CABANG-CABANG FALSAFAH

METAFIZIK (ONTOLOGI) AXIOLOGI CABANG-CABANG FALSAFAH EPISTEMOLOGI LOGIK .

Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat. . apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya.METAFIZIK (ONTOLOGI) Maksud :Satu cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti. Metafizik cuba menjawab persoalanpersoalan yang jauh melampui penyiasatan saintifik.

.AXIOLOGI Berasal dari perkataan Yunani yang bermaksud “nilai”. Merangkumi dua aspek iaitu etika dan estetika. benar@salah. Mempersoalkan tentang baik@buruk. cantik@hodoh.

Ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. Dikategorikan kepada tiga bidang asas iaitu : Meta ethics Normative ethics Applied ethics AXIOLOGI ESTETIKA Merujuk kepada kriteria kepada kecantikan dalam kesenian. alam sekeliling dan kehidupan. .ETIKA Memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia.

Teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. Berfokuskan kepada penganalisaan. .EPISTEMOLOGI Berasal dari perkataan Yunani episteme yang bermaksud “ilmu” atau “sains” dan logos yang bermakna “keterangan”. penghasilan dan tuntutan ilmu.

Sumber-sumber ilmu : Wahyu Berasaskan pengalaman pancaindera Intuisi Pandangan pakar Logik Kaedah saintifik .

LOGIK Menerangkan hubungan antara idea-idea disamping memberi alasan bagi jawapan yang diberi. . Logik juga cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan.

kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membuat kesimpulan umum yang menjelaskannya. . kemudian mencari contoh-contoh yang relevan bagi menerangkan kesimpulan ini dan seterusnya butiran yang terhasil secara logik. Logik Deduktif : Bermula dengan kesimpulan umum.Logik Induktif : Bermula dengan butiran khusus.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful