You are on page 1of 14

Matlamat Hidup Muslim

MATLAMAT HIDUP
1. GOLONGAN MANUSIA YANG HIDUPNYA HANYA UNTUK DUNIA

PEMBAHAGIAN MANUSIA DI DUNIA MENURUT PANDANGAN ISLAM

2. GOLONGAN YANG TERCARI-CARI ANTARA DUNIA DAN AKHIRAT

3. GOLONGAN YANG MENGANGGAP BAHAWA DUNIA SEBAGAI LADANG AKHIRAT


Sumber: Buku: Apa erti saya menganut Islam

1. GOLONGAN MANUSIA YANG HIDUPNYA HANYA UNTUK DUNIA


ARAHAN 2: DENGAN MERUJUK KEPADA AKTIVITI-AKTIVITI HARIAN ANDA (AKTIVITI SEBELUM CUTI) SERTA MATLAMAT-MATLAMAT YANG TELAH ANDA SEBUTKAN SILA KENALPASTI DI MANAKAH KEDUDUKAN ANDA ANTARA TIGA GOLONGAN INI

2. GOLONGAN YANG TERCARI-CARI ANTARA DUNIA DAN AKHIRAT

3. GOLONGAN YANG MENGANGGAP BAHAWA DUNIA SEBAGAI LADANG AKHIRAT

1. GOLONGAN MANUSIA YANG HIDUPNYA HANYA UNTUK DUNIA


Mereka merupakan golongan materialistik dari sudut aqidah dan realiti kehidupan mereka sendiri. Ciri-ciri: 1. Dunia menjadi tujuan dan matlamat terbesar hidup mereka 2. Menyangka bahawa segala sesuatu adalah terhasil daripada usaha mereka sendiri. 3. Tenggelam dalam perjalanan mengejar kenikmatan dunia. Hakikat matlamat ini: Mengkufuri kewujudan kehidupan selepas daripada kehidupan dunia

2. GOLONGAN YANG TERCARI-CARI ANTARA DUNIA DAN AKHIRAT Mereka merupakan kebanyakan daripada manusia yang aqidahnya goyah (sentiasa ragu-ragu) dan banyak melakukan amalan sia-sia dalam kehidupan dunia tetapi dalam masa yang sama menyangka mereka di kalangan golongan yang melakukan kebaikan. Ciri-ciri: 1. Beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat tetapi pada hakikatnya ia terpisah daripada realiti kehidupan mereka. 2. Kehidupan mereka lebih cenderung kepada gaya hidup golongan materialistik walaupun melaksanakan beberapa aktiviti kerohanian.

3. GOLONGAN YANG MENGANGGAP BAHAWA DUNIA SEBAGAI LADANG AKHIRAT Mereka merupakan mukmin sebenar yang mengetahui hakikat kehidupan ini dan mengerti berkenaan perbezaan nilai kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia. CIRI-CIRI

Kehidupan dunia mereka tidak lalai daripada menepati tujuan (matlamat)kehidupan mereka yang sebenar iaitu mengabdikan diri kepada Allah SWT.

HAKIKAT KEHIDUPAN DUNIA DAN AKHIRAT Tiadalah hidup di dunia ini melainkan permainan dan pergurauan. Sesungguhnya kampung akhirat, lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Apa tidakkah kamu memikirkan ? (Al Anam 6 : 32 )

APAKAH MATLAMAT HIDUP MUSLIM YANG SEPATUTNYA???

PERANAN MATLAMAT DALAM MENCORAKKAN TINDAKAN

Amalan

Pancaindera

Minda

Hati

MATLAMAT
Amalan

MATLAMAT YANG TERSEMAT KUKUH DI HATI DAPAT MENGIKAT MINDA DAN PANCAINDERA BERFUNGSI KE ARAH MEREALISASIKAN APA YANG DIMATLAMATKAN TERSEBUT

PERANAN MATLAMAT DALAM MENCORAKKAN TINDAKAN

KES 1: MATLAMAT HIDUP: MENJADI KAYA (SAHAJA)

Amalan

Pancaindera

Minda

Hati

MATLAMAT
Amalan

SETIAP TINDAKAN AKAN DISELARASKAN DENGAN MATLAMAT IMPLIKASI: SETIAP TINDAKAN AKAN TERSERLAH UNSUR-UNSUR YANG MENGGAMBARKAN KEINGINAN YANG TINGGI UNTUK MENCAPAI MATLAMAT TERSEBUT SEPERTI KESUNGGUHAN, DISIPLIN TETAPI TIADA YANG DAPAT MENCEGAHNYA DARIPADA MELAKUKAN PECAH AMANAH, KHIANAT DSB UNTUK MENCAPAI MATLAMAT TERSEBUT

PERANAN MATLAMAT DALAM MENCORAKKAN TINDAKAN

KES 2: MATLAMAT HIDUP: KEREDHAAN ALLAH

Amalan

Pancaindera

Minda

Hati

MATLAMAT
Amalan

SETIAP TINDAKAN AKAN DISELARASKAN DENGAN MATLAMAT


IMPLIKASI: SETIAP TINDAKAN AKAN TERSERLAH UNSUR-UNSUR YANG MENGGAMBARKAN KETAATAN TERHADAP ALLAH SEPERTI AMANAH, JUJUR

Seseorang yang memeluk Islam dengan sebenar beranggapan bahawa dunia sebagai medan untuk berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan mendapatkan redha-Nya. Seluruh kehidupannya menjurus ke arah tujuan tersebut.

MATLAMAT HIDUP ANDA: ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN ???

Golongan materialistik sentiasa berlumba-lumba dalam kehidupan ini untuk tujuan memenuhi nafsu dan syahwat mereka.
Matlamat hidup menjadi panduan dalam kehidupan

PERJALANAN HIDUP MANUSIA

ALAM RAHIM ALAM DUNIA ALAM BARZAKH

ALAM AKHIRAT

DARI ALLAH

KEPADA ALLAH

SILA KAJI KEMBALI MATLAMAT HIDUP ANDA DENGAN MENGAMBIL KIRA PERKARA BERIKUT: DI MANA AKU SEBELUM AKU LAHIR? UNTUK APA AKU DIJADIKAN? KE MANA AKU AKAN PERGI SELEPAS INI?

TERIMA KASIH