Literatura și Arta Aria de distribuire: Ziar național Apartenenta la un editor: Săptămînal al scriitorilor din Republica Moldova Diapazonul tematic

: Publicația abordează subiecte ce țin de sfera culturală a țării noastre, pune accentul pe poezie, romane, sau alte scrieri literare, precum și personalități marcante ce s-au afirmat în această sferă. Ziarul nu conține nici un supliment. Publicația este membră a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Periodicitatea: Săptămînal Formatul: A2 Momentul aparitiei: Dimineaţa Caracterul auditoriului: oamenii care sunt interesati de literature si de arta Limba: romana Natura demersului: mica diversitate, oamenii cu o anumita pregatire in domeniul literaturii dar si oamenii obisnuiti Prezentarea grafica: Design-ul publicației este destul de simplu, predomină culorile alb/negru și maro, caracteristic pentru prima și ultima pagină. Pe prima pagină găsim: titlul publicației, sigla, motoul, autodeterminarea, precum și articole pe diverse teme, textul este repartizat în coloane, cel mai frecvent în două sau trei, acestea sunt mărginite de linii, chenare, care corespund cu culoarea dominantă, cu caractere mai mari, de obicei pe prima pagină mai găsim o poezie, tot aici titlurile la articole sunt scrise în culoarea dominantă, fiind prezentă și o imagine amplasată pe prima parte a paginii, pe celelalte pagini din interiorul ziarului informația este repartizată pe rubrici, cum ar fi: La est de vest; Între morală și filozofie; Aniversări; Realități ce dor; Jurnal; , materialul jurnalistic este repartizat la fel pe coloane, datorită mărimii A2 a paginii, pe o pagină de ziar sunt amplasate circa 3-4 articole. Pe ultima pagină putem găsi rubrica: ,,Realități ce dor” și ,,Jurnal”, atît materiale de alt gen cît și căsuța tehnică, în general regulile de machetare sunt respectate precum și aspectul estetic general. Cromatica: Chiar de la apariție ziarul este tipărit alb/negru în interior iar pe coperte este utilizată o singură culoare-bordo, prin care este marcat titlul şi anumite linii, chenare. Culoarea dominantă este la fel bordo, aceasta se regăsește în circumscrierea marginii superioare şi inferioare a paginilor şi în culorile liniilor casetelor de text prin care sunt mărginite spațial limetele articolelor precum și a rubricilor. Parerea personala: După părerea mea, acest ziar este publicație destul de bună, reflectă bine sfera culturală ținînd cont de toate standartele și normele presei scrise, evenimentele analizate sunt tratate obiectiv, îmbogățește cultura noastră generală, deschide noi orizonturi în ceea ce privește cartea, poezia, proza și adevărata valoare.

CURIERUL ORTODOX Aria de distribuire: Ziar național Apartenenta la un editor: Publicație a Bisericii Ortodoxe din Republica Moldova Diapazonul tematic: Este efectuată o analiză amănunțită în cadrul sferei religioase, expunînd în fața societății noi idei, valori sau tradiții. Publicația abordează subiecte ce vizează sfera religioasă a țării noastre, pune accentul pe subiecte religioase precum: posturi, Sfintele Liturghii, Biserici, Mănăstiri, scrieri sfinte, precum și personalități ce se afirmă în acest domeniu. Ziarul nu conține nici un supliment. Publicația nu este membră a unei organizații de presă sau a unei uniuni de creație. Periodicitatea: Săptămînal Formatul: A3 Momentul aparitiei: Dimineaţa Caracterul auditoriului: crestin-ortodoxsii Limba: romana Natura demersului: presupune un public pregatit, crestin-ortodox Prezentarea grafica: Design-ul publicației este foarte simplu, predomină culorile alb/negru, pe prima pagină găsim: titlul publicației, sigla, motoul, autodeterminarea, precum și articole pe diverse teme legate de religie, textul este repartizat în coloane, cel mai frecvent în una sau două, acestea sunt mărginite de linii, chenare, de obicei pe prima pagină mai găsim mesaje adresate creștinilor, tot aici titlurile la articole sunt scrise cu caractere mai mari, fiind prezentă și o imagine amplasată pe prima parte a paginii, pe celelalte pagini din interiorul ziarului informația este repartizată pe rubrici, cum ar fi: Biserica și școala; calendar; apologetică; istorie și cultură; catehizare, materialul jurnalistic este repartizat la fel pe coloane, datorită mărimii A3 a paginii, pe o pagină de ziar sunt amplasate circa 3-4 articole de dimensiuni mai mici. Pe ultima pagină putem găsi rubrica: ,, Internațional”atît materiale de alt gen cît și căsuța tehnică, în general regulile de machetare sunt respectate precum și aspectul estetic general. Cromatica: Chiar de la apariție acest ziar este tipărit alb/negru, fără a utiliza alte culori, există doar niște numere speciale în care putem regăsi ultima pagină pe care persistă culoarea verede-deschis. Parerea personala: În opinia mea, această publicație este destul de reușită, ea ne arată ce este credința, sacrul, codul moral și adevărata valoare. Ziarul este bine organizat, informația este prezentată intr-un limbaj accesibil, toate acestea ne ajută să facem un pas inaintea Domnului, dezvoltînd în noi credința spirituală.

Comunistul

Aria de distribuire: ziar national Apartenenta la un editor: Săptăminalul apare în limbile moldovenească și rusă/Partidul comuniștilor din Republica Moldova Diapazonul tematic: Este efectuată o analiză amănunțită a evenimentelor de ordin politic. Publicația abordează subiecte ce țin mai mult de sfera politică, precum: alegeri, personalități ce activează în acest domeniu, evenimente politice, analize și pronosticuri, toate acestea se fac din perspectiva unui partid politi-Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Ziarul nu conține nici un supliment. Publicația nu este membră a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, reflectînd întreaga activitate a acestuia.tic ce au amploare atît în realul apropiat cît și din trecutul țării, stabilind legături,cauze, efecte. Periodicitatea: saptaminal Formatul: A3 Momentul aparitiei: Dimineaţa Caracterul auditoriului: sustinatorii partidului comunist Limba: romana si rusa Natura demersului: presupune un public nu neaparat professional, in special publicul sustinator al comunistilor Prezentarea grafica: Design-ul publicației în linii generale este simplu, predomină culorile alb/negru și roșu, pe prima pagină găsim: titlul publicației, sigla, motoul, autodeterminarea, precum și articole pe diverse teme legate de sfera politică, textul este repartizat în coloane, cel mai frecvent în una sau două, acestea sunt mărginite de linii, chenare, care corespund cu culoarea dominantă, cu caractere mai mari, de obicei pe prima pagină mai găsim analiza celor mai fierbinți evenimente politice, tot aici titlurile la articole sunt scrise în culoarea dominantă, fiind prezente și mai multe imagini amplasate pe întreaga pagină, pe celelalte pagini din interiorul ziarului informația este repartizată pe rubrici, cum ar fi: politic; aniversare; opinie; congresul civic; memorie; social, materialul jurnalistic este repartizat la fel pe coloane, datorită mărimii A3 a paginii, pe o pagină de ziar sunt amplasate circa 2-3 articole. Pe ultima pagină putem găsi rubrica: ,,Aniversare” , atît materiale de alt gen cît și căsuța tehnică, în general regulile de machetare sunt respectate precum și aspectul estetic general. Cromatica: Chiar de la apariție ziarul este tipărit alb/negru, cu timpul acesta este deja tipărit alb/negru și color din doua în doua pagini, pe coperte inclusiv, pe paginile color este utilizată culoarea dominantăroșul, prin care este marcat titlul şi anumite linii, chenare, titluri de articole, rubrici, aceasta se mai regăsește în delimitarea marginii superioare şi inferioare a paginilor şi în culorile liniilor casetelor de text prin care sunt circumscrise spațial limetele articolelor precum și a rubricilor. Parerea personala: După părerea mea, acest ziar corespunde tuturor normelor ziaristice, este un ziar de opoziție care apără anumite interese a unui partid politic, dintr-un unghi convenabil acestuia, tratînd unele evenimente cu o obiectivitate redusă apărînd interesele politicii editoriale proprii, ceea ce putem vedea mai putin in celelalte doua publicații.

EST-CURIER Aria de distribuire: Se difuzează în raioanele Criuleni şi Dubăsari Apartenenta la un editor: Diapazonul tematic: Periodicitatea: saptaminal, Apare vineri Formatul: A3 Momentul aparitiei: Caracterul auditoriului: Limba: Natura demersului: Prezentarea grafica: O ţinută grafică modernă şi de calitate. Condiţiile valabile pentu amplasarea publicităţii. Analiza I pagini Pe prima pagină sint incluse cele mai importante ştiri, maxim3, însoţite de imagini. Mai sint indicate rubrici cum ar fi METEO, AVIZ, aranjate corecspunzator. Analiza interiorului Conţine diverite materiale ce se referă la întregul areal de distribuireaxîndu-se în special pe sfera agricolă. Deasemenea include şi Programe Tv, rubricile sint bine-evidenţiate, titlurile adecvate. Ultima pagină Este destinată ştirilor din sport, rubrici pentru felicitări, avizuri,publicitate, este indicată şi echipa de redacţie şi horoscop. Rubricile sînt aranjate coresponzător, chiar dacă mai sunt devieri, cum ar fi că, rubric ,,Programe Tv”, cuprinde foarte mult spaţiu. MACHETAREA Consider că intr-o oarecare măsură este respectată machetarea, rubricile, titlurile, ilustaţiile sînt aranjate intr-o manieră echilibrată. Ceea ce cred că deranjează, după parerea mea este faptul ca avînd un numar de pagini mic (8), este dedicate mult spaţiu Programelor Tv, cuprinzînd mai mult de două pagini. Fiind un ziar ce are un specific mai mult pentru agricultori, cred că s-a respectat încadrarea în paginile principale a materialelor la aceste subiect. Ilustraţile sînt încadrate cu dimensiunile respective, atît lăţimea cît şi înălţimea. Aspectul estetic în general este adecvat permiţînd aerisirea celorlalte elemente stabilite. Cromatica: alb-negru Parerea personala:

OBSERVATORUL DE NORD

Aria de distribuire: În zona de nord a ţării, în special Soroca. Apartenenta la un editor: Diapazonul tematic: Periodicitatea: Formatul: A3 Momentul aparitiei: Caracterul auditoriului: Limba: Natura demersului: Prezentarea grafica: Cromatica: Alb-negru ultima pagină bicolor. Parerea personala:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful