You are on page 1of 5

SEJARAH TINGKATAN 5

• KONSEP
KERAJAAN PERSEKUTUAN
NEGARA PERSEKUTUAN
-Memuatkan bidang kuasa persekutuan iaitu hanya
kerajaan persekutuan mempunyai kuasa terhadapnya.
-Senarai negeri mengandungi bidang kuasa yang
diperuntukan kepada negeri iaitu kerajaan negeri
sahaja yang mempunyai kuasa terhadapnya.
-Senarai bersama pula menurunkan bidang kuasa
kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.Kedua-dua
kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya.
PERSEKUTUAN
• Merupakan satu kaedah menyatupadukan
pelbagai wilayah yang dahulunya wujud
berasingan.
• Hubungan baik antara kerajaan
persekutuan dengan kerajaan negeri
haruslah dipelihara.
• Hubungan baik antara kerajaan
persekutuan dengan kerajaan ngegeri
perlu sentiasa dipupuk untuk menjamin
keharmonian.
• Pemimpin atau rakyat mestilah sentiasa
mengamalkan toleransi untuk kepentingan
bersama.
KERAJAAN PERSEKUTUAN

 Kuasa eksekutif bagi kerajaan


persekutuan terletak pada YDPA.
 Kabinet atau jemaah menteri ialah

badan yang menjalankan kuasa


eksekutif yang dipegang oleh YDPA.
 Jemaah menteri diketuai oleh

seorang perdana menteri daripada


kalangan ahli Dewan Rakyat.
KERAJAAN NEGERI
 Kuasa eksekutif terletak pada raja/sultan/YDPN.
 Menteri besar atau ketua menteri dilantik oleh
raja/YDPN daripada kalangan ahli DUN.
 Urusan pentadbiran peringkat negeri terletak
pada perlembagaan negeri sebagaimana yang
diperuntukkan oleh perlembagaan Malaysia
( Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ( EXCO ) di
Semenanjung Malaysia, Majlis Tertinggi di
Sarawak dan Kabinet di Sabah mengandungi
sebilangan ahli DUN serta tiga orang pegawai
kerajaan ( ex-officio )iaitu Setiausaha Kerajaan
Negeri, Pegawai Kewangan Negeri serta Penasihat
Undang-undang Negeri yang berperanan
menjalankan dasar pentadbiran negara pada
peringkat negeri.