You are on page 1of 7

H nr. 366 publicat n M.Of. nr. 256 din data: 03/23/2004 HG366/2004 Hotrre nr. 366 din !

"artie 2004 pri#ind or$ani%area &i func'ionarea (utorit'ii )a'ionale a *"ilor +ublicat n Monitorul Oficial, +artea - nr. 256 din 23 "artie 2004 Hotrre nr. 366 din 18 martie 2004 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale a Vmilor Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr !"# din !$ martie !%%& 'n temeiul art (%) din *on+tituia ,om-niei, republicat, al art " alin .(/ din 0egea nr (&(1(223 privind *odul vamal al ,om-niei, cu modificrile ulterioare, i al art IV din Ordonana de urgen a 4uvernului nr 2%1!%%$ pentru modificarea 0egii nr (&(1(223 privind *odul vamal al ,om-niei i a art (# din Ordonana de urgen a 4uvernului nr #&1!%%$ pentru +tabilirea unor m+uri privind nfiinarea, organizarea, reorganizarea +au funcionarea unor +tructuri din cadrul aparatului de lucru al 4uvernului, a mini+terelor, a altor organe de +pecialitate ale admini+traiei publice centrale i a unor in+tituii publice, cu modificrile ulterioare, 4uvernul ,om-niei adopt prezenta 5otr-re (rt. . . / 0 Autoritatea Naional a Vmilor +e organizeaz i funcioneaz ca organ de +pecialitate al admini+traiei publice centrale, cu per+onalitate 6uridic, n +ubordinea Autoritii Naionale de *ontrol /20 Autoritatea Naional a Vmilor aplic +trategia i programul 4uvernului n domeniul vamal i e7ercit atribuiile +tabilite prin lege /30 8ediul Autoritii Naionale a Vmilor e+te n municipiul 9ucureti, +tr Matei Millo nr ($, +ectorul ( (rt. 2. . Autoritatea Naional a Vmilor a+igur aplicarea legi+laiei n domeniul vamal n mod uniform, imparial, tran+parent i nedi+criminatoriu tuturor per+oanelor fizice i 6uridice, indiferent de +tatutul lor 6uridic i de forma de organizare i funcionare a ace+tora (rt. 3. . Modelul i caracteri+ticile +iglei Autoritii Naionale a Vmilor +unt prevzute n ane7a nr ( (rt. 4. . / 0 'n realizarea obiectului +u de activitate Autoritatea Naional a Vmilor e7ercit, n principal, urmtoarele atribuii: . aplic n domeniul vamal m+urile +pecifice rezultate din programele guvernamentale i din legi+laia n domeniul vamal; 2. organizeaz, ndrum i controleaz activitatea direciilor regionale vamale i a birourilor vamale din +ubordine; 3. urmrete i +upraveg5eaz re+pectarea legi+laiei vamale pe ntreg teritoriul rii i e7ercit controlul +pecific potrivit reglementrilor n vigoare; 4. ia m+uri de prevenire i combatere, n conformitate cu reglementrile legale n vigoare, a oricror infraciuni i contravenii n domeniul vamal; 5. particip mpreun cu alte organe de +pecialitate ale admini+traiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative n domeniul vamal; 6. aplic prevederile <arifului vamal de import al ,om-niei i ale altor acte normative referitoare la ace+ta; 1. aplic m+urile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber +c5imb +au comer liber nc5eiate ntre ,om-nia, pe de o parte, i =niunea >uropean +au rile aflate n cur+ de integrare n =niunea >uropean, pe de alt parte; !. a+igur aplicarea prevederilor cu caracter vamal din conveniile i tratatele internaionale la care ,om-nia e+te parte;

2. urmrete aplicarea corect a regulilor de interpretare a Nomenclaturii +i+temului armonizat, a regulilor generale de +tabilire a originii bunurilor i de evaluare n vam a mrfurilor, precum i a prevederilor actelor normative referitoare la ta7ele vamale, ta7a pe valoarea adugat, la accize i la alte drepturi vamale; 0. elaboreaz norme metodologice pentru organele proprii de control i le +upune +pre aprobare Autoritii Naionale de *ontrol; . elaboreaz i adopt norme te5nice pentru introducerea procedurilor +implificate de vmuire; 2. elaboreaz propuneri privind +i+tematizarea i armonizarea legi+laiei vamale; 3. acioneaz pentru ndeplinirea ntocmai a programelor privind integrarea vamal european; 4. coordoneaz i ndrum activitatea direciilor regionale vamale i a birourilor vamale pe linia prevenirii i combaterii traficului ilicit de droguri, arme, e7plozivi, obiecte din patrimoniul cultural naional; urmrete, n cooperare cu celelalte organe abilitate ale +tatului, cazurile de +plare a banilor prin operaiuni vamale; 5. verific modul de declarare de ctre titularul operaiunii vamale +au de ctre comi+ionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de +tat; nca+eaz i vireaz ace+te drepturi la bugetul de +tat; +tabilete eventualele diferene prin controale ulterioare i a+igur nca+area ace+tora; aplic formele i in+trumentele de plat i de garantare a plii ta7elor i drepturilor vamale n conformitate cu normele generale de decontare a veniturilor +tatului; a+igur colectarea creanelor bugetare pe care le admini+treaz potrivit legii; 6. controleaz mi6loacele de tran+port ncrcate cu mrfuri de import, e7port +au aflate n tranzit, precum i baga6ele n+oite +au nen+oite ale cltorilor care trec frontiera de +tat a ,om-niei i verific legalitatea i regimul vamal al ace+tora; reine, n vederea confi+crii, mrfurile care fac obiectul unor abateri de la legi+laia vamal i pentru care legea prevede o a+tfel de +anciune; 1. verific, potrivit reglementrilor legale n vigoare, pe timp de zi i de noapte, cldiri, depozite, terenuri, +edii i alte obiective i poate preleva, n condiiile legii, probe pe care le analizeaz n laboratoarele agreate n vederea identificrii i e7pertizrii mrfurilor +upu+e vmuirii; !. efectueaz inve+tigaii, +upraveg5eri i verificri, n condiiile prevzute de lege, n cazurile n care +unt +emnalate +ituaii de nclcare a legi+laiei vamale de ctre per+oane fizice i 6uridice; verific regi+tre, core+pondena i alte forme de eviden i are dreptul de a cere oricrei per+oane fizice +au 6uridice + prezinte, fr plat, documentaia i informaiile privind operaiunile vamale; +e+izeaz organele de urmrire penal competente atunci c-nd e7i+t indiciile +v-ririi unor infraciuni; 2. e7ercit, n domeniul vamal, controlul ulterior la +ediul agenilor economici a+upra operaiunilor de comer e7terior efectuate, pe o perioad de " ani de la acordarea liberului de vam; 20. a+igur +i+temul informatic integrat vamal, datele i prelucrrile ace+tora pentru +tati+tica vamal i de comer e7terior, ge+tioneaz informaiile cu privire la colectarea datoriei vamale; 2 . reprezint, n faa in+tanelor 6udectoreti, intere+ele +tatului n cazurile de nclcare a normelor vamale; 22. ntocmete +tudii, analize i elaboreaz proiecte de acte normative privind organizarea +tructurii i a activitii Autoritii Naionale a Vmilor i le +upune Autoritii Naionale de *ontrol pentru a fi valorificate i promovate; 23. prezint mini+trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control propunerile motivate de avizare la proiectele de acte normative elaborate de alte mini+tere i in+tituii centrale, care cuprind m+uri referitoare la domeniul vamal; 24. aplic legi+laia +pecific pe linia numirii, anga6rii i eliberrii per+onalului i +olicit, c-nd e+te cazul, avizul conform al mini+trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control; aplic legi+laia privind +ancionarea per+onalului; 25. organizeaz, la nivelul Autoritii Naionale a Vmilor +au, dup caz, la direciile regionale vamale, programe de formare, pregtire i perfecionare profe+ional a per+onalului vamal; 26. elaboreaz i fundamenteaz proiectul bugetului de venituri i c5eltuieli al activitii vamale i l +upune +pre avizare mini+trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control; a+igur e7ecutarea bugetului n condiiile legii; 21. organizeaz i a+igur alocarea, micarea, evidena i controlul mi6loacelor i ec5ipamentelor din dotarea Autoritii Naionale a Vmilor;

2!. colaboreaz, pe baz de protocol, cu In+pectoratul 4eneral al Poliiei ,om-ne, In+pectoratul 4eneral al Poliiei de ?rontier, @irecia 4eneral pentru >videna Informatizat a Per+oanei, precum i cu alte organe ale +tatului +au a+ociaii patronale, intere+ate n realizarea politicii vamale; 22. coopereaz, pe baz de reciprocitate, cu autoritile vamale ale altor +tate, precum i cu organi+mele internaionale de +pecialitate, n vederea prevenirii, cercetrii i combaterii fraudelor vamale; 30. n cazul n care +unt afectate veniturile bugetare, actele normative elaborate de Autoritatea Naional a Vmilor +unt +upu+e avizrii Mini+terului ?inanelor Publice; Autoritatea Naional a Vmilor colaboreaz cu Mini+terul ?inanelor Publice la elaborarea actelor normative pe linia politicii vamale /20 @e a+emenea, n realizarea obiectului +u de activitate, Autoritatea Naional a Vmilor ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege (rt. 5. . / 0 Autoritatea Naional a Vmilor e+te condu+ de un +ecretar de +tat numit de primulA mini+tru al 4uvernului, la propunerea mini+trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control, a6utat de un +ub+ecretar de +tat, numit n aceleai condiii /20 8ecretarul de +tat al Autoritii Naionale a Vmilor reprezint autoritatea vamal n raporturile cu autoritile i in+tituiile publice, agenii economici, celelalte per+oane 6uridice i fizice, precum i cu orice alte organi+me din ar +au din +trintate i r+punde n faa mini+trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control pentru ntreaga activitate a +i+temului vamal /30 'n e7ercitarea atribuiilor +ale, +ecretarul de +tat emite, n condiiile legii, ordine i in+truciuni de aplicare a reglementrilor vamale n limitele de competen prevzute de lege Actele a+tfel emi+e, care au caracter normativ, +unt +upu+e avizului mini+trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control i +e public n Monitorul Oficial al ,om-niei, Partea I /40 8ecretarul de +tat al Autoritii Naionale a Vmilor ndeplinete calitatea de ordonator +ecundar de credite (rt. 6. . 8ub+ecretarul de +tat e+te nlocuitorul de drept al +ecretarului de +tat n cazul n care ace+ta, din diferite motive, nu i poate e7ercita atribuiile curente (rt. 1. . / 0 Aparatul central al Autoritii Naionale a Vmilor are +tructura organizatoric prevzut n ane7a nr ! 'n cadrul ace+teia, prin ordin al +ecretarului de +tat al Autoritii Naionale a Vmilor, +e pot organiza +ervicii, birouri i alte compartimente i +e +tabilete numrul po+turilor de conducere, cu re+pectarea reglementrilor n vigoare /20 @irectorii i ad6uncii ace+tora din aparatul central al Autoritii Naionale a Vmilor +e nume+c, potrivit legii, prin ordin al +ecretarului de +tat, cu avizul conform al mini+trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control /30 Befii de +ervicii, efii de birouri i ai altor compartimente din aparatul central +e nume+c, potrivit legii, prin ordin al +ecretarului de +tat al Autoritii Naionale a Vmilor /40 Pentru ndeplinirea atribuiilor privind elaborarea actelor normative n domeniul vamal, Mini+terul ?inanelor Publice preia de la Autoritatea Naional a Vmilor un numr de (% po+turi +tructurate pe urmtoarele funcii publice: ( ef birou, # con+ilieri, ( con+ilier 6uridic, ( in+pector i ( in+pector vamal /50 Numrul ma7im de po+turi pentru aparatul central al Autoritii Naionale a Vmilor e+te de $"3, e7clu+iv po+turile de demnitar i ) po+turi aferente cabinetului demnitarului Numrul ma7im de po+turi pentru unitile +ubordonate e+te de & !!$ /60 Autoritatea Naional a Vmilor are reprezentant permanent la Mi+iunea ,om-niei pe l-ng =niunea >uropean, care a+igur legtura operativ cu organi+mele internaionale n probleme vamale (rt. !. . / 0 8tructura organizatoric a direciilor regionale, birourilor i punctelor vamale, uniti +ubordonate Autoritii Naionale a Vmilor, fr per+onalitate 6uridic, +e aprob prin ordin al +ecretarului de +tat al ace+teia, cu re+pectarea reglementrilor n vigoare /20 @irectorii e7ecutivi ai direciilor regionale vamale +e nume+c, potrivit legii, prin ordin al +ecretarului de +tat al Autoritii Naionale a Vmilor, cu avizul conform al mini+trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control /30 @irectorii e7ecutivi ad6unci ai direciilor regionale vamale, efii de +ervicii, efii de birouri i ai altor compartimente din +tructura ace+tora, precum i efii birourilor vamale, ad6uncii ace+tora i

efii de tur +e nume+c, potrivit legii, de +ecretarul de +tat al Autoritii Naionale a Vmilor (rt. 2. . 8tatele de funcii pentru aparatul central al Autoritii Naionale a Vmilor i pentru direciile regionale vamale i birourile vamale +e aprob de +ecretarul de +tat al Autoritii Naionale a Vmilor, cu avizul conform al mini+trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control (rt. 0. . / 0 Atribuiile, +arcinile i r+punderile per+onalului din aparatul central, precum i din unitile +ubordonate +e +tabile+c prin regulamentul de organizare i funcionare aprobat de +ecretarul de +tat al Autoritii Naionale a Vmilor, cu avizul conform al mini+trului delegat pentru coordonarea autoritilor de control /20 Atribuiile i r+punderile individuale ale funcionarilor publici i ale per+onalului contractual din +tructura Autoritii Naionale a Vmilor +e +tabile+c prin fia po+tului, n conformitate cu regulamentul de organizare i funcionare /30 Pentru pagubele cauzate n activitatea de control ca urmare a nendeplinirii +au ndeplinirii necore+punztoare a atribuiilor de control, n m+ura n care nu +unt ndeplinite condiiile atragerii r+punderii penale, funcionarii vamali r+pund potrivit art 22) din *odul civil ,+punderea delictual poate fi antrenat numai pe baza 5otr-rii in+tanelor de 6udecat +e+izate i de Autoritatea Naional de *ontrol (rt. . . / 0 Autoritatea Naional a Vmilor are n dotare mi6loace de tran+port auto i navale, pentru activiti +pecifice, n +tructura, numrul i con+umul de carburani prevzute la pct I din ane7a nr $ /20 ,epartizarea pe uniti vamale a mi6loacelor de tran+port +e face prin ordin al +ecretarului de +tat al Autoritii Naionale a Vmilor /30 Pentru atribuii de control antidrog i materiale e7plozive Autoritatea Naional a Vmilor are n dotare c-ini dre+ai, potrivit pct II din ane7a nr $ (rt. 2. . ?ormarea i perfecionarea profe+ional a per+onalului vamal +e realizeaz prin cur+uri de pregtire n domeniu, care +e de+foar la nivel central i teritorial, precum i prin programe de formare +pecializat i perfecionare n admini+traia public, organizate de in+tituii abilitate potrivit legii (rt. 3. . / 0 Prefecturile, mpreun cu con+iliile 6udeene, *on+iliul 4eneral al Municipiului 9ucureti i con+iliile locale, a+igur +paiile core+punztoare pentru de+furarea activitii autoritii vamale din teritoriu +au, dup caz, terenuri pentru con+truirea de +edii proprii, n condiiile legii /20 Autoritatea Naional a Vmilor va prevedea n programul propriu de inve+tiii fonduri pentru con+truirea unor a+tfel de obiective (rt. 4. . Ane7ele nr (A$ fac parte integrant din prezenta 5otr-re (rt. 5. . / 0 Prezenta 5otr-re intr n vigoare la $ zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al ,om-niei, Partea I /20 Pe aceeai dat +e abrog Cotr-rea 4uvernului nr 3#&1!%%$ privind organizarea i funcionarea @ireciei 4enerale a Vmilor, publicat n Monitorul Oficial al ,om-niei, Partea I, nr &)# din 3 iulie !%%$, cu modificrile ulterioare, precum i orice alte di+poziii contrare P,IMAMINI8<,= A@,IAN ND8<A8> *ontra+emneaz: AAAAAAAAAAAAAAA Mini+trul delegat pentru coordonarea autoritilor de control, Ionel 9lncule+cu Mini+tru de +tat, mini+trul admini+traiei i internelor, Ioan ,u+ Mini+trul delegat pentru admini+traia public, 4abriel Oprea Mini+trul muncii, +olidaritii +ociale i familiei, >lena @umitru

Mini+trul finanelor publice, Mi5ai Nicolae <n+e+cu 9ucureti, () martie !%%& Nr $## ()34( )r. 50 8I40A Autoritii Naionale a Vmilor EEEEEEEEEE F/ Ane7a nr ( e+te reprodu+ n fac+imil Are urmtoarele caracteri+tici: are form oval, fondul e+te alba+tru, cu margine galben 'n partea +uperioar e+te redat +tema ,om-niei, n culorile oficiale @ea+upra ace+teia apare pe fondul alb al unui drapel in+cripia G,OMHNIAG, n culoare alba+tr 'n partea inferioar a +iglei apare in+cripia GVAMAG, imprimat n alb, iar dede+ubt, +imbolul GMercurG, in+cripionat n galben Marginea de 6o+ a ovalului e+te prezentat n fald de drapel, cu fond alb, pe care +unt +cri+e cuvintele G@O=AN>G i G*=8<OM8G ()34( )r. 250 Numrul ma7im de po+turi pentru aparatul central e+te de $"3 e7clu+iv demnitariiFF/ i cabinetul ace+tora 8<,=*<=,A O,4ANIIA<O,I*D A A=<O,I<DJII NAJIONA0> A VDMI0O, AAAAAAAAAAAAAAAA K8>*,><A, @> 8<A<K AAAAAAAAAAAAAAAA K AAAAAAAAAAAAAA A A AKA A A A A K8=98>*,><A, @>K K K 8<A<FFF/ KLAAAAAAAAAK AAAAAAAAAAAAAA K K AALAAAAK K AAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA K AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA K KK@I,>*JIA K K K @I,>*JIA KK @I,>*JIA KK @I,>*JIA @> K K @I,>*JIA KKP,O*>@=,IK K K >*ONOMI*D, KK,>8=,8> =MAN>,KK <>CNO0O4IA K K8=P,AV>4C>,>KKVAMA0> BIK K KINV>8<IJII BIKK O,4ANIIA,> KK IN?O,MAJI>I, K K VAMA0D KK <A,I? K K KA@MINI8<,A,>AKK 4>N>,A0D BI KK8<A<I8<I*D VAMA0D BIK K KK VAMA0 K K K 8>,VI*II0O, KK 'NVDJDMHN< KK 4>8<I=N>A @A<>0O, K AAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA K AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA K8>,VI*I=0 K KK 8>,VI*I=0 M=,I@I*, KK8>,VI*I=0KK8>,VI*I=0 IN<>4,A,>K KV>,I?I*D,IK KK 0>4I80AJI> VAMA0D, KK A=@I< KKVAMA0D >=,OP>AND BIK K IN<>,N> K KK=,MD,I,> BI 'N*A8A,> KK P=90I* KK ,>0AJII K K K KKA *,>ANJ>0O, 9=4><A,>KK IN<>,N KK IN<>,NAJIONA0> K AAAAAAAAAA K AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA K AAAAAAAAA K@I,>*JII K K,>4IONA0>K K VAMA0> K AAAAAAAAA AAA K9I,O=,IKA

KVAMA0> K K AAAKK AAAAK AAAA EEEEEEEEEEE F/ Ane7a nr ! e+te reprodu+ n fac+imil FF/ *abinetul demnitarului +e poate organiza n limita po+turilor aprobate a +e finana cu acea+t de+tinaie prin legea bugetar anual FFF/ *oordoneaz la nivel naional activitatea de combatere a fraudelor vamale, a traficului de droguri i a corupiei din cadrul Autoritii Naionale a Vmilor ()34( )r. 3 @O<D,I I Mi6loace de tran+port AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Numrul *on+umul Nr =nitatea1 <ipul mi6locului de tran+port ma7im ma7im crt +ubunitatea aprobat aprobat .buci/ .litri/ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ( Autoritatea A autoturi+me # $"% l1lun Naional a A autove5icule pentru tran+port de marf i de & $"% l1lun Vmilor per+oane .activiti de aprovizionare, depla+are a per+onalului operativ, protocol/ ! @irecia A autoturi+me operative .+upraveg5eri, n+oiri, 2! $"% l1lun +upraveg5ere controale, inve+tigaii/ vamal A autove5icule .autoutilitare pentru depi+tarea (% $"% l1lun drogurilor, +ub+tanelor cu regim +pecial, prelevri de probe, tran+portul c-inilor/ A autoturi+m operativ .control, in+pecii A unitate ( $%% l1lun nuclear/ A auto+peciale .laborator mobil pentru control # ( "%% l1lun vamal cu raze N, raze gamma/ $ @irecii A autoturi+me .c-te unul pentru fiecare direcie (% $"% l1lun regionale regional vamal/ vamale A autove5icule pentru tran+port de marf !% $"% l1lun i de per+oane .activiti de aprovizionare, depla+are a per+onalului operativ, protocol/ & 9irouri A autoturi+me operative .c-te unul pentru fiecare ((% $"% l1lun vamale birou vamal/ A autoturi+me operative .control pi+t A pentru 2 ("% l1lun fiecare birou vamal din aeroporturile internaionale/ A autove5icule operative pentru birourile vamale de !! 2%% l1lun frontier .tran+port de valori, de bunuri confi+cate, al per+onalului operativ, +upraveg5ere porturi, zone libere/ A autove5icule operative pentru birourile vamale !3 $%% l1lun cu puncte vamale ntre "A2% Om fa de localitatea de reedin .tran+port de valori, de bunuri confi+cate, al per+onalului operativ/ A alupe pentru patrulare, control i +upraveg5ere (% )% l1or vamal, n limitele de competen pentru

ma7imum #% ore1lun $ (%% l1or pentru ma7imum #% ore1lun AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA II *-ini AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Nr =nitatea @enumirea Numr crt ma7im AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ( @irecia +upraveg5ere *-ini dre+ai pentru 8erviciul antidrog #% vamal i controlul produ+elor cu regim +pecial AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA NO<D: a0 0i+tele cu birouri vamale de frontier i de interior .cu puncte vamale ntre "A2% Om fa de localitile de reedin/ care au dreptul la autove5icule operative pentru tran+portul valorilor, bunurilor confi+cate i al per+onalului operativ +e aprob de +ecretarul de +tat al Autoritii Naionale a Vmilor, la propunerile temeinic 6u+tificate ale directorilor e7ecutivi ai direciilor regionale vamale, dar nu mai mult de !3 b0 Nu +e con+ider depiri la con+umul normat la mi6loacele de tran+port con+umul care la nivelul anului +e ncadreaz n limita carburantului normat n raport cu numrul de mi6loace de tran+port aprobat pentru Autoritatea Naional a Vmilor, direciile regionale i1+au birourile vamale