You are on page 1of 12

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6

SOALAN
INTERAKSI ANTARA HIDUPAN

SEMAKAN

1. Cara hidup haiwan terbahagi kepada DUA cara iaitu :


i.
ii.

.
.

2. Berikan TIGA kebaikan bagi haiwan yang tinggal berkumpulan


i.
ii.
iii.

.
.
.

3. Berikan DUA kebaikan bagi haiwan yang tinggal bersendirian


i.
ii.

.
.

4. Senaraikan LIMA contoh haiwan yang hidup berkumpulan dan haiwan yang hidup bersendirian.
HAIWAN HIDUP BERKUMPULAN

HAIWAN HIDUP BERSENDIRIAN

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

5. Apakah maksud interaksi?

6. Nyatakan DUA jenis interaksi yang berlaku antara haiwan.


i.
ii.

.
.

7. Mengapakah persaingan berlaku ?


i.
ii.

37
GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6


8. Berikan EMPAT faktor yang menjadi punca persaingan antara haiwan.
i.
ii.
iii.
iv.

.
.
.
.

9. Berikan EMPAT faktor yang menjadi punca persaingan antara tumbuhan.


i.
ii.
iii.
iv.

.
.
.
.

10. Berikan EMPAT contoh haiwan yang telah pupus.


i.
ii.
iii.
iv.

.
.
.
.

11. Berikan LIMA contoh haiwan yang telah diancam kepupusan.


i.
ii.
iii.
iv.
v.

.
.
.
.
.

12. Berikan TIGA contoh tumbuhan yang telah diancam kepupusan.


i.
ii.
iii.

.
.
.

13. Senaraikan ENAM aktiviti manusia yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam
kepupusan.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

.
.
.
.
.
.

38
GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6

14. Senaraikan LIMA langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan kepupusan spesies.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

.
.
.
.
.

DAYA
1. Apakah definisi bagi daya?

SEMAKAN

2. Berikan EMPAT contoh aktiviti yang melibatkan daya tarikan.


i.
ii.
iii.
iv.

..
..
..
..

3. Berikan EMPAT contoh aktiviti yang melibatkan daya tolakan.


i.
ii.
iii.
v.

..
..
..
..

4. Berikan EMPAT contoh aktiviti yang melibatkan gabungan daya tarikan dan daya tolakan.
i.
ii.
iii.
iv.

..
..
..
..

5. Menolak sesuatu objek pada arah yang sama dengan gerakannya akan menyebabkan objek
bergerak lebih .
6. Berikan EMPAT kesan pada objek apabila daya dikenakan ke atasnya.
i.
ii.
iii.
iv.

..
..
..
..

39
GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6

GESERAN
1. Apa itu daya geseran?

SEMAKAN

.
2. Apakah kesan yang terhasil apabila dua permukaan bergeser?

3. Apabila dua permukaan yang kasar bergeser, jumlah geserannya adalah ..


Apabila dua permukaan yang licin bergeser, jumlah geserannya adalah ..
4. Nyatakan LIMA kebaikan daya geseran dalam kehidupan seharian.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

..
..
..
..
..

5. Berikan TIGA keburukan daya geseran dalam kehidupan seharian.


i.
ii.
iii.

..
..
..

6. Nyatakan LIMA cara yang boleh digunakan untuk mengurangkan daya geseran.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

..
..
..
..
..

7. Nyatakan TIGA cara yang boleh digunakan untuk menambahkan daya geseran.
i.
ii.
iii.

...

8. Ali menghadapi kesukaran menolak kotak yang berat di atas lantai.


Berikan inferens bagi pernyataan di atas.
.
40
GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6

KELAJUAN

SEMAKAN

1. Nyatakan maksud kelajuan.

2. Senaraikan TIGA unit piawai bagi kelajuan.


i.
ii.
iii.

3. Lengkapkan formula untuk mengira kelajuan

LAJU =

4. Seorang murid mengambil masa 50 saat untuk berlari sejauh 200 meter. Apakah kelajuan murid
tersebut?

PENGAWETAN MAKANAN
1. Nyatakan LIMA ciri makanan yang rosak.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

SEMAKAN

2. Berikan LIMA syarat yang menyebabkan mikroorganisma tumbuh pada makanan.


i.
ii.
iii.
iv.
v.

3. Nyatakan TIGA keadaan yang paling sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma.


i.
ii.

41
GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6


iii.

4. Apakah maksud proses pengawetan makanan?


..
5. Senaraikan 11 cara pengawetan makanan.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

6. Nyatakan cara yang sesuai untuk mengawet bahan makanan di bawah:


Bahan makanan

Cara pengawetan

1. Buah epal
2. Susu coklat
3. Telur itik
4. Sayur bayam
5. Cili
6. Ikan
8. Sosej daging

7. Berikan DUA contoh makanan yang sesuai diawet dengan menggunakan kaedah penjerukan.
i.
ii.

.
.

8. Kaedah ini tidak membunuh bakteria dan kulit tetapi hanya memperlahankan pertumbuhannya
sahaja. Apakah kaedah ini?

9. Penjerukan adalah satu cara untuk mengawet makanan dengan merendamnya di dalam larutan :
i.
ii.

.
.
42

GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6


iii.

10. Huraikan langkah-langkah penjerukan buah mangga

11. Huraikan langkah-langkah pembungkusan vakum

43
GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6

12. Huraikan langkah-langkah bagi proses pengetinan/ pembotolan bagi cendawan.

13.

Senaraikan TIGA kepentingan mengawet makanan dan TIGA keburukan mengawet makanan
KEPENTINGAN MENGAWET

KEBURUKAN MENGAWET

1.
2.

44
GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6


3.
PENGURUSAN BAHAN BUANGAN

SEMAKAN

1. Apa itu bahan buangan?

2. Berikan TIGA contoh pembuangan bahan buangan yang tidak terancang.


i.
ii.
iii.

3. Nyatakan LIMA kesan buruk pembuangan bahan buangan secara tidak terancang.
i.
ii.
iii.

4. Bahan yang boleh mereput atas tindakan mikroorganisma dinamakan bahan yang
..

5. Bahan yang boleh mereput biasanya diperbuat daripada :


dan .
6. Bahan apakah yang boleh mereput? Berikan DUA contoh.
i.
ii.

..

7. Senaraikan TIGA contoh bahan yang tidak boleh mereput


i.
ii.
iii.

...
...

8. Berikan DUA kebaikan pereputan bahan buangan


i.
ii.

..

9. Berikan SATU keburukan pereputan bahan buangan

45
GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6

GERHANA
1. Terdapat DUA jenis gerhana iaitu:
i.
ii.

SEMAKAN

2. Apakah DUA sifat cahaya yang menyebabkan gerhana berlaku?


i.
ii.

3. Gerhana bulan berlaku apabila :


a) ..
b) ..
4. Lukis dan labelkan kedudukan bulan dan bumi ketika gerhana bulan terjadi

Matahari

...

5. Gerhana matahari berlaku apabila :


a) ..
b) ..
6. Lukis dan labelkan kedudukan bulan dan bumi ketika gerhana matahri terjadi.

Matahari

...

7. Gerhana ini hanya berlaku pada waktu malam sahaja dan ketika bulan purnama. Tempoh ia
berlaku juga mengambil masa lebih daripada 1 jam.
Apakah gerhana yang dimaksudkan?
..
8. Gerhana ini hanya berlaku pada waktu siang dan hanya boleh dilihat dari bahagian tertentu bumi
sahaja. Tempoh ia berlaku juga mengambil masa lebih singkat iaitu hanya beberapa minit sahaja.
Apakah gerhana yang dimaksudkan?

46
GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6


..
MESIN RINGKAS
1. Apakah maksud mesin ringkas?

SEMAKAN

.
2. Senaraikan TUJUH jenis mesin ringkas.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

..
..
..
..
..
..
..

3. Berikan prinsip mesin ringkas yang terdapat pada alat berikut:


ALAT

MESIN RINGKAS

1. Pahat , penyendal pintu


2. Tangga ,
3. Kren, tali bendera
4. Rantai basikal, jam tangan
5. Gerudi tangan, pili air
6. Jek kereta, spanar
7. Pengetip kuku, pembuka botol
4. Apakah mesin ringkas yang boleh digunakan untuk memunggah barang yang berat ke dalam
lori?
..
5. Apakah maksud baji ?

6. Nyatakan DUA kegunaan gear.

47
GANDA CEMERLANG SAINS 2013

LATIHAN NOTA RINGKAS SAINS TAHUN 6


i.
ii.

7. Tuas terdiri daripada :


i.
ii.
iii.

8. Nyatakan mesin ringkas yang ada pada objek dibawah

Mesin ringkas : ..
MESIN KOMPLEKS
1. Apakah maksud mesin kompleks?

SEMAKAN

..
2. Berikan LIMA contoh mesin kompleks.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

3. Nyatakan mesin-mesin ringkas yang terdapat pada sebuah basikal.

i.
ii.
iii.
iv.

48
GANDA CEMERLANG SAINS 2013