You are on page 1of 4

BUKU IDEA KAMI

Checklist !

Nama Ahli Kumpulan

Tahun / Kelas

Tarikh Projek dihantar

Nama Projek

Pengenalpastian Masalah

Fungsi Projek

Kos Projek

Lakaran 3D (3 lakaran)

Bahan dan Alatan

10

Langkah-langkah penghasilan projek

PENGENALPASTIAN
MASALAH
1

_________________________

_________________________
FUNGSI PROJEK

__________________________

__________________________

__________________________
KOS PROJEK

LAKARAN 3D PROJEK

BAHAN DAN ALATAN

LANGKAH PENGHASILAN PROJEK

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________