P. 1
αινιγματα

αινιγματα

|Views: 4|Likes:
Published by Cos Skil

More info:

Published by: Cos Skil on Feb 20, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

Σαν βόδι μουγκρίζει, σαν φίδι σφυρίζει, σαν άλογο τρέχει, μα ποδάρια δεν έχει.

(αέρας)
Τέσσαρες στλοι στ! γ!, δυο στον ουρανό και δυο καλά στα χέρια. Τι είναι"
(κατσίκα που αρμέγεται)
#ν με κυν$γι πάντα ζ%, τουφέκι δε βασταίν%
&αράς δεν είμαι, μα παντο τα δίχτυα μου τα στένν%.
(αράχν!)
'ιλντισένιο περιβόλι, κελα!δεί γλυκό α!δόνι.
(γλ(σσα και δόντια)
Τ!ν !μέρα στολισμένο και τ! νχτα φορτ%μένο"
(κρεβάτι)
)χ% ένα βαρελάκι κι έχει δυο λογι(ν κρασάκι.
(αυγό)
*ολοκ+ι επτάτρυπο, κά+ε τρπα κι όνομα. Τι είναι"
(κεφάλι)
,ε τα χέρια τα σπέρνεις, με το στόμα τα +ερίζεις.
(γράμματα)
#π- έ.% γυαλιστερ$, από μέσα μαλλιαρ$,
κι από μέσα απ- το μαλλί είναι μια μπουκιά καλ$.
(κάστανο)
/γ( είμαι γυμν$ και τον κόσμο ντν%.
(βελόνα)
0λους τα1ζει και δεν τρ(ει. Τι είναι"
(κουτάλι)
)χ% μια κόρ! που τ! φιλονε όλοι.
(βρσ!)
2άλε με μες στο λαγ$νι, να με πάρεις όπου +έλεις,
βάλε με μες στ!ν κοιλιά σου, να σε πάρ% όπου +έλ%.
(κρασί)
*ρεάτινο σουβλί και σιδερένιο κρέας.
(δαχτυλίδι και δάχτυλο)
3σπρος κάμπος, μαρα γίδια.
(γράμματα στο χαρτί)
4 πρόσ%πον άσπρον, κι ! καρδιά κρον.
(χιόνι)
,ια βαρκολα φορτ%μέν! στ! σπ!λιά μπαίνει και βγαίνει. Τι είναι"
(κουτάλι στο στόμα)
Τα βουνά ασπρίσανε, τα μακριά κονταίνανε, οι μλοι σταματ$σανε, οι βρσες
.εκιν$σανε, οι τριάντα δυο φίλοι μ- αφ$σανε και τα δυο γέν!καν τρία.
(γέρος)
#π- τον κ(λο τ!ν κρατά% και στο στόμα τ! φιλά%.
(κπελλο)
5ίσ% απ- άσπρο φράχτ! κόκκινο σκυλί γαβγίζει.
(γλ(σσα και δόντια)
Τι είν- αυτό που άλλοι το -χουν μισό, άλλοι ολόκλ!ρο κι άλλοι κα+όλου"
(γονείς)
5εντ- αδέρφια το αρπάζουν, τριάντα δυο σφυριά το σπάζουν, μια κοπέλα τ-
αγκαλιάζει και στ!ν *% το κατεβάζει.
(δάχτυλα, δόντια, γλ(σσα, στομάχι και πρ%κτός)
)να σπίτι στρογγυλό, κι έχει νφ! και γαμπρό, πε+ερά και πε+ερό.
(καρδι)
/κεί που είσαι $μουν και -δ% που είμαι +α -ρ+εις.
(γέρος και νέος)
Το στρογγυλό μου στο σκιστό σου.
(κουμπί και κουμπότρυπα)
Τα χείλ! του στα χείλια μου, το χέρι του στο χέρι μου.
(κπελλο)
Σε κ$πο δε φυτεεται, σε περιβόλι όχι,
ο βασιλιάς το γεεται, κι όλος ο κόσμος το -χει.
(αλάτι)
6τυπ( χτυπ(, δίχ%ς να σε πον(, μ- αν πά&% να χτυπ(, χά+!κες στο λεπτό.
(καρδιά)
5άπλ%μα παπλ%ματίζει, πέφτει κάτ% και μουγκρίζει.
(τα κματα τ!ς +άλασσας)
4 γαμπρός το βάζει κι ! νφ! φ%νάζει. Τι είναι"
(κλειδί και κλειδαριά)
7οσκεται και πλσκεται, καμίαν -κι στεγνοται.
(γλ(σσα)
0λο μέσα και το κεφάλι έ.%.
(καρφί)
Σφυράει ο τσοπανάκος και μαζεονται τα πρόβατα.
(καμπάνα και πιστοί)
5ερν( στεριές και +άλασσες, ρ%τά% και απαντ(, κι όμ%ς κα+όλου δε μιλ(.
(γράμμα, επιστολ$)
,ια μ!τέρα φτερ%τ$ κάνει παιδί αφτέρ%το και το αφτέρ%το παιδί γεννά μ!τέρα
φτερ%τ$.
(κότα και αυγό)
Το σαλιάζ%, το κορδ(ν% και στ!ν τρπα τ!ς το χ(ν%.
(βελόνα και κλ%στ$)
8ορνα μου πελεκ!τ$, μαρμαρένια και χυτ$, μαρα τα &αράκια σου με το κρο σου
ζουμί.
(καρποζι)
,ακρς μακρς καλόγερος με τ- άντερα στον κ(λο.
(βελόνα με κλ%στ$)
3σχ!μος πατέρας, όμορφος ο γιος και τρελός ο εγγονός.
(κλ$μα, σταφλια και κρασί)
)χ% είκοσι αδερφάκια όλα με τα σκουφάκια.
(δάχτυλα)
9 3χνα ποχνα που +α πας"
9 Τρυπεμέντσα ντο ρ%τάς"
(καπνός και καμινάδα)
,ακρς μακρς καλόγερος ποτέ σκιά δεν κάνει.
(δρόμος)
:εν είμαι φεγγάρι, δεν είμαι αστέρι, μα φέγγ% με τον πισινό το καλοκαίρι.
(π!γολαμπίδα)
)χ% ένα σεντουκάκι κι έχει μέσα κάτι κάτι, σαν χα+εί το κάτι κάτι, τι το +ές το
σεντουκάκι"
(κεφάλι και μυαλό)
,!τέρα και κόρ! το ίδιο όνομα έχουν, δέρνουν τ! μ!τέρα κι αρμέγουνε τ!ν κόρ!.
(το δέντρο και ο καρπός τ!ς ελιάς)
Σου τ! δείχν% και τρομάζεις, σου τ! βάζ% και πονάς, σου τ! βγάζ% κι έχει χσει, κι
όμ%ς έχει %φελ$σει.
(ένεσ!)
#πό μαρ! μάνα γεννιέται παιδί κόκκινο. Τι είναι"
(κάρβουνα)
Τρικέφαλος, δεκάποδος, πεν!νταδυονυχάτος.
(ζευγάς και βόδια)
#λ%νίδα μαλλιαρ$ πίνει νερό, δεν κατουρεί.
(κότα)
:υο καλά στεκομενα, δυο περιπατομενα, δυο μοιάζουνε, μα δεν ταιριάζουνε.
($λιος και φεγγάρι)
Σειρά σειρά παιδόπουλα φορονε καλπακόπουλα.
(καρφιά)
5οια είναι εκείν! ! μάνα που γεννάει τα παιδιά τ!ς και τα καταπίνει"
(+άλασσα)
,ια κοντολα παχουλ$ πάντα κόκκινα φορεί, έχει πράσινα μαλλιά και σποράκια
στ!ν κοιλιά.
(ντομάτα)
6%ρίς να σε κό&% σε κάν% διπλό.
(κα+ρέφτ!ς)
/ίναι ένα πράμα που το έχουν όλα τα πράματα. Τι είναι"
(όνομα)
5οιο είναι εκείνο που κανένας δεν το τρ(ει και μόνο ένας το τρ(ει"
(.λο και φ%τιά)
/κκλ!σία +ολ%τ$ ένας στλος τ!ν κρατεί.
(ομπρέλα)
3&υχο &υχ$ δεν έχει, και στον ουρανό π!γαίνει.
(καπνός)
Σουβλ%τό, μπιμπικ%τό, σε +!λυκο τρπα μπαίνει.
(σκουλαρίκι)
Στο βουνό γενν$+!κα, στο βουνό ανα+ρέφ+!κα, μαρος αράπ!ς έγινα, στ! +άλασσα
κατέβ!κα.
(καράβι)
/ίναι δυο κουβάρια, τ- έναν μαρο και τ- άλλο άσπρο, κυλιονται κυλιονται και τ-
έναν τ- άλλο πότέ δε φτάνουν.
(!μέρα και νχτα)
Το φίδι τρ(ει τ! +άλασσα και ! +άλασσα το φίδι και στου φιδιο τ!ν κεφαλ$ καράβι
αρμενίζει.
(λυχνάρι)
)χ% ένα εργανόπον και σκεπάζ όλεν τ!ν γ!ν.
(ουρανός)
0ταν πλυ+(, λερ(νεται.
(νερό)
;σιο είναι σαν κερί, κι ! φ%ν$ του βροντερ$.
(τουφέκι)
/ίναι ένα πραματάκι κι έχει στον κ(λο τ- αγκα+άκι.
(σφ$κα)
5ράσινοι τοίχοι, κόκκινα τζάμια, μέσα χοροπ!δονε μαρα αραπάκια.
(καρποζι)
#πό πάν% το τ!γάνι κι από κάτ% το μπαμπάκι κι από μπρος του το τσιμπίδι κι από
πίσ% το &αλίδι.
(χελιδόνι)
#πό στραβό κλαδί κρέμεται κίτρινο φλουρί, το κρέας του δροσίζει, το αίμα του
ζαλίζει.
(κλ$μα, σταφλια και κρασί)
)να πράμα9πραματάκι μ- ένα ποδαράκι. Τι είναι"
(μανιτάρι)
Τ! βλέπ%, με βλέπει, τ!ς μοιάζ%, μου μοιάζει, τ!ς μιλά%, δε μιλάει.
(φ%τογραφία)
)χ% πέντε κεφαλές, τέσσαρες αναπνοές, χέρια9πόδια είκοσι και νχια εκατό.
(πε+αμένος και αυτοί που τον κουβαλον)
/γ( γι- αυτό σ- αγόρασα κι έδ%σα τον παρά μου,
για να σε βάζ- ανάσκελα, να κάν% τ! δουλειά μου.
(σκάφ!)
6ιλιοτρπ!το λαγ$νι που σταλιά νερό δε χνει.
(σφουγγάρι)
5οιο είν- εκείνο, που το βάζουμε στο τραπέζι, το κόβουμε, το μοιράζουμε, μα δεν το
τρ(με"
(τραπουλόχαρτα)
<άλασσα είναι, νερό δεν έχει, βουνό είναι, χ(μα δεν έχει, κάμπος είναι, χόρτα δεν
έχει, πόλ! είναι, σπίτια δεν έχει.
(χάρτ!ς)
0ταν βλέπ%, δεν το βλέπ% και το βλέπ%, όταν δε βλέπ%.
(όνειρο)
,- αφαιρείς και μεγαλ(ν%, με προσ+έτεις και μικραίν%.
(λάκκος)
4υρανός ατσάλι και γ! πετάλι, γάτου ποδάρι και φιδιο κεφάλι.
(χελόνα)
/σ τον βλέπεις πάντοτε, ο βασιλιάς σπανί%ς και ο <εός ποτέ.
(τον όμοιο)
)ναν πουλλίν χ%ρίς φτερά &!ν κι έχ και πετά. =τό να έν"
(χαρταετός)
#πό τον άν+ρ%πο &!λό κι από τ!ν κότα χαμ!λό.
(καπέλο)
Το τσιτσί βαστάει λιλί.
(σκουλαρίκι και αυτί)
Τρεις τ!ν βαστον, όταν γεννά, μ- αλ$+εια, πρ(τα πίνει,
κάμνει παιδιά ευγενικά και πίσ% τ!ς τ- αφ$νει.
(πένα)
6ίλιοι μριοι κατεβαίνουν, και οι δυο τους απαντάνε και τ- όνομά τους αλλάζουν.
(σιτάρι, μυλόπετρες και αλερι)
2άζ% το χέρι στο βρακί, πιάν% το πράμα τι μακρ και το βάζ% σε μια τρπα που -χει
από πάν% τρίχα.
(τσιγάρο, χείλια και μουστάκι)
3σπρ! κότα &οφ!μέν! ζ%ντανά πουλιά πλακ(νει.
(πάπλ%μα)
Σα φίδι σφυρίζει, σα βόδι μουγκρίζει, σαν άλογο τρέχει, και πόδια δεν έχει.
(σφαίρα)
Το -χετε φάει όλοι σας, μπορ( να ορκισ+(, μα οτε (μο τρ(γεται, οτε &!τό, οτε
βραστό.
(.υλοδαρμός)
5έτρα με κ(λο, μτ! με κ(λο, δέκα τραβονε, δυο κατουρονε.
(άν+ρ%πος που αρμέγει κατσίκα)
6έζει τρ%ς και κάνει φ%ς.
(μέλισσα, μέλι και κερί)
Τι είναι εκείνο που το μαζεουν οι πλοσιοι και το πετάν οι φτ%χοί"
(μ.α)
0λ!ν μέραν μπουκ%μένα και τ!ν νχταν αδειασμένα.
(παποτσια)
/ίναι βαρς σαν σίδερο, είναι γλυκός σα μέλι, μ$τε με χέρι πιάνεται, μ$τε στ!ν τσέπ!
μπαίνει.
(πνος)
#πό μ!τέρα κόκκιν! μαρο παιδί γεννιέται.
(φ%τιά και καπνός)
*όκκινο σπίτι, κόκκιν! ! νοικοκυρά, άσπρες δολες που κάνουν τ! δουλειά.
(στόμα, γλ(σσα και δόντια)
Σαν πεταλοδα έρχεται, σαν άν+ος κατεβαίνει
και σαν καλός διοικ!τ$ς σ! χ(ρα πάει και μπαίνει.
(χιόνι)
)χ% κάτι που πόδια δεν έχει, και περπατά, φτερά έχει, και όμ%ς δεν πετά. Τι είναι"
(&άρι)
5ολχρ%μα, γυαλιστερά, ε.$ντα δόντια μυτερά, ίσ%ς και παραπάν%,
και κάν% ομορφότερο εκείνον που δαγκάν%.
(χτένα)
>!λός &!λός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει.
(καπνός)
(αποστολέας ! Τάνια *αραολάν!)
3σπρ! μπαίνει, κόκκιν! βγαίνει.
(πίτα)
(αποστολέας ! Τάνια *αραολάν!)
8ρ% γρ% χορταράκι και στ! μέσ! π!γαδάκι.
(αιδοίο)
(αποστολέας ! Τάνια *αραολάν!)
Τεντ%μέν! τ! βάζεις, ζαρ%μέν! τ! βγάζεις.
(κάλτσα)
(αποστολέας ! Τάνια *αραολάν!)
6ίλιοι μριοι καλόγεροι σ- ένα ράσο τυλιγμένοι.
(ρόδι)
(αποστολέας ! Τάνια *αραολάν!)
Σου τ! δείχν% και φοβάσαι, σου τ! βάζ% και πονάς.
(ένεσ!)
(αποστολέας ! Τάνια *αραολάν!)
Τι ζοσε στ!ν προ?στορία, έτρ%γε μπανάνες, είχε χαυλιόδοντες, προβοσκίδα, και
π!δοσε από δέντρο σε δέντρο"
(μα?μο+)
Τι έχει @κτ( πόδια, ζει στ! +άλασσα και μουγκρίζει"
(οχταβόδι)
0ταν το +άβουν ζ%ντανεει.
(σπόρος)
)χ% το χρ(μα τ!ς ελπίδας,
πλέκ% στεφάνια τ!ς πατρίδας.
,α .επεσμός, σ%στ$ ζαλάδα
με βάζουν κάποτε στ! φασουλάδα.
(δάφν!)
/ίναι το πιο καλό δέντρο.
(ακακία)
Σφυρίζει, βουίζει, βογκάει, τρίζει, τον ακος μα δεν τον βλέπεις.
(αέρας)
*άποιος μας το δίνει
και όλοι το -χουμε
ποτέ δε μας αφ$νει
όπου κι αν π!γαίνουμε.
(όνομα)
/ίναι εκείνο που δε χρ!σιμεει κα+όλου, και όμ%ς δεν μπορείς να πας που+ενά χ%ρίς
αυτό.
(σκιά)
)νας στραβός, ένας κουλοχέρ!ς, κι ένας γυμνός περπατοσαν στο δρόμο. 4 στραβός
είδε το &άρι, ο κουλοχέρ!ς το -πιασε, κι ο γυμνός τ- έβαλε στ!ν τσέπ! του.
(&έμα)
,πορείς να τ! δεις το χειμ(να, αλλά δεν μπορείς να τ! δεις το *αλοκαίρι.
(αναπνο$)
5ερπατάει με τρία πόδια και βλέπει με τέσσερα μάτια.
(γέρος)
/ίναι το μόνο πράγμα που σπάζει όταν προφέρεται το όνομά του.
(σι%π$)
:ειλός πολυκυν$γ!τος
ποτέ δεν κλείνει μάτι,
μ- αυτιά σαν του γα?δάρου
και γρ$γορος σαν άτι.
(λαγός)
A(ο που έχει τα κόκαλά του απ- έ.%.
(σαλιγκάρι)
0λ! μέρα πε+αμένο και το βράδυ αναστ!μένο.
(λυχνάρι)
Τον έναν άν+ρ%πο, τον κάνει δυο.
(κα+ρέφτ!ς)
Σαν σα1τα ελαφρός
στα πελάγ! .εναγός
στα καράβια ουραγός.
(γλάρος)
)χουν BC δάχτυλα και πόδι οτε ένα.
(γάντια)
,όλις μπαίνουν στο σπίτι τους, βγάζουν τα κεφάλια τους έ.% απ- τα παρά+υρα.
(κουμπιά)
Τ- ακοει όλα, αλλά δεν μπορεί να πει τίποτε.
(αυτί)
=ερό με γεννά, $λιος με +ρέφει, βασιλιάδες, άρχοντες με τιμον, αλλά σαν δ% τ!
μάνα μου, πέφτ% και πε+αίν%.
(αλάτι)
D κεφαλ$ του στο βουνό, κι ! ουρά του στο γιαλό.
(ποτάμι)
)χ% τρία βόδιαE το ένα τρ(ει και ποτέ δε χορταίνει.
Το άλλο κοιμάται και ποτέ δεν .υπνά.
Το τρίτο φεγει και ποτέ δε γυρνά.
(φ%τιά, στάχτ!, καπνός)
0σο μεγαλ(νει τόσο λιγότερο το βλέπουμε.
(σκοτάδι)
:εν έχ% οτε σ(μα, οτε &υχ$.
,α όταν παίζ% τ! φυσονα μου,
όλα παν εδ( κι εκεί.
(αέρας)
<α είναι αριο, και $ταν χ+ες.
(σ$μερα)
,παίνει μες από το τζάμι, χ%ρίς να το σπάει.
(φ%ς)
,ακρς μακρς καλόγερος, ποτέ σκιά δεν κάνει.
(δρόμος)
/κκλ!σιά +ολ%τ$, μια κολ(να τ!ν κρατεί.
(ομπρέλα)
#νεβαίνει, κατεβαίνει, κι ο γιατρός μας μπαίνει βγαίνει.
(+ερμόμετρο)
Fλιος δεν είναι, ακτίνες έχει,
πόδια δεν έχει
κι όμ%ς τρέχει.
(τροχοί)
)χει πόλεις χ%ρίς σπίτια, έχει δάσ! χ%ρίς δέντρα, έχει ποτάμια χ%ρίς &άρια.
(γε%γραφικός χάρτ!ς)
8ερανοί πετοσαν, τι πολλοί που $τανE
ένας είχε μπρος του δυο,
ένας άλλος πίσ% δυο,
κι ένας άλλος μοναχός
ένα πίσ% κι ένα μπρος.
(τρεις)
(αποστολέας 5απαδοπολου 0λγα)
Τετράποδο ποδοπατ(, αλλ- όμ%ς δεν κινομαι. 5ερί εμέν πολλοί γελον,
αναγιν(σκουν, ομιλον, ουδέ καταλαμβάν%.
(τραπέζι)
(αποστολέας Gιμιτίδου *υριακ$)
Τεντ%μέν! τ!ν βάζεις, μαραμέν! τ!ν βγάζεις.
(κάλτσα)
(αποστολέας *αλάγκα 0λγα)
Τρέμει, τρέμει στου κοριτσιο τ!ν τρπα μπαίνει.
(σκουλαρίκι)
(αποστολέας *αλάγκα 0λγα)
3σπρο, άσπρο σαν τυρί,
μα τυρί δεν είναι,
έχει ποντικιο ουρά,
μα ποντίκι δεν είναι. Τι είναι"
(ρεπάνι)
(αποστολέας 5απαδ!μοπολου /λευ+ερία)
>!λός λιγνός καλόγερος μα κόκαλα δεν έχει.
(καπνός)
(αποστολέας ,ανάσ! 3ρτεμ!ς)
#ρνάκι μου το κόκκινο
<εός να το φυλάει.
#ν φάει .λο +ρέφεται
αν πιεί νερό &οφάει.
(φ%τιά)H
3σπρ! με βάζουν στ! φ%τιά
και μου μαυρίζει ο κ(λος
κι απI τ! δικ$ μου τ!ν κοιλιά
τρ(ει ο κόσμος όλος.
(κατσαρόλα)
8ρ%9γρ% +άλασσα
και μέσα ένα φίδι,
το φίδι τρ(ει τ! +άλασσα
κι ! +άλασσα το φίδι.
(καντ$λι με το φυτίλι και το λάδι με τ! φλόγα)
:υο αδελφάκια αγκαλιασμένα
και στον κ(λο κολλ!μένα.
(&αλίδι)
:υο κερνον και ένας πίνει.
(μαστοί και μ%ρό)
:υο σειρές μαργαριτάρια
σε δυο κόκκινα ντουβάρια.
(δόντια και χείλια)
/ίμαι, είμαι, μα τι είμαι
Σαν με πεις πα% να είμαι.
(μυστικό)
)να πουλί πετομενο,
πετομενο, χαρομενο,
που έχει έ.ι πόδια
και χέζει σαν τα βόδια.
(μγα)
)να πουλί χ%ρίς φτερά
&υχ$ δεν έχει και πετά.
(χαρταετός)
)χει .άδερφο τον σκλο
κι όμ%ς δεν τον έχει φίλο
(λκος)
D +άλασσα το Jχει,
! γ! δεν το Jχει
! παντρεμέν! το είχε και το έχασε,
! ελε+ερ! χ%ρίς αμφιβολία το Jχει.
Το Jχει ο λεβέντ!ς μπροστά
και ο Σαμου$λ το έχει πίσ%.
(το γράμμα KλL)
0λα τα σβ$νει το νερό,
κι εμένα μόνI ανάβει.
(ασβέστ!ς)
5έντε αδέλφια το αρπάζουν
τριανταδυό σφυριά το σπάζουν
μια κοπέλα ταI αγκαλιάζει
στο ασκί τα κατεβάζει.
(φαγ!τό, δάχτυλα, δόντια, γλ(σσα)
5ίσ% από φράχτ! κάτασπρο
κόκκιν! σκλα μένει
πότε γαβγίζει, πότε ορμά
και πότε περιμένει.
(γλ(σσα)
Τι είναι αυτό που στ! ζ%$
μόνο χαρά σκορπάει,
ίσια τα κάνει τα στραβά
και τα σ%στά χαλάει.
(χρ$μα)
'λλα κρατάει μα δέντρο δεν είναι,
τ!ν σκέ&! μετράει κεφάλι δεν είναι,
και αν ά&υχο είναι συν$+%ς μιλάει
γιατί στο κορμί του τα λόγια κρατάει.
(βιβλίο)
*ά+εται χοντρολα Gένια
! κοιλιά τ!ς εινI .υλένια
και ! ζ(ν! σιδερένια.
(βαρέλι)
:ε γαβγίζει, δε δαγκ(νει
μα στο σπίτι δεν αφ$νει.
(κλειδαριά)
6%ρίς φ%ν$, χ%ρίς κορμί,
χ%ρίς φτερά, αλλά ακογεται καλά.
(!χ()
5λοίο μπρος και πίσ% πάει
κI οτε ένα κμα κάνει.
(σίδερο)
6%ρίς πόδια, χ%ρίς χέρια
ζ%γραφίζει και αστέρια.
(παγ%νιά)
0ποιοι έρχονται και πάνε,
απI το χέρι τ!ν κρατάνε.
(πόρτα)
#ν απλ(νεις εκεί χέρια,
+α απλ(νεις και τα πόδια.
(!λεκτρικό ρεμα)
5έντε αδέλφια μαζί γεννιονται,
μαζί δουλεουν, μαζί κοιμονται
κανείς δεν κλαίει και δε γκρινιάζει
και οτε ο ένας τον άλλον μοιάζει.
(δάχτυλα)

(κ πελλο) Σε κ$πο δε φυτε εται. σε περιβόλι όχι.αδέρφια το αρπάζουν. ο βασιλιάς το γε εται.ια βαρκο λα φορτ%μέν! στ! σπ!λιά μπαίνει και βγαίνει. δόντια. .αν πά&% να χτυπ(. (καρ δι) /κεί που είσαι $μουν και -δ% που είμαι +α -ρ+εις.αυτό που άλλοι το -χουν μισό. γλ(σσα. άλλοι ολόκλ!ρο κι άλλοι κα+όλου" (γονείς) 5εντ. (καρδιά) 5άπλ%μα παπλ%ματίζει. οι τριάντα δυο φίλοι μ. καμίαν -κι στεγνο ται. (γλ(σσα) 0λο μέσα και το κεφάλι έ. τα μακριά κονταίνανε. μια κοπέλα ταγκαλιάζει και στ!ν *% το κατεβάζει.τον κ(λο τ!ν κρατά% και στο στόμα τ! φιλά%. πε+ερά και πε+ερό. το χέρι του στο χέρι μου. μ.εκιν$σανε. δίχ%ς να σε πον(.%. χά+!κες στο λεπτό. (τα κ ματα τ!ς +άλασσας) 4 γαμπρός το βάζει κι ! ν φ! φ%νάζει. (γέρος και νέος) Το στρογγυλό μου στο σκιστό σου. κι έχει ν φ! και γαμπρό.άσπρο φράχτ! κόκκινο σκυλί γαβγίζει. (κ πελλο) 5ίσ% απ. κι όλος ο κόσμος το -χει. Τι είναι" (κουτάλι στο στόμα) Τα βουνά ασπρίσανε. στομάχι και πρ%κτός) )να σπίτι στρογγυλό. πέφτει κάτ% και μουγκρίζει.αφ$σανε και τα δυο γέν!καν τρία. οι μ λοι σταματ$σανε. Τι είναι" (κλειδί και κλειδαριά) 7ο σκεται και πλ σκεται. (δάχτυλα. οι βρ σες . (κουμπί και κουμπότρυπα) Τα χείλ! του στα χείλια μου.. τριάντα δυο σφυριά το σπάζουν. (αλάτι) 6τυπ( χτυπ(. (γλ(σσα και δόντια) Τι είν. (γέρος) #π.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->