You are on page 1of 4

KHEMAH Khemah adalah tempat perlindungan, terdiri daripada lembaran kain atau bahan lain yang digantungkan atau

dilampirkan di atas membentuk paksi. Saiz sesuatu khemah boleh menampung seorang atau lebih dari seorang bergantung kepada jenis dan saiz khemah. Ada sesetengah jenis khemah boleh berdiri dengan sendiri tanpa tali, namun ada juga jenis khemah yang diletakkan di tanah dengan menggunakan tali. JENIS-JENIS, CIRI-CIRI SERTA GAMBAR KHEMAH 1. Avian

2. Piramid

Mempunyai 1 atau 2 tiang lurus/selari Kebiasaannya dibina untuk perlindungan yang cepat keadaan cuaca!

Satu tiang di bahagian tengah Kain khemah ditarik tegang keluar dari sudut tengah

3. Bent ! A "Tradi#i$na%&

"erbentuk segitiga #isokong oleh bentuk A di kedua$dua bahagian hujung khemah %ebih ringkas

'. Bent ! A "(i )a*# ai&

Mempunyai reka bentuk yang sama dengan khemah bentuk A tradisional &ertambahan tiang yang berbentuk in'erted ()* di bahagian tengah untuk meningkatkan lagi ruang

+. Ge% n, "H$$-&

Menggunakan 1 hingga + gelung #inding atas yang berbentuk ruang

melengkung

memberikan

yang lebih besar Mempunyai 1 bahagian hujung khemah yang berbentuk seperti potongan kek

.. /ed,e

dibina

Mempunyai

dua

gelung

yang

kedudukannya bersilang Sangat popular Material yang baik dan senang

0. ($me

+ atau lebih gelung yang bersilang

,elung yang lebih banyak mengurangkan ketegangan, inimenjadikan khemah jenis #ome lebih baik berbanding khemah -edge Khemah yang .leksibel dan praktikal Mempunyai lebih banyak ruang