You are on page 1of 14

Kedves Gyerekek!

La. ,r

'

ATrixi knyvek bjos tit1zrlkk;tI lrll . 'l'lrlrrltl'7vr'll E|frnek akr a narlr;iqzstllllttltl rlr;y lr l,t''lr,t ban, s kedvenc knyvl:itrllr lrl r',r rll , t l'r rtlyvr "l poIcon. Brhov nlaqatrlkklrI vtltrlltlr:lr ttlr:t1 nem foglalnak el sok helyet. A,, clr,o',lr.. , rllr,tn megismerhetitekTrixi eqorr:l r::; lrrr;rl,rI l(r:. :;ol a kismalacot. Dezst. a vatltlts., tlrll rll' l]tttt Irrtttl Ta||kozhattok LiIive| s Berr;ivr:I lllrtlr lr':;lvl ltr:k. egy kis tndrre|. s egy kisiirvlr|. ilki ]l()l]l ill\i]l lefekdni. oIvashattok egy kisllir'ryrr)l ,ll\l l)()lll
tud megv|ni a cUmiktl. V.lIi]lll1llt ttlr lr 1i:;tt tr lt l tr :li tek tt'4zli kiscsibe SZ|etSll()k lr;t li:l lr llr :I A mesk 20OB novemberbcn frl|yllllilrlrl;lk

TRiYi

','
Y

kngvek
(

i\

[:-

Remlem, j bartok lesznk!

ISBN

978-963-8797 6-4-3

Ajnlott fogyaszti r:

EIs sorozat
Nr. 5

llllriltLl[ililrililrtl

199 Ft

I!]yi

-!ryy:!:

l.l

$
t

Q-._---9
Ez

8ts asebJcon3vn'
alerirugvecsloe

#
)
I
I
I

Mese art cumirl


rta: Brckner Judit

Rajzolta: Kllai Nagy Krisztina

\ I
i
l

!
t

\ *

Trixi knyvek

Yo
.\'
Eg'ie"
^a@\

Volt egy piros, egy rzsaszn, egy lila, egy srga

nol nern

u*

.''de mgis volt, hogy j volt vagy nem volt, volt egyszer t cumi, s ez az t cumi egy
gynyr ktveskislny volt. Nem tudott megvlni tlk' mert mindegyik valamikppen kedves volt szmra.

ffiffi ffiffi

uilt

Cumi nlklegy lpstsem tett.

ilil EBW
Reggel a blcsdbe menet: a rzsaszn'

j ;*----*,*-**
L-!-',-+*-*''e

Ha mest hallgatott, a kk

,(J,; o

*'/;{'

/ '/ ''_\
/ ./ Ri\r|

de

;
\l
\

1t J

v)
\ *-d] *</

t..

.--_NI
I

/!,

V.-. l-^-; 'J*.*:''


Ha jtszott' a

tt
il
it

\.
,.4

t\

srga.

lt{ | i
lr

! I

ir

I
1

Ha j kedve volt, a

piros.

Ha szomor volt, a zId.

sha fradt volt, mind az t cumit ott szorongatta a kezben, s termszetesen a szjbanl'

\--l

Nha teljesen megfeledkezett rluk, de ha eszbe jutott, azonnal meg kellett ket keresni, mert

Egyik alkalommal azonban mind az t cumi bcszs nlkl eltnt. A gynyr kislny keservesen srt, hogy fog gy este elaludni. Ekkor anya odalt mell, s elmeslt neki egy trtnetet. -Tudod, kicsim, a cumik egy id utn, mikor mr gy ltjk' hogy nincs szksg rjuk, vndortra
kelnek.

--

\__--a--z
')

:.,

...'t

\':-.]

a h 5rga cUrni elrep\t

-,$ 4 ,' '<i25252r '

.b(o{gzgba'

ffi',nryr"

@oo

A piros

*x

h uut%

fi

4^ra magas hegyek 1gte\do h zld

ry

\
l
i \
I I I I

De, hogy te se bslakodj, kapsz helyettk egy j bartot. Anya ekkor hozott egy kis kosarat, s a kosrbl egy iciri-piciri kis kutyuska bjt el' A kislny annyira megrlt, hogy nyomban elfelejtette a cumikat.

Az els sorozatban megjelent kisknyvek.


trc'yt"i.;l"9'J] - ;'*-l
T----------\

:'u" ^o'r,

-. l. 'n,l N$.' l*.j. ; +l 1..'::,,:t#] Eiltr*"tjf@


l:
ll

FJJyt*

k"ilr]

Be"
trFtytL
]

L"ilr]

B
'

ffiJ
Minden jog fenntartva! 2008

F"ll'ffu',|
lm;ru",.*J,

l['.ffi]

li:ljlolta: K|lai Nagy Krisztina


rrlo: Szilgyi Lajos rrrril. mese@trixikonyvek.hu

Nyrlmdai elkszts:Kk Nefe|ejcs Kft Nyomda: BlackPrint Nyomdaipari Kft.


l,'t,

'ruww

l,r

rN 978-963-87976-4-3

trixikonyvek.hu