You are on page 1of 1

CLUB DE BITLLES CATALNIA DE JESS

LLIGA CATALANA
Data: 15-02-14
Club:
Fitxa

Grup 1
Lloc: Godall Jornada 11

LA GALERA

Jugador

Punts: 2
Tirada - 1

2691

Vicent Albiol

10

2613

Joan Lleix

10

10

3569

Gerard Albiol

10

10

2615

Joan J. Ferreres

10

2138

Jordi Gilabert

Tirada - 2

Total

Bitlles

10

10

10

70

10

10

10

66

10

10

10

10

10

80

10

10

10

10

10

74

10

10

10

10

10

71

361

5
28

10

117

114

Club: JESS
Fitxa

Jugador

Tirada - 1

Xavier Marco

10

10

6389

Joan Bordeguer

10

5808

Ramn Ferrando

10

10

2434

Jaume Roda

10

5811

Enric Lpez

Tirada - 2
10

10

10

10

10

10

10

Tirada - 3

Total

Bitlles

63

45

10

73

10

74

10

10

68

323

5
24

10

10

10

10

10

10

10

125

Fitxa

130

Punts: 0

6010

Club:

Tirada - 3

92

LA GALERA

106

Punts: 2

Jugador

Tirada - 1

2691

Vicent Albiol

10

Tirada - 2
4

10

10

10

10

2613

Joan Lleix

3569

Gerard Albiol

2615

Joan J. Ferreres

2138

Jordi Gilabert

Jugador
Xavier Marco

6402
5808
2434
5811

Bitlles

70

10

10

10

10

10

70

10

10

60

10

10

10

10

10

10

10

80

10

10

10

62

342

3
23

122

Club: JESS

6010

Total
4

10

108

Fitxa

Tirada - 3

112

Punts: 0
Tirada - 1
4

10

Vicent Gimenez

10

Ramn Ferrando

Jaume Roda
Enric Lpez

Tirada - 2

Tirada - 3

Total

Bitlles

10

66

58

10

57

10

10

10

73

10

10

56

3
21

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

101

118

91

310