You are on page 1of 1

CLUB DE BITLLES CATALNIA DE JESS

LLIGA TERRES DE L'EBRE 2a DIVISI


Data: 02-02-14
Lloc: Jess Jornada 10
Club: LA SNIA B
Fitxa

Jugador

Punts: 0
Tirada - 1

Tirada - 2

Total

Bitlles

10

42

10

10

61

10

10

51

10

10

67

221

4
14

Total

Bitlles

4285

Miquel Ripolls

10

4278

Alexandra Balada

10

10

4284

Josep Centelles

10

10

4880

Oriol Segura

10

10

70

78

Club: JESS "A"


Fitxa

Jugador

Tirada - 3

73

Punts: 2
Tirada - 1

Tirada - 2

Tirada - 3

2439

Angel Gil

10

10

10

53

2434

Jaume Roda

10

10

10

10

10

69

5717

Josep M. Domenech

10

10

10

10

10

10

76

6010

Xavier Marco

10

10

10

10

55

253

4
18

89

91

Club: LA SNIA B
Fitxa

Jugador

Punts: 2
Tirada - 1

Tirada - 2

4285

Miquel Ripolls

10

4278

Alexandra Balada

10

4284

Josep Centelles

10

4880

Oriol Segura

Total

Bitlles

48

60

10

10

80

10

10

51

239

3
16

Total

Bitlles

10

10

10

10

10

10

10

10

10

84

Club: JESS "A"


Jugador

Tirada - 3

76

Fitxa

73

79

Punts: 0
Tirada - 1

Tirada - 2

Tirada - 3

6402

Vicent Gimenez

10

10

10

52

2434

Jaume Roda

10

10

10

53

5717

Josep M. Domenech

10

10

10

10

10

10

70

6010

Xavier Marco

10

10

47

2
14

70

70

82

222