P. 1
Nota Sejarah PT3 Tingkatan 3 (RINGKAS)

Nota Sejarah PT3 Tingkatan 3 (RINGKAS)

4.78

|Views: 104,953|Likes:
sejarah nota pmr ting tkt 3 2 1 PT3
sejarah nota pmr ting tkt 3 2 1 PT3

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Jeyabarath Jeya Mohan on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $2.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/01/2015

$2.99

USD

pdf

text

original

Nota Sejarah PMR Ting 3

BAB 1 Pemerintahan Jepun di Negara Kita
1.1 Kedatangan Jepun
1. Kebangkitan Meiji (1868) telah membawa pemodenan negara Jepun terutama dan segi ekonomi.
2. Tujuan Jepun menawan Asia Tenggara ialah:
(a) Mengatasi masalah kekurangan kawasan pertanian untuk menampung keperluan penduduk yang
semakin bertambah.
(b) Mendapatkan bekalan bahan mentah untuk perkembangan perusahaan.
(c) Amerika Syarikat telah melancarkan sekatan ekonomi ke atas Jepun.
3. Jepun menggunakan slogan “Asia untuk Asia” dan “Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya”.
4. Antara tindakan agresif yang dilancarkan Jepun ialah:
(a) 1931 — Jepun menawan Manchuria.
(b) 1937 — Jepun menyerang China.
(C) 1940 — Jepun menyerang Indochina.
5. Pada 7 Disember 1941, tentera Jepun telah menyebom Pearl Harbour.

1.2 Cara dan Strategi Serangan Jepun
1. Tentera Jepun melancarkan serangan ke atas Tanah Melayu melalui laut, udara, dan
darat.
2. British yang berpangkalan di Singapura tidak bersedia untuk menghadapi sebarang
serangan dan luar.
3. Serangan dilancarkan melalui arah pantal timur dan pantai barat tetah melemahkan
pertahanan British.
4. Jepun berjaya menenggelamkan dua buab kapal perang British iaitu Repulse dan Prince of Wales.
5. Serangan ke atas Sabah dan Sarawak dilancarkan melalui pangkalan tenteranya di Cam Ranh,
Vietnam.
1.3 DasarPemerintahan Jepun
1. Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu adalah bercorak ketenteraan.
2. Kuasa tertinggi ialah Jeneral yang berpusat di Singapura.
3. Jepun telah menyatukan Sabah, Sarawak, dan Brunei di bawah satu unit pentadbiran yang dikenali
sebagai Borneo Utara.
4. Dasar penjepunan dilaksanakan untuk menghapuskan pengaruh Barat di Asia.
5. Jepun turut memparkenalkan sistem ekonomi kawalan untuk menggantikan sistem ekonomi
usahaniaga bebas.

1.4 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Pemerintahan Jepun
1. Rakyat di Tanah Melayu mengalami penderitaan kerana dasar penjajahan British dan Jepun.
2. Zaman pendudukan Jepun menyebabkan imej kuasa Barat mula merosot.
3. Jepun telah mengawal pergerakan rakyat dengan mengadakan kawalan terhadap media massa.
4. Jepun turut membubarkan Kesatuan Melayu Muda (KMM). Pemimpinnya iaitu Ibrahim Haji Yaacob
hanya dibenarkan bergerak di dalam Pertubuhan Giyu Gan atau Pembela Tanah Air (PETA).
5. Ibrahim Haji Yaacob telah menu buhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung
(KRIS) untuk membina perpaduan dan menunjukkan rasa kecewa terhadap
pemerintahan Jepun.
1.5 Kesan Pemerintahan Jepun
1. Pendudukan Jepun telah menyedarkan penduduk tempatan bahawa kuasa penjajah
tidak akan memajukan Tanah Melayu.
2. Keadaan ini telah menyemarak kan lagi semangat kebangsaan dan keyakinan diri untuk mentadbir
negara.
3. Ahli KMM telah berpura-pura baik dan bekerjasama dengan pihak Jepun.
4. Namun di sebaliknya KMM mengadakan hubungan dengan gerakan anti-Jepun dan
menubuhkan gerakan bawah tanah.
5. Pendudukan Jepun di negara kita dan negara jiran telah menyemarakkan lagi semangat kebangsaan
untuk menuntut kemerdekaan.

BAB 2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu
2.1 Tanah Melayu Selepas Kekalahan Jepun
1. Perang Dunia Kedua tamat apabila Jepun menyerah kalah pada bulan September 1945.
2. Tentera Bintang Tiga telah berkuasa selama 14 hari sebelum British kembali keTanah Melayu.
3. Pada bulan September 1945, tentera British telah menubuhkan Pentadbiran Tentera British untuk
mengembalikan keamanan di Tanah Melayu.
4. Rancangan Malayan Union diperkenalkan pada bulan April 1946 oleh kerajaan British.
2.2 Gagasan Malayan Union 1946
1. Antara tujuan pembentukan Malayan Union ialah:
(a) Melindungi kepentingan British di Tanah Melayu.
(b) Membentuk pentadbiran yang cekap.
(c) Menyeragamkan pentadbir an di semua negeri.
(d) Mengukuhkan pertahanan British.
(e) Menyediakan penduduk Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri.

2. Antara sebab penentangan Malayan Union ialah:
(a) Kedudukan dan hakistimewa orang Melayu akan terjejas.
(b) Sultan akan kehilangan kuasa.
(c) Syarat kewarganegaraan yang longgar.
(d) Cara MacMichael yang mengugut sultan untuk mendapatkan tandatangan.
(e) Orang Melayu bimbang kaum lain akan melebihi mereka.

2.3 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Malayan Union
1. Pelaksanaan dasar Malayan Union diterima oleh orang bukan Melayu kerana mereka mendapat taraf
kewarganegaraan dan hak yang sama.

2. Orang Melayu pula membuat tentangan terhadap Malayan Union kerana:
(a) Tidak suka dengan tindakan Sir Harold MacMichael mengugut Sultan-sultan Melayu.
(b) Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk mendapat nasihat daripada Majlis Mesyuarat Negeri.
(c) Kuasa sultan akan beralih kepada Gabenor.
(d) Syarat kewarganegaraan yang Ionggar membolehkan bangsa lain mendapat hak politik yang sama
seperti orang Melayu.
(e) Orang Melayu bimbang bilangan kaum lain akan melebihi mereka.
(f) Sultan akan hilang kepen tingan politik kerana hanya berkuasa dalam adat istiadat Melayu sahaja.
3. Penubuhan Malayan Union juga turut mendapat bantahan daripada pegawai British yang pernah
berkhidmat di Tanah Melayu seperti Frank Swettenham, George Maxwell, Richard Winstedt, dan Cecil
Clementi Smith.
4. Antara akhbar-akhbar Melayu yang menentang Malayan Union ialah Utusan Melayu, Majlis, dan Warta
Negara.
2.4 Penubuhan UMNO 1946
1. UMNO ditubuhkan secara rasmi pada 11 Mel 1946, berikutan Kongres Melayu Se-Malaya yang
diadakan.
2. Matlamat utama UMNO ialah menggagalkan rancangan Malayan Union.
3. Presiden UMNO yang pertama ialah Data’ Onn bin Jaatar.
4. Untuk menentang Malayan Union, UMNO menggunakan semboyan “Hidup Melayu”.
5. Perpaduan kaum Melayu dalam UMNO telah membawa kejayaan.
6. Setelah Malayan Union dibubarkan, UMNO bertukar menjadi sebuah pertubuhan politik pada tahun
1948.
7. UMNO juga menjadi tulang belakang kepada pergerakan untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu
pada 31 Ogos 1957.

2.5 Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948
1. Pada 25 Julal 1946, British menubuhkan Jawatankuasa Kerja untuk menggubal perlembagaan baru
bagi menggantikan Malayan Union.
2. Antara perkara penting yang diberi tumpuan adalah berkaitan dengan soal pentadbiran dan soal
kewarganegaraan.
3. Antara ciri-ciri Persekutuan ialah:
(a) Terdiri daripada Negeri Negeri Melayu, Melaka, dan Puiau Pinang.
(b) Singapura kekal sebagal tanah jajahan British.
(c) Pemerintah tertinggi kerajaan Persekutuan ialah Pesuruhjaya Tinggi British.
(d) Menubuhkan sebuah Dewan Undangan Persekutuan yang mengandungi 75 anggota.
(e) Kuasa Sultan-sultan Melayu dikekalkan.
(f) Syarat kewarganegaraan diperketatkan.
(g) Kewarganegaraan secara automatik diberikan kepada mereka yang dilahirkan di Persekutuan Tanah
Melayu atau telah bermastautin di Tanah Melayu selama 15 tahun.
4. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan secara rasmi pada Februari 1948.
5. Perlembagaan ini telah diterima oleh Raja-raja Melayu dan UMNO.


BAB 3 ANCAMAN PENGGANAS KOMUNIS DAN PERISYTIHARAN DARURAT 1948
3.1 Kegiatan Awal Komunis
1. Ideologi komunisme adalah berasaskan kepada ajaran Karl Marx.
2. Fahaman ini menyusup masuk ke negara kita melalui Parti Nasionalis Cina (Parti Kuomintang / KMT).
3. Di negara kita, fahaman komunis tersebar melalui sekolah-sekolah Cina, kesatuan buruh Gina, dan
penerbitan majalah Cina.
4. Fahaman ini tidak mendapat sambutan daripada kaum Melayu kerana fahamannya bertentangan
dengan ajaran Islam.
3.2 Parti Komunis Malaya (PKM)
1. Parti komunis Malaya (PKM) ditubuhkan pada tahun 1930.
2. Tujuan penubuhan PKM ialah:
(a) Menggulingkan kerajaan British.
(b) Menubuhkan Republik Komunis Malaya.
3. Semasa zaman kemelesetan ekonomi dunia, ramai pekerja yang terpengaruh dengan PKM.
4. PKM bekerjasama dengan British untuk menentang Jepun.
5. PKM telah membentuk Barisan Bersatu untuk bekerjasama dengan pertubuhan yang berhaluan kin
seperti AMCJA-PUTERA.
6. PKM menubuhkan Malayan Races Liberation Army (MRLA) untuk melakukan keganasan.
7. Kerajaan British mengisytiharkan darurat setelah tiga orang pengurus ladang British dibunuh di Sungai
Siput.
8. Pada bulan Julai 1948, PKM telah diharamkan.
3.3 Langkah Kerajaan Membanteras Ancaman Pengganas Komunis
Pengisytiharan Darurat
1. Undang-undang darurat memberikan kuasa kepada British menahan sesiapa yang disyaki terlibat
dengan komunis.
2. PKM pula menubuhkan Mim Yuen yang berperanansebagai pemberi maklumat dan membekalkan
makanan serta ubat ubatan kepada komunis.
3. Kegiatan Min Yuen sukardikawal kerana hanya bergerak pada waktu malam sahaja.
4. Undang-undang darurat gagal kerana komunis tidak bertempur secara berdepan.
Rancangan Briggs
1. Dilancarkan oleh Sir Henry Gurney pada pertengahan tahun 1950.
2. Tujuannya ialah untuk melumpuhkan keglatan Min Yuen.
3. Antara program yang dijalankan ialah mewujudkan Kampung Baru dan melancarkan Gerakan
Kelaparan.
4. Semangat komunis lemah kerana terpaksa berpindah randah dan ramai anggota komunis yang
terkorban.

Perang Saraf
1. Kerajaan sedar bahawa halangan utama untuk menentang komunis ialah masalah perkauman.
2. Antara usaha yang dilakukan oleh Sir Henry Gurney untuk mengatasi masalah tersebut ialah:
(a) Kempen “Bulan Penduduk Tanah Melayu Menentang Komunis”.
(b) Menubuhkan Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum.
3. Pesuruhjaya Tinggi yang baru iaitu Sir Gerald Templer telah melancarkan kempen “Memenangi Hati
dan Fikiran Rakyat”.
4. Kerajaan turut meminda syarat syarat kewarganegaraan dan menyeragamkan semua jenis sekolah
untuk mengeratkan hubungan antara kaum.
3.4 Rundingan Baling
1. Rundingan Baling diadakan pada 28 dan 29 Disember 1955 antara wakil kerajaan dan komunis.
2. Rundingan ini gagal kerana kerajaan enggan mengiktiraf PKM sebagai parti yang sah.
3. PKM pula menolak syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajáan.
3.5 Kesan Zaman Daru rat
1. Undang-undang darurat yang dilaksanakan telah menggugat kehidupan rakyat di Tanah Melayu.
2. Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan.
3. Perkembangan ekonomi dan sosial turut terjejas kerana banyak wang diperuntukkan untuk
membanteras komunis.
4. Hubungan dan perpaduan antara penduduk sukar dipupuk.
5. Pergerakan komunis semakin lemah kerana ramai ahlinya yang menyerah diri dan terkorban.
6. Darurat telah mempercepatkan lagi proses kemerdekaan bagi Tanah Melayu.


BAB 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN
4.1 Ke Arah Mencapai Perpaduan Kaum
1. Masalah perpaduan kaum yang wujud di negara kita telah merumitkan lagi proses mencapai
kemerdekaan.
2. Antara masalah untuk mewujud kan perpaduan ialah:
(a) Masalah kerakyatan
(b) Masalah bahasa
(c) Masalah agama
(d) Masalah pendidikan
(e) Masalah sosial
Pendidikan ke Arah Perpaduan
1. Jawatankuasa Penasihat Pusat
(a) Ditubuhkan pada tahun 1948.
(b) Bertujuan untuk mengkaji pengenalan sistem pendidikan yang seragam di Tanah Melayu.
2. Jawatankuasa Barnes
(a) Ditubuhkan pada tahun 1950.
(b) Bertujuan untuk mengkaji semula sistem pendidikan di Tanah Melayu.
3. Jawatankuasa Fenn-Wu
(a) Dibentuk untuk mengkaji penglibatan sekolah-sekolah Cina dalam sistem sekolah kebangsaan.
4. Ordlnan Pelajaran 1952
(a) Digubal berdasarkan Laporan Barnes 1951.
(b) Kaum Cina dan India mengecam perlaksanaan ordinan ini.

Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum
1. Ditubuhkan pada tahun 1949 untuk mewujudkan perpaduan.
2. Dianggotai o!eh pemimpin daripada pelbagai kaum seperti:
(a) Dato’ Onn bin Jaafar
(b) Tan Cheng Lock
(c) E.E.C. Thuraisingham
3. Jawatankuasa ini membuat beberapa cadangan:
(a) Orang Melayu diberi kemudahan menceburi bidang perniagaan dan perdagangan.
(b) Orang bukan Melayu diberi hak politik.
4. Jawatankuasa juga mendesak kerajaan melonggarkan syarat kewarganegaraan dalam perlembagaan
dan mengadakan pilihan raya.
5. Orang Melayu tidak bersetuju dengan cadangan melonggarkan syarat kerakyatan untuk kaum bukan
Melayu.
4.2 Penubuhan dan Perkembangan Parti-parti Politik
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO)
1. Ditubuhkan pada 11 Mel 1946.
2. Presidennya yang pertama ialah Dato’Onn bin Jaafar.
3. Tujuan penubuhannya:
(a) Menentang gagasan Mala yan Union.
(b) Memperjuangkan kepentingan orang-orang Melayu.
(c) Mencapai kemerdekaan bagi Tanah Melayu.

Persatuan Cina Tanah Melayu (MCA)
1. Ditubuhkan pada bulan Februari 1949.
2. Pengasasnya Kolonel Lee Hau Shik dan Leong Yew Koh.
3. Presidennya yang pertama ialah Tan Cheng Lock.
4. Tujuan penubuhannya:
(a) Menyatukan orang Cina.
(b) Melindungi hak dan kepen tingan orang Cina.
(c) Membantu British menentang PKM.

Kongres India Malaya (MIC)
1. Ditubuhkan pada bulan Ogos 1945 oleh John Thivy.
2. Tujuan penubuhannya ialah menjaga kepentingan orang India di Tanah Melayu.

Parti Malaya Merdeka (IMP)
1. Ditubuhkan oleh Dato’ Onn bin Jaafar pada bulan Ogos 1951.
2. Tujuan penubuhannya:
(a) Menyatukan semua kaum di Tanah Melayu.
(b) Mendapatkan kemerdekaan bagi Tanah Melayu.
3. IMP dibubarkan dan Dato’ Onn menubuhkan Parti Negara pada tahun 1954.

Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS)
1. Ditubuhkan pada 24 November 1951.
2. Presidennya yang pertama ialah Ahmad Fuad bin Hassan.
3. Tujuan penubuhannya:
(a) Menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi.
(b) Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Tanah Melayu.

4.3 Kerjasama Kaum ke Arah Berkerajaan Sendiri
Pengenalan Sistem AhIi
1. Diperkenalkan oleh Sir Henry Gurney pada bulan April 1951.
2. Sebagai satu langkah mewujudkan perpaduan.
3. Beberapa orang ahil tidak rasmi dilantik sebagai menteri seperti;
(a) Dato’ Onn bin Jaafar
(b) Datuk Mahmud bin Mat
(c) Tengku Yaácob
(d) Dr. Lee Tiang Keng
(e) E.E.C. Thuraisingham
4. Sistem ini adalah seperti Sistem Jemaah Menterl sekarang.Undang-undang Baru Kerakyatan
1. Pada tahun 1950, hanya sebilangan kecil orang Cina menjadi warganegara Tanah Melayu.
2. Pada tahun 1952, pindaan undang-undang Persekutuan Tanah Melayu membolehkan lebib ramai
kaum bukan Melayu menjadi warganegara Persekutuan Tanah Melayu.

Pembentukan Parti Perlkatan
I. Pakatan UMNO-MCA ditubuhkan pada tahun 1952 untuk menghadapi pillhan raya Majils Bandaran
Kuala Lumpur 1952.
2. Perikatan UMNO-MCA berjaya memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan.
3. Pada tahun 1955, MIC menyertai Parti Perikatan.
4. Dal m pilihan raya umum 1955, Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang
dipertandingkan.

BAB 5 DETIK-DETIK PERISYTIHARAN KEMERDEKAAN 31 OGOS 1957
Nota Ekspres
5.1 Rombongan Merdeka 1956
1. Pada bulan Januari 1956, rombongan Parti Perikatan dan wakil Raja-raja Melayu berlepas ke London
untuk membuat rundingan mengenai kemerdekaan Tanah Melayu.
2. Rundingan kemerdekaan yang berlangsung selama tiga minggu mencapai kejayaan apabila Perjanjian
London dimeterai pada 8 Februari 1956.
3. Antara syarat-syarat Perjanjian London ialah:
(a) Tanah Melayu diberi kemer dekaan pada 31 Ogos 1957.
(b) Parti Perikatan tidak boleh mengambil alih perniagaan British di Tanah Melayu.
(c) British bebas menjalankan kegiatan ekonomi di Tanah Melayu.
(d) Tanah Melayu mengamal kan sistem ekonomi bebas.
(e) Pangkalan tentera British di Tanah Melayu dikekalkan.

5.2 Rundingan Antara Kaum dan Pen yediaan Perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu 1957
1. Suruhanjaya Reid ditubuhkan pada bulan Jun 1956 untuk merangka perlembagaan baru bagi
Persekutuan Tanah Melayu.
2. Anggota Suruhanjaya Reid terdin daripada:
(a) Lord Reid (b) Sir Ivor Jennings (c) Sir William Mckell (d) B. Malik (e) Abdul Hamid
3. Laporan Suruhanjaya Reid telah diterbitkan pada bulan Februari 1957 untuk perbincangan umum.
4. Antara cadangan-cadangan yang terdapat dalam Suruhan jaya Reid ialah:
(a) Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh seorang raja.
(b) Raja-raja Melayu kekal sebagai ketua negeri.
(c) Sistem kerajaan negeri dan kerajaan pusat dikekalkan.
(d) Sistem kerajaan demokrasi berparlimen diamalkan.
(e) Pilihan raya diadakan pada setiap lima tahun.
(f) Ahli Parlimen dipilih melalui pilihan raya.
(g) Parlimen PersekutuanTanah Melayu mempunyai Dewan Nega ra.
(h) Hak keistimewaan orang Melayu dijamin oleh perlembagaan.
5.Parti Perikatan telah mengkaji cadangan tersebut dan membuat beberapa pindaan.
6.Antara beberapa cadangan Suruhanjaya Reid yang dipinda ialah:
(a) Agama Islam diakui sebagai agama rasmi dan kaum lain bebas menganuti agama
masing-masing.
(b) Bahasa Cina dan Tamil boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah.
(c) Hak keistimewaan orang Melayu dipertimbangkan semula dan semasa ke
semasa atas arahan Yang di Pertuan Agong.
7.Pindaan terhadap Laporan Suruhanjaya Reid diterima oleh semua pihak.
8.Keadaan mi membuktikan wujud nya sikap tolak ansur di kalangan penduduk yang
berbilang kaum.
5.3 Pemasyhuran Kemerdekaan 31 Ogos 1957
1. Tepat pukul 12.00 tengah malam 31 Ogos 1957, seorangpemuda UMNO telah menurunkan bendera
penjajah British di hadapan Bangunan Sultan Abdul Samad.
2. Bendera tersebut digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.
3. Pada keesokan harinya, Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan Hari Kemerdekaan Tanah
Meiayu di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

BAB 6 Perubahan Pentadbiran ke Arah Berkerajaan Sendiri di Sarawak dan Sabah
Nota Ekspres
1. Keluarga Brooke telah memerintah Sarawak dan tahun 1841 hingga 1946.
2. Selepas Perang Dunia Kedua, Charles Vyner Brooke mengambil keputusan urituk menyerahkan
Sarawak kepada British.
3. Antara faktor-faktor yang menyebabkan Charles Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada
British ialah:
(a Desakan daripada pihak British.
(b) Beliau sudah tua dan uzur serta tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikannya.
(c) Anthony Brooke tidak layak untuk menggantikannya.
(d) Kekurangan sumber kewangan untuk memulihkan keadaan ekonomi dan sosial Sarawak.
(e) Beliau berpendapat bahawa masa depan Sarawak lebih cerah di bawah British.
4. Penyerahan Sarawak kepada British mendapat tentangan daripada penduduk tempatan kerana:
(a) Penyerahan tersebut ber tentangan dengan Perlem bagaan 1941 yang men janjikan pemerintahan
sendiri kepada Sarawak.
(b) Vyner Brooke tidak berunding dengan ketua-ketua bumiputera terlebih dahulu.
(c) Melengahkan kemerdekaan Sarawak.
5. Namun, British tetap mengisytiharkan Sarawak sebagai Jajahan Mahkota British pada 1 Julai 1946.
6.2 Gerakan Antipenyerahan
1. Antara persatuan dan pertubuhan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British ialah:
(a) Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS)
(b) Persatuan Dayak Sarawak (PDS)
(c) Barisan Pemuda Sarawak (BPS)
(d) Pergerakan Pemuda Melayu (PPM) Sibu
2. Gerakan penentangan ini dipimpin oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah.
3. Tunjuk perasaan diadakan pada 1 Julai setiap tahun sempena ulang tahun penyerahan Sarawak
kepada British.
4. British mengeluarkan Surat Pekeliling No. 9 yang memberi amaran kepada kakitangan kerajaan agar
tidak terlibat dalam pergerakan antipenyerahan.
5. Akibatnya 338 orang kakitangan kerajaan meletak jawatan.
6. Rukun Tiga Belas ditubuhkan untuk menghapuskan golongan yang menyokong penyerahan secara
kekerasan.
7. Akhirnya, gerakan antipenyerahan dapat dihapuskan oleh British.
6.3 Longkah-Iangkah ke Arah Berkerajczan Sendiri di Sarawak
1. Perlembagaan 1941 menjadi asas kepada British untuk mentadbir Sarawak.
2. Majlis Negeri dan Majlis Tertinggi ditubuhkan.
3. Sarawak dibahagikan kepada lima bahagian dan setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa
daerah.
4. MajlisTempatan ditubuhkan pada tahun 1947.
5. Pada tahun 1956, pilihan raya Majlis Daerah yang pertama diadakan di Kuching.
6. Hampir semua Majlis Daerah di Sarawak mengadakan pilihan raya menjelang penghujung tahun 1959.
7. Sarawak mengalami perkembangan politik yang pesat selepas Perang Dunia Kedua tamat.
8. Antara parti-parti politik yang ditubuhkan di Sarawak ialah:
(a) Parti Bersatu Rakyat Sara wak (SUPP)
(b) Parti Negara Sarawak (PANAS)
(c) Parti Barisan Rakyat Jati Sarawak (BARJASA)
(d) Sarawak National Party (SNAP)
(e) Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA)
(f) Parti Perikatan Sarawak
(g) Parti Persatuan Cina Sara wak (PCS)
6.4 Sabah Diserahkan kepada Kerajaan British
1. Sejak tahun 1881, Sabah telah dikuasai oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara.
2. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, pihak syarikat mengambil keputusan untuk menyerahkan
Sabah kepada British kerana Sabah mengalami kerosakan yang teruk.
3. Faktor-faktor British menjajah Sabah:
(a) Mencari jajahan takluk baru untuk menggantikan jajahannya yang dibebaskan.
(b) Desakan daripada peda gang dan pelabur British.
(c) British ingin melindungi kepentingan Singapura sebagai pusat perdagangan dan pertahanan di Timur.
(d) Mengukuhkan kedudukan dan keselamatan British di Asia Tenggara.
(e) Sabah menjadi pembekal bahan mentah dan tempat untuk memasarkan barangan Britain.
4. Selepas Jepun menyerah kalah, Sabah dan Sarawak dikuasai oleh Pentadbiran Tentera Australia.
5. Pada 10 Jun 1945, Pentadbiran Tentera British diwujudkan untuk memulihkan keamanan.
6. Sabah dlserahkan kepada kerajaan British pada 15 Julai 1946.
7. Penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat bantahan daripada penduduk Sabah kerana:
(a) Mereka tidak berpengalaman dalam pentadbiran.
(b) Mereka tidak mendapat pendidikan.
(c) Mereka tidak memahami tujuan penyerahan.
8. Namun, pada peringkat awal penjajahan, terdapat kegiatan politik di Sabah.
9. Mereka menubuhkan:
(a) Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan (PKML)
(b) Persatuan Kebangsaan Melayu Jesselton (PKMJ)
(c) Barisan Pemuda (BARIP) Labuan
(d) Barisan Pemuda (BARIP) Jessefton
10. Untuk melemahkan pergerakan pertubuhan tersebut, pihak British telah menaikkan pangkat bagi
mereka yang terlibat atau menukarkan pemimpinnya.
6.5 Langkah-langkah ke Arah Berkerajaan Sendiri di Sabah
1. Corak pentadbiran di Sabah tidak banyak berubah apabila kerajaan British mengambil alih kuasa
daripada Syarikat Berpiagam Borneo Utara.
2. Pada bulan Oktober 1950, British telah memperuntukkan penubuhan Majils Undangan dan Majlis
Eksekutif.
3. Tujuannya ialah untuk memberi peluang kepada kaum bumi putera mendapat asas latihan menjadi
pemimpin.
4. Pada tahun 1952, Majlis Tempatan diperkenaikan.
5. Pada akhir tahun 1962, pilihan raya diadakan secara tidak langsung dalam Majlis Undangan.
6. Antara parti-parti politik yang muncul di Sabah ialah:
(a) Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO)
(b) Parti Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO)
(C) Pasok Momogun
(d) Persatuan Cina Sabah (PCS)
(e) Parti Perikatan Sabah
BAB 7 GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA
7.1 Idea Pembentukan Malaysia
1. Idea penggabungan negeri-negeri di Tanah Melayu dengan Sabah, Sarawak, dan Brunei di bawah
satu pentadbiran telah disuarakan oleh British sejak tahun 1887 lagi.
2. Namun, cadangan ini tidak mendapat sambutan daripada penduduk tempatan.
3. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman mengumumkan cadangan beliau untuk menggabungkan
Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei.
4. Sekiranya bergabung dalam Persekutuan Malaysia, negeri-negeri yang masih menjadi tanah jajahan
British seperti Sabah, Sarawak, Singapura dan negeri naungan British iaitu Brunei akan mendapat
kemerdekaan.
7.2 Matlamat Pembentukan
Malaysia
1. Pembentukan gagasan Malaysia adalah bertujuan untuk menyekat ancaman komunis di Asia
Tenggara.
2. Penggabungan negeri-negeri itu akan memesatkan lagi perkembangan ekonomi secara
keseluruhannya.
3. Tunku Abdul Rahman menggalakkan penyertaan Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Tanah
Melayu untuk mengimbangi komposisi kaum.
4. Beliau bimbang kemasukan Singapura sahaja akan menyebabkan bilangan kaum bukan bumiputera
akan melebihi kaum bumiputera.
5. Penggabungan dalam Persekutuan Malaysia merupakan satu penyelesaian untuk menamatkan
pemerintahan British di Singapura, Sabah, dan Sarawak.
7.3 Reaksi terhadap Pembentukan Persekutuan Malaysia
Reaksi Negeri-negeri yang terlibat dalam cadangan Persekutuan Malaysia
1. Di Tanah Melayu secara keseluruhannya rakyat menyokong pembentukan gagasan Malaysia.
2. Parti PETIR di Singapura juga menyambut baik gagasan tersebut demi kepentingan keselamatan.
3. Terdapat juga pihak yang menentang iaitu Parti Barisan Sosialis dan Parti Buruh.
4. Pada peringkat awal, penduduk Sabah dan Sarawak menentang gagasan Malaysia kerana bimbang
akan dikuasai oleh pemimpin Tanah Melayu.
5. Antara pertubuhan yang menentang gagasan Malaysia ialah:
(a) Parti Bersatu Rakyat Sara wak (SUPP)
(b) Parti Rakyat Brunei
(c) United National Kadazan Organization (UNKO)
(d) Sarawak National Party (SNAP)
(e) Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA)
6. Namun setelah diberi penerangan, ramai penduduk telah menyokong gagasan Malaysia.
7. Sultan Brunei pada dasarnya menyokong gagasan Malaysia.
8. Namun setelah berlakunya pemberontakan oleh A.M. Azahari, baginda mengambil keputusan untuk
tidak menyertai Persekutuan Malaysia.
Reaksi dan Negara-negara Jiran
1. Indonesia telah menentang Persekutuan Malaysia yang dianggap sebagai negara neokolonialis untuk
mengukuhkan kedudukan Britain di Asia Ten ggara.
2. Indonesia turut melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia.
3. Filipina juga menentang penubuhan gagasan Malaysia.
4. Penentangan diketuai oleh Presiden Macapagal yang mendakwa Kesultanan Sulu adalah sebahagian
daripada Filipina.
Reaksi Negara Barat
1. Amerika Syarikat dan Britain menyokong pembentukan gagasan Malaysia untuk menyelamatkan Asia
Tenggara daripada ancaman komunis dan memelihara kepentingan ekonomi masing-masing di rantau
ini.
2. British pula menyokong kemasukan Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia kerana kedua-dua
wilayah tersebut tidak mendatangkan keuntungan kepada penjajah British.

BAB 8 Perjanjian dan Perisytiharan Malaysia
8.1 Langkah ke Arah Pembentukan Malaysia
Mesyuarat Persatuan Parlimen Komanwel (CPA)
1. Mesyuarat ini diadakan antara pemimpin-pemimpin Tanah Melayu dengan Singapura.
2. Ia bertujuan untuk memberi penjelasan tentang penubuhan Malaysia.
3. Dalam persidangan itu, Jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan.
Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)
1. Dipengerusikan oleh Donald Stephens.
2. Tujuannya ialah memberi peluang kepada pemimpin Sabah dan Sarawak untuk mengemukakan
pandangan mereka berkaitan dengan gagasan Malaysia.
Suruhanjaya Cobbold
1. Ditubuhkan untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak mengenai penubuhan Malaysia.
2. Hasil daripada tinjauan tersebut didapati lebih 70% penduduk Sabah dan Sarawak menyokong
penubuhan Malaysia.
Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)
1. Jawatankuasa ini ditubuhkan untuk mengkaji peruntukan perlembagaan berkaitan dengan kemasukan
Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia.
2. Pemimpin Parti Perikatan Sabah mengemukakan 20 Perkara Sabah untuk dipertimbangkan oleh JAK.
8.2 Cabaran dari Negara Indonesia dan Filipina
1. Indonesia dan Filipina menen tang penubuhan gagasan Malaysia.
2. Antara usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah penentangan ialah:
(a) Tunku Abdul Rahman membuat rundingan dengan Subandrio.
(b) Membentuk pakatan serantau iaitu MAPHILINDO.
3. Indonesia dan Filipina akan menyokong Malaysia jika penduduk di Sabah dan Sarawak bersetuju
bergabung dalam Persekutuan Malaysia.
4. Oleh itu, Suruhanjaya PBB di bentuk untuk meninjau kembali pandangan penduduk Sabah dan
Sarawak mengenai pembentukan Persekutuan Malaysia.
Konfrontasi Indonesia
1. Indonesia melancarkan konfrontasi kerana terpengaruh dengan Parti Komunis Indonesia.
2. Selepas penubuhan Malaysia, konfrontasi diperhebatkan.
3. Antara Iangkah yang diambil untuk menghadapi konfrontasi ialah:
(a) Menghantar bantahan rasmi ke PBB.
(b) Askar Wataniah diwujudkan untuk membantu pasukan keselamatan.
(c) Menghantar perwakilan ke negara Afro-Asia dan Dunia Ketiga untuk menangkis propaganda
Indonesia yang memburukkan Persekutuan Malaysia.
4. Konfrontasi terhadap Malaysia berkurangan selepas gerakan GESTAPO di Indonesia.
8.3 Perisytiharan Malaysia
1. Laporan PBB tidak dapat dikeluarkan pada tarikh penubuhan Persekutuan Malaysia kerana terdapat
kerumitan semasa menjalankan tinjauan. Tarikh penubuhan Malaysia yang ditetapkan pada 31 Ogos
1963 ditunda sehingga Laporan PBB dapat disiapkan pada 14 Sep tember 1963.
3. Laporan PBB membuktikan lebih 70% penduduk Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan
Malaysia.
4. Persekutuan Malaysia diisytiharkan secara rasminya pada 16 September 1963.
5. Perlembagaan Malaysia adalah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.
6. Laporan tentang 20 Perkara Sabah turut menjadi asas Perjanjian Malaysia.
7. Menurut Perjanjian Malaysia, terdapat peruntukan bagi negeri Sabah dan Sarawak seperti:
(a) Dibenarkan menguasai hal ehwal dalam negeri masing-masing.
(b) Kaum bumiputera mendapat hak keistimewaan yang sama dengan orang Melayu di Tanah Melayu.
(c) Bahasa Inggeris boleh digunakan sebagai bahasa rasmi.
8.4 Perpisahan Singapura
1. Semasa pilihan raya Parlimen 1964, Parti PETIR telah bertanding untuk menentang Parti Perikatan.
2. Pemimpin PETIR telah mem bangkitkan sentimen perkauman semasa kempen pilihan raya.
3. Tunku Abdul Rahman mengambil keputusan untuk mengeluarkan Singapura daripada Persekutuan
Malaysia bagi mengelakkan berlakunya rusuhan kaum.
4. Singapura dipisahkan secara rasmi dari Persekutuan Malaysia pada 9 Ogos 1965.

1.4 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Pemerintahan Jepun 1. Rakyat di Tanah Melayu mengalami penderitaan kerana dasar penjajahan British dan Jepun. 2. Zaman pendudukan Jepun menyebabkan imej kuasa Barat mula merosot. 3. Jepun telah mengawal pergerakan rakyat dengan mengadakan kawalan terhadap media massa. 4. Jepun turut membubarkan Kesatuan Melayu Muda (KMM). Pemimpinnya iaitu Ibrahim Haji Yaacob hanya dibenarkan bergerak di dalam Pertubuhan Giyu Gan atau Pembela Tanah Air (PETA). 5. Ibrahim Haji Yaacob telah menu buhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) untuk membina perpaduan dan menunjukkan rasa kecewa terhadap pemerintahan Jepun. 1.5 Kesan Pemerintahan Jepun 1. Pendudukan Jepun telah menyedarkan penduduk tempatan bahawa kuasa penjajah tidak akan memajukan Tanah Melayu. 2. Keadaan ini telah menyemarak kan lagi semangat kebangsaan dan keyakinan diri untuk mentadbir negara. 3. Ahli KMM telah berpura-pura baik dan bekerjasama dengan pihak Jepun. 4. Namun di sebaliknya KMM mengadakan hubungan dengan gerakan anti-Jepun dan menubuhkan gerakan bawah tanah. 5. Pendudukan Jepun di negara kita dan negara jiran telah menyemarakkan lagi semangat kebangsaan untuk menuntut kemerdekaan. BAB 2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu 2.1 Tanah Melayu Selepas Kekalahan Jepun 1. Perang Dunia Kedua tamat apabila Jepun menyerah kalah pada bulan September 1945. 2. Tentera Bintang Tiga telah berkuasa selama 14 hari sebelum British kembali keTanah Melayu. 3. Pada bulan September 1945, tentera British telah menubuhkan Pentadbiran Tentera British untuk mengembalikan keamanan di Tanah Melayu. 4. Rancangan Malayan Union diperkenalkan pada bulan April 1946 oleh kerajaan British. 2.2 Gagasan Malayan Union 1946 1. Antara tujuan pembentukan Malayan Union ialah: (a) Melindungi kepentingan British di Tanah Melayu. (b) Membentuk pentadbiran yang cekap. (c) Menyeragamkan pentadbir an di semua negeri. (d) Mengukuhkan pertahanan British. (e) Menyediakan penduduk Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri. 2. Antara sebab penentangan Malayan Union ialah: (a) Kedudukan dan hakistimewa orang Melayu akan terjejas.

(b) Sultan akan kehilangan kuasa. (c) Syarat kewarganegaraan yang longgar. (d) Cara MacMichael yang mengugut sultan untuk mendapatkan tandatangan. (e) Orang Melayu bimbang kaum lain akan melebihi mereka. 2.3 Reaksi Penduduk Tempatan terhadap Malayan Union 1. Pelaksanaan dasar Malayan Union diterima oleh orang bukan Melayu kerana mereka mendapat taraf kewarganegaraan dan hak yang sama. 2. Orang Melayu pula membuat tentangan terhadap Malayan Union kerana: (a) Tidak suka dengan tindakan Sir Harold MacMichael mengugut Sultan-sultan Melayu. (b) Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk mendapat nasihat daripada Majlis Mesyuarat Negeri. (c) Kuasa sultan akan beralih kepada Gabenor. (d) Syarat kewarganegaraan yang Ionggar membolehkan bangsa lain mendapat hak politik yang sama seperti orang Melayu. (e) Orang Melayu bimbang bilangan kaum lain akan melebihi mereka. (f) Sultan akan hilang kepen tingan politik kerana hanya berkuasa dalam adat istiadat Melayu sahaja. 3. Penubuhan Malayan Union juga turut mendapat bantahan daripada pegawai British yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu seperti Frank Swettenham, George Maxwell, Richard Winstedt, dan Cecil Clementi Smith. 4. Antara akhbar-akhbar Melayu yang menentang Malayan Union ialah Utusan Melayu, Majlis, dan Warta Negara. 2.4 Penubuhan UMNO 1946 1. UMNO ditubuhkan secara rasmi pada 11 Mel 1946, berikutan Kongres Melayu Se-Malaya yang diadakan. 2. Matlamat utama UMNO ialah menggagalkan rancangan Malayan Union. 3. Presiden UMNO yang pertama ialah Data’ Onn bin Jaatar. 4. Untuk menentang Malayan Union, UMNO menggunakan semboyan “Hidup Melayu”. 5. Perpaduan kaum Melayu dalam UMNO telah membawa kejayaan. 6. Setelah Malayan Union dibubarkan, UMNO bertukar menjadi sebuah pertubuhan politik pada tahun 1948. 7. UMNO juga menjadi tulang belakang kepada pergerakan untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. 2.5 Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 1. Pada 25 Julal 1946, British menubuhkan Jawatankuasa Kerja untuk menggubal perlembagaan baru bagi menggantikan Malayan Union. 2. Antara perkara penting yang diberi tumpuan adalah berkaitan dengan soal pentadbiran dan soal kewarganegaraan.

3. Melaka.3 Langkah Kerajaan Membanteras Ancaman Pengganas Komunis Pengisytiharan Darurat . 3. (g) Kewarganegaraan secara automatik diberikan kepada mereka yang dilahirkan di Persekutuan Tanah Melayu atau telah bermastautin di Tanah Melayu selama 15 tahun. (b) Menubuhkan Republik Komunis Malaya. Kerajaan British mengisytiharkan darurat setelah tiga orang pengurus ladang British dibunuh di Sungai Siput.1 Kegiatan Awal Komunis 1. (c) Pemerintah tertinggi kerajaan Persekutuan ialah Pesuruhjaya Tinggi British. 5. 3. 2. (d) Menubuhkan sebuah Dewan Undangan Persekutuan yang mengandungi 75 anggota.3. 8. fahaman komunis tersebar melalui sekolah-sekolah Cina. ramai pekerja yang terpengaruh dengan PKM. dan penerbitan majalah Cina. 4. Ideologi komunisme adalah berasaskan kepada ajaran Karl Marx. dan Puiau Pinang. PKM telah diharamkan. Fahaman ini tidak mendapat sambutan daripada kaum Melayu kerana fahamannya bertentangan dengan ajaran Islam. 4. Fahaman ini menyusup masuk ke negara kita melalui Parti Nasionalis Cina (Parti Kuomintang / KMT). (f) Syarat kewarganegaraan diperketatkan. Perlembagaan ini telah diterima oleh Raja-raja Melayu dan UMNO. (b) Singapura kekal sebagal tanah jajahan British. Di negara kita. 3. Parti komunis Malaya (PKM) ditubuhkan pada tahun 1930. Semasa zaman kemelesetan ekonomi dunia. 7. PKM telah membentuk Barisan Bersatu untuk bekerjasama dengan pertubuhan yang berhaluan kin seperti AMCJA-PUTERA.2 Parti Komunis Malaya (PKM) 1. PKM menubuhkan Malayan Races Liberation Army (MRLA) untuk melakukan keganasan. Antara ciri-ciri Persekutuan ialah: (a) Terdiri daripada Negeri Negeri Melayu. Tujuan penubuhan PKM ialah: (a) Menggulingkan kerajaan British. (e) Kuasa Sultan-sultan Melayu dikekalkan. 4. Pada bulan Julai 1948. 5. BAB 3 ANCAMAN PENGGANAS KOMUNIS DAN PERISYTIHARAN DARURAT 1948 3. 6. PKM bekerjasama dengan British untuk menentang Jepun. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan secara rasmi pada Februari 1948. kesatuan buruh Gina. 2.

Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan. PKM pula menolak syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajáan. Kegiatan Min Yuen sukardikawal kerana hanya bergerak pada waktu malam sahaja. 5. Dilancarkan oleh Sir Henry Gurney pada pertengahan tahun 1950. PKM pula menubuhkan Mim Yuen yang berperanansebagai pemberi maklumat dan membekalkan makanan serta ubat ubatan kepada komunis. Hubungan dan perpaduan antara penduduk sukar dipupuk. 4. 2. 4. 2. 2. Undang-undang darurat yang dilaksanakan telah menggugat kehidupan rakyat di Tanah Melayu. Darurat telah mempercepatkan lagi proses kemerdekaan bagi Tanah Melayu. 3. 3. Undang-undang darurat gagal kerana komunis tidak bertempur secara berdepan.1. Kerajaan turut meminda syarat syarat kewarganegaraan dan menyeragamkan semua jenis sekolah untuk mengeratkan hubungan antara kaum. 6. Pergerakan komunis semakin lemah kerana ramai ahlinya yang menyerah diri dan terkorban. 3. . Undang-undang darurat memberikan kuasa kepada British menahan sesiapa yang disyaki terlibat dengan komunis. Rundingan Baling diadakan pada 28 dan 29 Disember 1955 antara wakil kerajaan dan komunis. 3. Semangat komunis lemah kerana terpaksa berpindah randah dan ramai anggota komunis yang terkorban. Antara usaha yang dilakukan oleh Sir Henry Gurney untuk mengatasi masalah tersebut ialah: (a) Kempen “Bulan Penduduk Tanah Melayu Menentang Komunis”. 4. Antara program yang dijalankan ialah mewujudkan Kampung Baru dan melancarkan Gerakan Kelaparan.5 Kesan Zaman Daru rat 1. (b) Menubuhkan Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum. 3. Pesuruhjaya Tinggi yang baru iaitu Sir Gerald Templer telah melancarkan kempen “Memenangi Hati dan Fikiran Rakyat”. Rancangan Briggs 1. 3.4 Rundingan Baling 1. 4. Perang Saraf 1. 3. Kerajaan sedar bahawa halangan utama untuk menentang komunis ialah masalah perkauman. Tujuannya ialah untuk melumpuhkan keglatan Min Yuen. Perkembangan ekonomi dan sosial turut terjejas kerana banyak wang diperuntukkan untuk membanteras komunis. Rundingan ini gagal kerana kerajaan enggan mengiktiraf PKM sebagai parti yang sah. 2. 2.

BAB 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN 4.1 Ke Arah Mencapai Perpaduan Kaum 1. Masalah perpaduan kaum yang wujud di negara kita telah merumitkan lagi proses mencapai kemerdekaan. 2. Antara masalah untuk mewujud kan perpaduan ialah: (a) Masalah kerakyatan (b) Masalah bahasa (c) Masalah agama (d) Masalah pendidikan (e) Masalah sosial Pendidikan ke Arah Perpaduan 1. Jawatankuasa Penasihat Pusat (a) Ditubuhkan pada tahun 1948. (b) Bertujuan untuk mengkaji pengenalan sistem pendidikan yang seragam di Tanah Melayu. 2. Jawatankuasa Barnes (a) Ditubuhkan pada tahun 1950. (b) Bertujuan untuk mengkaji semula sistem pendidikan di Tanah Melayu. 3. Jawatankuasa Fenn-Wu (a) Dibentuk untuk mengkaji penglibatan sekolah-sekolah Cina dalam sistem sekolah kebangsaan. 4. Ordlnan Pelajaran 1952 (a) Digubal berdasarkan Laporan Barnes 1951. (b) Kaum Cina dan India mengecam perlaksanaan ordinan ini. Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum 1. Ditubuhkan pada tahun 1949 untuk mewujudkan perpaduan. 2. Dianggotai o!eh pemimpin daripada pelbagai kaum seperti: (a) Dato’ Onn bin Jaafar (b) Tan Cheng Lock (c) E.E.C. Thuraisingham 3. Jawatankuasa ini membuat beberapa cadangan: (a) Orang Melayu diberi kemudahan menceburi bidang perniagaan dan perdagangan. (b) Orang bukan Melayu diberi hak politik. 4. Jawatankuasa juga mendesak kerajaan melonggarkan syarat kewarganegaraan dalam perlembagaan dan mengadakan pilihan raya.

5. Orang Melayu tidak bersetuju dengan cadangan melonggarkan syarat kerakyatan untuk kaum bukan Melayu. 4.2 Penubuhan dan Perkembangan Parti-parti Politik Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 1. Ditubuhkan pada 11 Mel 1946. 2. Presidennya yang pertama ialah Dato’Onn bin Jaafar. 3. Tujuan penubuhannya: (a) Menentang gagasan Mala yan Union. (b) Memperjuangkan kepentingan orang-orang Melayu. (c) Mencapai kemerdekaan bagi Tanah Melayu. Persatuan Cina Tanah Melayu (MCA) 1. Ditubuhkan pada bulan Februari 1949. 2. Pengasasnya Kolonel Lee Hau Shik dan Leong Yew Koh. 3. Presidennya yang pertama ialah Tan Cheng Lock. 4. Tujuan penubuhannya: (a) Menyatukan orang Cina. (b) Melindungi hak dan kepen tingan orang Cina. (c) Membantu British menentang PKM. Kongres India Malaya (MIC) 1. Ditubuhkan pada bulan Ogos 1945 oleh John Thivy. 2. Tujuan penubuhannya ialah menjaga kepentingan orang India di Tanah Melayu. Parti Malaya Merdeka (IMP) 1. Ditubuhkan oleh Dato’ Onn bin Jaafar pada bulan Ogos 1951. 2. Tujuan penubuhannya: (a) Menyatukan semua kaum di Tanah Melayu. (b) Mendapatkan kemerdekaan bagi Tanah Melayu. 3. IMP dibubarkan dan Dato’ Onn menubuhkan Parti Negara pada tahun 1954. Parti Islam Se-Tanah Melayu (PAS) 1. Ditubuhkan pada 24 November 1951. 2. Presidennya yang pertama ialah Ahmad Fuad bin Hassan. 3. Tujuan penubuhannya: (a) Menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. (b) Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Tanah Melayu.

4.3 Kerjasama Kaum ke Arah Berkerajaan Sendiri Pengenalan Sistem AhIi 1. Diperkenalkan oleh Sir Henry Gurney pada bulan April 1951. 2. Sebagai satu langkah mewujudkan perpaduan. 3. Beberapa orang ahil tidak rasmi dilantik sebagai menteri seperti; (a) Dato’ Onn bin Jaafar (b) Datuk Mahmud bin Mat (c) Tengku Yaácob (d) Dr. Lee Tiang Keng (e) E.E.C. Thuraisingham 4. Sistem ini adalah seperti Sistem Jemaah Menterl sekarang.

Undang-undang Baru Kerakyatan 1. Pada tahun 1950, hanya sebilangan kecil orang Cina menjadi warganegara Tanah Melayu. 2. Pada tahun 1952, pindaan undang-undang Persekutuan Tanah Melayu membolehkan lebib ramai kaum bukan Melayu menjadi warganegara Persekutuan Tanah Melayu. Pembentukan Parti Perlkatan I. Pakatan UMNO-MCA ditubuhkan pada tahun 1952 untuk menghadapi pillhan raya Majils Bandaran Kuala Lumpur 1952. 2. Perikatan UMNO-MCA berjaya memenangi 9 daripada 12 kerusi yang dipertandingkan. 3. Pada tahun 1955, MIC menyertai Parti Perikatan. 4. Dal m pilihan raya umum 1955, Parti Perikatan telah memenangi 51 daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. BAB 5 DETIK-DETIK PERISYTIHARAN KEMERDEKAAN 31 OGOS 1957 Nota Ekspres 5.1 Rombongan Merdeka 1956 1. Pada bulan Januari 1956, rombongan Parti Perikatan dan wakil Raja-raja Melayu berlepas ke London untuk membuat rundingan mengenai kemerdekaan Tanah Melayu. 2. Rundingan kemerdekaan yang berlangsung selama tiga minggu mencapai kejayaan apabila Perjanjian London dimeterai pada 8 Februari 1956. 3. Antara syarat-syarat Perjanjian London ialah: (a) Tanah Melayu diberi kemer dekaan pada 31 Ogos 1957. (b) Parti Perikatan tidak boleh mengambil alih perniagaan British di Tanah Melayu.

(c) British bebas menjalankan kegiatan ekonomi di Tanah Melayu. (d) Tanah Melayu mengamal kan sistem ekonomi bebas. (e) Pangkalan tentera British di Tanah Melayu dikekalkan. 5.2 Rundingan Antara Kaum dan Pen yediaan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 1. Suruhanjaya Reid ditubuhkan pada bulan Jun 1956 untuk merangka perlembagaan baru bagi Persekutuan Tanah Melayu. 2. Anggota Suruhanjaya Reid terdin daripada: (a) Lord Reid (b) Sir Ivor Jennings (c) Sir William Mckell (d) B. Malik (e) Abdul Hamid 3. Laporan Suruhanjaya Reid telah diterbitkan pada bulan Februari 1957 untuk perbincangan umum. 4. Antara cadangan-cadangan yang terdapat dalam Suruhan jaya Reid ialah: (a) Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh seorang raja. (b) Raja-raja Melayu kekal sebagai ketua negeri. (c) Sistem kerajaan negeri dan kerajaan pusat dikekalkan. (d) Sistem kerajaan demokrasi berparlimen diamalkan. (e) Pilihan raya diadakan pada setiap lima tahun. (f) Ahli Parlimen dipilih melalui pilihan raya. (g) Parlimen PersekutuanTanah Melayu mempunyai Dewan Nega ra. (h) Hak keistimewaan orang Melayu dijamin oleh perlembagaan. 5.Parti Perikatan telah mengkaji cadangan tersebut dan membuat beberapa pindaan. 6.Antara beberapa cadangan Suruhanjaya Reid yang dipinda ialah: (a) Agama Islam diakui sebagai agama rasmi dan kaum lain bebas menganuti agama masing-masing. (b) Bahasa Cina dan Tamil boleh digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. (c) Hak keistimewaan orang Melayu dipertimbangkan semula dan semasa ke semasa atas arahan Yang di Pertuan Agong. 7.Pindaan terhadap Laporan Suruhanjaya Reid diterima oleh semua pihak. 8.Keadaan mi membuktikan wujud nya sikap tolak ansur di kalangan penduduk yang berbilang kaum. 5.3 Pemasyhuran Kemerdekaan 31 Ogos 1957 1. Tepat pukul 12.00 tengah malam 31 Ogos 1957, seorangpemuda UMNO telah menurunkan bendera penjajah British di hadapan Bangunan Sultan Abdul Samad. 2. Bendera tersebut digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. 3. Pada keesokan harinya, Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan Hari Kemerdekaan Tanah Meiayu di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

BAB 6 Perubahan Pentadbiran ke Arah Berkerajaan Sendiri di Sarawak dan Sabah Nota Ekspres 1. Keluarga Brooke telah memerintah Sarawak dan tahun 1841 hingga 1946. 2. Selepas Perang Dunia Kedua, Charles Vyner Brooke mengambil keputusan urituk menyerahkan Sarawak kepada British. 3. Antara faktor-faktor yang menyebabkan Charles Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British ialah: (a Desakan daripada pihak British. (b) Beliau sudah tua dan uzur serta tidak mempunyai anak lelaki untuk menggantikannya. (c) Anthony Brooke tidak layak untuk menggantikannya. (d) Kekurangan sumber kewangan untuk memulihkan keadaan ekonomi dan sosial Sarawak. (e) Beliau berpendapat bahawa masa depan Sarawak lebih cerah di bawah British. 4. Penyerahan Sarawak kepada British mendapat tentangan daripada penduduk tempatan kerana: (a) Penyerahan tersebut ber tentangan dengan Perlem bagaan 1941 yang men janjikan pemerintahan sendiri kepada Sarawak. (b) Vyner Brooke tidak berunding dengan ketua-ketua bumiputera terlebih dahulu. (c) Melengahkan kemerdekaan Sarawak. 5. Namun, British tetap mengisytiharkan Sarawak sebagai Jajahan Mahkota British pada 1 Julai 1946. 6.2 Gerakan Antipenyerahan 1. Antara persatuan dan pertubuhan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British ialah: (a) Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS) (b) Persatuan Dayak Sarawak (PDS) (c) Barisan Pemuda Sarawak (BPS) (d) Pergerakan Pemuda Melayu (PPM) Sibu 2. Gerakan penentangan ini dipimpin oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah. 3. Tunjuk perasaan diadakan pada 1 Julai setiap tahun sempena ulang tahun penyerahan Sarawak kepada British. 4. British mengeluarkan Surat Pekeliling No. 9 yang memberi amaran kepada kakitangan kerajaan agar tidak terlibat dalam pergerakan antipenyerahan. 5. Akibatnya 338 orang kakitangan kerajaan meletak jawatan. 6. Rukun Tiga Belas ditubuhkan untuk menghapuskan golongan yang menyokong penyerahan secara kekerasan. 7. Akhirnya, gerakan antipenyerahan dapat dihapuskan oleh British. 6.3 Longkah-Iangkah ke Arah Berkerajczan Sendiri di Sarawak 1. Perlembagaan 1941 menjadi asas kepada British untuk mentadbir Sarawak. 2. Majlis Negeri dan Majlis Tertinggi ditubuhkan.

3. Sarawak dibahagikan kepada lima bahagian dan setiap bahagian dibahagikan kepada beberapa daerah. 4. MajlisTempatan ditubuhkan pada tahun 1947. 5. Pada tahun 1956, pilihan raya Majlis Daerah yang pertama diadakan di Kuching. 6. Hampir semua Majlis Daerah di Sarawak mengadakan pilihan raya menjelang penghujung tahun 1959. 7. Sarawak mengalami perkembangan politik yang pesat selepas Perang Dunia Kedua tamat. 8. Antara parti-parti politik yang ditubuhkan di Sarawak ialah: (a) Parti Bersatu Rakyat Sara wak (SUPP) (b) Parti Negara Sarawak (PANAS) (c) Parti Barisan Rakyat Jati Sarawak (BARJASA) (d) Sarawak National Party (SNAP) (e) Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) (f) Parti Perikatan Sarawak (g) Parti Persatuan Cina Sara wak (PCS) 6.4 Sabah Diserahkan kepada Kerajaan British 1. Sejak tahun 1881, Sabah telah dikuasai oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara. 2. Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, pihak syarikat mengambil keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British kerana Sabah mengalami kerosakan yang teruk. 3. Faktor-faktor British menjajah Sabah: (a) Mencari jajahan takluk baru untuk menggantikan jajahannya yang dibebaskan. (b) Desakan daripada peda gang dan pelabur British. (c) British ingin melindungi kepentingan Singapura sebagai pusat perdagangan dan pertahanan di Timur. (d) Mengukuhkan kedudukan dan keselamatan British di Asia Tenggara. (e) Sabah menjadi pembekal bahan mentah dan tempat untuk memasarkan barangan Britain. 4. Selepas Jepun menyerah kalah, Sabah dan Sarawak dikuasai oleh Pentadbiran Tentera Australia. 5. Pada 10 Jun 1945, Pentadbiran Tentera British diwujudkan untuk memulihkan keamanan. 6. Sabah dlserahkan kepada kerajaan British pada 15 Julai 1946. 7. Penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat bantahan daripada penduduk Sabah kerana: (a) Mereka tidak berpengalaman dalam pentadbiran. (b) Mereka tidak mendapat pendidikan. (c) Mereka tidak memahami tujuan penyerahan. 8. Namun, pada peringkat awal penjajahan, terdapat kegiatan politik di Sabah. 9. Mereka menubuhkan:

dan Brunei di bawah satu pentadbiran telah disuarakan oleh British sejak tahun 1887 lagi. 3. Sarawak. Tunku Abdul Rahman mengumumkan cadangan beliau untuk menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu. Idea penggabungan negeri-negeri di Tanah Melayu dengan Sabah.5 Langkah-langkah ke Arah Berkerajaan Sendiri di Sabah 1. 6. British telah memperuntukkan penubuhan Majils Undangan dan Majlis Eksekutif. Corak pentadbiran di Sabah tidak banyak berubah apabila kerajaan British mengambil alih kuasa daripada Syarikat Berpiagam Borneo Utara. Penggabungan negeri-negeri itu akan memesatkan lagi perkembangan ekonomi secara keseluruhannya. Pada akhir tahun 1962. pihak British telah menaikkan pangkat bagi mereka yang terlibat atau menukarkan pemimpinnya. Singapura dan negeri naungan British iaitu Brunei akan mendapat kemerdekaan. 2. Pembentukan gagasan Malaysia adalah bertujuan untuk menyekat ancaman komunis di Asia Tenggara. 2.2 Matlamat Pembentukan Malaysia 1. .(a) Persatuan Kebangsaan Melayu Labuan (PKML) (b) Persatuan Kebangsaan Melayu Jesselton (PKMJ) (c) Barisan Pemuda (BARIP) Labuan (d) Barisan Pemuda (BARIP) Jessefton 10. dan Brunei. Sekiranya bergabung dalam Persekutuan Malaysia. Namun. cadangan ini tidak mendapat sambutan daripada penduduk tempatan. Majlis Tempatan diperkenaikan. Sarawak. negeri-negeri yang masih menjadi tanah jajahan British seperti Sabah. 7. Tunku Abdul Rahman menggalakkan penyertaan Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Tanah Melayu untuk mengimbangi komposisi kaum. 5. Untuk melemahkan pergerakan pertubuhan tersebut. 4. Tujuannya ialah untuk memberi peluang kepada kaum bumi putera mendapat asas latihan menjadi pemimpin. 3.1 Idea Pembentukan Malaysia 1. Antara parti-parti politik yang muncul di Sabah ialah: (a) Parti Kebangsaan Kadazan Bersatu (UNKO) (b) Parti Kebangsaan Sabah Bersatu (USNO) (C) Pasok Momogun (d) Persatuan Cina Sabah (PCS) (e) Parti Perikatan Sabah BAB 7 GAGASAN PERSEKUTUAN MALAYSIA 7. pilihan raya diadakan secara tidak langsung dalam Majlis Undangan. 3. 2. Pada bulan Oktober 1950. Sabah. 6. Pada 27 Mei 1961. 4. Singapura. Sarawak. Pada tahun 1952.

Antara pertubuhan yang menentang gagasan Malaysia ialah: (a) Parti Bersatu Rakyat Sara wak (SUPP) (b) Parti Rakyat Brunei (c) United National Kadazan Organization (UNKO) (d) Sarawak National Party (SNAP) (e) Parti Pesaka Anak Sarawak (PESAKA) 6. 2.M. Reaksi Negara Barat 1. baginda mengambil keputusan untuk tidak menyertai Persekutuan Malaysia. Parti PETIR di Singapura juga menyambut baik gagasan tersebut demi kepentingan keselamatan. Namun setelah berlakunya pemberontakan oleh A. 7. Indonesia turut melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia. 5. Beliau bimbang kemasukan Singapura sahaja akan menyebabkan bilangan kaum bukan bumiputera akan melebihi kaum bumiputera.3 Reaksi terhadap Pembentukan Persekutuan Malaysia Reaksi Negeri-negeri yang terlibat dalam cadangan Persekutuan Malaysia 1. 7. 5. Azahari. 4. 3. dan Sarawak. British pula menyokong kemasukan Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia kerana kedua-dua wilayah tersebut tidak mendatangkan keuntungan kepada penjajah British. 4.1 Langkah ke Arah Pembentukan Malaysia Mesyuarat Persatuan Parlimen Komanwel (CPA) . Pada peringkat awal. Filipina juga menentang penubuhan gagasan Malaysia. Terdapat juga pihak yang menentang iaitu Parti Barisan Sosialis dan Parti Buruh. 8. Sabah. Penentangan diketuai oleh Presiden Macapagal yang mendakwa Kesultanan Sulu adalah sebahagian daripada Filipina. Namun setelah diberi penerangan. Penggabungan dalam Persekutuan Malaysia merupakan satu penyelesaian untuk menamatkan pemerintahan British di Singapura. 2. BAB 8 Perjanjian dan Perisytiharan Malaysia 8. penduduk Sabah dan Sarawak menentang gagasan Malaysia kerana bimbang akan dikuasai oleh pemimpin Tanah Melayu. 3. Di Tanah Melayu secara keseluruhannya rakyat menyokong pembentukan gagasan Malaysia. Amerika Syarikat dan Britain menyokong pembentukan gagasan Malaysia untuk menyelamatkan Asia Tenggara daripada ancaman komunis dan memelihara kepentingan ekonomi masing-masing di rantau ini. 2. Reaksi dan Negara-negara Jiran 1. Sultan Brunei pada dasarnya menyokong gagasan Malaysia. Indonesia telah menentang Persekutuan Malaysia yang dianggap sebagai negara neokolonialis untuk mengukuhkan kedudukan Britain di Asia Ten ggara. ramai penduduk telah menyokong gagasan Malaysia.4.

8. Sabah mengemukakan 20 Perkara Sabah untuk 8. 2. 4. Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) 1. Dalam persidangan itu. Hasil daripada tinjauan tersebut didapati lebih 70% penduduk Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia. 3. Konfrontasi Indonesia 1. 3. Suruhanjaya Cobbold 1. 2. Pemimpin Parti Perikatan dipertimbangkan oleh JAK. 4. konfrontasi diperhebatkan. Indonesia dan Filipina akan menyokong Malaysia jika penduduk di Sabah dan Sarawak bersetuju bergabung dalam Persekutuan Malaysia. Dipengerusikan oleh Donald Stephens. Antara usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah penentangan ialah: (a) Tunku Abdul Rahman membuat rundingan dengan Subandrio. 2. (b) Askar Wataniah diwujudkan untuk membantu pasukan keselamatan. 3. (b) Membentuk pakatan serantau iaitu MAPHILINDO. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) 1. Tujuannya ialah memberi peluang kepada pemimpin Sabah dan Sarawak untuk mengemukakan pandangan mereka berkaitan dengan gagasan Malaysia. Tarikh penubuhan Malaysia yang ditetapkan pada 31 Ogos 1963 ditunda sehingga Laporan PBB dapat disiapkan pada 14 Sep tember 1963. (c) Menghantar perwakilan ke negara Afro-Asia dan Dunia Ketiga untuk menangkis propaganda Indonesia yang memburukkan Persekutuan Malaysia. Konfrontasi terhadap Malaysia berkurangan selepas gerakan GESTAPO di Indonesia. Ditubuhkan untuk meninjau pendapat penduduk Sabah dan Sarawak mengenai penubuhan Malaysia. Mesyuarat ini diadakan antara pemimpin-pemimpin Tanah Melayu dengan Singapura.3 Perisytiharan Malaysia 1.1. Indonesia melancarkan konfrontasi kerana terpengaruh dengan Parti Komunis Indonesia. Laporan PBB tidak dapat dikeluarkan pada tarikh penubuhan Persekutuan Malaysia kerana terdapat kerumitan semasa menjalankan tinjauan. Jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan. Suruhanjaya PBB di bentuk untuk meninjau kembali pandangan penduduk Sabah dan Sarawak mengenai pembentukan Persekutuan Malaysia. Selepas penubuhan Malaysia. Indonesia dan Filipina menen tang penubuhan gagasan Malaysia. Ia bertujuan untuk memberi penjelasan tentang penubuhan Malaysia. 2.2 Cabaran dari Negara Indonesia dan Filipina 1. . Oleh itu. Jawatankuasa ini ditubuhkan untuk mengkaji peruntukan perlembagaan berkaitan dengan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam Persekutuan Malaysia. Antara Iangkah yang diambil untuk menghadapi konfrontasi ialah: (a) Menghantar bantahan rasmi ke PBB. 2. 2.

Menurut Perjanjian Malaysia. Laporan PBB membuktikan lebih 70% penduduk Sabah dan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia. 7. 5. (b) Kaum bumiputera mendapat hak keistimewaan yang sama dengan orang Melayu di Tanah Melayu. Parti PETIR telah bertanding untuk menentang Parti Perikatan. Tunku Abdul Rahman mengambil keputusan untuk mengeluarkan Singapura daripada Persekutuan Malaysia bagi mengelakkan berlakunya rusuhan kaum. Pemimpin PETIR telah mem bangkitkan sentimen perkauman semasa kempen pilihan raya. Persekutuan Malaysia diisytiharkan secara rasminya pada 16 September 1963. 3.3. terdapat peruntukan bagi negeri Sabah dan Sarawak seperti: (a) Dibenarkan menguasai hal ehwal dalam negeri masing-masing. Perlembagaan Malaysia adalah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Laporan tentang 20 Perkara Sabah turut menjadi asas Perjanjian Malaysia. 4. . 6. 4. 2. (c) Bahasa Inggeris boleh digunakan sebagai bahasa rasmi. 8.4 Perpisahan Singapura 1. Semasa pilihan raya Parlimen 1964. Singapura dipisahkan secara rasmi dari Persekutuan Malaysia pada 9 Ogos 1965.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->