5

List

STT

Tn

Khu vc

Gi

Phone

i (g my)

Bnh Tn

300k/h

0987049125

Bng Bng

400k/s

0128.611.8365

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

B Nhm
b Tin Q8
Cm
Chu
Chi H Ni
o
o (Trn Hng o)
p (KS Qu Lc)
Dim
Giu
H
H 22t
H Bnh gi
H lt
Hng
Hnh
hnh 20t
Hoa
Hoa BinhGia 19t
Hng
Huyn
Kiu
Kiu
Kim (kiwi)
Kim tax
Lan
Lan
Lan ( Bc Hi)
Lan 20t
Lan Anh
Lan Bu Ct
Lin
Linh
Linh ( ch p Kim)
Linh 3/2
Linh sn87
Lisa ( TQK)

500k/s
300k/s
1triu/2s
500k/s
500k/s
300k/h
700k/2s
250k/h
400k/h2s
500k/h
500k/s
500k/2s
500k/s
300k/h
300k/h
500k/h
400k/s
450k/h
3152kh
500k/s
400k/h
300k/h
400k/s
500k/h/2s
400k/s
400k/h
400k/h
500k/h
300k/s
300k/h
400k/s
500k/h
400k/s
500k
300k/s
300k/h
1triu/s

0936 537 811


01212034419
0909196698
0127 456 9577
0932211261
0908425471
0938658222
09727 999 75
0903.210.061
0902816197
0168 727 0037
01665103020
0974609292
0917537604
0953.653.758
0909.665.955
0909769661
0903.730.669
01286775992
0907.038.858
01263 646 749
01268.088.767
0165 600 0949
01216156343
0937.751.082
0906 245 178
0934 115 448
0936214303
0908997359
01652 194 652
0906245178
0902803038
0908148423
01277870610
0122 803 2123
0984377127
0934099868

Q10
Q10
Q1
Q8
Q10
Q10
Q1
Bnh Thnh
Q1
Bnh Thnh
Q10
Q6
Tn Bnh
Q10
Q10
Tn Bnh
Tn Bnh
Tn Bnh
Q10
Q3
Q3
Q10
Q4
Tn Bnh
Tn Bnh
Q3
Tn Bnh

Q3
Q10
Q1

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Loan
Loan 22t
Loan teen
Ly (NTB)
Ly 17t
Ma n 18t
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai ( K n)
Mai ( Sinh vin)
Mi teen
My
My
My
My ( Tn Ph)
M BT
My teen
Na bu ct
Nga
Nga
Nga (Midu)
Ngn
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc
Ngc Anh
Ngc BH
Ngc Loan
Ngc SV
Ngc Thanh
Nhn
Nhi
Nhi
Nhi
Nhi
Nh

Q11
Q10
Tn Bnh
Q10
Q10
Bnh Thnh
Ph Nhun
Q1
Q10
Q10
Bnh Thnh
Q6
Tn Bnh
Tn Bnh
Tn Ph
Bnh Tn
Tn Bnh

Bnh Tn
Tn Ph
Ph Nhun
Ph Nhun
Q1
Q1
Q1 +Q7
Q8
Tn Bnh
Q1
Tn Bnh
Q10
Bnh Thnh
Tn Bnh
Tn Bnh
Q5
Q7
Q1
G Vp

300k/h
300k/s
4162kh
400k/s
500k/h
300k/s
300k
300k/h
300k/h
400k/s
250k/h
300k/h
300k/h
3152kh
500k/h
500k/h
300k/s
300k/h
300k/s
300k/s
500k/s
400k/s
300k/h
300k/h
300k/h
500k/h
500k/h
500k/h
3152
300k/h
300k/h
300k/h
400k/h
500k/s
400k/s
300k/h
400k/s
300k/s
300k/2s
500k/h
300k/h
1000k
300k/s

0937 735 029


0909271353
0937429708
0908731750
0953021801
0122.511.2120
0983539616
0988.004.356
0918.956.987
01212151300
0988 894 460
0978004356
0933533483
0972.175.418
0122.363.9087
090.7210290
01665758687
01286031893
0977 722 791
0906653032
0989588875
0938851123
01666080016
0953.614.071
097 331 4066
01223.806.620
0902.690.107
0944.610.913
093 202 8990
01229122702,01217851535
0907.862.186
0938.801187
0908897989
0909.271.409
0937429708
0979.123.897
01694 090 895
01692.441.211
01266632189
0905 834 414
090 999 3168
0978 495678
01646322167

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Nh CDDL
Nh q10
Nh Tn nh
Nh
Nh
Nhung
Nhung
Oanh ( An ng)
P Linh (NVQ)20t
P Ty
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng
Phng ( onV.B )
Phng Di
Quyn Bu Ct
Qunh
Qunh Anh
Qunh Anh
Qunh Nh (Chu Vn An)
Sami

Tn Ph
Q10

Bnh Thnh
Q5,10

300k/s
400k/s
500k/s
300k/s
500k/h
400k/s
500k/h
300k/h
300k/h
3152kh
300k/h
300k/s
300k
500k/s
500k/s
800k/s
500k/s
400k/h
500k/s
3152kh
400k/s
300k/h
300k/h
400k/h
800k/s

0122 265 8207


0937604323
098 6030 758
0909 921 686
0907890907
0909 222 086
0979.385.117
01222900951
01217374161
01229791343
01264070512
0906556975
0903469153
01688181668
0902616911
0908443664
0909.546.684,01225.536.549
0902004200
01688690688
01288099609
0983.227.990
0122 4676 282
01286 047 449
01646322167
092 380 9969

108

San san (Bc Hi)

Tn Bnh

700k

0933014429

109

Thanh

Q12 -GV

250k/h

0902.532.435

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Thanh GV
Thanh Nh
Thanh TB
Thanh Vn (HN)
Tho 22t
Tho Yn
Thi
Thi (v b)
Thien Anh
Thu
Th
Th ( inh B Lnh)
Th 1986
Thy
Thy (SV )
Thy Linh ( H ni)

G Vp
Q1
Tn Bnh

400k/h
250k/h
400k/h
500k
300k/h
300k/h
300k/h
300k/h
400k/s
300k/h
300k/h
200k/s
1000K/N
500k/h
500k/s
700k/s

0938943000
0908089899
0933 498 331
093 22 11 261
01665483669
0917260416
01698836336
0903469153
0958217718 ,01998639880
0959428096
01285337183 <0978829694
0919881955
0909 093 490
0937.342.171
090 887 2080
01287158795

Bnh Thnh
Q10
Q3,10, TB
Tn Ph
Q6
Q12
Q7
G Vp
Q10

Q4
Tn Bnh
Ph Nhun
Q1

Bnh Tn
Tn Bnh
Tn Bnh
Q1
Q10
Bnh Thnh
Q1
G Vp
Q1

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Thy
Thy
T n
Tin
Tm
Tina (Vip)
T Tm
Trm (PXL)
Trm TQK
Trang
Trang
Trang
Trang
Trang Tn nh
Trinh ( Ngn)
Trinh 19t
T
T 19t
T Anh
T BH
Tuyn
Tuyt (Ngn)
Uyn 24t
Vn
Vn
Vn
Vn Anh
Vy
Vy
Vy (Trng Cng nh)
Vy (Vip)
Vy 19t
Vy Piago
Yn
Yn

Q1
Q10
Q10
Bnh Thnh
Q2
G Vp
Bnh Thnh
Tn Bnh

Q10
Q1
Q1
Q1
Tn Bnh

Tn Bnh
Q5
Q10
Q8
Tn Ph
Q10
Tn Bnh
Q1
Q3
Q1
Q5

600k/s
400k/h
300k/s
300k/s
500k/h
1triu/s
250k/h
400k/h/2s
250k/h
300k/h
1000k/s
300k/h
400k
400k
500k/h
500k/s
400k/s
500k/h
300k/h
300k/s
300k/h
300k/h
500k/2s
400k/h
500k/h
500k/h
5172kh
500k/h
400k/s
300k/h
1triu/2s
700k/s
500k/2s
500k/s
300k/h

0946.722.006
0933710263
0933 548 746
0908.312.955
0933.187.081
0933626667
0959566003
0906423341
01229609113
0907.748.380
0914438999
0122 961 5889
0126 702 8811
01285282596
0915 779 878
0906631387
0902309123
01227.130.990
090 8619 382
090 404 9616
01269904556
0122 7 191 391
0906315857
0937.100.937
0932 027 007
0968.803.669
0938441101
0909.146.208
0974444504
0909304638
0906776269
0906022019
0908998708
0902373786
0972002412

MB 4x : Khanh (PN) 63 Ng.nh Chnh ; nick : dakhuc_12345 ; phone 01662222818


Vn L: MB Hunh q10: 0977801721 ,vietsingle
Vn L: nick: buontronghanhphuc ,MB BD,que Bac giang,MB ten Nga : 0933883920
Vn L: Tuyn PN 42t: 0906754674;nick : lovely_tuyen
chaudiep_020269 ; 0982936093

Thng tin:
- Phng 80k/h (tr tin trc)
- Em t: 250k/h (thch th cho thm, ko p) - Lu : Thm, Vy by gi
khng cn lm na m c nhng em khc cng rt ti, c bit c
my em mi 18t thi, c t t thng thc. C i thng vo khi cn
hi j c, t hiu. 2 anh em dt nhau vo th i o i shot 2 cho vui.
a ch: 192 inh B Lnh, qun BT, gn bn xe Min ng - ng t
Chu Vn An - inh B Lnh.
in thoi daddy Hiu: 0977121617 - n ni gi cho ng ni bn anh
Hng v bo s phng s c u tin o p, cht lng cao.