You are on page 1of 6

B A B II PE R E N C A N A A N A T A P

I. 1 . D a ta P eren ca n a a n

D ata A tap : - Jen is - T ebal - B erat - L eb ar G elo m b an g - K ed alam an G elo m b an g - Jarak m irin g g o rd in g - Jarak k u d a-k u d a - S u d u t K em irin g an A tap : : : : : : : : A tap Z in calu m e 0 ,4 2 m m 4 .6 6 k g / m 2 760 m m 25 m m 115 cm 600 cm 15
O

5 k g /m 2

I . P e r e n c a n a a n D im e n s i G o r d in g

G o rd in g

nok

P en g g an tu n g G o rd in g

K uda-kuda

600

115

D iren can ak an G o rd in g P ro fil k an al C d en g an u k u ran

150

65

20

3 .2

A W a b iy

= = = = = = = =

9 .5 6 7 c m 2 7 .5 1 k g / m 150 m m 65 m m 2 .3 7 c m B J 37

t = Ix Iy r = = =

3 .2 m m 332 cm 4 5 3 .8 c m 4 8 m m

Zx Zy h =

= =

4 4 .3 c m 3 1 2 .2 c m 3 150 m m

M u tu B aja fu fy

3 7 0 0 k g /cm 2 2 4 0 0 k g /cm 2

A . P erh itu n g a n P em b eb a n a n

* B eb an M ati ( D ) - B erat G o rd in g - B e r a t Z i n c a l u m e = 4(. 6 6 * 1 .1 5 ) / ( cos 15 ) = = 7 .5 1 k g / m ' 5 .7 0 1 1 k g / m ' 1 3 .2 1 1 k g / m ' - A lat P en g ik at, d ll 10% = 1 .3 2 1 1 k g / m ' 1 4 .5 3 2 k g / m ' q = 1 5 k g /m '

M o m en A k ib at B eb an M ati (M D )

M x d = 1 /8 ( q co s a ) L

=
2

1 /8 ( 1 /8 (

15 15

( cos ( sin

15 15

) ) ) )

6 2

= =

6 3 .4 5 k g m 2 .5 6 5 k g m

M y d = 1 /8 ( q sin a ) (L /3 )

* B eb an H id u p ( L ) - B eb an H id u p T erb ag i R ata q = ( 4 0 - 0 ,8 a ) = 2 8 k g /m 2 >= 2 0 k g /m 2 2 0 k g /m 2 = 2 2 .5 k g / m '

M en u ru t P eratu ran P em b eb an an d ip ak ai q = 20 * 1 .1 2 5

M o m en A k ib at B eb an H id u p T erb ag i R ata M x L = 1 /8 ( q co s a ) L
2

=
2

1 / 8 1 / 8

( (

2 2 .5 2 2 .5

( (

cos sin

15 15

) )

) )

6 2

= =

9 5 .1 7 5 k g m 3 .8 4 7 5 k g m

M y L = 1 /8 ( q sin a ) (L /3 )

- B eb an H id u p T erp u sat M x L = 1 /4 ( P co s a ) L M y L = 1 /4 ( P sin a ) L /3

P = =

= 1 / 4 1 / 4

100 K g ( ( 100 100 ( ( cos sin 15 15 ) ) ) ) 6 2 = = 141 kgm 1 7 .1 k g m

* B eb an A n g in T ek an an A n g in A n g in T ek an = = = = A n g in H isap = = C * 4 0 K g /m 2 W (d ek at d ari p an tai)

( ( 0 .0 2 * a - 0 .4 ) - 0 ,6 ) * W -2 8 K g /m 2 ( - '0 ,4 - 0 ,6 ) * W -8 K g /m 2

B ila d ib an d in g k an d en g an b eb an tetap (B eb an m ati + B eb an H id u p ), m ak a an g in h isap in i k alah b esar. Jad i tid ak m en en tu k an d an tid ak p erlu d ip erh itu n g k an

B esarn y a M o m en B erfak to r a.

M u

1 ,2 M D + 1 ,6 M L

U n tu k B eb an M ati d an B eb an H id u p T erb ag i rata M uX M uY = = 1 ,2 1 ,2 * * 6 3 .4 5 2 .5 6 5 + + 1 ,6 1 ,6 * * 9 5 .1 7 5 3 .8 4 7 5 = = 2 2 8 .4 K g m 9 .2 3 4 K g m

b.

U n tu k B eb an M ati d an B eb an T erp u sat M uX M uY = = 1 ,2 1 ,2 * * 6 3 .4 5 2 .5 6 5 + + 1 ,6 1 ,6 * * 141 1 7 .1 = = 3 0 1 .7 K g m 3 0 .4 4 K g m

B . K o n tro l K ek u a ta n P ro fil

P en am p an g P ro fil - U n tu k S ay ap - U n tu k B ad an

b 2t 6 .5 0 .6 4 1 0 .1 6

<=

170 fy

h t 15 0 .3 2 O k ! 4 6 .9

<=

1680 fy

<=

170 240

<=

1680 240

<=

1 0 .9 7

<=

1 0 8 .4 4

O k !

P en am p an g p ro fil k o m p ak , m ak a M n x = M p x

* K o n tro l L ateral B u ck lin g

Jarak B au t P en g ik at

380

m m

38

cm

Lp

1 .7 6

iy

E fy

1 2 3 .4

cm

T ern y ata

Lb

<

Lp

m aka

M nx = M px

M nx = M px M ny

= = = =

Zx . Fy = Z y (1 flen ) * fy (1 /4 * tf * b f 8112 kgcm


2

106320 kgcm

) * fy = 8 1 .1 k g m

* P ersam aan In terak si

M ux fb M nx

M uy fb M ny

<=

fb M nx M ny

= = =

F ak to r R ed u k si, u n tu k len tu r

0 .9

K ek u atan N o m in al L en tu r terh ad ap su m b u X K ek u atan N o m in al L en tu r terh ad ap su m b u Y

B eb an M ati d an B eb an H id u p T erb ag i R ata 2 2 8 .4 2 9 5 6 .8 8 + 9 .2 3 4 7 3 .0 1 0 .3 6 5 1 9 2 6 0 8 <= 1 O k ! <= 1

B eb an M ati d an B eb an H id u p T erp u sat 3 0 1 .7 4 9 5 6 .8 8 + 1 7 .1 7 3 .0 1 0 .5 4 9 5 5 8 2 5 <= 1 O k ! <= 1

* K o n tro l L en d u tan P ro fil

L en d u tan Ijin

L 180

(u n tu k g o rd in g )

600 180

3 .3 3 3 3

cm

- L en d u tan ak ib at b eb an m erata fx1 = 5 384 = fy1 = ( q cos a ) L E Ix cm


4 4

5 384

15

cos

15 332

2100000

- 0 .4 1 3 7 1 7 7 3 4 5 384

( q sin a ) (L /3 ) E Iy cm

5 384

15

cos

15 5 3 .8

2100000

0 .0 2 6 9 8 0 2 1 1

- L en d u tan ak ib at b eb an terp u sat fx2 = 1 48 = fy2 = - 0 .4 9 c m 1 48 = 0 .0 9 6 c m ( P sin a ) (L /3 ) E Iy


3 2

( P cos a ) (L ) E Ix

1 48

100

cos

15 332

2100000

1 48

100

cos

15 5 3 .8

2100000

fx2

fy2

<=

(fx1 + fx2)2 + (fy1 + fy2)2

<=

0 .9 1 2

<=

3 .3 3 3 3

O k !

I I . P e r e n c a n a a n P e n g g a n tu n g G o r d in g

K uda-kuda

105

105

P en g g an tu n g G o rd in g

105

G o rd in g L = 600 cm

A . P en g g a n tu n g G o rd in g

Jarak K u d a-k u d a Ju m lah P en g g an tu n g G o rd in g Ju m lah G o rd in g n Jarak P en g g an tu n g G o rd in g

= = = =

600 cm 2 buah 9 buah L /3 = 200 cm

B . P em b eb an an

* B eb an M ati B erat S en d iri G o rd in g B erat A sb es G elo m b an g = = = B erat A lat-alat P en g ik at 1 0 % qd = = 7 .5 1 K g / m 4 .6 6 K g / m 1 2 .1 7 K g / m 1 .2 1 7 K g / m 1 3 .3 8 7 K g / m

R d

= q d sin a L /3

1 3 .3 9

sin 1 5

9 .1 5 7 K g

* B eb an H id u p L - B eb an T erb ag i R ata

qL R L

= = qL

20

k g /m L /3 =

1 .0 5

= 21

21 sin

kg 15 2 = 1 4 .3 6 4 k g

sin a

- B eb an H id u p T erp u sat P R L = = 100 kg P sin a = 100 sin 1 5 = 3 4 .2 k g

C . P erh itu n g a n G a y a * P en g g an tu n g G o rd in g T ip e A

= R
A

1 ,2 R T o tal

+ =

1 ,6 R R
A

1 .2

9 .1 6

+ =

1 .6 6 5 .7 0 8

34 x

= 9

6 5 .7 0 8 k g = 5 9 1 .3 7 k g

b an y ak G o rd in g

* P en g g an tu n g G o rd in g T ip e B

arc tan b

P jg M irin g G o rd in g L /3

105 200

0 .5 2 5

b R
B

= = = R

3 1 .2
A

sin b R
B

5 9 1 .3 7 2 4 4 6 4 s i n 3 1 .2

1142 kg

sin b

D . P eren ca n a a n B a ta n g T a rik

Pu

1142 kg fu = 3 7 0 0 k g /cm
2

B j 44

fy

2 4 0 0 k g /cm

- U n tu k L eleh Pu = f fy A g = f dengan Pu fy = 0 .9 f = 1142 2400 0 .9 = 0 .5 2 9 cm 2

A g p erlu

- U n tu k B atas P u tu s Pu = f fu = f = 0 .7 5 A g = 0 ,7 5 A g Pu fu 0 ,7 5 1142 3700 0 .7 5 m en en tu k an dengan f = 0 .7 5

A g P erlu

0 .5 4 9 c m 2

A g d

= =

1 /4 A g

p 4

0 .5 4 8 7 c m 2 = 4 0 .5 4 8 7 p = = 0 .8 3 6 0 5 7 4 1 0 .7 c m cm = 7 m m

p P akai d = 10 m m

E . K o n tro l K ela n g sin g a n

Jarak P en g g an tu n g G o rd in g
2

= +

200 cm 105
2

P an jan g

200

2 2 5 .8 9 c m

>

P an jan g R 500

>

2 2 5 .9 500

>

0 .4 5 2

O k !