You are on page 1of 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERAI

POST MORTEM PEPERIKSAAAN PMR 2013


MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS
MATA PELAJARAN
PEPERIKSAAN PMR
BAHASA INGGERIS

PERC PMR
PERT TAHUN PMR
ETR 2013

TINGKATAN
3A
3B
3C
3D
3
3
3
3

A
BIL
10
0
0
0
10
3
4
8

%
34.48

11.2
3.57
4.71
9.30

BIL
7
0
0
0
7
9
8
8

%
24.14

7.9
10.71
9.41
9.30

Sebab Keputusan Meningkat/Merosot

1. Seramai 65 orang calon Berjaya kerana kehendak soalan


mencakupi pengetahuan pelajar tentang apa yang telah
dipelajari di kelas.
2. Pelajar pada tahun lepas menunjukkan peningkatan potensi
pembelajaran yang memberangsangkan.
3. Walaupun begitu, 24 orang pelajar yang gagal adalah
bilangan yang perlu diberi perhatian kerana asas Bahasa
Inggeris mereka yang lemah.
4. Pelajar tidak menjawab soalan karangan dengan baik kerana
penguasaan bahasa yang lemah.
Disediakan oleh
_________________________________
(SALMAH ISMAIL )
Ketua Panitia Bahasa Inggeris

C
BIL
6
6
3
0
15
17
18
18

D
%
20.69
30
13.64
16.9
20.24
21.18
20.93

BIL
5
11
12
5
33
26
19
30

%
17.24
55
54.55
27.78
37.1
30.95
22.35
34.88

E
BIL
1
3
7
13
24
29
36
22

%
3.45
15
31.82
72.22
27.0
34.52
42.35
25.58

Tindakan

1. Kenali potensi pelajar.


2. Membaca, menghafal dan menyalin bagi
pelajar yang lemah.
3. Memberikan kata-kata semangat selain
daripada tips peperiksaan.
4. Latih tubi penulisan dan pemahaman.

TH

AMBIL

0
0
0
1
1
3
3
64

29
20
22
18
89
84
85
74.42

LULUS
BIL
%
28
96.55
17
85
15
68.18
5
27.78
65
73.0
55
65.48
49
57.65
22
25.58
Catatan

GPMP.
2.31
3.85
4.18
4.72
3.61
3.82
3.88
3.58