Simion Dascălu, expert al Comisiei Europene : "Există un grup infracţional, organizat pentru a ne fura resursele" Sunteţi expert independent

al Comisiei Europene. Nu s-au supărat cei din Comisie pe dumnea oastră de c!nd l-aţi "atacat# făţi$ pe domnul %arosso & Nu, că lucrăm 'n zone diferite. Suntem foarte mulţi cei care 'l tragem la răspundere pe "$eful cel mare#, iar dacă ar fi dorit să ai(ă o imagine pertinentă is-a- is de ceea ce se 'nt!mplă 'n )om!nia, ar fi putut s-o facă*Numai că iată că n-a a ut ne oie. +rmează să-l dăm 'n ,udecată. Eu am discutat să facem o acţiune comună, noi cei peste -..... de semnatari ai unei petiţii, nemulţumiţi de acţiunile domnului %arosso. /m rămas stupefiaţi că domnul 0onta a trecut 'n cealaltă (arcă, or 'n situaţia 'n care te duci acolo $i te treze$ti că mai ai pe 'ncă unul 'n spate care trădează cauza , există posi(ilitatea să prime$ti un altfel de răspuns, 1i-atunci am stat să ne g!ndim să edem dacă domnul 0onta nu i-o fi spus domnului %arosso: "lăsaţi că rezol eu cu domnii ă$tia, nu ă mai (ateţi capul cu ei 2#* Ce urmează& 0e cine daţi 'n ,udecată& C3iar $i un singur cetăţean afectat 'n drepturile sale de deciziile Comisiei Europene sau ale Consiliului Europei se poate adresa 4naltei Curţi a +E $i are dreptul la despăgu(iri. 0e cine dăm 'n ,udecată& 0e domnul %arosso e ident, pentru că a$a am făcut sesizarea la Comisie. Dar de data asta nu-i mai cerem nimic domnului %arosso, ci om cere 4naltei Curţi Europene de la 5uxem(ourg să-l sancţioneze. Considerăm că otul nostru de la referendum ne-a fost furat prin imixtiunea gra ă a domului %arosso. 0e de altă parte, a eam acti ităţi 'n domeniul proiectelor europene, iar "in enţia# acestuia cu pragul, nereglementată 'n reun fel de +niunea Europeană, imixtiunea nepermisă 'n tre(urile interne ale rom!nilor, trecerea peste otul nostru perfect legal au făcut ca eu să pierd $i pe plan financiar. / enit $i partea americană care s-a implicat la fel, dar mai 'nt!i discutăm cu partea europeană. 1i 'n situaţia asta 'l 'ntre( pe domnul respecti : "%ine domnule %arosso, otul meu de ce nu are importanţă, pentru că această Comisie Europeană, conform 6ratatului, nu are atri(uţiuni 'n acest sens&# 1i atunci, eu 'i dau conotaţie de nerespectare a drepturilor mele $i 'i dau o aloare, pentru tot ce n-am putut eu realiza din această cauză 7 pensie, imposi(ilitatea accesării fondurilor pe programe de cercetare, din cauza unei gu ernări incompetente 8)+ $i %oc, din cauza carora n-am o(ţinut cofinanţarea*- , a$adar o aloare reală, demonstra(ilă, măsura(ilă, (ani pe care-i cer Comisiei Europene $i domnului %arosso" 0lăte$te tu acum2#4l acuz că prin acţiunea lui a impus un sistem 'n afara otului legal, sistem care pe mine $i pe multe milioane de rom!ni ne-a afectat direct. 4l mai acuzaţi $i de apartenenţă la grup organizat, creat 'n edere să !r$irii de infracţiuni, 'n speţă furtul resurselor strategice ale )om!niei, grup format din %ăsescu, 9ittenstein, 8er:el, %arosso & Da , e or(a de "g3i$eftul# lui 9ittenstein..

au apărut conflicte cu C3ina. fondurile 0entagonului pentru materiale speciale s-au epuizat $i e ident că tre(uia găsită o soluţie..@. 1i domnul Stat de c!nd '$i ia dreptul să 'nstrăineze oricum $i de ce mă o(ligă pe mine să plătesc preţurile astea a(erante. Din acest moti . Efectul& <edeţi preţurile actuale de pe piaţa noastră*Cine c!$tigă& Cei care in estesc 'n energie. 'n Ce3ia 'n Branţa.C.C& 1i-aici pun o 'ntre(are 'n calitate de cetăţean. pri atizarea 'n energie s-a făcut la un ni el de ->-=. de interesele doamnei 8er:el*Suntem ţara cu rezer e energetice $i materiale speciale. cu ata$aţii comerciali ai am(asadei americane $i existau multe proiecte comune reciproc a anta. / apărut o luptă de la o decizie dată de Departamentul de Stat al S+/ legată de materialele speciale $i păm!nturile rare. "există reun interes&D Există2 1i-a. că dacă se ţinea de partea de acti itate diplomatică pro(a(il că am fi a ut $i noi (eneficii ca simpli cetăţeni . iar industria dispare. 4n situaţia asta tre(uie reg!ndită toată politica. 'n =. aceste resurse mondiale se or epuiza. un studiu care a estimat că prin =.. neepuizate $i care o perioadă de timp oferă o anumită sta(ilitate pe acest domeniu.Care "g3i$eft# $i cum demonstraţi& 0ăi simplu. <ă spun asta pentru că am a ut contacte directe 'n Statele +nite cu firme din domeniul aeronauticii $i am a ut relaţii p!nă 'n anul =. dar unii n-au drept la iaţă $i nu $tiu cine a sta(ilit acest lucru $i de ce. De ce s-o 'nstrăinăm $i noi să plătim alt preţ & 4n 9ermania. Clu(ul de la )oma estima $i el o cre$tere de preţ moti !nd că suntem prea mulţi pe planetă $i dacă se dez oltă /frica. sta(ilite de alţii& 1i-atunci inter ine 'ntre(area legitimă. pentru că populaţia nu mai suportă acest lucru.oase*Dar se ede acum reo sc3im(are& / em apoi pro(lema pam!nturilor rare. Dacă aceste lucruri erau rezol ate discutam altfel. a materialelor speciale folosite 'n aeronautică $i a iaţie $i a energiei. paradoxal. dacă unii s-au 'nt!lnit $i-au . / fost un .uns $i noi să a em preţurile dictate 'n (aza unor 3otăr!ri din exteriorul )om!niei $i-aici inter ine a(surdul.. de cupru. de ce să am eu preţurile sta(ilite la (ursa din C3icago.ungem la crearea de grupuri de interese. 1i pe această idee am a. exact 'n momentul declan$ării crizei economice 'n =. 5a noi de ce se face 'n unele cazuri p!nă la -.?.. de petrol $i gaze *1i m-a (ucurat poziţia adoptată de ministrul energiei care a declarat că nu mai putem mări preţul energiei... Andia $i C3ina 'n acela$i timp a em o pro(lemă cu resursele. Ne ocupăm $i de partea de energie.inul dez oltării regionale europene. creat tot 'n spri. 0o estea cu cre$terea preţurilor se leagă $i de po estea cu domnul %arosso.oc al /cademiei de 1tiinţe americane $i al Departamentului de Stat al Energiei care au făcut a$a o mi$care politică . E ident discutăm de )o$ia 8ontană. 8ai pot fi găsite $i surse alternati e. 5a noi de ce nu s-a făcut referendum 'n pri inţa utilizării resurselor & Că n-am auzit de-asemenea lucru. dintr-un moti sau altul 'ncă neexploatate. 8ai (ine zis . /aa.că s-a spus că e (ine să răm!nă la stat. sau din 5ondra & 0entru că eu produc energie la %istriţa sau la 0orţile de Bier. +E spune a$a. acti itate a firmelor rom!ne$ti $i eliminarea izelor. 4nt!mplător am tangenţă cu aceste lucruri prin Centrul de Cercetare pe care-l conduc.> . 1i-atunci eu emis două estimări de cre$teri de preţuri.

Există o 'nţelegere 'ntre aceste persoane& Există.uns acum să mă coste energia c!t costă energia pe un satelit& Sau pe 5ună sau pe 8arte& Nu e a(surd& Nu se poate ca preţul energiei pe :iloGatt-oră să a. or(a americanului. pentru că noi ne producem singuri energia aici 'n ţară. 6oţi susţin acela$i lucru. Nu se poate să ai coincidenţe 'nt!mplătoare. 'l or scoate 'n >.$i este o 'ntreagă ne(unie. 0ăi amice. ceea ce fac durează cel puţin =. / a.sta(ilit ce a 'n comun . $tii de fapt. /tunci 'nseamnă că in cu energia de-acolo $i mi-o instalez acasă. către 9ermania. Să ai acest comportament sincronizat. de ani. rezultatele. printre care $i 5oc:3eed 8artin. tu nu $tii să cite$ti un contract& Eu am a ut contracte semnate cu americanii pri ind li rarea unor a ioane. cum se spune* )e enind la grupul infracţional: aici. de ani $i nu mai tre(uie să măresc preţul la energie folosind te3nologie spaţială.exploatare2 Cu liniuţe clare 'ntre ele.ungă la asemenea cote. Să nu uităm că el a fost reprezentantul mai multor firme. Aar cu C3e ron-ul pro(lema este clară: am dat gazele de $ist. ei tre(uie să găsească ni$te resurse pentru o perioadă de douăzeci de ani . nu& Că se ede de la o po$tă. 1i care-i interesul lui %ăsescu & Să le umple (uzunarele*Că pe gratis nu cred c-o fac. expert al Comisiei Europene. 1i-atunci '$i găsesc#parteneri#* 0ăi le spun# $i-a$a nu sunteţi 'n stare să ă exploataţi resursele.explorare. de ani 7 dar atenţie. printr-un contract 'n care scrie 7foarte interesant. căci nu mai or(im acum de piaţă li(eră ci de 'nţelegeri. implicată 'n scandalul#$păgii# date unui prim ministru din Eaponia care a $i intrat la pu$cărie $i 'n scandalul Starfig3ter cu li rarea unor a ioane de care nimeni n-a ea ne oie. 'nseamnă că . iar domnul de la /genţia care-a dat licenţa spune: "nu domnule. apoi i le dăm 'napoi să le mai plătiţi o dată2#.. /cum. e numai pentru explorare#. dacă interesul este con ergent $i rezultatele duc la faptul că respecti ii sunt (eneficiarii acestor grupuri. $i dacă nu e$ti atent. zăcăm!ntul este sărac# a$a că 'n loc de ?. p!nă or dez olta noile te3nologii. Cam cum e contractul cu C3e ron-ul 'n acest moment. dumneata nu e$ti 'n stare să scoţi. Care e elementul comun & %ăsescu . or(esc aceea$i lim(ă. Ca să e ite colapsul lor imediat cauzat de această cre$tere de preţuri. de fapt de "$est#. 0entru statul rom!n re ine doar ce depă$e$te nu-$tiu-c!te milioane de metri cu(i producţie. Crede cine a că or depă$i acea producţie& Niciodată. să le folosiţi. au 'ncălcat legea concurenţei. de ani $i nu prime$ti niciun leu. pe mine. 4ţi ei cumpăra gazele tale la preţul impus de-afară. 1i-au spus clar. care intră 'n aceea$i categorie cu "g3i$eft-ul# domnului 9ittenstein. dez oltare $i. Fr să spună#domnule. nu& 6re(uie să ne trezim cum a pentru că cine a ne fură " ca$ca alul# de su( noi. dacă ăd că există o 'nţelegere 'ntre ei 7 nu mă interesează ce documente au semnat 'ntre ei 7 efectul contează. pentru că mi-o amortizez 'n =. a ocaţii din Branţa sau din /merica te păcălesc cu aceste fraze $i cu inte $i tre(uie să ceri clar definiţia di er$ilor termeni. ă dăm noi ce a (ani $i le luăm noi. uite. astfel 'nc!t actuala lor industrie existentă prin lume să nu sufere. 'nt!mplător. Simplu . ne ocupăm de surse spaţiale de energie pentru /genţia Europeană.

Nenorocirea e că aici au mers pe ideea pe care-au a ut-o $i cei de la imo(iliare care nu-$i construiau drumuri. conducte de apă. E prea 'ngustă2 8arcel %ăr(ătei 0arta.eaza: Bace(oo:==H 6Gitter5in:edAn9oogle IEmail J comentarii la K/La tre(uie procedat2 De astfel de oameni a em ne oie2# dinu cio(otaru -?. 1i ce spun eu& Există un grup infracţional organizat pentru a ne fura resursele.:?M pm Domnule expert Simion Dascălu. .efuirea )om!niei. grup infracţional format din %ăsescu. să (ată u$or la u$ă $i cum a zis domnul ministru:# măi frate.>.a. 'nsemna să mă 'ntre(e $i pe mine $i pe dumnea oastră.a existat unde a o organizare ca la carte. 9ittenstein. 8er:el. a cetăţenilor )om!niei.uns prea departe cu . Nu mai este timp. nu aduceau curent $i gaze după principiul#lasD c-aduce primăria#. declarăm la 'nceput că in estitorii 'n energie or da >-C din producţie pe piaţa rom!nească#. de urgenţă tre(ue făcută pl!ngere penală la 4nalta Curte a +niunii Europene $i la organismele specializate ale FN+. S-a a..=. Dacă ni le-ar fi luat legal. Domnule profesor Aon Co.-? la -. 1i toţi exportă $i le mai $i plătim certificatele erzi.5a fel au zis $i ă$tia că transportă pe infrastructura statului. 'potri a grupului organizat $i creat 'n edere să !r$irii infracţiuni de furtul resurselor strategice ale )om!niei. %arosso. N-au toţi loc pe "ţea ă#.

'n concordanţă cu interesul naţional. care pro(a(il nu se a realiza niciodată. apele cu potenţial energetic alorifica(il.C. An final om cumpăra gazele noastre la preţul impus de-afară. / ocaţii precum cei ai lui %ec3tel păcălesc dacă nu ceri clar definiţia di er$ilor termeni utilizaţi 'n contract.. distri(uţia de apă.area intereselor naţionale in acti itatea economică. gazele ne re in numai dacă se depă$e$te un olum de metri cu(i producţie de gaze. in dsefa oarea Statul )om!n este clauza potri ut căreia. pemit corporaţiilor străine să ne . care 'ncălcă Constituţia )om!niei. implicată 'n scandalul#$păgii# date unui prim ministru din Eaponia $i 'n scandalul Starfig3ter cu li rarea unor a ioane. refacerea $i ocrotirea mediului 'ncon. cu distrugerea mediului 'ncon. 5a noi. recomanda pe posturi de tele iziune. de interes naţional. sta(ilite de alţii.a(il. să plătim preţurile a(erante. precum $i /rticolul -?H aliniatele O?N $i OMN din Constituţia )om!niei. dN $i eN din Constituţia )om!niei. distri(uţia de energie electrică. precum $i menţinerea ec3ili(rului ecologic.uns să a em preţurile dictate 'n (aza unor 3otăr!ri din exteriorul )om!niei. sau din 5ondra. distri(uţia de gaze. dN $i eN. 5a noi nici or(ă de referendum 'n pri inţa utilizării resurselor ţării. 'ncep!nd cu Anstitutul de 8arină K8ircea Cel %ătr!n# $i termin!nd cu ultimele ispră i. există un grup infracţional organizat pentru a ne fura resursele naturale ale ţării. . 6oate utilităţile pu(lice. crearea condiţiilor necesare pentu cre$terea calităţii ieţii. fapte pentru care o persoană de ine $anta. unde se precizează că statul tre(uie să asigure prote. (ogăţiile de interes pu(lic ale su(solului. Se cunosc toate cele ce se spun despre 6raian %ăsescu. 'n loc să apere cetăţenii plătitori de taxe. s-au dat gazele de $ist printr-un contract de explorare. iar la noi se face p!nă la -.. 'n Ce3ia 'n Branţa. pe care infractorii or să le 'nstrăinăm $i noi să plătim alt preţ.către 9ermania. preţurile sta(ilite la (ursa din C3icago./m a. 'nstrăinează resursele. 5a C3e ron.urător pentru intotdeauna. contractul e numai pentru explorare nu $i pentru exploatare#.C& %ăsescu 6raian. companii străine pentru exploatarea zăcămintelor de aur de la )o$ia 8ontană. dez oltare $i. telefonie. Da. fost reprezentant al mai multor firme.efuiască prin a ne o(liga.urător. este să le umple (uzunarele celor care 'l menţin 'n funcţie. pri atizarea 'n energie s-a făcut la un ni el de ->-=.exploatare2. a artei $i protecţia dreptului de autor. Anteresul lui %ăsescu 6raian. au fost date pe m!na corporaţiilor străine. agent de !nzare a resurselor naturale ale )om!niei. Exemplu de clauză 3oaţă. c!nd energia se produce 3idrocentralele din )om!nia. spaţiul aerian. cu 'ncălcarea articolului -?> aliniatele (N. 'n interesul lor. etc. printre care $i 5oc:3eed 8artin. de care nimeni n-a ea ne oie. Contractul cu C3e ron-ul este "g3i$eft-ul# domnului 9ittenstein. Domnul Stat reprezentat de %ăsescu 6raian $i de alţii. articolul -?> aliniatele (N. De ce 'n 9ermania. exploatarea resurselor naturale. cN. )eprezentanţii statului ne spun: "nu domnule. stimularea cercetării $tiinţifice $i te3nologice naţionale. 'n dauna intereselor companiilor naţionale. financiară $i alutară.

6rădătorul %ăsescu ne spune de. ne or spune că ne confiscă ma$inile $i ne lasă să m!ncăm mici. fără ie$iri 'n stradă neapărat. articole referitoare la proprietatea supra resurselor naturale ale ţării$i modul de exploatare a acestora. aidoma lui ta-su. Constantinescu $i compania care ne or sfida cu ifosele $i (lasfemiile lor păg!ne prin care ne cer să stăm 'n genunc3i 'n faţa lor. se a scoate din noua constituţie. 0onta. peren.pla. fac o(iectul exclusi al proprităţii pu(lice. ci cu o organizare matematică. /ici nu domne$te legea. 0ro(a(il la iitoarea modificare a constituţiei. 6re(uie deasemenea alcătuită o constituţie din care să fie eliminate orice ec3i ocuri. resursele naturale ale zonei economice $i ale platoului continntal. 4n condiţiile legii organice. ele pot fi date 'n folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate pu(lică.=. ci 'n )om!nia domne$te pofta $efilor semito-masoni din fruntea tuturor instituţiilor statului rom!n. a rom!nilor care 'ndrăznesc să răm!nă-n )om!nia $i să rea să construiască ce a modern. că ei sunt preasfinţi. nu a poftelor acestor saltim(anci trădători de ţară care deţin puterea administrati -politică actualmente* /ltfel o să tot iasă 'n faţă trădători ca <adim. de iitor.-? la -:. decentă. precum $i alte (unuri sta(ilite de legea organică. (unurile proprietate pu(lică sunt inaliena(ile. serioasă. %ecali. )ăspunde Cristi -?. toţi infractorii tre(uie să fie opriţi $i daţi pe m!na .>. pe urmarea cu sfinţenie a legilor. 'n reme ce pe rom!ni.> pm Dle Simion Dascălu. Năstase. 9rupul infracţional. să nu mai a em ca acum sentinţe diferite date 'n speţe identice. marea teritorială. tre(uie să 'nfiinţaţi un partid politic.a 'n faţă să plecăm din ţară unde-om edea cu oc3ii.ustiţiei internaţionale $i naţionale. care urmăresc 'n mod e ident lic3idarea fizică a poporului rom!n.. ele pot fi date 'n administrare regiilor autonome ori instituţiilor pu(lice sau pot fi concesionate ori 'nc3iriate. plătită cu zeci de mii de euro la %ruxelles se dă cu indienii $i cere că indienii să fie idolatrizaţi aiodoma e reilor. %ăsescu. futaci atomici a$a ca <adim Kcre$tinul# Ode fapt fără K$#N. /gramata aia de fi-sa. că Ke (ăieţi (uni#. de asemenea. ca aleri ai luminii. discretă c3iar. 'i gone$te din ţară* )ăspunde 6a i .ele. Să fim atenţi. că el se plim(ă cu elicopterul $i-l doare-n p* de noi. (azată pe respectul drepturilor tuturor cetăţenilor )om!niei. un partid al incorupti(ililor.

Si (ancurile cu K6o arasul# erau ingaduite.numiti si 0F5A6ACAENA 222 An numele copiilor.-? la @:>. Deci ideea cu un partid al incorupti(ililor condus sau co-ordonat de Domnul a ocat Simion Dascalu este salutara.M am Si totusi.nepotilor etc.de. ce-i de facut& Numai plansul si lamentarile pe (loguri nu folosesc la nimic.E+ S+N6 9/6/ DE 5+06/ 222 )ăspunde tonQ -M. intrucat lic3elele din conducerea tarii au pazitori de nade. )ăspunde Elisa -?. Se pare ca postarile si Kluarile de pozitie# inclusi cu in..-? la @:-R am Stimate Domnule 6a i.:.a 2 E ne oie +)9EN6/ de (isturiu care sa taie in carne moarta Oca nu mai e ieN222 6oate sectoarele economice sunt su( control 6F6/5222 )omania a(ia mai geme de capusari.. Adeea Domnului Cristi este (ine enita si numai uniti si a and conducatori corecti. (uni cunoscatori ai mafiilor europene si transatlantice putem spera sa a em sanse reale de reusita la iitoarele alegeri.uraturi con in papusarilor de tot felul.de trantori.>.=.-? la -.=. cu Klupta# a fi ina(usita in fasa.>.ma tem ca )omania este in faza de C/NCE) C+ 8E6/S6/PE Odin pacataN.asa ..=. pm D-le Cristi.de catifea2 /cum se dau lupte intre (ande.Nu cred intr-o re enire.. /m(ele tin loc de supapa care daca s-ar (loca ar impinge la utilizarea parului.de. inclusi la ni el european.. Si asta nu le mai con ine papusarilor de tot *.-?. 6eoria D s. K* stein#-ul.>.de </NP/6F)A DE NE/8. ..

M pm Daca nu a-ti inteles ei sunt e rei si fac politicile impotri a romanilor ca s-ai distruga nu s-ai a..=. )ăspunde 63alex -=.>.=..)ăspunde )odica /xente -?.-? la >:. fapt care-i face deiscursul ininteligi(il.=.>. 0Scat si cS omul N+ e o(isnuit sS spunS lucrurilor pe nume. de aici si pornirea de a .numai stiri de felul acesta ne par in. altminteri cred cS ar fi a ut multe de spus.>.0ina nu scapam de ei nu o sa ne fie (ine..-? la --:?J pm Farecum pScat ca omul e un ne-cu !ntStor nati Opro(a(il daco-getN..-? la =:?@ am Belicitari domnule 8arcel %ar(atei2 Daca ar fii 'n puterea mea n-as permite nici unei firme straine sa puna g3earele pe (ogatiile pam'ntului rom!nesc: su( nici un moti 2 )ăspunde george marmara -?.oare c3iar nimic nu se mai poate face pentru a aseza romania pe calea cea (una&ce cauta acesti (asescu.=.ponta etc la conducerea tarii&.ute pentru ca rasa perciunatilor sa se reteaga pe acest teritoriu pe care au pus oc3ii cu mult timp in urma.>.-? la =:=R am (unule dumnezeu.cum pot romanii sa nazuiasca la o iata mai (una atat timp cat tara se afla pe mana unor elemente malefice&gm )ăspunde spartacus -?.

de 'nlocuire a 8arii %ritanii ca partener strategic cu * 9ermaniaN at!ta reme c!t paiatza Wussein OF(amaN a mai fi la Kputere# X 'n iatzS. . dupS cum ne lumineazS o carte care o are ca su(iect pe indi idS si care urmeazS sS aparS miercuri sau . din KECF-Cancelarul# Ocum se lasa indi ida rSsfStzatS p!nS mai ieriN german Orespecti germano-so ietic.oiN. desigur. din DESE)6EC OSiemens U Comp.N. 0ro(lema e cS grupul infractional OtransfrontalierN e format din super-grei precum TTB O/llianz U Comp.e ita punerea 'n ecuatie. 4n ceea ce-l pri este pe fostul am(asador Vur enstein. ca de exemplu 'n cazul Kenergiilor alternati e#. ei (ine el a existaO'n irtutea doctrinei Clinton-Deutsc3. adicS al 8E9/ECF-escroc3eriei OgermnaneN cu Kregenera(ilele# Oparte a programului K erde# de sal are a planetzilor dela K'ncSlzirea glo(alS#N.N si. %ine'nteles cS grupul infractional existS: e suficient sS citesti articolele pu(licate de organul sSu de 0) din )om!nia Onumit K9reen )eport#N ca sS te con ingi OrepedeN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful