You are on page 1of 8

CORPUL Extras din LOUISE L.

,HAY - POTI SA-TI VINDECI VIATA


Ascult cu dragoste mesajele corpului meu Cred c noi creem fiecare aa zis boal !n cor"#l nos$r#. Cor"#l ca orice al$ce%a !n %ia& es$e o'linda '(nd#rilor i crez#rilor noas$re in$erioare. )ac %rem s-l asc#l$m cor"#l nos$r# ne %orbe$e mere#. *iecare cel#l din cor"#l nos$r# rs"#nde fiecr#i '(nd "e care !l ai i fiecrei %orbe "e care o ros$e$i. Un "ermanen$ mod de a '(ndi i de a %orbi "rod#ce com"or$amen$e i "os$#ri ale cor"#l#i i deasemenea creaz sn$a$e i ne-sn$a$e. O "ersoan care are $o$ $im"#l o fa& !ncr#n$a$, n# a "rod#s-o "rin '(nd#ri %esele i#bi$oare. +r#"#rile i fe&ele b$r(nilor ara$ o %ia& !n$rea' de $i"are de '(ndire. C#m o s ar&i $# la b$r(ne&e, Am s incl#de !n aceas$ "ar$e a cr&ii lis$a mea c# +i"are -en$ale .robabile care creaz boal !n or'anism, dar i +i"are de /(ndire 0o# sa# Afirma&ii care s fie folosi$e "en$r# a crea sn$a$e. 0# fiecare ec1i%alen$ es$e 2334 ade%ra$ "en$r# fiecare, ele ne da# #n "#nc$ de referin& de #nde s !nce"em cerce$area bolii. -#l&i "rac$ican&i ai medicinii al$erna$i%e folosesc adesea aces$e afirma&ii. CAPUL ne re"rezin$ "e noi. Es$e ceea ce ar$m l#mii. Es$e c#m s#n$em de obicei rec#nosc#&i. C(nd ce%a n# mer'e bine la ca", !nseamn c ce%a n# mer'e bine c# noi . PRUL re"rezin$ "#$ere. C(nd s#n$em $ensiona&i i s"eria&i creem adesea acele benzi de o&el care a# ori'inea !n m#c1ii #mr#l#i i %in !n s#s "(n "e deas#"ra ca"#l#i, #neori "(n s#b oc1i. *ir#l de "r cre$e !n s#s "rin folic#l#l "ilos. C(nd es$e "rea m#l$ $ensi#ne !n scal", fir#l de "r "oa$e s#'r#ma$ a$($ de $are, !nc($ n# mai "oa$e s res"ire, moare i cade. )ac $ensi#nea con$in# i scal"#l n# se rela5eaz a$#nci folic#l#l "ilos rm(ne s#'r#ma$ i n# las loc #n#i al$ fir de "r s creasc. 6ez#l$a$#l es$e c1elirea. C1elirea la femei a !nce"#$ s creasc de c(nd ele a# in$ra$ !n l#mea afacerilor c# $oa$e $ensi#nile i fr#s$rrile ei. 0# obser%m aa de m#l$ c1elirea la femei "en$r# c "er#cile de dam s#n$ aa de na$#rale i a$r'$oare. )in "ca$e, meele brb$e$i s#n$ !nc foar$e #or de obser%a$, c1iar de la dis$an&. +ensi#nea n# !nseamn c e$i "#$ernic. +ensi#nea !nseamn slbici#ne. Ca s fii "#$ernic i si'#r "e $ine $reb#ie s fii rela5a$, ec1ilibra$ i !m"ca$ c# $ine. Ar fi foar$e bine s ne "#$em rela5a mai m#l$ $r#"#rile i m#l&i din$re noi a# ne%oie s-i rela5eze scal"#rile. Incearc aces$ l#cr# ac#m. S"#ne-i scal"#l#i $# s se rela5eze i %ezi dac sim&i o diferen&. )ac obser%i c scal"#l $# s-a rela5a$ %izibil a$#nci !&i s#'erez s faci des aces$ e5erci&i#. URECHILE re"rezin$ ca"aci$a$ea de a a#zi. C(nd s#n$ "robleme c# #rec1ile !nseamn c se "e$rece ce%a ce $# n# %rei s a#zi. O d#rere de #rec1i %a indica m(nie as#"ra l#cr#rilor a#zi$e. )#rerile de #rec1i s#n$ foar$e com#ne la co"ii. Ei $reb#ie adesea s s$ea !n cas i s asc#l$e l#cr#ri "e care n# %or s le a#d. In familie, de obicei es$e in$erzis co"iilor s-i e5"rime m(nia sa# #ra s#n$ im"osibili$a$ea co"il#l#i de a sc1imba l#cr#rile, "rod#ce o d#rere de #rec1i. S#rzenia re"rezin$ ref#z#l de a asc#l$a "e cine%a "en$r# o "erioad !ndel#n'a$. Obser% c(nd #n "ar$ener al #nei rela&ii are "robleme c# #rec1ile, cellal$ %orbe$e, %orbe$e i iar %orbe$e 7 OCHII re"rezin$ ca"aci$a$ea de a %edea. C(nd s#n$ "robleme c# oc1ii, !nseamn de obicei c es$e ce%a ce n# %rem s %edem fie la noi fie la la %ia&8 $rec#$, "rezen$ i %ii$or. )e c($e ori %d co"ii "#r$(nd oc1elari $i# c se "e$rec l#cr#ri !n casa lor "e care n# %or s le %ad. )ac n# "o$ s sc1imbe e5"erien&a a$#nci ei %or dif#za %ederea, ca s n# o %ad aa de clar. *oar$e m#l&i oameni a# a%#$ e5"erien&e de %indecri s"ec$ac#loase c(nd a# acce"$a$ s mear' !na"oi, !n $rec#$ i s c#re&e ceea ce n# %oia# s %ad c# #n an sa# doi !nain$e de a !nce"e s "oar$e oc1elari. 0e'i ceea ce se "e$rece !n %ia&a $a , Ce n# %rei s %ezi , 9&i es$e $eam s-&i %ezi "rezen$#l sa# %ii$or#l , )ac ai %edea "erfec$, ce ai %edea i n# %ezi ac#m , .o&i s %ezi ce !&i faci &ie !ns#&i , URERI E CAP %in de la "ro"ria in%alidare. )a$a %ii$oare c(nd ai o d#rere de ca", o"re$e-$e i !n$reab$e #nde i c(nd n# ai fos$ de acord c# $ine , Iar$-$e i elibereaz-$e de "roblem i d#rerea de ca" %a dis"rea "e loc. -i'renele s#n$ crea$e de oameni care %or s fie "erfec&i i care a# "#s o 'rmad de "resi#ne as#"ra lor. Es$e im"lica$ de asemeni i foar$e m#l$ #r !nb#i$, nee5"rima$. Es$e in$eresan$ c mi'renele "o$ fi 2

ameliora$e "rin se5, dac se face se5 imedia$ c(nd a"ar "rimele semne ale mi'renei. .lcrea se5#al dizol% $ensi#nea i d#rerea. S-ar "#$ea s n# ai c1ef, dar meri$ !ncercarea. !I"U!URILE a$#nci c(nd dor c1iar "e fa& i foar$e a"roa"e de nas re"rezin$ iri$are fa& de o "ersoan din %ia&a $a, cine%a care !&i es$e foar$e a"ro"ia$. S-ar "#$ea c1iar s sim&i c "ersoana res"ec$i% se s"ri:in "e $ine. Ui$m c noi creem si$#a&iile i a"oi dm din m(n "ro"ria "#$ere i dm %ina "e al&ii "en$r# fr#s$rrile noas$re. 0ici o "ersoan, nici #n loc, nici #n l#cr# n# a# "#$ere as#"ra noas$r "en$r# c n#mai noi s#n$em cei care '(ndim !n min$ea noas$r. 0oi creem e5"erien&ele i reali$&ile noas$re i "e $o&i cei "rezen&i !n ele. C(nd %om crea "ace, armonie i ec1ilibr# !n min$ea noas$r, le %om re'si aie%ea !n min$ea noas$r. #$%UL ;e5$erior i in$erior< es$e fascinan$ "en$r# c se "e$rec a$($ de m#l$e acolo. /($#l ;e5$erior< re"rezin$ abili$a$ea noas$r de a fi fle5ibili !n '(ndire, de a %edea ambele "r&i ale "roblemei i de a %edea i "#nc$#l de %edere al celeilal$e "ersoane. C(nd s#n$ "robleme c# '($#l ;e5$erior< !nseamn de obicei c s#n$em !nc"&(na&i la #n conce"$ sa# o si$#a&ie. )e c($e ori %d o "ersoan "#r$(nd '#ler ;"ro$ez "en$r# '($< $i# c acea "ersoan es$e "lin de sine i !nc"&(na$ i n# %rea s %ad cealal$ fa& a "roblemei. =ir'inia Sa$ir, $era"e#$ de familie a fc#$ ni$e cerce$ri dis$rac$i%e i a 'si$ c s#n$ mai m#l$ de >?3 de fel#ri de a s"la %asele, de"inde cine la s"al i ce de$er'en$ folose$e. )ac rm(nem !n&e"eni&i c e5is$ #n sin'#r mod sa# #n sin'#r "#nc$ de %edere a$#nci ne !nc1idem la cea mai mare "ar$e a %ie&ii. #$%UL I"%ERIOR re"rezin$ abili$a$ea noas$r de a %orbi desc1is !n fa%oarea noas$r, de a cere ceea ce ne dorim , de a s"#ne e# s#n$ e$c. C(nd a%em "robleme c# "ar$ea in$erioar a '($#l#i as$a !nseamn de obicei c n# a%em dre"$#l s facem aces$e l#cr#ri. 0e sim&im inadec%a&i s ne a"rm i s ne &inem "ar$ea. )#rerea !n '($ es$e !n$o$dea#na m(nie, s#"rare. )ac es$e combina$ c# o rceal, a$#nci es$e i conf#zie men$al. LARI"#I%A !nseamn de obicei c e$i aa de m(nios c nici n# "o&i %orbi. /($#l in$erior re"rezin$ de asemenea c#r'erea crea$i% !n or'anism. Aici ne e5"rimm crea$i%i$a$ea i c(nd crea$i%i$a$ea noas$r es$e ri'id i fr#s$ra$ a%em adesea d#reri !n '($. +o&i c#noa$em oameni care $riesc "en$r# al&ii. Ei n# a:#n' nicioda$ s fac ceea ce %or s fac ei !nii. Ei !ncearc !n$o$dea#na s-i m#l&#measc "e "rin&i@ i#bi&i @ so&i @ efi. A&I# ALI%A i "roblemele de +I6OI)A s#n$ doar crea$i%i$a$e fr#s$ra$, de a n# fi !n s$are s faci ceea ce %rei s faci. Cen$r#l de ener'ie din '($, a cincea c1aBr es$e loc#l din or'anism #nde are loc sc1imbarea. C(nd ne o"#nem sc1imbrii se "e$rece foar$e m#l$ ac$i%i$a$e !n '($. Obser% c(nd $#e$i sa# c(nd al$cine%a $#e$e. Ce s-a s"#s , La ce reac&ionm , Es$e !m"o$ri%ire sa# !nc"&(nare sa# es$e o sc1imbare !n "roces , 9n$r-#na din lec&iile mele folosesc $#sea ca ins$r#men$ "en$r# a#$o-desco"erire. )e fiecare da$ c(nd cine%a $#e$e ro' "ersoana res"ec$i% si a$in' '($#l i s s"#n c# %oce $are8 =rea# s m sc1imb sa# - sc1imb . 'RA(ELE re"rezin$ abili$a$ea i ca"aci$a$ea noas$r s !mbr&im e%enimen$ele %ie&ii. .ar$ea s#"erioar a bra&elor ;de la #mr la co$< are de-a face c# ca"aci$a$ea, iar "ar$e inferioar ;de la co$ la !nc1eie$#ra m(inii< are de-a face c# abili$a$ea. )e"ozi$m emo&ii %ec1i la !nc1eie$#ri i coa$ele re"rezin$ fle5ibili$a$ea noas$r de a sc1imba direc&ia. E$i fle5ibil !n a-&i sc1imba direc&ia %ie&ii sa# s#n$em %ec1i sen$imen$e care $e &in bloca$ !n$r-#n sin'#r loc, &$I"ILE a"#c, m(inile &in, m(inile "rind. Lsm l#c#rile s ne sca"e "rin$re de'e$e. Uneori le &inem "rea m#l$ $im". S#n$em !ndem(na$ici, m(na s$r(ns, m(na lar', m(ini de mmli'. Inm(nm l#cr#ri. -ani"#lm si$#a&ii. .#nem m(na "e ce%a. .eric#los, n# "#ne m(na7 )m o m(n de a:#$or, s#n$em m(n !n m(n, ne es$e "es$e m(n sa# ne l#m m(inile de "e ce%a. A%em m(ini de a#r sa# m(n #oar sa# m(n 'rea. -(inile "o$ fi bl(nde sa# "o$ fi as"re sa# $ari c# !nc1eie$#ri nod#roase de la "rea m#l$ '(ndire sa# s$r(mbe de la cri$icism. -(inile a"#c$oare se formeaz din fric, frica de "ierdere, frica de a n# a%ea nicioda$ des$#l, frica de a n# "#$ea "s$ra dac n# &ii s$r(ns. A !ncerca s &ii s$r(ns #n "ar$ener n#-l face dec($ s f#' c# dis"erare c($ mai de"ar$e. -(inile !nc1irci$e s$r(ns n# "o$ s "rimeasc nimic no#. S$r(n'erea de m(n mobil de la !nc1eie$#ra m(inii d o senza&ie de desc1idere i slbire a le'$#rii. Ceea ce !&i a"ar&ine n# "oa$e fi l#a$ de la $ine aa c rela5eaz-$e 7 )E/E+ELE a# fiecare #n rol i #n !n&eles. .roblemele c# de'e$ele !&i ara$ c(nd "o&i s $e rela5ezi i s $e eliberezi de ce%a. )ac $e $ai la ar$$or es$e "robabil la mi:loc ce%a m(nie i $eama care are de-a face c# >

m(ndria !n$r-o si$#a&ie "rezen$. )e'e$#l mare es$e men$al i re"rezin$ !n'ri:orare. Ar$$or#l re"rezin$ m(ndrie i fric. -i:loc#l are de-a face c# se5#l i m(nia, s#"rarea. C(nd e$i m(nios &ine s$r(ns de'e$#l s$r(ns i %ezi c#m f#ria $rece. S$r(n'e mi:loci#l de la m(na drea"$ dac e$i s#"ra$ "e #n brba$ i "e cel de la m(na s$(n' dac e$i s#"ra$ "e o femeie. Inelar#l es$e !n aceai $im" #ni#ne i doli#, d#rere i des"r&ire. )e'e$#l mic are de a face c# familia i "refc$oria. !PA%ELE re"rezin$ sis$em#l nos$r# de s#"or$. .robleme c# s"a$ele !nseamn de obicei c n# s#n$em s#s&in#&i, s"ri:ini&i n#mai de :ob#l nos$r#m, de famile sa# de "ar$ener. In reali$a$e, s#n$em s"ri:ini&i de Uni%ers de !nsi =ia&a. .ar$ea de s#s a s"a$el#i are de a face c# sen$imen$#l li"sei de s#""or$ emo&ional. So&#l@ so&ia@i#bi$#l@i#bi$a@"rie$en#l@ef#l n# m !n&ele' i n# m s#s&in. -i:loc#l s"a$el#i are de a face c# %ino%&ia. +oa$e acele l#cr#ri care s#n$ !n s"a$ele nos$r#. Ci-e fric s %ezi ce es$e la s"a$e sa# !ncerci s asc#nzi ce%a la s"a$e, +e sim&i lo%i$ "e la s"a$e, +e sim&i $ermina$,e"#iza$, Ai "robleme financiare mari sa# $e !n'ri:orezi "rea m#l$ "en$r# bani, A$#nci "robabil c ai "robleme c# "ar$ea de :os a s"a$el#i ;re'i#nea sacral, lombar<. Li"sa sa# frica de bani creaz aces$ l#cr#. S#ma de bani im"lica$ n# are nici o im"or$an&. Aa de m#l&i din$re noi credem c banii s#n$ cei mai im"or$an&i din %ia&a noas$r i a%em im"resia c n# "#$em $ri fr ei. Aces$ l#cr# n# es$e ade%ra$. E5is$ ce%a m#l$ mai im"or$an$ i mai "re&ios fr de care n# "#$em $ri. Care an#me, 6es"ira&ia7 RE!PIRA(IA es$e cea mai im"or$an$ com"onen$ !n %ia&a noas$r i c# $oa$e aces$ea l#m de-a 'a$a a$#nci c(nd e5"irm, c #rm$oarea ins"ira&ie %a %eni de la sine. )ac ne-am o"ri din res"ira$, n# am rezis$a mai m#l$ de D min#$e. Ac#m, dac .#$erea care ne-a crea$ ne-a da$ !ndea:#ns res"ira&ie c($ s d#reze c($ $im" %om $ri, n# "#$em noi s a%em !ncredere c ne %a da deasemenea $o$ ceea ce a%em ne%oie s $rim, PL&$"II re"rezin$ ca"aci$a$ea noas$r de a absorbi i de a da de la noi %ia&. .robleme c# "lm(nii !nseamn de obicei c ne es$e fric s absorbim %ia&a sa# "oa$e c a%em im"resia c n# o meri$m s o $rim din "lin. *emeile s#n$ !n 'eneral foar$e s#"erficiale, #oare !n res"ira&ie i s-a# considera$ adesea ca ce$&eni de m(na a do#a , mai "#&in im"or$an&i, care n# a# dre"$#l s oc#"e "rea m#l$ s"a&i# i #neori nici c1iar dre"$#l de a $ri. As$zi aces$e l#cr#ri se sc1imb. *emeile !i oc#" loc#l de membri de"lini ai socie$&ii i res"ir din "lin i ad(nc. Emfizem#l i f#ma$#l !n e5ces s#n$ ci de a ne'a %ia&a. Ele masc1eaz #n sen$imen$ ad(nc al "ersoanei res"ec$i%e c n# meri$ s $riasc. Cear$a i in$erdic&ia n# %or sc1imba obicei#l f#m$or#l#i. Es$e credin&a de baz care "oa$e fi sc1imba$. !$"II re"rezin$ "rinci"i#l ma$ern. C(nd s#n$ "robleme c# s(nii, !nseamn de obicei c mmoim "rea m#l$ fie o "ersoan, fie #n loc, fie #n l#cr# sa# o e5"erien&. .ar$e din "roces#l ma$ern es$e s dai %oie co"il#l#i s creasc . +reb#ie s $im c(nd s l#m !n m(ini i s lsm 1&#rile. *iind e5a'era$ de "ro$ec$or n# %a da celeilal$e "ersoane "osibili$a$ea s fie "re'$i$ s !nfr#n$e "ro"riile e5"erien&e de %ia&. Uneori, a$i$#dinea noas$r "rea "ro$ec$oare "oa$e fi s#focan$ i o"re$e "rac$ic 1rnirea !n an#mi$e si$#a&ii. )ac a"are #n cancer la s(n a$#nci a%em de a face c# resen$imen$e foar$e ad(nci. Las frica s se d#c i fii si'#r c In$eli'en&a Uni%ers#l#i !i are lca#l !n fiecare din$re noi. I"I&A re"rezin$ dra'os$ea, !n $im" ce s(n'ele re"rezin$ b#c#ria. Inimile noas$re "om"eaz c# dra' b#c#ria "rin inimile noas$re. A$#nci c(nd ne ne'm "ro"ria b#c#rie i dra'os$e, inima se s$r(n'e i de%ine rece. In consecin&, s(n'ele de%ine lene i iner$ i ne croim dr#m c$re A"E&IE) A"#I" *i A%AC E COR + Inima n# ne a$ac . 0e lsm aa de "rini de melodramele "e care le creem, c adeseori #i$m s obser%m micile b#c#rii care ne !ncon:oar. .e$recem ani de zile s$orc(nd $oa$ b#c#ria din inimile noas$re "(n c(nd ele cad de d#rere. Oamenii care fac a$ac de cord n# s#n$ nicioda$ %eseli. )ac n# %or s !i acorde $im" s a"recieze b#c#riile %ie&ii, ei %or re-crea !n $im" al a$ac de cord. Inima de a#r, inima de "ia$r, inima desc1is, inima nea'r, inima i#bi$oare, inima mare, inima cald E care es$e a $a, !%O&ACUL di'er $oa$e ideile noi i e5"erien&ele "e care le a%em. Ce sa# "e cine n# "o&i di'era, .e cine ai la fiere, C(nd s#n$ "robleme c# s$omac#l, de obicei !nseamn c n# $im s asimilm noile e5"erien&e. 0e es$e fric. D

Unii "oa$e !i mai amin$esc c(nd a# a"r#$ a%ioanele. *a"$#l de a in$ra !n$r-#n $#b, care s ne "oar$e !n aer fr "ericol era o idee no# 're# de asimila$. La fiecare sca#n era# "#n'i !n caz c "asa'er#l#i !i era r# i foar$e m#l$ l#me le-a folosi$. =rsam !n "#n' c($ mai discre$ i s$#ardesele le colec$a#. Ac#m, d#" a$(&ia ani "#n'ile s#n$ $o$ acolo, dar nimeni n# le mai folose$e. ULCERELE s#n$ frica imens de a n# fi des$#l de b#n . 0e es$e $eam c n# s#n$em des$#l de b#ni "en$r# #n "rin$e, $eama de a n# fi des$#l de b#n "en$r# #n ef sa# "ar$ener. 0# "#$em di'era cine s#n$em. 0e sf(iem $ria, !ncerc(nd s-i m#l&#mim "e ceilal&i. 0# con$eaz c($ de im"or$an$ es$e "ozi&ia noas$r, a"recierea noas$r de sine es$e foar$e :os. 0e es$e $eam c ei %or afla aces$ l#cr#. 6s"#ns#l aici es$e dra'os$ea. Oamenii care se i#besc i se a"rob n# fac nicioda$ #lcer. *ii b#n i i#bi$or fa& de co"il#l din $ine i d-i $o$ s#"or$#l i $oa$ !nc#ra:area "e care &i le-ai dori$ c(nd erai mic. OR#A"ELE #E"I%ALE re"rezin$ cea mai feminin "ar$e a #nei femeii sa# "en$r# #n brba$ masc#lin, "rinci"i#l nos$r# masc#lin i feminin. C(nd n# ne sim&im confor$abil c# a fi femeie sa# brba$, c(nd ne res"in'em $r#"#l ca fiind m#rdar i "c$os a$#nci a%em "robleme c# or'anele 'eni$ale. *oar$e rar am c#nosc#$ "ersoane care a# a%#$ "rin&i care s %orbeasc des"re or'anele 'eni$ale fr e#fenisme. )e obicei or'anele 'eni$ale s#n$ acolo :os , care $e fcea# s crezi c or'anele 'eni$ale era# m#rdare i sc(rboase. )a, $o&i am cresc#$ c# crez#l c n# es$e $ocmai ce%a !n re'#l !n$re "icioarele noas$re. Ceea ce $e-a !n%&a$ mama la $rei ani des"re )#mneze# "ersis$ !n s#bcon$ien$#l $#, Inseamn c n# ai fc#$ nimic ca s $e eliberezi de acele crez#ri. Era acel )#mneze# m(nios i rzb#n$or, Ce credea acel )#mneze# des"re se5, )ac $o$ mai "#r$m c# noi acele sen$imen$e de %ino%&ie des"re se5#ali$a$ea noas$r sa# des"re $r#"#rile noas$re, a$#nci c# si'#ran& c %om crea o "edea"s "en$r# noi !nine. .robleme de ,E-ICA URI"AR) A"U!) ,A#I") PRO!%A% *i PE"I! in$r $oa$e !n aceeai ca$e'orie. Ele a"ar din crez#ri dis$orsiona$e des"re $r#"#rile noas$re i des"re f#nc&ionarea lor corec$. *iecare or'an !n cor"#l nos$r# c# f#nc&iile sale s"ecifice es$e o e5"resie ma'nific a %ie&ii. 0# ne '(ndim la fica$#l sa# la oc1ii no$ri ca fiind m#rdare i "c$oase. )e ce am ales s credem aces$ l#cr# des"re or'anele noas$re 'eni$ale, An#s#l es$e la fel de fr#mos ca i #rec1ea. *r el n# am "#$ea s eliminm ceea ce or'anism#l n# mai are ne%oie i !n aces$ fel am m#ri foar$e re"ede. *iecare "ar$e din cor"#l nos$r# i fiecare f#nc&ie a l#i s#n$ normale, na$#rale i min#na$e. Le cer clien&ilor care %in la mine c# "robleme se5#ale s se '(ndeasc la an#s#l, "enis#l sa# %a'in#l lor c# #n sen$imen$ de dra'os$e i a"reciere "en$r# f#nc&iile i fr#m#se&ea lor. )ac sim&i c %rei s $e faci mic i s $e asc#nzi sa# $e iri&i i $e !nf#rii ci$ind aceas$ car$e, !n$reb-$e de ce, Cine $e-a !n%&a$ s rene'i aceas$ "ar$e a cor"#l#i $#, )esi'#r, n# )#mnze#. Or'anele se5#ale a# fos$ ca fiind "ar$ea din cor" care s ne dea cea mai mare "lcere. A ne'a aceas$a !nseamn a crea d#rere i "edea"s. Se5#l n# n#mai c es$e normal, es$e nemai"omeni$ i min#na$. Es$e la fel de normal "en$r# noi s facem se5 aa c#m res"irm sa# m(ncm. Incearc "en$r# o cli" s %iz#alizezi mre&ia Uni%ers#l#i. Es$e "es$e "#$erea noas$r de !n&ele'ere. 0ici c1iar cei mai b#ni oameni de $iin& c# cel mai b#n ec1i"amen$ n# o "o$ s o msoare. In aces$ #ni%ers e5is$ mai m#l$e 'ala5ii. In$r-#na din$re aces$e mici 'ala5ii e5is$ #n soare. In :#r#l aces$#ia se !n%(r$esc c($e%a "#nc$#le&e din$re care se n#me$e "lane$a .m(n$. Imi es$e foare$ 're# s cred c imensa, incredibila In$eli'en& care a crea$ aces$ Uni%ers es$e #n mo b$r(n ez(nd "e #n nor deas#"ra .lane$ei .m(n$F "zind#-mi or'anele 'eni$ale 7 C# $oa$e aces$ea m#l&i din$re noi am fos$ ed#ca&i !nc din co"ilrie s credem aces$ l#cr#. Es$e %i$al s ne eliberm de idilele nai%e, demoda$e care n# ne s"ri:in i n# ne 1rnesc s"iri$#al. S#s&in c# $rie c "(n i conce"$#l nos$r# de )#mneze# "oa$e s fie #n#l "en$r# noi i n# !m"o$ri%a noas$r. S#n$ a$($ea reli'ii din$re care "o&i s ale'i. )ac ai ac#m o reli'ie care !&i s"#ne c e$i #n %ierme :osnic i #n "c$os, sc1imb-&i-o. 0# "redic ac#m s aler'm i s facem se5 c# cine a"#cm. Ceea ce %rea# s s"#n es$e c #nele din re'#lile noas$re n# a# lo'ic i de aceea aa de m#l&i le !ncalc i de%in i"ocri&i. )ac !nde"r$m sen$imen$#l de %in se5#al din oameni i !i !n%&m s i#beasc i s se res"ec$e "e ei !nii, a#$oma$ se %or $ra$a "e ei i "e ceilal&i !n$r-#n mod care %a fi "en$r# cel mai mare bine i cea mai mare b#c#rie "en$r# $o&i. Ca#za "en$r# care a%em a$($ea "robleme c# se5#ali$a$ea noas$r es$e #ra de sine i dez'#s$#l fa& de sine "e care !l a%em i care ne face s !i $ra$m r# i "e cei din :#r. G

0# es$e de a:#ns s-i !n%&m la coal care es$e mecanica se5#ali$&ii. A%em ne%oie ca la ni%el m#l$ mai ad(nc, s le "ermi$em s-i ad#c amin$e c $r#"#rile i or'anele lor 'eni$ale i se5#ali$a$ea s#n$ l#cr#ri de care se "o$ b#c#ra. Cred c# $o$ s#fle$#l c oamenii care se i#besc "e ei !nii i care !i i#besc $r#"#rile, n# se %or ab#za nici "e ei nici "e ceilal&i. Am 'si$ c "roblemele de ,E-IC URI"AR %in !n 'eneral de la a fi s#"ra$ de obicei "e "ar$ener. Ce%a ce are de-a face c# femini$a$ea sa# masc#lini$a$ea noas$r, ne s#"r. *emeile a# mai m#l$e "robleme c# %ezica #rinar "en$r# c ele a# $endin&a de a-i asc#nde d#rerea. ,A#I"I%A din no# im"lic a fi rni$ !n$r-o rela&ie roman$ic de c$re "ar$ener. PRO!%A%A la brba&i are m#l$ de a face c# a"recierea de sine i c# crez#l c "e ms#r ce !mb$r(ne$e, de%ine mai "#&in brba$. I&PO%E"(A ada#' frica i #neori es$e c1iar ra"or$a$ la d#mnia !m"o$ri%a #n#i "ar$ener din $rec#$. .RI#I I%A%EA %ine de la frica sa# credin&a c es$e "ca$ s $e b#c#ri de $r#"#l $#. =ine de asemni de la dez'#s$#l de sine i "oa$e fi accen$#a$ de #n "ar$ener insensibil. !I" RO&UL PRE/&E"!%RUAL care a a$ins "ro"or&ii e"idemice es$e !n ra"or$ c# an#n&#rile din massmedia. Aces$e an#n&#ri ne ba$ la ca" c $r#"#l femeii $reb#ie s fie "arf#ma$, c#r&a$, "#dra$ ca s fie c($ de c($ acce"$abil. In acelai $im", femeile !i dob(ndesc e'ali$a$ea c# brba&ii i s#n$ bombarda$e c# idei c "rocesele feminine n# s#n$ acce"$abile. +oa$e aces$ea combina$e c# imensele can$i$&i de za1r cons#ma$e !n zi#a de azi, creaz #n $eren fer$il "en$r# aces$ sindrom. E# cred c 'OLILE ,E"ERICE re"rezin$ !n$o$dea#na sen$imen$#l de %ino%&ie se5#al. =in de la #n sim&m(n$ adesea s#bcon$ien$ c n# es$e fr#mos s ne e5"rimm se5#ali$a$ea. Un "#r$$or de boli %enerice "oa$e a%ea mai m#l&i "ar$eneri, dar n#mai cei c# #n sis$em im#ni$ar men$al i fizic mai slab %or con$ac$a boala. Ca adaos la %ec1ile s$andarde, !n #l$imii ani, "o"#la&ia 1e$erose5#al a crea$ o cre$ere !n caz#rile de HERPE! #E"I%AL+ Aceas$a es$e o boal care se !n$oarce la noi $o$ $im"#l ca s ne "ede"seasc "en$r# crez#l "e care !l a%em c s#n$em ri . Her"es#l are $endin&a s a"ar de c($e ori s#n$em s#"ra&i emo&ional. Aces$ l#cr# ne s"#ne de:a foar$e m#l$. 9n$o$dea#na "rin $radi&ie, brba&ii a# a%#$ se5#al mai m#l$e "ar$enere dec($ femeile i c(nd se ad#n brba&i c# brba&i, %a fi bine!n&eles mai m#l$ se5. Aceas$a n# ar fi o "roblem. Unor brba&i le "lace s aib mai m#l$e "ar$enere, n# a$($ "en$r# "lcerea !n sine, c($ i "en$r# a-i sa$isface ne%oile de a#$o-a"reciere. 0# cred c es$e nimic r# !n a a%ea mai m#l$e "ar$enere i a folosi alcool#l ocazional. )ar dac ne a"#cm de c1ef#ri noa"$e de noa"$e i a%em ne%oie de c($e%a "er$enere "e s"$m(n ca s ne do%edim %aloarea, a$#nci n# cred c %enim din$r-#n s"a&i# sn$os. A%em ne%oie s facem c($e%a sc1imbri men$ale. Aces$a es$e #n $im" "en$r# %indecare, "en$r# !n$re'ire, n# "en$r# condamnri. .#$em s ne ridicm deas#"ra limi$rilor din $rec#$. S#n$em c# $o&ii )i%ine i -a'nifice e5"resii ale %ie&ii. Hai s le re%endicm ac#m7 COLO"UL re"rezin$ abili$a$ea noas$r de a lsa s se d#c, de a elimina ceea ce n# $reb#ie. Or'anism#l #man, fiind !n "erfec$ ri$m c# c#r'erea %ie&ii are ne%oie de a o balan& !n$re a absorbi, a asimila i a elimina. 0#mai fricile noas$re ne bloc1eaz eliberarea de ceea ce es$e %ec1i. C1iar i c(nd s#n$ cons$i"a&i, oamenii n# s#n$ de fa"$ z'(rci&i, ei n# a# !ncredere c %a fi %reoda$ de a:#ns. Se &in a'&a&i de rela&ii %ec1i care le "ro%oac d#rere. Le es$e fric s ar#nce 1ainele "e care le &in !n d#la" de ani de zile, de fric ca n# c#m%a s le $reb#iasc !n$r-o zi. S$a# !n$r-#n ser%ici# "e care !l #rsc sa# n# !i acord nici o "lcere "en$r# c economisesc "en$r# zile ne're. 0# scormonim !n '#noi#l de ieri ca s ne facem "r(nz#l de azi. In%a& s ai !ncredere !n "roces#l %ie&ii i !&i %a da !n$o$dea#na ceea ce ai ne%oie. PICIOARELE ne "oar$ !nain$e !n %ia&. .robleme la "icioare indic adesea o fric de a mer'e mai de"ar$e sa# ref#z#l de a mer'e !n$r-o an#mi$ direc&ie. *#'im c# "icioarele, ne $(r(im "icioarele, ne f#rim, s#n$em c# "icioarele !n form de H, clcm !n#n$r# i a%em coa"se mari i 'rase, "line de resen$imen$ele co"ilriei. C(nd n# %rem s facem an#mi$e l#cr#ri, %om a%ea "robleme minore la "icioare. ,ARICELE re"rezin$ rm(nerea !n$r-o sl#:b sa# !n$r-#n loc "e care !l #r(m. =enele !i "ierd abili$a$ea de a "#r$a "rin ele b#c#ria. -er'i !n direc&ia "e care o dore$i, #E"U"CHII ca i '($#l a# de a face c# fle5ibili$a$ea, n#mai c ei e5"rim s#"#nerea im(ndria, e'ocen$rism#l i !nc"&(narea. Adesea, c(nd inain$m ne es$e $eam s ne a"lecm i de%enim infle5ibili. Aceas$a !n&e"ene$e !nc1eie$#rile. =rem s mer'em !nain$e, dar n# %rem s s1imbm mod#l nos$r# de a fi. ?

)e aceea 'en#nc1ii se %indec foar$e !nce$, aici se im"lic e'o-#l nos$r#. /lezna are de asemenea o !nc1eie$#r, dar dac se rne$e se %indec foar$e re"ede. /en#nc1ii ia# mai m#l$ $im" "en$r# c aici se im"lic si'#ran&a de sine i m(ndria noas$r. )a$a %ii$oare c(nd ai o lo%i$#r la 'en#nc1i, !n$reab-$e #nde ai fos$ !nc"&(na$, #nde ai ref#za$ s $e !ndoi, Sca" de !nc"&(nare i las-o s se d#c. =ia&a es$e o c#r'ere, %ia&a es$e micare i ca s $e sim&i bine es$e ne%oie s $e rela5ezi i s $e mi$i o da$ c# ea. O salcie se !ndoaie i se lea'n i c#r'e c# %(n$#l i es$e !n$o$dea#na 'ra&ioas i !n lar'#l ei c# %ia&a. LA'ELE PICIOARELOR a# de a face c# !n&ele'erea noas$r des"re noi i des"re %ia&8 $rec#$, "rezen$ i %ii$or. -#l$or b$r(ni le es$e 're# s mear'. In&ele'erea lor a fos$ !nf#ra$ i adesea !mbrobodi$, ei sim$ c n# es$e nicieri #nde s se d#c. Co"iii mici se mic ferici&i, "icioarele lor danseaz $o$ $im"#l. I$r(nii abia !i $(r(ie "icioarele, ca i c#m n# ar fi dornici s se mi$e. PIELEA re"rezin$ indi%id#ali$a$ea noas$r. .roblemele c# "ielea !nseamn !n 'eneral c ne sim&im indi%id#ali$a$ea amenin&a$ !n$r-#n fel sa# al$#l. Sim&im c al&ii a# "#$ere as#"ra noas$r. A%em "ielea s#b&ire. Cine%a ni se ba' s#b "iele, ne sim&im :#"#i&i de %ii, ni se f#rnic "ielea. Un#l din$re cele mai ra"ide mod#ri s $e %indeci de afec&i#ni ale "ielii es$e s $e "ro$e:ezi i s $e !n'ri:e$i "rin a s"#ne mere#8 - a"rob de c($e%a s#$e de ori "e zi. Ia-&i "#$erea !na"oi7 ACCI E"%ELE n# s#n$ acciden$e. Ca orice al$ce%a !n %ia&a noas$r, noi le creem. 0# es$e c#m am s"#ne8 =rea# s am #n acciden$ , dar a%em $i"are de '(ndire care a$ra' acciden$e. Unii oameni "ar s fie "redis"#i la acciden$e , iar al&ii $riesc o %ia& !n$rea' fr o z'(rie$#r. Acciden$ele s#n$ e5"resia m(niei, a s#"rrii. Ele indic fr#s$rarea ad#na$ din ca#za ne"#$in&ei "ersoanei de a a%ea liber$a$ea de a-i l#a a"rarea. Acciden$ele indic de asemenea re%ol$a !m"o$ri%a a#$ori$&ilor. 0e ener%m aa de $are, !nc($ dorim s lo%im "e cine%a, de fa"$ noi s#n$em cei lo%i&i. C(nd s#n$em s#"ra&i "e noi !nine, c(nd ne sim&im %ino%a&i, c(nd sim&im ne%oia de "edea"s, #n acciden$ es$e o cale min#na$ de a rezol%a "roblema. .are ca i c#m acciden$ele n# s#n$ %ina noas$r, c noi s#n$em %ic$ime nea:#$ora$e ale #n#i :oc al soar$ei. Un acciden$ ne "ermi$e s a$e"$m sim"a$ia i a$en&ia celorlal&i. 6nile noas$re s#n$ c#r&i$e i oblo:i$e i ele. Adesea s$m !n "a$ "e "erioade l#n'i de $im". Si ne doare. C(nd aceas$ d#rere a"are !n or'anism, ne d o indica&ie "en$r# care as"ec$ al %ie&ii noas$re sim&im %ino%&ie. /rad#l de dis$r#'ere fizic ne s"#ne c($ de se%er am sim&i$ noi c $reb#ie s fie sen$in&a i c($ de l#n'. A"ORE0IA/'ULI&IA !nseamn a-i ne'a "ro"ria %ia&, o form e5$rem de #r de sine. -(ncarea es$e 1rnirea de la cel mai de :os ni%el. )e ce s-$i ref#zi 1rana, )e ce %rei s mori, Ce es$e a$($ de !n'rozi$or !n %ia&a $a, !nc($ s-&i dore$i s iei com"le$ din ea, Ura de sine es$e doar #ra !m"o$ri%a #n#i '(nd "e care !l ai des"re $ine !ns#&i. /(nd#rile "o$ fi sc1imba$e. Ce es$e aa de $eribil la $ine, Ai fos$ cresc#$ !n$r-o familie "lin de cri$icism, Ai a%#$ "rofesori care $e cri$ica#, 0# c#m%a "rimele $ale !n%&$#ri reli'ioase $e-a# !n%&a$ c n# e$i des$#l de b#n aa c#m e$i, Adesea !ncercm s 'sim mo$i%e %alide care s ne e5"lice de ce n# s#n$em i#bi&i i acce"$a&i aa c#m s#n$em. )in ca#za obsesiei modei c# $r#"#rile s#b&iri s#n$ m#l$e femei care '(ndesc8 Ji aa n# s#n$ s#ficien$ de b#n. Al ce folos, , !i %or folosi $r#"#l ca "#nc$ focal #nde s-i !ndre"$e #ra de sine. La #n momen$ da$ ele %or s"#ne8 )ac a fi mai slab, $o&i m-ar i#bi . )ar n# mer'e nici aa. 0imic din ce %ine din afar n# mer'e. )ra'os$ea i acce"$area de sine es$e secre$#l. AR%RI%A es$e o boal ce a"are din$r-#n !ndel#n'a$ i con$in## $i"ar de cri$icism. In "rim#l r(nd cri$icism "en$r# sine i a"oi cri$icism "en$r# al&ii. Oamenii c# ar$ri$ a$ra' adesea m#l$ cri$icism "en$r# c es$e $i"ar#l lor s cri$ice. Ei s#n$ bles$ema&i c# "erfec&ionism , ne%oia de a fi "erfec&i $o$ $im"#l, !n orice si$#a&ie. S$ii "e cine%a "e aceas$ "lane$ care s fie "erfec$, E# n#7 )e ce ne "#nem s$andarde care s"#n c $reb#ie s fim S#"er "ersoane ca s ne acce"$m "e noi !nine c($ de c($, Es$e o e5"resie a$($ de "#$ernic8 0# s#n$ des$#l de b#n i aa o "o%ar 'rea de cra$. A!%&, mai n#mim i dra'os$e s#focan$ . E5is$ #n sen$imen$ c $# n# ai dre"$#l s res"iri "en$r# $ine !ns#&i. Co"iii as$ma$ici a# adeseori o con$iin& s#"ra-dez%ol$a$ . Ei se sim$ %ino%a&i "en$r# $oa$e l#cr#rile care n# mer' bine !n :#r#l lor. Ei se sim$ ne!nsemna&i i fr %aloare i de aceea se sim$ %ino%a&i i a# ne%oie de a#$o-"ede"sire. As$m#l "oa$e fi %indeca$ #neori c# c#re 'eo'rafice , !n s"ecial dac "rin&ii n# mer' c# ei. )e obicei, co"iii as$ma$ici !i las !n #rm boala. Aceas$a !nseamn c se d#c la coal !n al$ ora, se cs$oresc sa# se m#$ "#r i sim"l# de acas i boala se dizol% de la sine. Adesea, mai $(rzi# !n K

%ia&, se %a !n$(m"la ce%a care %a a"rea "e acel b#$on %ec1i i %a declana #n no# as$m. C(nd aces$ l#cr# se !n$(m"l, ei n# rs"#nd c# ade%ra$ circ#ms$an&elor "rezen$e, ci acelora care se !n$(m"la# !n co"ilria lor. AR!URI) %IE%URI) .E'R) '1ICI *i I".LA&A(II s#n$ $oa$e indica&ii ale m(niei "e care o e5"rim $r#"#l. -(nia !i %a 'si #n mod de e5"rimare, indiferen$ c($ de $are %om !ncercanoi s o s#"rimm. Ab#r#l care se colec$eaz $reb#ie s fie elibera$. 0e es$e $eam c dac dm 'las m(niei, ne dis$r#'em l#mea noas$r, dar m(nia "oa$e fi elibera$ "#r i sim"l# s"#n(nd8 S#n$ m(nios sa# s#"ra$ din aceas$ ca#z . Es$e ade%ra$ c n# "#$em s"#ne aces$ l#cr# ef#l#i nos$r#, dar "#$em s ba$em "ernele s &i"m c($ ne &ine '#ra !n main sa# "d#re, s "rac$icm #n s"or$. Aces$ea s#n$ ci de a elimina f#ria fr nici #n risc. Oamenii s"iri$#ali cred adesea c ei n# ar $reb#i s se m(nie . Es$e ade%ra$, $o&i l#crm "en$r# momen$#l c(nd n# o s mai dm %ina "e al&ii "en$r# sen$imen$ele noas$re, dar "(n a$#nci es$e mai sn$os s rec#no$i ceea ce sim&i "e momen$. CA"CERUL es$e o boal ca#za$ de #n resen$imen$ foar$e ad(nc, &in#$ "en$r# o "erioad l#n' de $im", "(n c(nd li$eralmen$e !&i mn(nc $r#"#l. Se !n$(m"l ce%a !n co"ilrie, care dis$r#'e sim&#l !ncrederii. E5"erien&a aceas$a n# es$e nicioda$ #i$a$ i indi%id#l $rie$e c# #n sen$imen$ de a#$o-com"$imire, fiind#-i 're# s dez%ol$e o rela&ie soli "e $ermen l#n'. )in ca#za aces$#i sis$em de '(ndire, %ia&a "are #n ir l#n' de dezam'iri. /(ndirea es$e "$r#ns de #n sen$imen$ de nea:#$orare, fr s"eran& i as$fel, de%ine #or "en$r# noi s dm %ina "e al&ii "en$r# $oa$e "roblemele noas$re. Oamenii c# cancer s#n$ de asemenea foar$e cri$ici c# ei !nii. )#" mine, c1eia de a %indeca cancer#l es$e !n a !n%&a s $e i#be$i i s $e acce"&i "e $ine !ns#&i. #REU%A%E E0CE!I, re"rezin$ ne%oia de "ro$ec&ie. C#$m "ro$ec&ie "en$r# a n# fi rni&i de cri$icism, ab#z, se5#ali$a$e, a%ans#ri se5#ale i de o fric de %ia& !n 'eneral. Ale'e-&i ceea ce &i se "o$ri%e$e7 0# s#n$ o "ersoan d#rd#lie, dar !n dec#rs#l anilor am obser%a$ c a$#nci c(nd m sim$ !n nesi'#ran& i mie 're#, "#n c($e%a Bilo'rame "e mine. C(nd amenin&area a $rec#$, 're#$a$ea mea re%ine sin'#r la normal. A $e l#"$a c# 're#$a$ea es$e o "ierdere de $im" i ener'ie. )ie$ele n# a# efec$, o da$ ce $e-ai o"ri$, 're#$a$ea cre$e din no#. I#bind#-$e i a"rob(nd#-$e, a%(nd !ncredere !n "roces#l %ie&ii i sim&ind#-$e !n si'#ran& "en$r# c !&i c#no$i "#$erea min&ii, formeaz cea mai b#n die$ "e care o c#nosc. Ince"e o die$ "en$r# '(nd#rile ne'a$i%e i 're#$a$ea $a se %a re'la sin'#r. .rea m#l&i "rin&i !nf#nd '#ra co"il#l#i c# m#l$ m(ncare, indiferen$ care ar fi "roblema. Ace$i co"ii cresc ad#&i i ori de c($e ori a# o "roblem s$a# !n fa&a fri'ider#l#i c# #a desc1is i s"#n8 0# $i# ce %rea# . UREREA de orice fel indic %ino%&ia. =ino%&ia ca#$ !n$o$dea#na "edea"s i "edea"sa creaz d#rere. )#rerea cronic %ine de la %ino%&ia cronic, adesea aa de ad(nc !n'ro"a$, c nici n# mai s#n$em co$ien&i de ea. =ino%&ia es$e o emo&ie $o$al nefolosi$oare. 0# face "e nimeni s se sim$ mai bine i nici n# sc1imb si$#a&ia. Sen$in&a $a s-a $ermina$, aa c las-$e s iei afar din !nc1isoare. A ier$a !nseamn s $e dai b$#$, s lai r#l s se d#c. CO&O(IILE CERE'RALE s#n$ c1ea'#ri de s(n'e, o con'es$ie !n c#r'erea s(n'el#i !n zona creier#l#i, $ind alimen$area c# s(n'e a creir#l#i. Creier#l es$e com"#$er#l cor"#l#i. S(n'ele es$e b#c#rie. =enele i ar$erele s#n$ canale ale b#c#riei. +o$#l f#nc&ioneaz s#b le'ea i s#b ac&i#nea i#birii. In fiecare s$ro" de in$eli'en& din Uni%ers, 'sim i#bire. Es$e im"osibil s m#ncim i s f#nc&ionm bine, fr a sim&i i#bire i b#c#rie. /(ndirea ne'a$i% !nc1ea' creier#l i n# mai las loc c#r'erii libere i desc1ise a b#c#riei i i#birii. 6(s#l n# "oa$e %eni !n cascade dac n# !i es$e "ermis s fie liber i nesb#i$. Es$e la fel c# i#birea i b#c#ria. =ia&a n# es$e nemiloas, dec($ dac noi o facem aa, dac noi ale'em s ne #i$m la ea ca i c#m ar fi. .#$em s 'sim #n dezas$r# $o$al !n cea mai mic s#"rare i "#$em s 'sim b#c#rie !n cea mai mare $ra'edie. )e"inde n#mai de noi. Uneori !ncercm s for&m %ia&a s mear' !n$r-o an#mi$ direc&ie, dei n# es$e !n fa%area noas$r. Uneori ne creem como&ii cerebrale ca s for&m s sc1imbm $o$al direc&ia i s ne ree%al#m fel#l de a $ri. 2"(EPE"EALA !n cor" !nseamn !n&e"eneal men$al. *rica ne face s ne a'&m de %ec1i obicei#ri i ne es$e 're# s fim fle5ibili. C(nd '(ndim c n# es$e dec($ o cale de a face ce%a, ne $rezim adesea !n&e"eni&i. .#$em !n$o$dea#na s 'sim o al$erna$i% !n a face l#cr#rile. Obser% #nde an#me !&i a"are !n&e"eneala, #i$$e la lis$a mea i !&i %a ar$a #nde !n min$ea $a e$i ri'id i !n&e"eni$. L

CHIRUR#IA !i are loc#l ei. Es$e b#n "en$r# oase r#"$e i acciden$e i "en$r# si$#a&ii mai "res#s de abili$a$ea #n#i !nce"$or s le rezol%e. In as$fel de condi&ii es$e mai #or s faci o"era&ia i s-&i concen$rezi $oa$ "#$erea men$al de %indecare !n a "re%eni re-crearea acelei condi&ii. +o$ mai m#l&i medici !i !n$orc fa&a s"re medicina 1olis$ic, $ra$(nd "ersoana !n !n$re'#l ei. Ji $o$#i ma:ori$a$ea doc$orilor n# l#creaz c# ca#za bolii, ei $ra$eaz doar sim"$omele, efec$ele bolii. Ei fac aces$ l#cr# !n do# mod#ri8 $e o$r%esc sa# $e m#$ileaz. C1ir#r'ii $aie i dac $e d#ci la #n c1ir#r' o s-&i recomande o o"era&ie. )ac $e-ai decis "en$r# o o"era&ie "re'$e$e-$e "en$r# aceas$ e5"erien& as$fel !nc($ $o$#l s mear' foar$e bine i #or, iar $# s $e %indeci c($ mai ra"id c# "#$iin&. Cere-le doc$or#l#i i ec1i"ei s coo"ereze c# $ine. C1ir#r'ii i ec1i"ele lor n# !i da# seama c "(n i s#b infl#en&a anes$ezic#l#i c(nd s#n$ adormi&i, bolna%ii $o$#i "erce" la ni%el s#bcon$ien$ ceea ce se !n$(m"l i ce se disc#$ !n sala de o"era&ii. Clien&ilor mei le recomand !n$o$dea#na s afirme8 *iecare m(n care m a$in'e !n s"i$al es$e o m(n %indec$oare i e5"rim dra'os$e i O"era&ia %e mer'e re"ede i #or . )#" o"era&ie "#ne-&i m#zic rela5an$ i "lc#$, c($ de m#l$ "o&i afirma - %indec ra"id, comfor$abil i "erfec$ . S"#ne-&i8 - sim$ $o$ mai bine "e zi ce $rece . )ac "o&i !nre'is$reaz-&i o case$ c# afirma&ii "ozi$i%e. Ia-o c# $ine la s"i$al i asc#l$-o !n $im" ce $e odi1ne$i i $e rec#"erezi. Obser% senza&iile, n# d#rerea. Ima'ineaz-&i dra'os$ea c#r'(nd din inima $a "rin bra&e i "(n la m(ini. .#ne-&i m(inile "e loc#l ce $reb#ie %indeca$ i s"#ne8 +e i#besc i $e a:#$ s $e %indeci . U&.LAREA !nseamn !nc1e'are i s$a'nare !n '(ndirea emo&ional. Creem si$#a&ii !n care s#n$em rni&i i a"oi ne a'&m de aces$e amin$iri. Umflarea re"rezin$ adesea "l(ns#l !nnb#i$, sen$imen$#l de !n'lodare i "rin !n ca"can sa# d(nd %ina "e al&ii "en$r# "ro"riile noas$re limi$ri. Elibereaz-$e de $rec#$, las-l s se s"ele. Ia-&i "ro"ria "#$ere !na"oi. 0# mai insis$a as#"ra a ceea ce n# %rei. Las-$e s "l#$e$i #or "e %al#rile %ie&ii. %U&ORILE s#n$ cre$eri false. O s$ridie ia #n 'r#n$e de nisi" i ca s se "ro$e:eze, creaz o cara"ace 'roas i $are !n :#r#l ei. 0oi o n#mim "erl i '(ndim c es$e fr#moas. La fel facem i noi, l#m o d#rere %ec1e i o !n'ri:im, o c#r&m de coa: i c# $im"#l a%em o $#moare. E# n#mesc aces$ l#cr# a der#la #n film %ec1i. Cred c mo$i%#l "en$r# care femeile cara a$($ea $#mori !n zona #$er#l#i es$e c ele ia# o rnire emo&ional dre"$ #n a$ac la femini$a$ea lor i a# 'ri: de ea s o men&in. E# !l n#mesc sindrom#l8 El mi-a fc#$ r# . 0#mai c o rela&ie care se sf(e$e n# !nseamn c es$e ce%a !n nere'#l ci noi i nici n# micoreaz %aloarea noas$r. 0# es$e im"or$an$ si$#a&ia care ni se !n$(m"l, ci modali$a$ea !n care reac&ionm la ea. +o&i s#n$em 2334 res"onsabili "en$r# $oa$e e5"erien&ele noas$re de %ia&. Ce crez#ri des"re $ine !ns#&i "o&i s sc1imbi ca s a$ra'i ni$e com"or$amen$e mai i#bi$oare, In in3initatea 4ie5ii mele unde sunt) totul este per3ect) 6ntreg *i complet+ Imi recunosc trupul ca pe un prieten 7un+ .iecare celul8 6n corpul meu are Inteligen58 i4in8+ Ascult ceea ce 6mi spune *i *tiu c8 s3atul ei este 7un+ !unt 6ntotdeauna ap8rat) protejat 6n mod i4in *i 6ndrumat+ Aleg s8 3iu s8n8tos *i li7er+ %O%UL E!%E 'I"E 2" LU&EA &EA+