Fişa de lectură

Am început lectura la data de 26.12.2008 Titlul operei literare: Singur pe lume Autorul: Hector Malot Am terminat lectura la data de 30.12.2008

Hector Malot, a fost un scriitor cu renume. El a scris numeroase opere,romane. Unul dintre romanele care l-a facut sa devina un scriitor al carui nume să fie cunoscut de multa lume a fost „Singur pe lume” Din păcate nu am mai citit alte opere a scriitorul Hector Malot,dar am auzit de alte opere cum ar fi ,, !ictimile Dragostei”, ,, Doctorul "laude” , ,,#n familie”etc. Genul literar $enul literar a acestei opere este genul epic. %pera este structurată &n ' căr(i, 'păr(i, ' volume,) volum-**) capitole, )) volum-**))) capitole. +c(iunea se desfa,oară pe meleagurile -ran(ei pe c&nd .emi avea / ani. 0ipul naratorului- narator-persona1, &l indentificăm, prin cuvintele sale ,, Sunt un copil găsit”, 22am crezut ca am si eu o mama22,adică prin ver3ul „a avea”la persoana ) ,singular Per ona!e 4ersona1ul 0ipul de persona1 0răsături "itate .emi principal, pozitiv, real un 3ăiat cuminte, iu3itor ,,...dar e,ti un 3ăie(el ascultător, 5arnic,etc. cuminte ,i te sfie,ti să spui.” !italis secundar, pozitiv, real un 3ătr&n 3un, cu un suflet ,i ,,...vor3e,te ca un om un caracter deose3it, a1utător de trea3ă ,i ca un om ,i ră3dător superior. ” Momentele su3iectului E6pozi(iunea +c(iunea are loc &ntr-un sat sărac din -ran(a, pe c&nd .emi avea / ani. 4ersona1ele care sunt prezente &n e6pozi(iune sunt tu,a 7ar3erin8mama lui .emi9, 7ar3erin8tatăl lui remi9 ,i .emi. )ntriga )ntriga constitue momentul c&nd ,tatăl lui .emi, 7ar3erin, &n lipsa de 3ani, vrea să-l ducă pe .emi la orfelinat, dar el se &nt&lne,te cu un 3ătr&n,cu care &nc5eie un acord,cum ca .emi răm&ne cu 3ătr&nul,care este actor de circ.+sfel 3ăiatul porne,te la drum &mpreună cu 3ătr&nul. Desfă,urarea ac(iunii a. #nceputul carierei lui .emi,care este un 3un actor,impreuna cu cei : c&ini,ori,cu maimu(a ,i cu !italis. 3. După ce .emi &nva(ă să citească,merge la 0ouluse unde mai prezintă spectacole. c. Drumul lung p&nă la 0ouluse, unde vor mai prezenta multe spectacole. d. ;a 0ouluse,poli(istul, nu le permite să facă spectacol, dacă c&inii nu au 3otni(e, astfel a doua zi tre3uia !italis să le pună 3otni(e, dar acesta nu le puse. e. Un poli(ist &l love,te pe .emi,dar !italis,&l love,te &napoi pe poli(ist,iar !italis este arestat pentru ' luni. f. .emi nu poate avea gri1ă de animale pentru că ,i lui &i este greu pentru că nu are nimic de m&ncare &cearcă să facă actorie pentru a căpăta 3ani. g. El este invitat la doamna Mulligan la 3ordul „;e3edei”."&nd !italis iese din inc5isoare,pornesc &mpreună la 4aris

ti un 3ăie(el cuminte ..<:9.este orfană. e.emi se căsătore. Surprinzător este momentul &n care . afirma(ia relevă faptul că .i familia e lucrul cel mai de pre( care (i-l oferă via(a.emi este orfan.monedă de mică valoare.emi află defat că familia lui este alcătuită din 5o(i. 0itlul acestei operei este „Singur pe lume” . vrea să trăiesc &n lumea persona1ului pentru că via(alui este o adevărată aventura de propor(ii. M-a impresionat profund lectura deoarece cuprinde este reală.emi este at&t de cuminte .etc.ti să spui. %pera mi-a trezit sentimente de triste(e pentru un 3ăiat care a dus o via(ă grea. Sunt un copil găsit ”8pag.ca de e6emplu să pre(uie.emi se &ndrăgoste. +m admirat locurile descrise de autor.El semnifică faptul că &n te6t se va vor3i despre o persoană care nu are pe nimeni. "n te#t am a$lat urm%toarele cu&inte noi $ologani. Este caracterizat indirect de către persona1e atinci c&nd tu.si &n ea sunt multe lucruri de la care am putea &nvă(a. "eea ce impresionează este cura1ul de care dă dovadă .emi profita de fiecare moment pentru a fi fericit.emi.pentru că el este cel mai mare dar de la Dumnezeu. .ise. +. Demn de admirat este fragmentul &n care .ise.nu am putea avea o vi(ă fericită.a 7ar3erin &i zice . ” 8pag.această afirma(ie relevă faptul că . !italis moare.emi rămine in gri1a unui grădinar./9. vrea să trăiesc &n lumea persona1ului deoarece acesta este singur &n lume.i nu este lăudăros. Deznodăm&ntul constitue momentul c&nd .i te sfie.iar făra ea..emi era convins că aceasta este familia lui adevărata 4unctul culminant constitue momentul c&nd .te de .iar . .ti familia.ste cu . >u a.pentru că &nsă..emi se autocaracterizează c&nd afirmă . =arzavagi-negustor de zarzavaturi.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful