You are on page 1of 22

MENGAJAR BERASASKAN TEKNOLOGI

Disediakan oleh : PPG PC 3 Ambilan Jun 2011 Yap Bee Seng Yap Lee Hua

KERANGKA KONSEP TAJUK


Jenis dan contoh bahan bantu mengajar

Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi

Bahan bantu mengajar Kemahiran hidup Sekolah Rendah

Penggunaan dan penyimpanan bahan bantu mengajar

Bahan bantu mengajar berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)

APA ITU BAHAN BANTU MENGAJAR?


Segala

kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran. Alat yang menyokong penyampaian dan pembelajaran. Boleh dikategorikan kepada media elektronik dan media bukan elektronik.

TUJUAN :
Menarik perhatian pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. Mengukuhkan sesuatu konsep yang dipelajari oleh murid-murid. Menunjukkan peringkat atau proses yang tidak boleh diperhatikan secara terus. Meneguhkan ingatan pelajar terhadap pengajaran guru. Menghasilkan pembelajaran sebenar kepada pelajar. Memudahkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran guru.

PENGKELASAN JENIS BAHAN BANTU MENGAJAR

Kon Pengalaman Dale

PENGALAMAN ENAKTIF

Merupakan pengalaman secara langsung atau pengalaman sebenar.

PENGALAMAN IKONIK

Menggunakan simbol-simbol visual untuk mewakili satu perkara.

PENGALAMAN SIMBOLIK ATAU DIGITAL

Menggunakan perkataan semata-mata.

BAHAN BANTU MENGAJAR DIKELASKAN KEPADA:

Bahan Maujud

Bahan Separa Maujud

Bahan Abstrak

KHSR BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA DUA BIDANG:

Bidang Reka Bentuk & Teknologi


Keselamatan dan organisasi bengkel Kreativiti dan reka cipta Reka bentuk dan penghasilan projek Elektrik dan elektronik Baik pulih dan penyenggaraan Tanaman Hiasan

Bidang Perniagaan dan Keusahawanan


Barang jualan Merancang dan meyediakan jualan Mempromosi jualan Mengurus jualan Merekod jualan

PANDUAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR:


Bahan

bantu mengajar perlu diletakkan pada tempat yang sesuai. Bahan bantu mengajar hanya ditunjukkan pada masa yang perlu sahaja. Arahan yang jelas perlu diberikan sebelum bahan bantu mengajar digunakan. Bimbingan diberikan kepada murid-murid dalam membincangkan perkara, fakta atau konsep yang berkaitan dengan bahan bantu mengajar yang digunakan.

Bahan

bantu mengajar perlu disimpan dengan baik di tempat yang khusus setelah selesai digunakan.
Bahan bantu mengajar hanyalah berperanan memudahkan pembelajaran pelajar dan bukannya menggantikan peranan guru.

BAGAIMANA MEMILIH BBM?

Pilih daripada bahan sedia ada

Sesuai tahap pencapaian pelajar Sesuai dengan objektif pengajaran Sesuai dengan kaedah pengajaran Sesuai atau tidak dengan strategi P & P

Olahan semula bahan-bahan sedia ada


Memperbaiki label pada poster atau grafik Mengubahsuai aras rakaman audio Menyunting teks,grafik atau rakaman Melukis semula grafiknya

Merekacipta bahan baru


Sesuai dengan objektif P & P Sesuai dengan penerimaan murid Kos atau perbelanjaan Kepakaran atau kemahiran teknikal

KAEDAH PENYIMPANAN BAHAN BANTU MENGAJAR:


almari khas Bahan 2D dan 3D. Menggunakan Fail-fail Khas. Gambar-gambar disimpan dalam album plastik. Bahan-bahan 3D boleh disimpan di dalam kotak. Bahan 2D boleh disimpan dalam Rak Gantungan.
Menggunakan

BAHAN BANTU MENGAJAR BERASASKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)

Dalam P & P reka bentuk dan teknologi, penggunaan TMK meliputi: > Reka bentuk perisian, 2D dan 3D >Lukisan dan seni pembungkusan >Perisian grafik >Perisian CAD/CAM >Pangkalan data >Hamparan kerja >Pemprosesan perkataan >Penerbitan meja >Perisian kawalan dan sistem

TMK BOLEH MEMBANTU MENINGKATKAN P & P MELALUI:


Memberikan

akses kepada maklumat untuk penyelidikan. Mambantu kreativiti dalam reka bentuk. Mempercepatkan aspek proses pembuatan. Memperbaiki kualiti kerja. Membantu murid memahami urusan dan kegunaan industri.

PERANCANGAN MENGGUNAKAN TMK ADALAH BERGANTUNG KEPADA:


Bilangan

komputer Lokasi komputer dan sumber TMK lain Sambungan komputer kepada peralatan lain Rangkaian komputer

TMK DAN REKA BENTUK


Reka bentuk boleh dihasilkan oleh murid-murid menggunakan Computer-Aided Design(CAD) dan pakejpakej lukisan. Kelebihannya- reka bentuk boleh diubahsuai tanpa melukis semula atau melakar semula. Dapat membantu murid-murid yang tidak mempunyai kemahiran melukis. Menyediakan murid-murid peluang menghasilkan imej, lebih memahami produk dan bagaimana produk itu dihasilkan.

TMK DAN PEMODELAN

Pemodelan membolehkan murid-murid:

Mencuba idea sama ada ianya berfungsi atau sebaliknya. Berfikir tentang cara memperbaiki idea. Visualisasi idea. Membangunkan idea sebelum membuat keputusan akhir.

TMK DAN PEMBUATAN


Reka bentuk dan teknologi melibatkan murid-murid menghasilkan sesuatu produk secara hand-made dan berbentuk one-off dengan jumlah yang sedikit. Dengan adanya TMK, proses penghasilan produk oleh pelajar boleh dilakukan dalam kuantiti yang lebih besar. Perisian Computer-Aided Drafting(CAD)boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi.

TMK, PENILAIAN DAN PERSEMBAHAN


Penilaian boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang murid-murid melakukan aktiviti mereka bentuk dan menghasilkan produk. Sebagai contoh, >melaksanakan ujian pada komputer >merekod keputusan ujian >menganalisis data Murid-murid boleh menggunakan alat persembahan multimedia yang canggih seperti Powerpoint untuk menghasilkan persembahan dengan jadual, rajah, model dan gambar yang boleh menyokong teks.

TMK DAN PEMBELAJARAN MURIDMURID


Memberikan impak kepada pembelajaran murid-murid. Melihat sumbangan setiap murid dan bagaimana mereka berinteraksi semasa menggunakan komputer secara kumpulan atau berpasangan. Kemajuan pembelajaran murid-murid boleh dikenalpasti oleh guru-guru melalui cetakan hasil kerja mereka. Membantu guru membezakan kerja murid-murid.

SEKIAN TERIMA KASIH DISEDIAKAN OLEH:

YAP BEE SENG YAP LEE HUA PPG PC 3 AMBILAN JUN 2011