You are on page 1of 25

Ngy ht hn: 01/11/2014

15/01/2014

Ngy ht hn: 22/04/2014

SHOP THI TRANG CIOR

S 51A Ph Hng Bi - Hon Kim - H Ni Gim 15% tng gi tr ha n thanh ton Ngy ht hn: 9/6/2014

THI TRANG, PH KIN


THI TRANG IVY MODA

H Ni S 34 B Triu - Hon Kim S 163 Thi H - ng a S 303 Kim M - Ba nh S 98 Tn c Thng - ng a SENORA Tng 1 - The Garden Mall Tng 2 - Mipec Tower s 229 Ty Sn S 243 Cu Giy - Dch V ng Tng 1 - s 7-9 Nguyn Vn Linh Savico Long Bin Qung Ninh S 30 Knh Lim - Hn Gai Nng S 136 Nguyn Vn Linh - Thanh Kh TP. Vinh S 147 L Li TP. H Ch Minh S 181 Cch Mng Thng 8 - Q.3 S 142 V Th Su - Q.3 Gim 15% trn tng gi tr ha n Ngy ht hn: 30/06/2014

ROSABELLA

H Ni: s 15 L Thi T - Hon Kim H Ch Minh: s 23 L Vn S - Ph Nhun Gim 10% tng gi tr ha n Ngy ht hn: 25 /07/2014

S 15 Ng Th Nhm - Qun Hai B Trng - H Ni S 97 Kim M - Qun Ba nh - H Ni Gim 10% tng gi tr ha n Ngy ht hn: 31/01/2014

THI TRANG NI Y YISELLE

THI TRANG BLUEKIDS

S 21A Trn Duy Hng - Cu Giy - H Ni S 169 Lng H - ng a - H Ni S 261 Ph Hu - Hai B Trng - H Ni Gim 10% gi cc sn phm qun o ph kin cho b Ngy ht hn: 31/12/2013

TRANG SPORT SHOWROOM


S 42 Phm Hng Thi - P. Bn Thnh - Q.1 - TP H Ch Minh
u i cho ch th TienPhong Bank Visa Classic v ch th ATM Gim 8 % cho tt c cc mt hng

(tr dy tenis, dy cu lng, banh, giy v vt tennis cc loi)

u i cho ch th TienPhong Bank Visa Gold Gim 10% cho tt c cc mt hng Ngy ht hn: 31/07/2014

(tr dy tenis, dy cu lng, banh, giy v vt tennis cc loi)

BO BOUTIQUE
S 54 L Quc S - Hng Trng - H Ni. S 48 Nguyn Th nh - Trung Ha - Cu Giy - H Ni S 90 Hng Gai - Hon Kim - H Ni.
Gim 15% gi tr ha n cho ch th Visa TienPhong Bank Gold Gim 10% gi tr ha n cho ch th Visa TienPhong Bank Classic v ch th ATM Ngy ht hn: 01/08/2014

HNG BOUTIQUE
S 145 - 147 Kim M - Ba nh - H Ni. S 276 B Triu - H Ni S 26A Ph Hu - H Ni S 91 Cu Giy - H Ni
Gim 15% gi tr ha n Ngy ht hn: 20/09/2014

CHARMING LYS
S 2D Quang Trung - Hon Kim - H Ni B1-R5-37 TTTM Vincom Mega Mall Royal City 72A Nguyn Tri - Thanh Xun - H Ni
Gim 20% gi tr ha n Ngy ht hn: 01/10/2014

TTTM Vincom Center - s 191 B Triu - H Ni TTTM Trng Tin Plaza - H Ni Gim 10% tng gi tr ha n Thi gian: 30/6/2014

THOMAS SABO - trang sc, ng h cao cp

VASCARA

- S 189A Cng Qunh - Q.1 - TP. HCM - S 375-377 Nguyn nh Chiu - Q.3 - TP. HCM - S 58 Nguyn Tri - Q.5 - TP. HCM - Outlet 478 Cch Mng Thng 8 - Q.3 - Tp.HCM - S 926 Cch Mng Thng 8 - Q.Tn Bnh - TP. HCM - S 497 Quang Trung - Q.G Vp - Tp.HCM - S 58 inh Tin Hong - Q.Bnh Thnh - Tp.HCM - S 419 Nguyn Vn Lung - Q.6 - Tp.HCM - S 112 ng ch Khim- P.5- Q.11- Tp.HCM - S 8 Hng Vng - Tp.Long Xuyn - Tnh Long Xuyn - S 235 X Vit Ngh Tnh - Q.Bnh Thnh - Tp.HCM - S 144 Nguyn nh Th - p Trung Chnh 2 X Tn Xun - Huyn Hc Mn - Tp.HCM. - S 181 Phm Vn Thun - Bin Ha - ng Nai - S 105A ng 30/4 - Bin Ha - ng Nai - S 278 Ba Cu - Tp.Vng Tu - Tnh B Ra -Vng Tu - S 105 Yersin - Tp.Th Du Mt - Bnh Dng - S 222 Cu Giy - Cu Giy - H Ni - S 238 Ph Hu - Hon Kim - H Ni - S 219 Tn c Thng - ng a - H Ni - S 41 Cha Bc - ng a - H Ni - S 1040 Trn Hng o - Tp.Ninh Bnh - Tnh Ninh Bnh Catwalk S 80 Phm Hng Thi - Q.1 - Tp.HCM Gim 5% tng gi tr ha n ti Vascara Gim 10% tng gi tr ha n ti Catwalk Ngy ht hn: 01/07/2014

Galle Watch ti H Ni S 41 Thi Sch - Hai B Trng S 3 Hng Khay - Hon Kim BigC Thng Long - S 222 Trn Duy Hng BigC Savico - S 7-9 Nguyn Vn Linh - Long Bin TTTM Parkson - Ta nh Keangnam - Cu Giy S 309 Kim M - Ba nh TTTM Trng Tin Plaza Galle Watch ti Hi Dng S 8 Trn Hng o Galle Watch ti Hi Phng BigC Hi Phng - Ng 5 Sn Bay Ct Bi Galle Watch ti Nng Vnh Trung Plaza - S 225 227 Hng Vng Galle Watch ti H Ch Minh BigC - S 202 B Hong Vn Th - Q.Ph Nhun Siu th Maximark 3 /2 - ng 3 /2 - Q.10 BigC Ph Thnh - s 53 Nguyn Sn - Q.Tn Ph BigC Pandora - s 1/1 Trng Chinh - Q.Tn Ph Luxury Watch s 25 Hng Khay - Hon Kim - H Ni Luxury Watch TTTM Vincom Center - Tp H Ch Minh Gim gi 10% trn tng gi tr ha n thanh ton. Ngy ht hn: 30/06/2014

GALLE WATCH

SC KHE, LM P
DERMAL CENTER SPA
S 4 ng 24 - o Tn - H Ni Tng 20% cho khch hng mua th v sn phm Ngy ht hn: 05/01/2014

DIAMOND HIU SPA

Diamond Hiu Spa

S 136 Ph Hu - Hai B Trng - H Ni * Gim 50% dch v lm p - Khng p dng cho dch v ni mi v cc dch v di 200.000VND - Khng p dng trong khong thi gian t 01/11/2013 01/02/2014 * Gim 50% dch v hc ngh * Gim 30% gi sn phm Ngy ht hn: 15/08/2014

S 17 L Nam - Hon Kim - H Ni Gim 20% gi dch v v 10% gi sn phm cho ch th Visa TienPhong Bank Classic Gim 30% gi dch v v 15% gi sn phm cho ch th Visa TienPhong Bank Gold Ngy ht hn: 15 /08/2014

DIBI MILANO

BODY & HEALTH ESSENTIALS - Sn phm chm sc sc khe

Cng ty TNHH mt thnh vin Dc Si Gn (SAPHARCO) - TP. H Ch Minh - Nh thuc Nguyn Hu (s 81 ng Nguyn Hu- Q. 1) - Nh thuc Pasteur (s 156 ng Pasteur- Q. 1) - Nh thuc Qun 3 (s 114-116 Trn Quc Tho- Q. 3) - Nh thuc Thp Mi (s 80 ng Thp Mi- Q. 6) Cng ty c phn xut nhp khu Y t TP. H Ch Minh (YTECO) - Hiu thuc s 4 (s 68 - Cch Mng Thng Tm- Q. 3) Cng ty c phn Dc phm Qun Ba- TP. H Ch Minh - Hiu thuc s 9 (s 243 ng Hai B Trng) - Hiu thuc s 18 (s 05 ng K ng) in thoi: 0908 187 503 Gim 10% cho sn phm th 2 v gim 20% cho sn phm th 3 (p dng trn cng 1 ha n mua hng) Thi gian: 15 /11/2013

M PHM KHONG BELLLAPIERRE

S 120 La Thnh - ng a - H Ni Gim 5% gi tr ha n cho ch th Visa TienPhong Bank Classic Gim 10% cho ch th Visa TienPhong Bank Gold Tng thm 5% nhn dp sinh nht khch hng Ngy ht hn: 31/05 /2014

THU CC SPA
S 57 Nguyn Khc Hiu - Ba nh - H Ni S 288 Ty Sn - ng a -H Ni. S 4 - L 13B - Trung Ha - Cu Giy - H Ni
Gim 20% dch v spa Ngy ht hn: 12/09/2014

Ngy ht hn: 31/10/2013

Ngy ht hn: 15/11/2013

BNH VIN A KHOA QUC T THU CC


S 286 Thy Khu - Ty H - H Ni.
Gim 8% dch v khm, cha bnh. Gim 5% dch v Phu thut thm m, Cng ngh cao v hng ha, m phm s dng cho dch v cng ngh cao Ngy ht hn: 12/09/2014

S SPA
S 40B Phm Ngc Thch - P.6 - Q.3 -TP H Ch Minh
Gim 20% tng gi tr ha n ( bao gm VAT) Khng p dng cho th 7 v ch nht Ngy ht hn: 01/04/2014

TRUNG TM NHA KHOA PHNG NG

S 54-56-58 ng 3/2 - P.12 - Qun 10 - TP H Ch Minh

Gim 30% gi dch v trong thng 10/2013 Gim 25% gi dch v trong thng 11 v 12/2013 Gim 20% gi dch v t 01/01/2014 01/10/2014 Ngy ht hn: 01/10/2014

VIN DA HOLLYWOOD
Gim 50% cc gi dch v:

S 89A Nguyn Tri - P.Bn Thnh - Q.1 - TP H Ch Minh


Chm sc da mt chuyn nghip; Dch v trit lng; Dch v tm trng; Dch v tm dng

Gim 10% tt c cc dch v cn li Ngy ht hn: 01/10/2014

LETRAVEL
S 14 Hng Phc - Ba nh - H Ni
Gim 5 - 10% tng gi tr ha n, p dng cho cc tour du lch ni a v quc t Ngy ht hn: 30/08/2014

LAKE SIDE HOTEL


S 23 Ngc Khnh Ba nh H Ni
Gim 30% gi phng (trn gi cng b) Gim 10% cho thc n t chn (A La Carte) v ung ti nh hng Nht Bn Azuma v nh hng Trung Quc Ng Hong Ngy ht hn: 30/06/2014

S 22 on Trn Nghip - Hai B Trng - H Ni Gim 25% gi dch v phng (trn gi cng b ti quy l tn) Gim 10% dch v n ung ti nh hng Gim 10% dch v Spa & Massage Ngy ht hn: 14/06/2014

EDEN HOTEL

Victoria Sa Pa Resort & Spa Huyn Sapa - Tnh Lo Cai Victoria Hoi An Beach Resort & Spa Bin Ca i - Tnh Qung Nam Victoria Phan Thiet Beach Resort & Spa Km9 Ph Hi - Phan Thit - Bnh Thun Victoria Can Tho Resort Ci Kh - Cn Th Victoria Chau Doc Hotel S 1 L Li - Chu c - An Giang Victoria Angkor Resort & Spa Central Park . PO Box 93145, Siem Reap Town, Cambodia Mai Chau Lodge Mai Chu - Ha Bnh Festival Hue Hotel S 15 L Thng Kit - Ph Nhun - Tha Thin Hu Xieng Thong Palace Kounxoau Road - Ban Phonehueng - Luang Prabang Lao PDR Khch hng ngh 02 m tr tin 01 m (Gi cha bao gm 5% ph dch v v 10% VAT) Ngy ht hn: 31/10/2013

H THNG VICTORIA HOTELS & RESORTS

FPT RETAIL

H thng FPT Shop cc tnh thnh ph trn ton quc (H Ni, H Ch Minh, Nng, Hi Phng, Cn Th, ng Nai) Gim 3%/gi sn phm nim yt nhng khng qu 300.000 VND/sn phm Ngy ht hn: 31/12/2013

NH HNG KHAZAANA

11 L Thi T - Hon Kim - H Ni Gim 10% tng gi tr ha n Ngy ht hn: 20/08/2014

NH HNG HOA VIN PILSNER ORIGINAL


S 10 Nguyn Biu - Ba nh - H Ni Gim 10% gi bia ti Pilsner Urquell v n Ngy ht hn: 30/05 /2014

NH HNG HOA VIN BRAUHAUS

H Ni: 1A Tng Bt H - Hai B Trng HCM: 18 bis/ 28 Nguyn Th Minh Khai - P.Dakao, Qun 1 Phan Thit: 2A Nguyn nh Chiu - Mi N Gim 10% gi bia ti Hoa Vin v n Ngy ht hn: 30/05 /2014

NH HNG NEW SAKE

New Sake 1: s 103A5 TT Ging V Ba nh - H Ni New Sake 2: s 16 o Tn Ba nh - H Ni New Sake 3: s 110 Linh Lang - ng a - H Ni New Sake 4: B1-R1-16 Royal City Vincom Mega Mall 72 Nguyn Tri - Thanh Xun - H Ni Lansake: s 101 Nam ng mi - ng a - H Ni Gim 10% tng gi tr ha n Ngy ht hn: 30/06/2014

PIZZA HUT

Tt c cc ca hng Pizza Hut ti Vit Nam

Nhn ngay phn trng ming min ph cho mi ha n trn 250.000 VND khi thanh ton bng th Visa TienPhong Bank Ngy ht hn: 30/11/2013

NH HNG KEM M

S 11 - ng 41 - Phng 6 - Qun 4 - TP H Ch Minh Gim 10% tng gi tr ha n Ngy ht hn: 31/12/2013

BONIVA CHOCOLATIER

S 91 L T Trng - Phng Bn Thnh - Qun 1 TP H Ch Minh Gim 15% tng gi tr ha n Ngy ht hn: 30/8/2014

NH HNG GI V CUN (Wrap & Roll)


Ti H Ni U15-16 Trng Tin Plaza - S 24 Hai B Trng -Hon Kim Ti H Ch Minh S 62 Hai B Trng - Phng Bn Ngh - Qun 1 S 111 Nguyn Hu - Phng Bn Ngh - Qun 1 B23-24 Tng 3 Vincom Center - 35 Bis S 45 L Thnh Tn - Phng Bn Ngh - Qun 1 SA1-1 Khu Ph M Khnh 1 - Nguyn Vn Linh -Phng Tn Phong, Qun 7 Gim 10% trn tng ha n thanh ton

Ngy ht hn: 30/8/2014

CHOCOLATE GRAPHICS VIT NAM


Gim 10% tng gi tr ha n Ngy ht hn: 20/08/2014

S 70-72 L Thnh Tn - Qun 1 - TP H Ch Minh S 126 Hng Vng - Qun 5 - TP H Ch Minh

NH HNG ZPIZZA
(s m ca trong thi gian ti)

S 26 L Thi T - Hon Kim - H Ni S 51 Xun Diu - Ty H - H Ni. Indochina Plaza: S 239 Xun Thy - Cu Giy - H Ni
Gim 10% tng gi tr ha n Ngy ht hn: 01/05/2014

NH HNG BNH XO n l ghin

S 349 Hong Vn Th - P.2 - Q.Tn Bnh -TP H Ch Minh S 97B Nguyn Tri - P.Bn Thnh - Q.1 -TP H Ch Minh
Gim 10% tng gi tr ha n Ngy ht hn: 01/10/2014

NH HNG CM TM n l ghin
TP.H Ch Minh S 778-780 in Bin Ph - P.10 - Q.10 - TP H Ch Minh S 54A Nguyn Vn Tri - P.15 - Q.Ph Nhun - TP H Ch Minh S 74 Sng Nguyt nh - P.Bn Thnh - Q.1 - TP H Ch Minh
Gim 10% tng gi tr ha n Ngy ht hn: 01/10/2014

NH HNG SAWASDEE

S 52A L Thng Kit - Hon Kim - H Ni.


Gim 10% n (Khng p dng vi ung) Ngy ht hn: 12/09/2014

DCH V KHC
THANH DNG FURNITURE

S 384-386 N Trang Long - P.13 - Q.Bnh Thnh - TP. H Ch Minh S 467 Cng Ha - Q.Tn Bnh - TP. H Ch Minh Gim 10% gi tr ha n (trc thu) Ngy ht hn: 02/04/2014

CNG TY C PHN SCH ALPHA

S 176 Thi H - ng a - H Ni Gim 25% gi sch cc loi Gim 50% gi cc u sch ca Alpha Books pht hnh theo danh sch cng ty cung cp Ngy ht hn: 01/05 /2014

S 25D Ng Th Nhm - Hai B Trng - H Ni Tng 6 - S 161 Cha Lng - ng a - H Ni Gim 10% trn tng ha n thanh ton Ngy ht hn: 01/05 /2014

CNG TY TNHH PHT TRIN GIO DC IBEST VIT NAM

S 1 L Quang o - T Lim - H Ni Gim gi 5% tng gi tr ha n (trc thu). Nu khch hng thay lp th mc gim gi 5% ch p dng vi lp Faken l lp m B-tek l nh phn phi Ngy ht hn: 31/12/2013

B-TEK

DCH V KHC

CNG THANH TON NGN LNG

www.nganluong.vn Gim 20% khi thanh ton bng th TienPhong Bank Visa qua cng thanh ton Ngn Lng v c hi trng thng 1,000,000 VND mi thng Nhn thm 1 phn qu th v khi mua sm vo ngy th 6 hng tun Ngy ht hn: 31/12/2013

CN ng a: Phng 211 - Nh G1 - TT Hc vin Ngn Hng - s 79 Ng 82 Phm Ngc Thch - ng a - H Ni CN Cu Giy: Phng 603 - nh B6A KT Nam Trung Yn - Cu Giy H Ni Gim 30% hc ph cho tt c cc kha hc thc hnh k ton thc t n 30/09/2013 Gim 25% hc ph cho tt c cc kha hc khc trong thi gian cn li Ngy ht hn: 25 /05 /2014

CNG TY O TO K TON C MINH

LOUIS V STUDIO

S 105 i Cn - Ba nh - H Ni S 12 Mai Hc - Hon Kim - H Ni u i 10% trong thng 8/2013, thng 4,5 ,6/2014 u i 5% t thng 9/2013 3/2014 (p dng cho gi chp v tt c cc dch v thu may vy ci) Ngy ht hn: 05 /07/2014

LAZADA.VN

Knh mua sm trc tuyn thng mi in t


Gim ngay 21% gi bn khi mua in thoi Samsung Galaxy Note III Ngy ht hn: 15/11/2013

ZALORA
www.zalora.vn/tienphong
Gim 20% vi ha n t 500.000 VN tr ln (bao gm cc mt hng gim gi) Ngy ht hn: 31/12/2013

VIETTEL

https://payment.vietteltelecom.vn
Vi mi 100.000 VND np tin cho thu bao tr trc hoc thanh ton ha n cho thu bao tr sau ti trang web thanh ton trc tuyn ca Viettel, KH s nhn c s pht gi ni mng min ph tr gi 50.000 VND Ngy ht hn: 30/11/ 2013

THUOCLADIENTU.COM

S 375 Vn Chng - Khm Thin - ng a - H Ni S 39 Nguyn Hu Hun - Hon Kim - H Ni Website: http://thuocladientu.com/
Gim 20% gi tr ha n vi tt c cc sn phm Gim 20% - 50% gi tr ha n vi mt s sn phm theo thng bo ca i tc S dng coupon "tpb20" nhn ngay u i khi thanh ton trc tuyn Ngy ht hn: 15/07/2014

NI THT VIT HOME

S 629 La Thnh - Ba nh - H Ni
Gim 20% tng ha n i vi Sn phm ph kin ni tht Gim 10% tng ha n thanh ton i vi Sn phm ni tht hon thin v gia dng Ngy ht hn: 20/03/2014

CA HNG MORIITALIA

Vincom A Center - B2-15A - S 171 ng Khi - Q.1 -TP H Ch Minh Crescent Mall Center - Lu 4 - S 101 Tn Dt Tin - Q.7 -TP H Ch Minh Lotte Mart - S 469 Nguyn Hu Th - Q.7 - TP H Ch Minh
Gim 20% gi tr ha n cho ch th Visa Gold Gim 15% gi tr ha n cho ch th ATM, Visa Classic Ngy ht hn: 05/09/2014

CNG TY TNHH HAPPYS GLOBAL


(thuc cng ty Happy Cook)
Tng 6 - S 76 Nguyn Khang - Cu Giy - H Ni
Gim 5% gi tr ha n Tham d cc lp nu n dinh dng min ph Ngy ht hn: 01/10/2014

U I TI NC NGOI
SIAM PARAGON BANGKOK, THAILAND
Nhn Th Pink Gold Tourist Card v hng u i chit khu 5% trn gi tr sn phm v 10% trn ha n c gi tr thanh ton t 30.000 Baht tr ln Ngy ht hn: 31/12/2013

MACYS.COM UNITED STATES


Vn chuyn ton cu min ph vi n hng trc tuyn t 250$ tr ln ti Macys.com khi thanh ton bng th TienPhong Bank Visa Ngy ht hn: 31/12/2013

PRIORITY PASS
u i 35% cho khch hng Standard Membership u i 25% cho khch hng Standard Plus Membership v Prestige Membership u i phng ch VIP ti hn 600 sn bay trn ton th gii, khng gii hn hng hng khng Ngy ht hn: 31/12/2013

CHIC OUTLET SHOPPING IN EUROPE


u i dnh ring cho th TienPhong Bank Visa Gold Nhn th VIP v u i ngay 10% khi mua hng ti bt c ca hng no ti Chic Outlet Shopping Gim 50% dch v xe nga ti Shopping Express Gim 15% dch v thu xe c ngi li ti Chic Outlet Shopping Ngy ht hn: 31/12/2013