You are on page 1of 9

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN


AKADEMIK / KOKURIKULUM
PROGRAM :

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian

Mata Pelajaran / Kursus / Kertas / Jenis Kokurikulum :


Minggu /
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

M1

a.

KBSR


b.

Interaksi 1

M2
Interaksi 2

SEMESTER :

Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

1.

KBSR
2.


3.


(1 jam)

Tutorial
(jam)

1.


2.


( 2 jam)

Kod :
Amali
(0 jam)

2 (Jun-November)
BCN3108
ISL
(2 jam)

TAHUN :

2 (2011)

Kredit :

3 (3 + 0)

Catatan / Refleksi

i.

ii.

iii.

6-15
iv.

1629


1&2

1.

a.

b.

( 1 jam)
2.

2 jam

i.


3
4

SKEMA TLO
Minggu /
Tarikh

M3
Interaksi 3

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

1.

a.

b.

(1 jam)

2.

Tutorial
(jam)

2jam

Amali
(0 jam)

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

i.


5&1

M4
Interaksi 4

M5
Interaksi 5

a.

b.

1.

(1 jam)
2.

( 2 jam)

2&3

i.

a.


b.

1.

i.

123136
ii.

2.

(2 jam)

4&5

(1 jam)
2

SKEMA TLO
Minggu /
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(0 jam)

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

M6
Interaksi 6

a.

b.

1.

2.

1 jam

1.

2.

(2 jam)

i.

2005.7
ii.

2006.03
iii. PPK(2001),
Pembelajaran Secara
Konstruktivisme

i. PPK(2001),
Pembelajaran Secara
Kontekstual

1&2

M7
Interaksi 7

a.
b.
c.


1.

2.

3.


1 jam

1.

2.

( 2 jam)

3&4

SKEMA TLO
Minggu /
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(0 jam)

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

Minggu /
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(0 jam)

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

M8
Interaksi 8

a.

b.

c.

1.

2.

3.

a.

b.

1 jam

2 jam

5&1

Pengalaman Berasaskan Sekolah 4 ( PBS Task Elektif)


4

M9

Cuti Pertengahan Semester

M 10

M 11
Interaksi 9

i.

ii.

208262
iii.

158174

a
b

1.

2.

1 jam

2 jam


i.

453460

2&3
4

SKEMA TLO
Minggu /
Tarikh

M 12
Interaksi 10

Tajuk dan Kandungan

a.

Hasil Pembelajaran

1.

2.

Kuliah
(jam)

1 jam

Tutorial
(jam)

2 jam

Amali
(0 jam)

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

i. PPK(2001), Belajar
Cara Belajar

i. PPK(2001), Aplikasi
Teori Kecerdasan
Pelbagai dalam P & P

i. PPK(2001),
Pengajaran
Berasaskan Kajian
Masa Depan

4&5

M 13
Interaksi 11

1.

a.

b.

1.

2.

(1 jam)

2 jam

1&2

M 14
Interaksi 12

2.

1 jam

SKEMA TLO
Minggu /
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(0 jam)

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

Amali
(0 jam)

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

2 jam

3&4
Minggu /
Tarikh

M 15
Interaksi 13

Tajuk dan Kandungan

a.

b. SAL

Hasil Pembelajaran

1.

2.SAL

Kuliah
(jam)

a.
b. SAL

1 jam

Tutorial
(jam)

( 2 jam)

5&1

i. PPK(2001),
Pbelajaran Akses
Kendiri

SKEMA TLO
Minggu /
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

a.

b.

c.
M 16

Interaksi 14 d.

e.

Minggu /
Tarikh

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

1.
a.

2.

b.

1 jam

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

1.

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

2&3

Tutorial
(jam)

2.

1
a.

b.

( 2 jam)

1 jam

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

i.

12-16 53-69

( 2 jam)

M 17
Interaksi 15

Amali
(0 jam)

Amali
(0 jam)

ISL
(2 jam)

\
BCSK

Catatan / Refleksi

i.

112-119 134144

SKEMA TLO
Minggu /
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

M 18

Ulangkaji dan Gantian Kuliah

M 19

Ulangkaji dan Gantian Kuliah

M 20

Peperiksaan

M 21

Tajuk dan Kandungan

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

Amali
(0 jam)

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

4&5

MMinggu /
Tarikh

Amali
(0 jam)

Hasil Pembelajaran

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Peperiksaan

SKEMA TLO
MMinggu /
Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Cuti
Semester

Kuliah
(jam)

Tutorial
(jam)

Amali
(0 jam)

ISL
(2 jam)

Catatan / Refleksi

Cuti Semester

Tandatangan Pensyarah

Tandatangan Ketua Jabatan /


Ketua Unit Kokurikulum

( Nama : YEOH GUAY NGOH )

( Nama :

Tarikh :

Tarikh :

15 JUN 2012