LUMUMBA Aldandın sen Lumumba Aldandım ben. Aldattılar aklı ve özgürlüğü.

Bilmem gerekliydi ya, bunu Ben kurtuluş savaşı çocuğu anımalıydım bu eski yüzü !zmirden Ankaraya yangınlar alazında "ocukların çığlığından, anaların acısından. Aldattılar seni Lumumba Aldatıyorlar beni. Aldanıyoruz dü#edüz utsak $alkların sunduğu te#si Belçikalı so%ralara &amanın adı özgür ekonomi' Bakır uranyum ve altın madeni (auçuk tarlalarında sömürge şa#kaları )n ucuz zenginlik el emeği. Aldandın sen Lumumba Aldandım ben. Aldatıyorlar gazetelerle, televizyonlarla. Batı * +, )%latunda kaldı * Batı, neymiş Batı, Anamalın sömürgeci saltanatı, -eren bir elle, alan bin elle Bağımsızlıklar satılan çarşılar "ombelerle -e kanlı yumruğu bekçilik edenlerin e%eci konaklarına Batılı Brükselin. Aldattılar seni Lumumba Aldatıyorlar beni. .üçlüdür o yargıçlar yargılıyız aldanmaya Bankalardan uçaklarla roketlerle geliyorlar /yandığını duydular mı $alkın gerinerek !niveriyorlar ossaat te#esine utulmuş #aralı askerlerle. (ongo bir $alk ormanı değil artık (anlı sürgün avı doyumsuz çıkarların. -urdular seni Lumumba -ururlar bizi.

3erulu kızlar. .üney Amerikada. güçlü onlar2 (ongo zengin. )zilmişlikle yoksulluk $er yerde dilsizdir. A%rikada. 1ilsizdir %akir beyazlar ve zenci milyonlar Aldanıyoruz durmadan. elimizde ne var.-uruyorlar o karanlık ırmaklarda +rmanları deli# geçen namuslu $ançer ışıltıyı (ara sıcak senin kanın akar A%rika gecesinden 0ağlı #ırıl #ırıl yüzleriyle iş adamları "il #aralar atıyorlar dünya radyolarından 1ü#edüz dilini tutmuş insanlığa. Asyada. -iyetnamlı oğullar -e sen Lumumba Bedeni delik deşik zenci baba4 Ceyhun Atuf Kansu . .üçlüdürler.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful