You are on page 1of 1

www.eatonelectric.

sk

Za rozvodnicu Eaton

montna pena!
Za domov rozvodnicu KLV-U alebo BF-U zska montnu penu.

= 750 ml
Rozvodnice radu BF-U

= 500 ml
Rozvodnice radu KLV-U

Akcia trv od 3. 2. 2014 do vypredania zsob. Akcia sa vzahuje na vetky domov rozvodnice radu BF-UaKLV-U. Za domov rozvodnicu BF-U zska montnu penu 750 ml. Za domov rozvodnicu KLV-U zska montnu penu 500 ml. Akcia neplat na projekty.