You are on page 1of 3

1

Konstrukcija Statiki proraun

FUNDIRANJE OBJEKTA
POS T1- AB temeljna traka
20

20

20

40

60
ANALIZA OPTEREENJA
-sopstvena teina temelja ----------------------------- (0,60x0,40)x25,0 = 6,00
kn/m
-od teine AB zida ----------------------------------------12,00x0,20x25,0 = 60,0
kn/m
-od tavanice 100-300 ------------------------------------ 3x(10,0+12,50) =67,50
kn/m
-od tavanice 400 ------------------------------------------- 1x(7,80+9,70) =17,50
kn/m
- od teine zemlje ------------------------------------------ 18,0x0,65x0,60 = 7,00
kn/m
V = 158,00
kn/m
158,00
= 263,33 kn 2
m
0,60
M s = 1099,70knm

20

20

20

1
40

Konstrukcija Statiki proraun

1
60
158,00 6 1099,70

= 263,33 305,47 knm


0,60
6,00 2 0,60
M 1 = 568,80knm
M 1 = 42,14knm

M 1, 2 =

NAPOMENA:
Stvarno naponsko stanje u temeljnoj konstrukciji je manje zbog sadjejstva temelja iz
suprotnog pravca.
0,20 2
= 11,38knm
2
2
1,30 11,38 100
Aa =
= 1,96 cm
m
0,9 35,0 24,0

M 11 = 568,80

ea =

Aa1
0,5
100 =
100 = 25,50cm
Aa
1,96

usvaja se: u8/20


20

20

55
40

40

u8/20
8R12
60

POS T2- AB temeljna traka


(Usvaja se presjek i armatura kao na skici)
15

20

15

55
40

40

u8/20

20

Konstrukcija Statiki proraun

8R12
50

POS T3- AB temeljna traka


(Usvaja se presjek i armatura kao na skici)
10

20

10

55
40

40

u8/20
6R10
40

Podgorica
Oktobar 2007. god.

Sraunao:
E. Abdi dipl. ing. gra.