You are on page 1of 2

10.11.

13

Jak dobe a zdrav usnat - Zstat stzliv - Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. - Alkoholismus, lba zvislosti na alkoholu
Pihlen

Novinky: Zvod, kter s vmi zamv aneb kdy Pivn chrti b Prahou

Alkoholismus, lba zvislosti


LBA NEMOCE LITERATURA MAPY OTZKY PBHY PREVENCE
KLUS AA AL-ANON AT DETOX STAV SOCI. PE ZCHYTKY NACHZTE SE ZDE: LBA LKAI PRIM. MUDR. KAREL NEPOR, CSC. DOLOVK D. DCHODC KOMUNITY

P O MO C L I D E M, K TE MA J P R O B L M S A L K O H O L E M N E B O C H T J P O M H A T - I N F O R MA N S E R V E R

Hledat ...
FOTO ADRESY FRUM
NNO

RZN

STATISTIKY
LEBNY

AKCE
PORADNY

KONTAKT

TESTY

LKAI

LINKY DVRY

TERAPEUTI

ZSTAT STZLIV - PRIM. MUDR. KAREL NEPOR, CSC.

JAK DOBE A ZDRAV USNAT - ZSTAT STZLIV -

Jak dobe a zdrav usnat - Zstat stzliv - Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc.
Hodnocen uivatel: Nejhor /3 Nejlep HODNOTIT

TTE VE! JE ZDE PES 3480 LNK A 1012 FOTOGRAFI !!!


Nae poradna a terapeutick centrum poradm e, pom em e! PREVALCO, o.s. - w w w .prevalco.cz esk Budjovice Pom hm e zdarm a, ale pronjem kancele, internet, provozn nklady, ... nco stoj, hledm e pom oc, sponzory, drce.

Problmy s usnnm jsou ast u lid, kte maj problmy s alkoholem nebo drogami. Nespavost me bt jednm z projev odvykacch obt, ale mnohdy souvis s dvjm nepravidelnm a zmatenm zpsobem ivota i s naptm. Lky, kter se pi poruchch spnku pouvaj, jsou vtinou nvykov. Nkter z nich navc zhoruj kvalitu spnku. To plat i o alkoholu, spnek pod vlivem alkoholu m ble k narkze ne ke zdravmu spnku. Nabzm vm lep a bezpenj zpsoby, jak zdrav usnat: 1. Dodrujte fialovou hodinu. Fialov hodina je hodina ped tm, ne jdete spt. V t dob se vnujte pouze klidnm a pjemnm zleitostem. Vhodn je rozhovor (ne hdka), uklidujc kniha (ne horor), pjemn a klidn hudba (ne nervy drsajc ev o mnoha decibelech). 2. Naute se njakou relaxan techniku. Me to bt jgov relaxace, autogenn trnink, progresivn relaxace apod. A se naute relaxovat, sta setrvat v uvolnnm stavu. Ten sm o sob vaemu tlu i psychice prospv, a u se spnek dostav nebo ne. Mete si tak pustit relaxan nahrvku (jedna takov se d se sthnout v mp3 z w w w .drnespor.eu) 3. Ped spanm rozhodn nepijte ani aj ani kvu. Zvl siln psob na dti a mohou u nich vyvolat poruchy spnku. Mte-li poruchy spnku, zsadn nepijte npoje obsahujc kofein po 17. hodin. 4. Lpe se tak usn, kdy nem lovk pln aludek. Pokud nemte vn dvod, alespo 2-3 hodiny ped spanm nejezte. Kdybyste pece jedli, alespo ne nic tkho. 5. Na klidn non spnek se pipravujete u ve dne. Pes den nespte, nebo jen velmi krtce. Jestlie pracujete duevn, najdte si trochu asu na jgu, cvien, bh nebo prochzku. 6. Zjistte, co vm pomh usnout. Nkdo m rd naprostou tmu, jin se ct lpe s rozsvcenou lampikou, nkomu dl dobe ped spanm tepl koupel, jin v na bylinky (ukliduje nap. meduka lkask nebo matedouka). 7. Nkomu pomh ped spanm modlitba nebo jin duchovn nebo meditan cvien. 8. Pimen teplota mstnosti, voln a pjemn non bor a vyhovujc lko zdravmu spnku prospvaj. Spte-li na boku, podlote hlavu tvrdm poltkem nebo sloenou dekou tak, aby hlava byla v prodlouen osy tla. 9. Hodn problm se spnkem vznik tm, e se lid do spnku nut a jsou nervzn z toho, e se nedostavuje. Proto nemohou usnout a jejich problm se v bludnm kruhu zesiluje. Kdy nemete spt, as vyuijte. Udlejte nco, co jste odkldali, nap. vyistte zal ndob nebo napite dopis. Budete mt dobr pocit a mon se vm zane chtt i spt. 10. Pracovnci v tsmnnm provozu jsou v nron situaci a poruchy spnku u nich bvaj astj. Mli by proto tm vc dbt na zdrav zpsob ivota a vyhbat se alkoholu a nvykovm lkm. Udlaj dobe, kdy se nau relaxovat. PEJI VM DOBROU NOC A DOBR DEN, DOBR DEN A DOBROU NOC.

Bc. Petr Walla - jsem tu pro Vs

Pispt m ete svm m obilnm telefonem : Poslat SMS na slo 90210 s textem PREVALCO 99 - kde 99 je stka pspvku (me bt - 99, 149, 199, 249, 299,, 399, 499, a 599,- K - dle Vaich monost). Jen u opertora O2 a Vodafone. Dkujem e za pochopen." Hledm e sponzory - slo tu: 670100-2200465610/6210. Pomhme zvislm a hlav tm, kte trp zvislost nemocnho! Alkohol testery pro orientan men obsahu alkoholu v krvi - prodej, servis, kalibrace - w w w .altest.cz

POSLEDN PIDAN LNKY, NOVINKY


up ho tam! Kdo nepije, nen ech Alkoholik zchran: Z hocho domu vynesl svoje pivo Nealko vno bojuje o sv msto na trhu. To esk oceuj muslimov Zvod, kter s vmi zamv aneb kdy Pivn chrti b Prahou Uzdraven skrze obrazy - Grn, Anselm Beru lky, obhajoval idi MHD 1,5 promile alkoholu. Alkohol z kapek by nebyl v krvi, k lkaka Mozky lid zvislch na pornu reaguj stejn jako mozky alkoholik NEUVITELN VIDEO: Totln opil idika blbol a nev, co se dje! V aut vezla kojence Vte, kdy mete v prci odmtnout KONTROLU NA ALKOHOL? Podvejte se! Mu ml uniktn chorobu, jeho tlo si samo vyrblo alkohol Tak tady si nedte ANI HLT alkoholu! V kterch mstech vm za to hroz POKUTA? Jak moc pijete? maj se ptt lkai. Lid pravdu neeknou, mn Kubek Ministerstvu zdravotnictv dola trplivost, na alkoholismus bude testovat kad lka Na kadho echa vloni pipadalo tm 300 vypitch piv Rdi si na DOVOLEN dopejete SKLENIKU? Jak je denn dvka alkoholu, kter neukod?

FOTOGRAFIE DNE
Nad rnem Tuto bse pu v pl tvrt rno, protoe sny jsou jako motli, odlet, kdy je nechyt hned. Trvm posledn noc v bvalm kltee, kde indick mistr uil jgu a ivot. Kdy jsem chtl se mu pochlubit, zmizel a j potkval jen lidi podobn mn. Pak jsem vzdal marnou snahu a potkal jsem ho jako malikou prvod, kter vylezla nahoru po mm obleen, abych na ni lpe vidl.

dil jste pod vlivem alkoholu?


ano ne
HLASOVAT VSLEDKY

Oddlen 1 ...

Zdroj: http://w w w .drnespor.eu

Nabdka prce: psychoterapeut/ka - PREVALCO, o.s., okr. esk Budjovice

Alkohol je sice legln, ale to nic nemn na tom, e je to droga jako kad jin.

Zpisy z Apoline Video

Konzumace alkoholu v thotenstv me zpsobit FAS (fetln alkoholov syndrom - nevratn

m dve s alkoholem zane, tm dve se me dostat do problm.

Dlouhodob konzumace vysokch dvek alkoholu vede k zvislosti fyzick. Jej pznaky se nejastji

alkohol-alkoholismus.cz/zustat-strizlivy-prim-mudr-karel-nespor-csc/jak-dobre-a-zdrave-usinat-zustat-strizlivy-prim-mudr-karel-nespor-csc

1/2

10.11.13
Ze sta konzument se pt dostv do zvislosti.

Jak dobe a zdrav usnat - Zstat stzliv - Prim. MUDr. Karel Nepor, CSc. - Alkoholismus, lba zvislosti na alkoholu
Literatura Doplky stravy pokozen plodu). objev po vysazen alkoholu (tes rukou atd)

RESET USER SETTING

NEJVE

Clem naich strnek je poskytnou co nejvce informac lidem, kte maj problm s alkoholem, zvislost na alkoholu. Pokud mte jakkoli pipomnky, nali jste chybu, chyb zde potebn informace, etli jste zajmav lnek, mte zajmav pbh,prosm polete nm e-mail alkohol.alkoholismus@gmail.com Dleit poznmka: informace na naich w ebov ch strnkch nenahrazuj e odbornou diagnostiku, poradenstv a lbu lkaem nebo psychologem! Veker informace o diagnostickch a lebnch postupech (v etn informac o lcch) nej sou pov aov ny za osobn doporuen nebo nv rh terapie. Zajmav strnky: www.prevalco.cz, aacb.cz, 40da.cz Vechna prva vyhrazena. Publikovn nebo en jakhokoli obsahu serveru bez pedchozho psemnho souhlasu je zakzno. Copyright 2005-2013. Kontaktujte ns!

alkohol-alkoholismus.cz/zustat-strizlivy-prim-mudr-karel-nespor-csc/jak-dobre-a-zdrave-usinat-zustat-strizlivy-prim-mudr-karel-nespor-csc

2/2