Procjena uzgojnih vrijednosti za svojstva mliječnosti u kozarstvu

Gregor Gorjanc i Marija Špehar

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Projekt “Uvoñenje BLUP-a u uzgojno-selekcijski rad u kozarstvu Republike Hrvatske”

Hrvatski stočarski centar
– – – – Zdravko Barać Tatjana Sinković Marija Špehar i suradnici …

Biotehniška fakulteta
– – – – – Gregor Gorjanc Drago Kompan Klemen Potočnik Jurij Krsnik Miran Štepec

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Zašto uzgojno-selekcijski rad?
• Što više proizvoda (mlijeko, sir, meso, …) to više profita! • Napredak možemo postići putem:
– tehnologije – genetike
• pasmina (to izaberemo samo jednom) • uvoz (skupo, bolesti, …) • vlastita selekcija

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Selekcija
• Selekcija = odabir najboljih životinja • Koja koza je genetski najbolja? Koza Mlijeko (kg) A 2,50 B 1,85 C 1,65

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Model prema Fisher-u
Fenotip = Prosjek + Genotip + Okolina
Vrijednost koju izmjerimo Odstupanje od prosjeka zbog utjecaja gena Odstupanje od prosjeka zbog utjecaja okoline “sve što nam nije poznato”
10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Model prema Fisher-u - primjer
F = 2500 g (+500 g) O = +350 g G = +150 g G = -50 g O = -100 g Prosjek = 2000 g F – fenotipska vrijednost G - genotipska vrijednost O – utjecaj okoline

G = +75 g O = -425 g

F = 1850 g (-150 g)

F = 1650 g (-350 g)

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Genotipska ≠ uzgojna vrijednost
• Genotipska vrijednost = utjecaj genotipa • Roditelji prenose gene a ne genotipove Fenotip = Prosjek + Genotip + Okolina

Aditivni utjecaj Neaditivni utjecaj pojedinih gena kombinacije gena = uzgojna vrijednost (UV)
10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Izračun uzgojne vrijednosti
• Metoda BLUP (najbolje linearno nepristrano predviñanje) • Što trebamo:
– fenotipske vrijednosti (podaci) – statistički model “korekcija” fenotipa “izdvojimo” uzgojnu – porijeklo vrijednost iz – genetski parametri korigiranih podataka

}

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Fenotip (podaci) za mliječnost
• Osnova je kontrola mliječnosti (ICAR)

↑ Količina mlijeka ↑ Postotak mliječne masti ↑ Postotak mliječnih proteina ↓ Broj somatskih stanica
10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

“Test-day” model
Dnevna količina mlijeka Razdoblje sisanja Razdoblje mužnje

Kontrole mliječnosti "test-day"

Jarenje

Odbiće

Zasušenje

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

“Test-day” model
• Statistički model – “korekcija fenotipa”:
– dan laktacije – redni broj laktacije – veličina legla – “sezona” (jarenja, kontrole) – stado (uzgajivač) – životinja uzgojna vrijednost – -----------------------------------------– ostatak “sve što ne znamo”
10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Izračun UV- podaci
Koza Mlijeko (kg) Stado Otac K1 2,5 1 J1 K2 1,8 1 J1 K3 2,3 1 J2 K4 2,0 2 J2 K5 1,3 2 J3 K6 1,8 2 J3

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Izračun UV - primjer
K1 = 0,3 kg K3 = 0,2 kg K4 = 0,4 kg K6 = 0,05 kg

K2 = -0,4 kg

J1 = -0,05 kg

J2 = 0,25 kg
K5 = -0,5 kg

J3 = -0,2 kg

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Kako koristimo UV?
Očekivana UV potomaka: UVpotomak = ½ UVotac + ½ UVmajka UVpotomak = ½ 0,2 kg + ½ 0,3 kg = + 0,25 kg Očekujemo da će potomak biti bolji od prosjeka populacije za 0,25 kg.

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Indeks
• Kad imamo UV za više svojstava:
– količina mlijeka – postotak mliječne masti – postotak mliječnih proteina –…

možemo sve složiti u indeks – u jednu vrijednost Indeks = w1×UV1 + w2×UV2 + … + wn×UVn
10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Indeks
• U Sloveniji u kozarstvu koristi se tzv IPM IPM = 2×UVprotg + 1×UVmastg

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Indeks - primjer
Mlijeko ID (g) A B C D +494 +8 -142 -419 Mast (%) -0,30 +0,32 +0,16 -0,32 Mast (g) +11,6 +8,2 -3,4 -16,1 Protein Protein (%) (g) +0,04 +0,32 +0,15 +0,11 +14,7 +2,3 -3,9 -13,2 IPM (g) +41,0 +17,4 -19,0 -42,5

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Standardizacija
• UV izračunamo kao odstupanje od prosjeka • Standardizacija zbog lakše upotrebe
Raspodjela životinja Slaba (-) Dobra (+) 5%

40

60

80

100

120

140

160

Standardizirana uzgojna vrijednost
10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Indeks – primjer (standardizirano)
Mlijeko ID (g) A B C D 121 103 97 87 Mast (%) 87 112 105 86 Mast (g) 116 106 99 84 Protein Protein (%) (g) 101 119 108 106 123 106 98 85 IPM (g) 121 106 98 84

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Izvješće za uzgajivače
• Tablica sa UV i indeksom za sve životinje • Za cijelo stado (a možemo i za svako kozu) odabremo najoptimalnijeg jarca tako da:
– povećamo genetski napredak – uz najmanji porast inbridinga (parenja u srodstvu)

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008

Hvala na pažnji!

10. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u Republici Hrvatskoj: Šibenik, 2008