You are on page 1of 1

SYARAT DAN PERATURAN SUKAN TARA 1. Setiap penyertaan pelajar akan menyumbangkan 1 markah kepada setiap rumah sukan.

2. Bagi peserta yang melepasi tahap kelayakan bagi setiap acara, mereka akan menyumbang 2 markah kepada rumah sukan. Tahap Kelayakan Bagi Setiap Acara (untuk mendapat 2 markah) Acara / Kategori 1""# &""# L'mpat (auh L'ntar eluru elaki 1$ saat 1 min 3" saat $ meter & meter Peremp!an 1% saat 1 min &" saat &.5 meter 3 meter

3. Setiap peserta hanya dibenarkan melakukan sekali cubaan sahaja bagi setiap acara. Sistem Pingat 1. Hanya 5 pingat sahaja yang dipertandingkan dalam sukan tara iaitu Lelaki A, Lelaki B, erempuan A, erempuan B dan !eseluruhan.