AKASYALAR BU SABAH Yüzünü ve yüzbin yüzünü Siyah beyaz bir fotoğraf sergisini gezer gibi gezdim Eski İstanbul

yüzünü Annem yüzünü, çocuklar m yüzünü Akasyalar bu sabah çiçek açm !lar yüzünü "#zlerin dudaklar n di!lerin dudaklar n g#zlerin yüzünü $#%ekbal ğ n n k rm z devinimli saçlar n yüzünü &andalina kabuklar n n bu kadar rahat soyulmas yüzünü $üçük dağlar bence sen yaratt n yüzünü İ!te o yüzünü 'olisten kaçan (harlie (ha%lin yüzünü Seni niye bu kadar çok seviyorum biliyor musun yüzünü Ayd nlan r g#zlerinde bir geminin niye gittiği yüzünü )a%isten elinde bavuluyla ç kan yüzünü *#nü% de son kez geriye bakan "irdiği günü hat rlay % +ubat ay n dudaklar n n l kl ğ n dü!ünerek geçirdim yüzünü ,e mart ve nisan ve may s yüzünü &art lar dev ku!lard r #lünce kumsalda birden anlars n yüzünü ,e daha milyonlarca yüzünü - zaman anlad m ki varacağ m yerdeyim Yola ç kt ğ m yerde $eyifle milyon sigara yakt m Arka sokaklardan geçi% . $afamda yüzünün yüzbin resmi . "eni! alanlara ç kt m Cem Duran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful