Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2.7KActivity
P. 1
2009-romana-variantele-1-100

2009-romana-variantele-1-100

Ratings:

4.43

(1)
|Views: 304,287|Likes:
Published by Andreea Radici

More info:

Published by: Andreea Radici on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2015

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009Proba scris
ă
de limba
ş
i literatura român
ă
− Proba A
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.SUBIECTUL I (30 de puncte)− Varianta 001 Scrie, pe foaia de examen, r
ă
spunsul la fiecare dintre urm
ă
toarele cerin
ţ
e, cu privire la textulde mai jos:
Gerul aspru 
ş
i s 
ă
lbatic strânge-n bra 
ţ 
e-i cu j 
ă
lire Neagra lunc 
ă
de pe vale care zace-n amor 
ţ 
ire; El ca pe-o mireas 
ă
moart 
ă
o-ncunun 
ă
despre ziori C-un v 
ă
l alb de promoroac 
ă
 
ş
i cu 
ţ 
ur 
ţ 
uri lucitori.Gerul vine de la munte, la fereastr 
ă
se opre 
ş
te,
Ş 
i, privind la focul vesel care-n sobe str 
ă
luce 
ş
te,El depune flori de iarn 
ă
pe cristalul înghe 
ţ 
at,Crini 
ş
i roze de z 
ă
pad 
ă
ce cu drag le-a s 
ă
rutat.Gerul face cu-o suflare pod de ghea 
ţă
între maluri,
 
Pune stre 
ş
inelor casei o ghirland 
ă
de cristaluri,Iar pe fe 
ţ 
e de copile înflore 
ş
te trandafiri,
ă
ne-aduc 
ă
viu aminte de-ale verii înfloriri.Gerul d 
ă
aripi de vultur cailor în spumegare Ce se-ntrec pe câmpul luciu, sco 
ţ 
ând aburi lungi pe nare.O! tu, gerule n 
ă
prasnic, vin’, îndeamn 
ă
calul meu 
ă
ă
poarte ca s 
ă
geata unde el 
ş
tie,
ş
i eu! 
(Vasile Alecsandri,
Gerul 
)1. Selecteaz
ă
dou
ă
cuvinte care apar
ţ
in câmpului semantic al
iernii 
.
2 puncte
 2. Precizeaz
ă
rolul semnelor de punctua
ţ
ie din prima strof
ă
.
2 puncte
 3. Transcrie un vers care con
ţ
ine o locu
ţ
iune verbal
ă
, folosit
ă
cu efecte expresive.
2 puncte
 4. Men
ţ
ioneaz
ă
dou
ă
teme/ motive literare, prezente în poezie.
4 puncte
 5. Precizeaz
ă
dou
ă
m
ă
rci lexico-gramaticale prin care se eviden
ţ
iaz
ă
 prezen
ţ
a eului liric în textul dat.
4 puncte
 6. Explic
ă
semnifica
ţ
ia unei figuri de stil identificate în prima strof
ă
.
4 puncte
 7. Motiveaz
ă
plasarea în pozi
ţ
ie ini
ţ
ial
ă
, în fiecare catren, a substantivului
gerul 
.
4 puncte
 8. Comenteaz
ă
, în 6 - 10 rânduri, ultima strof
ă
, prin eviden
ţ
ierea rela
ţ
iei dintre ideea poetic
ă
 
ş
i mijloacele artistice.
4 puncte
 9. Ilustreaz
ă
una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu:
expresivitate, ambiguitate, sugestie,
 
reflexivitate 
), prezent
ă
în textul dat.
4 puncte
 
Varianta 1
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009Proba scris
ă
de limba
ş
i literatura român
ă
− Proba ASUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)− Varianta 001 
Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre
adev 
ă
, pornind de la ideeaidentificat
ă
în urm
ă
toarea afirma
ţ
ie:
„Adev 
ă
rul ne face liberi [...] 
.
 
(Nicolae Steinhardt,
Jurnalul fericirii 
)
Aten
ţ
ie!
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:- s
ă
respec
ţ
i construc
ţ
ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizareamijloacelor lingvistice adecvate exprim
ă
rii unei aprecieri;
6 puncte
 - s
ă
ai con
ţ
inutul
ş
i structura adecvate argument
ă
rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa
ţă
de ideeaidentificat
ă
în afirma
ţ
ia dat
ă
, enun
ţ
area
ş
i dezvoltarea corespunz
ă
toare a dou
ă
argumente adecvateipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
18
 
puncte
 - s
ă
respec
ţ
i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie
ş
ide punctua
ţ
ie).
6 puncte
 
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009Proba scris
ă
de limba
ş
i literatura român
ă
− Proba ASUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)− Varianta 001 
Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre
rela 
ţ 
iile dintre dou 
ă
personaje 
care apar
ţ
in unui
basm cult 
studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere urm
ă
toarele repere:
-
prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construc
ţ
ia personajelor alese(de exemplu:
tem 
ă
, perspectiv 
ă
narativ 
ă
, ac 
ţ 
iune, conflict, rela 
ţ 
ii temporale 
ş
i spa 
ţ 
iale, construc 
ţ 
ia subiectului, modalit 
ăţ 
i de caracterizare, limbaj 
etc.);
-
eviden
ţ
ierea situa
ţ
iei ini
ţ
iale a celor dou
ă
personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadreaz
ă
,a statutului lor psihologic, moral etc.;
-
relevarea tr
ă
s
ă
turilor celor dou
ă
personaje, semnificative pentru ilustrarea rela
ţ
iilor, prin raportare ladou
ă
episoade/ secven
ţ
e narative ale basmului cult ales;
-
exprimarea unei opinii argumentate despre rela
ţ
iile dintre cele dou
ă
personaje, din perspectivasitua
ţ
iei finale/ a deznod
ă
mântului.
Not
ă
!
Ordinea integr
ă
rii reperelor în cuprinsul lucr
ă
rii este la alegere.Pentru
con
ţ
inutul
eseului vei primi
16 puncte
(câte 4 puncte pentru fiecare cerin
ţă
 / reper); pentru
redactarea
eseului vei primi
14 puncte
(
organizarea ideilor în scris 
– 3 puncte;
utilizarea limbii literare 
  – 3 puncte;
abilit 
ăţ 
i de analiz 
ă
 
ş
i de argumentare 
– 3 puncte;
ortografia 
– 2 puncte;
punctua 
ţ 
ia 
2puncte;
ş
ezarea în pagin 
ă
, lizibilitatea 
– 1 punct).
 În vederea acord
ă
rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s
ă
aib
ă
minimum 2 pagini.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009Proba scris
ă
de limba
ş
i literatura român
ă
− Proba A
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de trei ore.SUBIECTUL I (30 de puncte)− Varianta 002 Scrie, pe foaia de examen, r
ă
spunsul la fiecare dintre urm
ă
toarele cerin
ţ
e, cu privire la textulde mai jos:
Pe coastele Calabrei* vaporu-nainteaz 
ă
 În unda luminoas 
ă
ce noaptea fosforeaz 
ă
*; El taie-o brazd 
ă
lung 
ă
pe-al m 
ă
rii plai senin,
Ş 
i luna, vas de aur, plute 
ş
te-n ceruri lin.În dreapta, pe-ntuneric, se-nal 
ţă
-un negru munte,Vulcanul b 
ă
trân Etna cu lava stins 
ă
-n frunte; Sehastru ce cunoa 
ş
te al globului mister,El pare c 
ă
din sânu-i azvârle stele-n cer.În stânga e Carybda* s 
ă
lbatic 
ă
, stâncie.Din zare se întinde o punte argintie Pe care se îndreapt 
ă
vaporul leg 
ă
nat,Ce calc 
ă
orizonul cu stele sem 
ă
nat.Dorm valurile m 
ă
rii sub atmosfera cald 
ă
.În baie azurie Sicilia se scald 
ă
Ş 
i-n umbr 
ă
ă
ă
torul,
ţ 
intind ochii spre mal,Aspir 
ă
-al Syracusei* parfum oriental.
(Vasile Alecsandri,
Pe coastele Calabrei 
)
* Calabria 
– regiune a Italiei meridionale*
fosforeaz 
ă
– (înv.) lumineaz
ă
în întuneric, manifest
ă
fenomenul de fosforescen
ţă
 
* Carybda 
– monstru acvatic care tr
ă
ia pe o stânc
ă
din strâmtoarea Messina; înghi
ţ
ea uria
ş
e cantit
ăţ
ide ap
ă
 
ş
i, odat
ă
cu ea, tot ceea ce plutea în apropiere
* Syracusa 
– port pe coasta r
ă
s
ă
ritean
ă
a Siciliei
 
1. Men
ţ
ioneaz
ă
câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor
mister 
 
ş
i
parfum 
.
2 puncte
 2. Precizeaz
ă
rolul cratimei din structura
„stele-n cer 
”.
2 puncte
 3. Scrie dou
ă
expresii/ locu
ţ
iuni care con
ţ
in verbul
a c 
ă
lca 
.
2 puncte
 4. Men
ţ
ioneaz
ă
dou
ă
cuvinte din textul dat, a c
ă
ror form
ă
nu mai este acceptat
ă
de
DOOM 
,precizându-le forma literar
ă
actual
ă
.
4 puncte
 5. Transcrie un fragment de vers/ un vers în care apare o imagine vizual
ă
.
4 puncte
 6. Explic
ă
semnifica
ţ
ia unei figuri de stil identificate în a doua strof
ă
.
4 puncte
 7. Prezint
ă
semnifica
ţ
ia titlului, în rela
ţ
ie cu textul poeziei date.
4 puncte
 8. Comenteaz
ă
, în 6 - 10 rânduri, ultima strof
ă
, prin eviden
ţ
ierea rela
ţ
iei dintre ideea poetic
ă
 
ş
i mijloacele artistice.
4 puncte
9. Motiveaz
ă
, cu ajutorul a dou
ă
argumente, prezen
ţ
a
descrierii 
în poezia citat
ă
.
4 puncte
 
Varianta 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->