P. 1
Aptitud Am Disember 2013 SK

Aptitud Am Disember 2013 SK

|Views: 11,431|Likes:

More info:

Published by: شمسو دين محمد روسلي on Feb 22, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2015

pdf

text

original

UJIAN APTITUD AM TAHUN 3 - SK

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BAHAGIAN 1 Arahan Bahagian 1 mengandungi 30 soalan . Jawab semua soalan. Tandakan jawapan pada kertas yang disediakan. Soalan 1 hingga 5. Pilih perkataan yang betul ejaannya. 1. 2. 3. 4. 5. A. tembikei A. bising A. pikul A. manddi A. ekan B. pisang B. baleng C. nangke C. puseng C. gengam C. makan C. sayur

B. jinggin B. maen B. dangin

Soalan 6 hingga 10. Pilih perkataan yang salah ejaannya. 6. 7. 8. 9. 10. A. minum A. malam A. itik A. suke A. bulan B. berlarri B. peteng B. ayam B. duka B. bintang C. lompat C. siang C. ekan C. riang C. mathari
1

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

Soalan 11 hingga 15. Pilih perkataan yang sama maksud. 11. riang A. pilu lawa A. cantik pandai A. bodoh cepat A. lambat menangis A. ketawa

B. derita

C. gembira

12.

B. comel

C. buruk

13.

B. suka

C. pintar

14.

B. pantas

C. lewat

15.

B. gelak

C. meraung

Soalan 16 hingga 20 Pilih perkataan yang berlawan maksudnya. 16. Terang A. panas Tinggi A. rendah Rajin A. kuat Muram A. riang Sejuk A. dingin

B. gelap

C. silau

17.

B. rata

C.

lampai

18.

B. sabar

C. malas

19.

B. sebak

C. girang

20.

B. suam

C. panas
2

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

21.

Pilih pasangan yang paling serupa dengan MALAM - SIANG. A. panas-sejuk B. beku-keras C. tajam-pisau

22.

Perkataan-perkataan yang berkaitan ialah A. ibu, bapa, anak

B. pokok, daun,cawan C. pen, pensil, penyapu

Soalan 23 dan 24. Yang manakah antara perkataan-perkataan ini tidak berkaitan? 23. 24. A. Kuali A. Gunting B. Senduk B. Tangga C. Baldi D. Kain

anak

25.

Berdasarkan rajah di atas, Ali adalah umpama ______________. A. anak didik B. anak angkat C. anak kesayangan

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

3

26.

Jaya menyertai perlumbaan. Dia mengejar dan mendahului orang yang kedua. Sekarang Jaya di tempat yang ke berapa? A. Pertama B. Kedua C. Ketiga

27.

Borhan dan Khalid berambut kerinting. Ani dan Amy berambut lurus. Borhan dan Amy berambut perang. Siapakah yang berambut hitam? A. Borhan dan Ani B. Ani dan Khalid C. Amy dan Khalid

28.

Arnab berada di hadapan kucing, kucing berada di hadapan penyu. Haiwan manakah yang berada di belakang sekali? A. Arnab B. Kucing C. Penyu

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

4

Baca petikan berikut dan jawab soalan 29 dan 30. Dalam perjalanan dari Stesen Bas Pudu ke Stesen Bas Bangsar, terdapat empat orang penumpang iaitu Ali, Abu, Ahmad dan Amran. Di pertengahan jalan, Ali telah turun manakala Azam dan Azlan pula telah naik. Sebelum sampai ke Stesen Bas Bangsar, bas tersebut telah menurunkan Ahmad dan Abu. Bas tersebut meneruskan perjalanannya setelah menurunkan semua penumpang di Stesen Bas Bangsar.

29.

Siapakah yang turun di Stesen Bas Bangsar? A. Azlan, Azam dan Amran B. Azam, Azlan dan Ahmad C. Azam, Ali dan Amran

30.

Siapakah yang turun selepas Ali? A. Azlan dan Azam B. Ahmad dan Abu C. Azam dan Ahmad

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

5

BAHAGIAN 2 Arahan Bahagian 2 mengandungi 30 soalan . Jawab semua soalan. Tandakan jawapan pada kertas yang disediakan. 31. One child, many _____ . A. childrens B. children C. childs

32.

Azrul is hardworking but his sister is _______ . A. intelligent B. lazy C. kind

33. Lina sings sweetly and Rami dances _____ . A. quickly B. gracefully C. carefully

34. My mother bought a loaf of bread, and a _____ of sugar at the market. A. packet B. pinch C. slice

35. Match the word HAPPY with the correct action. A. Sleep B. Shout C. Laugh

36. A teacher teaches, a doctor _______ . A. repairs 37. B. mends C. treats

If stripes are to zebras, then scales are to ______ . A. fish B. tigers C. tortoises

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

6

38.

What is Y?   

cat dog hen A. Joey

Kitten Puppy Y B. Chick C. Kid

39.

Hat : head A. glove : waist B. sock : feet C. belt : neck

40.

Cats meow, snakes _____. A. trumpet B. hiss C. croak

41.

What is P? thirsty hungry A. sleep   drink P B. play C. eat

42.

My mother’s brother is my uncle, my mother’s sister is my ________. A. aunt B. nephew C. niece

43.

The landlord is collecting rent from then ____________. A. tenant B. neighbour C. friend

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

7

44.

The big elephant is chasing the ___________ lizard. A. fast B. large C. small

45. a pair a dozen two Q

What is Q? A. three B. four C. twelve

46.

A farmer has ten cows. All but six of them die. How many are left? A. three B. four C. five

47.

I am interested in planes. I am going to be a pilot. Sara is interested in music. She is going to be a __________. A. singer B. lawyer C. carpenter

48.

The root word of playing is play. What is the root word of slept? A. sleep B. sleeps C. sleeping

49. father and mother brother and sister nephew and X

What is X? A. aunt
Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

B. niece

C. cousin
8

50. chicken bird spider bee coop nest web Y

What is Y? A. tree B. hive C. pond

51. cold hot snow, ice, ice cream steam, sun, X

What is X? A. chillies B. fire C. bulb

52.

Sharp knife, ________ whale. A. big B. blunt C. hard

53.

It is raining so I need an umbrella. It is cold so I need a ________ . A. pyjamas B. sweater C. dress

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

9

54. wet cool fat net pool S

What is S? A. fast B. cat C. bad

55.

Match. 

?

A.

B.

C.

B .

C .

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

10

56.

Sam’s parents have five kids. Four of them are Bill, Bob, Beb and Bib. What is the fifth kid’s name? A. Sam B. Beb C. Bib

57.

In a kitchen cupboard there are three pots containing different items. The rice is on the right of the flour and the sugar is on the right of the rice. Which item is in the middle? A. Sugar B. Rice C. Flour

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

11

Read the passage below and answer questions 58, 59 and 60. On Saturday, Yazid and his father went shopping. He bought a black shirt. They had lunch. They had chicken rice and orange juice. They had fun shopping.

On Sunday, Fauziah and her mother went shopping. They went there by bus. Fauziah bought a yellow skirt. Her mother bought a hand bag. They had fun shopping.

Choose the correc statement. 58. A. Yazid and his father went shopping on Saturday B. Yazid and his mother went shopping on Saturday C. Yazid and his father went shopping on Sunday

59.

A. Yazid bought black skirt B. Yazid bought black shirt C. Yazid and Fauziah bought black shirt

60.

A. Fauziah and her mother went shopping by car B. Fauziah and her mother bought a hand bag C. Fauziah and her mother had fun shopping

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

12

BAHAGIAN 3 Arahan Bahagian 3 mengandungi 20 soalan . Jawab semua soalan. Tandakan jawapan pada kertas yang disediakan. 61. Pilih gambar mengikut susunan dari rendah ke tinggi.

A.

B.

C.

62.

Satu, dua, _____, empat, lima. A. itga B. tiga C. gait

63.

20, 30, 40, ____ , 60, 70 A. 43 B. 34 C. 50

64.

33, _____, 19, 12, 5 A. 31 B. 26 C. 27

65.

?

A.
Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

B.

C.
13

66.

4 9
A. 4

7

5 9

6

3 9

B. 7

C. 8

67.

Berapakah bilangan titik dalam tiga kotak yang bertindan ?

A. 5

B. 6

C. 7

68.

Terdapat 49 biji mangga. Setiap bakul diletakkan dengan 7 biji mangga. Berapakah bilangan bakul yang diperlukan untuk mengisi 49 biji mangga tersebut? A. 7 B. 8 C. 9

69 . Jika BOLA = 2 4 6 8 , maka LOBA = A. 6 4 8 2 B. 6 4 2 8 C. 6 8 2 4

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

14

70.

Yang manakah menunjukkan tertib menurun yang betul? A B C 9 000, 8 000, 7 000, 6 000, 5 000 9 000, 9 500, 8 000, 7 000, 6 000 9 000, 8 000, 6 000, 5 000, 4 000

71. 100 ml

J

K

Bagaimanakah cara untuk kedua-dua bekas mempunyai isi padu air yang sama? A B C Tuang separuh air dari bekas A ke dalam bekas B Tuang semua air dari bekas A ke dalam bekas B Tuang suku air dari bekas A ke dalam bekas B

72.

Terdapat sepuluh ekor burung di taman. 2 ekor daripada burung itu ditembak mati. Burung yang lain berterbangan pergi.

Berapakah burung yang masih ada di taman? A 2 B 8 C 10

73.

Berapakah bilangan syiling yang terdapat dalam 35 sen? A. 7 keping syiling 5 sen B. 7 keping syiling 10 sen C. 7 keping syiling 20 sen

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

15

K

74.

Apakah bentuk yang sesuai untuk K?

A.

B.

C.

75.

Berat Azim 30 kg, berat Atan 2 kg lebih ringgan dari Azim. Berat Azmi 3 kg lebih daripada Atan dan berat Anas ialah 35 kg. Murid yang manakah paling ringan? A. Azim B. Atan C. Anas

76. Semasa di Zoo, Ahmad nampak 21 ekor singa dan harimau. Jumlah singa adalah 5 ekor lebih daripada harimau. Berapakah jumlah harimau? A. 7 B. 8 C. 9

77.

Saya sedang memikirkan dua nombor. Apabila ditambahkan nombor tersebut, jumlahnya adalah 13. Apabila ditolakkan nombor tersebut, jumlahnya adalah 3. Apakah dua nombor tersebut? A. 6 dan 7 B. 8 dan 5 C. 9 dan 4

Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK

16

78. 20 40 Y

50

30

80

40

90

50

Berdasarkan maklumat di atas, Y ialah A 20 B 40 C 60

2 CM 4 CM 2 CM 6 CM

79.

Rajah di atas menunjukkan satu dinding yang telah dipasang dengan satu jubin. Berapakah keping jubin yang masih diperlukan untuk

melengkapkan dinding tersebut? A. 5 B. 6 C. 7

80.

Doktor memberi Saad 3 biji pil untuk dimakan setiap 4 jam. Berapakah biji pil yang dimakan oleh Saad dalam masa 1 hari. A. 12 biji B. 18 biji C. 24 biji

UJIAN TAMAT
Ujian Aptitud Am Tahun 3 – SK 17

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->