TELEĆA DŽIGERlCA SA LJUTIM PAPRIČICAMA

Sastojci: - 40 dKg džigerice
- Ma ina!a: - 3 kašike soja sosa - 2 kašike sake rakije(šljivovice) - 2 kašike suvog belog vina - kašika še" e r a - kašika gustina - kašika u ja Zači ni - 3 ljute parpričice (svež e) - svežanj mladog crnog luka (beli deo) - !2 manjeg celera- kašika gustina - kašika soja sos a -# kašlka ulja - na vr$ noža djumbira - kaišika jabukovo g sir"et a%

P i" #$a:&žigericu očistiti od žilica i ise"i na što tanj e režnjev e % veličine oko 2 cm'( a s t ojk e )a marin a d u sipati u odgov a r aj u " u posu d u i)m eš a ti i preliti preko džigeric e te ost aviti da odst oji pola sat a'*jut u papriku očistiti od se m e n a i ise"i na trak e% m l a di luk pres e "i u)duž n o na pola i ise"i ne kom a di" e od cm%c el er oguliti i takodj e ga ise"i na tanj e trak e'( vo povr" e preliti kipu"o m vodo m % n e k a odst oji # minut a pa oce diti'+ati m pom e š a t i u šolji jednu kašiku gustin a (skrob a) sa 3 kašike $ladn e vode%d o d a t i jabukovo sir"e soja sos i ,um bir pa tim e preliti povr" e' &obro )agr ej ati u je%u b a ci ti džigericu i) m arin a d e i pržiti oko 2 min'-ako n toga džigericu i)vaditi na topa o tanjir a u isti tiga nj ubaciti povr" e i)va, e n o i) )ačin a% pržiti ga oko min u) m eš a nj e'. ovr" e posla g a ti po džigerici i sve preliti pom e š a n i m )ačini m a '

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful