You are on page 1of 3

Pozivamo zainteresovane studente i diplomce da se prijave na neku od radionica koje e se odrati tokom februara 2014.

SVE radionice e biti odrane u novoj centralnoj zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, u uionici na II spratu.

1. KOMUNIKACIJA U POSLOVNOM OKRUENJU (VERBALNA I NEVERBALNA)


25. februar 2014. Komunikacija je veoma bitna stvar u svakodnevnom ivotu, pa samim tim i u poslovnom okruenju. Saznajte na ta se sve obraa panja prilikom komunikacije sa drugima i kakvu poruku aljete. VODITELJI: Maja iki, anglista Tijana Fanka, biolog DATUM I VREME ODRAVANJA: Edukacija e biti odrana u utorak, 25. februara 2014. godine , u periodu od 11.00-12.45h .

2. KARIJERNI PROFIL FILOLOGA


25. februar 2014. ta je sve zanimanje filologa? ta sve moe da radi u toku i nakon studiranja? Interaktivno predavanje na ovu temu e odrati student romanistike, budui filolog. VODITELJ: Danijela Jovii, filolog DATUM I VREME ODRAVANJA: Edukacija e biti odrana u utorak, 25. februara 2014. godine, u periodu od 13.00-15.45h .

3. PISANJE Cva I MOTIVACIONOG PISMA


26. februar 2014. Imate problem da napiete svoj CV? Niste sigurni koji je najbolji nain da se predstavite? Ovo je prava radionica za vas. Voditelji radionica e proi sa vama kako je najbolje da napiete svoj CV i kako da se na najbolji nain predstavite. VODITELJI:
Univerzitet u Novom Sadu Dr Ilije uriia 3 *u okviru Studentskog doma "Slobodan Baji" Telefon: (021) 485 2041 karijera@uns.ns.ac.rs www.razvojkarijere.uns.ac.rs

Maja iki, anglista Tijana Fanka, biolog DATUM I VREME ODRAVANJA: Edukacija e biti odrana u sredu, 26. februara 2014. godine, u periodu od 11.00-12.45h .

4. ASERTIVNA KOMUNIKACIJA
26. februar 2014. Svako moe biti asertivan u komunikaciji! Niko se nije rodio da zna lako sa ljudima. Nekome komunikacija ide lake, nekome tee, ali svako moe da naui da bude asertivan u komunikaciji. Na ovoj radionici uesnici e imati priliku da naue osnovna pravila asertivnosti, koji sve oblici komunikacije postoje i provebaju kako da budu asertivni. VODITELJI: Dragana Simi, psiholog Andrea Novotni, psiholog DATUM I VREME ODRAVANJA: Edukacija e biti odrana u sredu, 26. februara 2014. godine, u periodu od 13.00-14.45h .

5. PRIPREMA ZA INTERVJU ZA POSAO


27. februar 2014. Re je o interaktivnoj radionici, koja ima za cilj to bolju pripremu uesnika za razgovor sa poslodavcem i njegove zahteve, razvijanje svesti o vanosti te karike u lancu graenja karijere. Sastavni deo radionice su virtuelni razgovori koji ukljuuju preanja iskustva, kao i odgovore na sve nedoumice i pitanja uesnika. Naime, na ovoj radionici moete stei uvid u zahteve poslodavaca na samom intervjuu, u najuestalije greke koje se prave, i sve to uz mnotvo primera. Doite na radionicu, i kroz veliki broj vebi i simulacija nauite cake uspenog samopredstavljanja. Ne zaboravite, nikada neete imati drugu priliku da ostavite prvi utisak!

VODITELJ: Nevena Markov, master psiholog Aleksandra ivkovi, diplomirani psiholog


Univerzitet u Novom Sadu Dr Ilije uriia 3 *u okviru Studentskog doma "Slobodan Baji" Telefon: (021) 485 2041 karijera@uns.ns.ac.rs www.razvojkarijere.uns.ac.rs

DATUM I VREME ODRAVANJA: Edukacija e biti odrana u etvrtak, 27. februar 2014. godine, u periodu od 11.00-12.45h .

6. RAD SA TEKIM LJUDIMA


27. februar 2014. Ponekad imate utisak kako ne moete da izaete na kraj sa nekim ljudima. Sreete se sa osobama koje ele da je panja stalno na njima ili vam deluju da su povueni? Na ovoj radionici ete stei znanja kako da izaete na kraj sa takvim ljudima i kako da se izborite sa stresom u takvim situacijama. VODITELJI: Aleksandra ivkovi, diplomirani psiholog Danijela Jovii, filolog DATUM I VREME ODRAVANJA: Edukacija e biti odrana u etvrtak, 27. februar 2014. godine, u periodu od 13.00-14.45h . Edukacije su BESPLATNE!!! Prijave aljite na nau email adresu: karijerauns@gmail.com. U Subject maila stavite prijava za radionicu. U telu maila napiite vae ime i prezime, fakultet, smer i za koje radionice se prijavljujete. Broj mesta je ogranien! Prvih 20 prijavljenih e imati mogunost da uestvuju na treningu; oni e biti pravovremeno obaveteni o uestvovanju, te se mole da na vreme jave ukoliko ne budu u mogunosti da dou na trening.

Univerzitet u Novom Sadu Dr Ilije uriia 3 *u okviru Studentskog doma "Slobodan Baji" Telefon: (021) 485 2041 karijera@uns.ns.ac.rs www.razvojkarijere.uns.ac.rs